Συνδεθείτε μαζί μας

Αρχική

Ουκρανία: το Ευρωπαϊκό Μέλλον στο Ποδόσφαιρο

Δημοσιευμένα

on

ΟυκρανίαΜε την επιφύλαξη μελλοντικής πολιτικής απόφασης σχετικά με ενδεχόμενη υπογραφή, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τις προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή καθώς και τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο για περαιτέρω επεξεργασία. Η Επιτροπή συνόδευσε τις δύο προτάσεις με πολιτική δήλωση.

Με τη σημερινή απόφαση, η ΕΕ λαμβάνει ένα απαραίτητο προπαρασκευαστικό βήμα προκειμένου να είναι τεχνικά έτοιμη για την πιθανή υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς και περιεκτικής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών - DCFTA) στη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους σε έξι μήνες από τώρα . Η ΕΕ υπογράμμισε ότι θα υπογράψει μόνο εάν η Ουκρανία δημιουργήσει τις απαραίτητες πολιτικές συνθήκες.

Η σημερινή έγκριση των δύο προτάσεων για απόφαση του Συμβουλίου επιτρέπει τεχνικά στην ΕΕ να προχωρήσει με τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ρυθμίσεις χωρίς να προδικάσει καμία απόφαση: η υπογραφή της συμφωνίας παραμένει υπό όρους αποφασιστικής δράσης και απτής προόδου από τις ουκρανικές αρχές σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς που ορίζονται από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2012 και θα αξιολογηθούν από τα κράτη μέλη πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους αργότερα φέτος (ενέργειες παρακολούθησης από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2012 · αντιμετώπιση των υποθέσεων επιλεκτικής δικαιοσύνης και πρόληψη τυχόν επανάληψης και προώθηση της από κοινού - συμφωνημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων).
Πριν από την έγκριση της υπογραφής, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος για τις εσωτερικές τους διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με τα εθνικά κοινοβούλια. Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και την πολυπλοκότητα της συμφωνίας, αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Η Συμφωνία είναι η πρώτη μιας νέας γενιάς Συμφωνιών Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Στοχεύει στην εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω ενός DCFTA, παρέχοντας έτσι καλύτερες συνθήκες για οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ολοκληρώθηκαν στο 2011 και στο 30 March 2012, οι κύριοι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας μονογράφησαν το κείμενο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε συμπεράσματα για την Ουκρανία, εκφράζοντας τη δέσμευση της ΕΕ για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του DCFTA, μόλις οι ουκρανικές αρχές επιδείξουν αποφασιστική δράση και απτή πρόοδο στους τρεις τομείς (εκλογές, επιλεκτικές δικαιοσύνη, και συνολικές μεταρρυθμίσεις όπως ορίζονται στην Ατζέντα Σύνδεσης), πιθανώς μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους τον Νοέμβριο του 2013. Τόνισε επίσης την ανάγκη για την Ουκρανία να βελτιώσει το επιχειρηματικό της κλίμα. Το Συμβούλιο ανέφερε επίσης ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα μπορούσε να συνοδεύεται από το άνοιγμα για την προσωρινή εφαρμογή τμημάτων της συμφωνίας.

Όπως ζητείται από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 10 του Δεκεμβρίου 2012, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Επιτροπή παρακολουθούν και ενημερώνουν το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε από την Ουκρανία στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προετοιμασιών του Ιουνίου 2013 Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας και Σύνοδος Κορυφής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης του Νοεμβρίου 2013 στο Βίλνιους.

Οι διαπραγματεύσεις αυτής της συνολικής και φιλόδοξης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2007. Τον Φεβρουάριο του 2008, μετά την απόφαση προσχώρησης της Ουκρανίας στον ΠΟΕ, η ΕΕ και η Ουκρανία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη DCFTA, ως βασικό στοιχείο της συμφωνίας σύνδεσης.

Η συμφωνία σύνδεσης αποσκοπεί στην επιτάχυνση της εμβάθυνσης των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, καθώς και της σταδιακής πρόσβασης της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του DCFTA. Είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος εκμετάλλευσης της δυναμικής στις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας, εστιάζοντας στη στήριξη σε βασικές μεταρρυθμίσεις, στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και την τομεακή συνεργασία. Η συμφωνία αποτελεί επίσης μια μεταρρυθμιστική ατζέντα για την Ουκρανία, βασισμένη σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσέγγισης της νομοθεσίας της Ουκρανίας με πολλούς κανόνες της ΕΕ, γύρω από τους οποίους όλοι οι εταίροι της Ουκρανίας μπορούν να ευθυγραμμιστούν και να επικεντρώσουν τη βοήθειά τους. Η βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία συνδέεται με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που προκύπτει από τη συμφωνία. Το συνολικό πρόγραμμα θεσμικής οικοδόμησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό από αυτή την άποψη.

 

Anna van Densky

Οικονομία

Η έκδοση πράσινων ομολόγων θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Δημοσιευμένα

on

Οι υπουργοί της Ευρωομάδας συζήτησαν τον διεθνή ρόλο του ευρώ (15 Φεβρουαρίου), μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19 Ιανουαρίου), «Το ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα: ενίσχυση της δύναμης και της ανθεκτικότητας».

Ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, Paschal Donohoe είπε: «Ο στόχος είναι να μειώσουμε την εξάρτησή μας από άλλα νομίσματα και να ενισχύσουμε την αυτονομία μας σε διάφορες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, η αυξημένη διεθνής χρήση του νομίσματός μας συνεπάγεται επίσης πιθανές αντισταθμίσεις, τις οποίες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υπουργοί τόνισαν τη δυνατότητα έκδοσης πράσινων ομολόγων για την ενίσχυση της χρήσης του ευρώ από τις αγορές, συμβάλλοντας επίσης στην επίτευξη του στόχου μας για τη μετάβαση στο κλίμα ».

Η Ευρωομάδα έχει συζητήσει το θέμα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια από τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου 2018. Ο Klaus Regling, διευθύνων σύμβουλος του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας, δήλωσε ότι η υπερβολική εξάρτηση από το δολάριο περιείχε κινδύνους, δίνοντας τη Λατινική Αμερική και την ασιατική κρίση της δεκαετίας του '90 ως παραδείγματα. Αναφέρθηκε επίσης λοξά σε «πιο πρόσφατα επεισόδια» όπου η κυριαρχία του δολαρίου σήμαινε ότι οι εταιρείες της ΕΕ δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν ενόψει των κυρώσεων των ΗΠΑ. Ο Regling πιστεύει ότι το διεθνές νομισματικό σύστημα κινείται αργά προς ένα πολυ-πολικό σύστημα όπου τρία ή τέσσερα νομίσματα θα είναι σημαντικά, συμπεριλαμβανομένου του δολαρίου, του ευρώ και του ρενμίνμπι. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, Paolo Gentiloni, συμφώνησε ότι ο ρόλος του ευρώ θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων που θα ενισχύσουν τη χρήση του ευρώ από τις αγορές, συμβάλλοντας επίσης στην επίτευξη των κλιματικών στόχων των κονδυλίων της ΕΕ της επόμενης γενιάς.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι απαιτείται ευρεία δράση για τη στήριξη του διεθνούς ρόλου του ευρώ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρόοδο, μεταξύ άλλων, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών για την εξασφάλιση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζει τη Γερμανία για την υπόθεση αεροπορικής επίθεσης του Κουντούζ

Δημοσιευμένα

on

By

Η έρευνα της Γερμανίας για μια θανατηφόρα αεροπορική επίθεση του 2009 κοντά στην πόλη Kunduz στο Αφγανιστάν, η οποία διέταξε έναν Γερμανό διοικητή, συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της για δικαίωμα στη ζωή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε την Τρίτη (16 Φεβρουαρίου), γράφει .

Η απόφαση του δικαστηρίου που εδρεύει στο Στρασβούργο απορρίπτει μια καταγγελία του Αφγανού πολίτη Abdul Hanan, ο οποίος έχασε δύο γιους στην επίθεση, ότι η Γερμανία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να διερευνήσει αποτελεσματικά το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο του 2009, ο Γερμανός διοικητής των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο Κουντούζ κάλεσε ένα μαχητικό αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να χτυπήσει δύο φορτηγά καυσίμων κοντά στην πόλη, τα οποία το ΝΑΤΟ πίστευε ότι είχε πειρατεία από αντάρτες Ταλιμπάν.

Η αφγανική κυβέρνηση είπε ότι σκοτώθηκαν 99 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 30 πολιτών. Ανεξάρτητες ομάδες δικαιωμάτων υπολογίστηκαν μεταξύ 60 και 70 πολιτών.

Ο αριθμός των νεκρών συγκλόνισε τους Γερμανούς και τελικά ανάγκασε τον υπουργό Άμυνας του να παραιτηθεί λόγω κατηγοριών για κάλυψη του αριθμού των αμάχων κατά την πορεία προς τις εκλογές της Γερμανίας το 2009.

Ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας διαπίστωσε ότι ο διοικητής δεν φέρει ποινική ευθύνη, κυρίως επειδή ήταν πεπεισμένος όταν διέταξε την αεροπορική επίθεση ότι δεν υπήρχαν πολίτες.

Για να είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να βρεθεί ότι ενήργησε με πρόθεση να προκαλέσει υπερβολικά ατυχήματα πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε την αποτελεσματικότητα της έρευνας της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του εάν καθιέρωσε αιτιολόγηση για θανατηφόρα χρήση βίας. Δεν έλαβε υπόψη τη νομιμότητα της αεροπορικής επίθεσης.

Από τα 9,600 στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, η Γερμανία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο σώμα πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια ειρηνευτική συμφωνία του 2020 μεταξύ Ταλιμπάν και Ουάσινγκτον καλεί τα ξένα στρατεύματα να αποσυρθούν έως την 1η Μαΐου, αλλά η διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανεξετάζει τη συμφωνία μετά από επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Αφγανιστάν.

Η Γερμανία ετοιμάζεται να παρατείνει την εντολή για τη στρατιωτική της αποστολή στο Αφγανιστάν από τις 31 Μαρτίου έως το τέλος του τρέχοντος έτους, με τα επίπεδα των στρατευμάτων να παραμένουν σε 1,300, σύμφωνα με σχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters.

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Ψηφιοποίηση των συστημάτων δικαιοσύνης της ΕΕ: ​​Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία

Δημοσιευμένα

on

Στις 16 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών συστημάτων της ΕΕ. Η ΕΕ στοχεύει να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να προσαρμόσουν τα συστήματα δικαιοσύνης τους στην ψηφιακή εποχή και να βελτιωθούν Διασυνοριακή δικαστική συνεργασία της ΕΕ. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders (φωτό) είπε: «Η πανδημία COVID-19 τόνισε περαιτέρω τη σημασία της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της δικαιοσύνης. Οι δικαστές και οι δικηγόροι χρειάζονται ψηφιακά εργαλεία για να μπορούν να συνεργάζονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Ταυτόχρονα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται διαδικτυακά εργαλεία για ευκολότερη και πιο διαφανή πρόσβαση στη δικαιοσύνη με χαμηλότερο κόστος. Η Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει αυτή τη διαδικασία και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της συνεργασίας τους σε διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες με τη χρήση ψηφιακών καναλιών. " Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε ένα επικοινωνία περιγράφοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιοποίησης των συστημάτων δικαιοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η δημόσια διαβούλευση θα συγκεντρώσει απόψεις για την ψηφιοποίηση των διασυνοριακών αστικών, εμπορικών και ποινικών διαδικασιών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ένα ευρύ φάσμα ομάδων και ατόμων και το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ έως τις 8 Μαΐου 2021, θα τροφοδοτήσει μια πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας που αναμένεται στο τέλος του τρέχοντος έτους, όπως ανακοινώθηκε στο 2021 Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις