Συνδεθείτε μαζί μας

Καπνός

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον κανόνα του καπνού υπονομεύουν τη νομοθεσία της ΕΕ και απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο ζωές

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on


Όταν οι υπουργοί υγείας της ΕΕ συναντηθούν στις 21 Ιουνίου, θα προστεθεί στην ατζέντα τους μια πρόταση του Δανού Υπουργού Υγείας της τελευταίας στιγμής, η οποία επιδιώκει να διαταράξει τους ελέγχους και τις ισορροπίες που προορίζονται να χαρακτηρίσουν την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη θέσπιση νόμων και τη θέσπιση κανονισμών. Επηρεάζει το πάντα αμφιλεγόμενο ζήτημα της ρύθμισης του καπνού και της νικοτίνης, όπου η λανθασμένη απόφαση μπορεί να αρνηθεί στους καπνιστές τις ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις που χρειάζονται συχνά για να κόψουν το τσιγάρο, οι οποίες συνεχίζουν να βλάπτουν την υγεία και τελικά να κοστίζουν τη ζωή σε πάρα πολλούς ευρωπαίους πολίτες.

Ο συναγερμός σήμανε από τον νεοεκλεγέντα Σουηδό ευρωβουλευτή Charlie Weimers την πρώτη μέρα της επιστροφής του στις Βρυξέλλες. «Προφανώς, η Δανία άνοιξε την απαγόρευση αρωματισμού νέων προϊόντων νικοτίνης, συμπεριλαμβανομένων των φακέλων νικοτίνης», έγραψε στο Twitter. «Η Δανία προσπαθεί να προλάβει την Αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού που αναμένεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέτυχε να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια νέα Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού (TPD 2), αφού η Πρόεδρος Ursula von der Leyen σταμάτησε τα πιθανά αμφιλεγόμενα μέτρα ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας διορισμού νέας Επιτροπής.

Ωστόσο, δόθηκε δημόσια διαβεβαίωση νωρίτερα αυτό το έτος ότι η πιθανή αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού και τι θα καλύψει θα εξαρτηθεί από τα πορίσματα μιας επιστημονικής αξιολόγησης και της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και από μια ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων.

«Οι πολιτικές αποφάσεις ως προς αυτό θα ληφθούν από την επόμενη Επιτροπή, υπό το φως των παραπάνω προπαρασκευαστικών βημάτων», δήλωσε εκπρόσωπος. Τώρα, όμως, γίνεται μια προσπάθεια να εφαρμοστεί μια νέα πολιτική προτού τελειώσει η παρούσα Επιτροπή και προτού τα αρμόδια για την ευρωπαϊκή νομοθεσία φορείς -το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο- μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή προσπαθεί να βραχυκυκλώσει τη δημοκρατική διαδικασία. Τα δικαστήρια των κρατών μελών έχουν επικυρώσει αμφισβητήσεις της εθνικής νομοθεσίας που μετέφερε ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι υπερέβαιναν τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τη ρύθμιση των προϊόντων θερμαινόμενου καπνού και άλλων ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων αντί του τσιγάρου.

Αλλά ακόμα κι αν η Επιτροπή χάσει όταν αυτές οι υποθέσεις φτάσουν τελικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ζημιά θα έχει γίνει. Πάρα πολλοί καπνιστές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τσιγάρα αντί να αλλάζουν συσκευές, όπως ατμίσματα και ηλεκτρονικά τσιγάρα που τους δίνουν τη νικοτίνη που λαχταρούν χωρίς να εισπνεύσουν τον καπνό που προκαλεί καρκίνο.

Διαφήμιση

Είναι αδύνατο να μην δούμε τα δακτυλικά αποτυπώματα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Επιτροπής, ΓΔ SANTE, σχετικά με το αίτημα που έστειλε ο Δανός Υπουργός Υγείας στους ομολόγους του στην ΕΕ, ζητώντας υποστήριξη για ριζοσπαστικές προτάσεις που θα παρακάμπτουν ουσιαστικά τη συνεχή αξιολόγηση TPD Η Δανία έχει το χειρότερο ρεκόρ μείωσης του καπνίσματος τσιγάρων από οποιαδήποτε άλλη σκανδιναβική χώρα, με το ποσοστό του πληθυσμού που καπνίζει τρεις φορές υψηλότερο από ό,τι στη γειτονική Σουηδία.

Η Σουηδία έχει ένα παραδοσιακό εναλλακτικό προϊόν αντί του τσιγάρου, το snus, το οποίο επιτρέπει την απορρόφηση της νικοτίνης χωρίς να καίγεται ο καπνός. Ενέχει πολύ μικρότερο κίνδυνο καρκίνου και η σουηδική κυβέρνηση έχει κινηθεί για να ενθαρρύνει τους καπνιστές να κάνουν αλλαγή μειώνοντας τον φόρο στο snus και αυξάνοντάς τον στα τσιγάρα. Το Snus είναι απαγορευμένο στην υπόλοιπη ΕΕ, αλλά η Σουηδία έλαβε εξαίρεση όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μια ειρωνεία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πράγματι ένα μέτρο, το οποίο επικαιροποιεί την Οδηγία για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καπνού, το οποίο θα μπορούσε να προωθήσει πριν εφαρμόσει μια σωστή διαδικασία για μια ευρύτερη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον καπνό και τη νικοτίνη. Το προτεινόμενο νέο TED, το οποίο στοχεύει στην εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, κατοχυρώνει τη διαφοροποίηση μεταξύ των τσιγάρων και των διαφόρων ειδών ασφαλέστερων εναλλακτικών προϊόντων.

Σταμάτησε όταν μια διαρροή σε εφημερίδα αποκάλυψε ότι το snus θα φορολογούνταν υψηλά, προκαλώντας έντονες αντιρρήσεις από τη σουηδική κυβέρνηση. Ωστόσο, μια ανάκαμψη από την Επιτροπή σε αυτό το σημείο θα της επιτρέψει να προχωρήσει.

Αντίθετα, έχουμε μια πρόταση της τελευταίας στιγμής από τη Δανία. Φαίνεται να βασίζεται σε μια έκκληση για περιορισμό ή απαγόρευση νέων προϊόντων καπνού και νικοτίνης που παράγονται από πολλά κράτη μέλη, η οποία επρόκειτο να συζητηθεί στο πλαίσιο «κάθε άλλο θέμα» στη συνεδρίαση των υπουργών υγείας.

Ένας ανεξάρτητος σύμβουλος για τη δημόσια υγεία και την αειφορία και πρώην διευθυντής του Action on Smoking and Health (ASH) στο Ηνωμένο Βασίλειο, Clive Bates, θεωρεί ότι είναι προσπάθεια ορισμένων υπουργών υγείας να επιβάλουν μέτρα πολιτικής για τον καπνό που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν. δικαιοδοσίες. 

«Αν πιστεύουν ότι δικαιολογούνται περισσότεροι περιορισμοί, θα πρέπει να κάνουν μια υπόθεση βασισμένη σε στοιχεία», μου είπε. «Αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στους ενήλικες, τις επιπτώσεις στους νέους που κατά τα άλλα καπνίζουν, τις επιπτώσεις στους νέους που δεν καπνίζουν και τις συνέπειες των ακούσιων συνεπειών όπως το παράνομο εμπόριο, οι άνθρωποι που αναμειγνύουν τα προϊόντα τους, οι άνθρωποι που επιστρέφουν στο κάπνισμα…. Είναι μια πολύ πιο περίπλοκη εικόνα από ό,τι φαντάζουν.

«Διεκδικούν τα αποτελέσματα της πύλης, όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση - ότι αυτά τα προϊόντα ατμίσματος και άλλα προϊόντα νικοτίνης αποτελούν έξοδο από το κάπνισμα. Εάν πρόκειται να δικαιολογήσετε την ανάμειξη στην προσωπική συμπεριφορά εκατομμυρίων Ευρωπαίων, το κάνετε καλύτερα.

«Δεν πρέπει να ρυθμίζετε βιαστικά με τέτοιου είδους πράγματα, κάνοντας φτηνές, λαϊκίστικες χειρονομίες, όταν στην πραγματικότητα οι ζωές είναι στη γραμμή. Είναι ένα θέμα ζωής ή θανάτου που αυτό γίνεται σωστά και το αντιμετωπίζουν με ένα είδος ασυνέπειας. Χρειαζόμαστε ισχυρή διαδικασία διαβούλευσης που οδηγεί σε καλά μελετημένα μέτρα για την υγεία και την εσωτερική αγορά εντός της ΕΕ, όχι απαγορεύσεις που πραγματικά βλάπτουν».

Ο Clive Bates μου μιλούσε στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Νικοτίνη στη Βαρσοβία, όπου ήδη φοβόταν ότι -όπως το είπαν οι διοργανωτές- οι γραφειοκράτες της ΕΕ θα στείλουν εκατομμύρια πίσω στο κάπνισμα, με αποτέλεσμα το σχέδιο της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι απίθανο να τηρηθεί. στόχος του είναι η μείωση του καρκίνου.

Οι επαχθείς περιορισμοί στα νέα προϊόντα νικοτίνης που ορίζονται στο σχέδιο περιλαμβάνουν απαγόρευση γεύσης, απαγόρευση χρήσης δημόσιου χώρου, απλή συσκευασία και υψηλή φορολογία στα ατμιστικά και άλλα ασφαλέστερα προϊόντα νικοτίνης, όλα σε μια περίοδο που σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, τα ποσοστά καπνίσματος ήδη αυξάνονται

«Η Ευρώπη θα μπορούσε να καταλήξει σαν την Αυστραλία όπου, κατά λάθος, μπορείτε να αγοράσετε καπνό νόμιμα μόνο εάν είναι για το κάπνισμα», δήλωσε ο Δρ Κόλιν Μέντελσον, ιδρυτικός πρόεδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Αυστραλιανής Ένωσης Μείωσης Επιβλαβών Καπνών. «Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι τόσο δύσκολο να τα αποκτήσεις που μπορεί κάλλιστα να απαγορευθούν».

Στις ΗΠΑ, η κατάσταση είναι εξίσου τρομερή, με κανονισμούς τόσο επαχθή που οι νομικές επιλογές απλώς δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τη μαύρη αγορά, ενώ στη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία, τα ποσοστά καπνίσματος μειώθηκαν κατά μισό και ένα τρίτο, αντίστοιχα, μετά την εισαγωγή των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού.  

«Το να δυσκολεύεσαι να κόψεις το κάπνισμα τιμολογώντας τους ανθρώπους ή κάνοντας εναλλακτικά προϊόντα τόσο ελκυστικά που κανείς δεν θέλει να τα χρησιμοποιήσει, δεν είναι η λύση», δήλωσε ο Δρ Garett McGovern, Ιατρικός Διευθυντής στην Ιατρική Κλινική Priority στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Το Φόρουμ άκουσε επίσης ότι η μείωση της περιεκτικότητας σε νικοτίνη στα προϊόντα είναι αντιπαραγωγική, επειδή οι άνθρωποι καπνίζουν περισσότερο, καθώς και ότι απειλεί τα προς το ζην των καπνοκαλλιεργητών της Ευρώπης. Ο καπνός χαμηλής περιεκτικότητας σε νικοτίνη μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο με γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες (ΓΤ), αλλά τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ απαγορεύουν ή περιορίζουν αυτές τις καλλιέργειες. Οι αγρότες δεν θα μπορούν να τα καλλιεργήσουν και η καπνοκαλλιέργεια θα επηρεαστεί αρνητικά.

Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα των δυνητικά καταστροφικών ακούσιων συνεπειών της κακώς μελετημένης νομοθεσίας. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Οι ειδικοί στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Νικοτίνη ήταν ομόφωνοι ότι τα νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης δεν πρέπει να βρίσκονται στα χέρια ανηλίκων. Αλλά είναι αφελές να πιστεύουμε ότι οι απαγορεύσεις ή τα ακραία μέτρα θα απομακρύνουν με επιτυχία προϊόντα από χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις ορισμένα από τα προϊόντα που παραλαμβάνουν ανήλικοι είναι ήδη παράνομες εισαγωγές. Το θέμα είναι η επιβολή και η εκπαίδευση, όχι η ανεπαρκής ρύθμιση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την αποκλειστική τους αρμοδιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας για να αντιμετωπίσουν, όταν είναι απαραίτητο, τη χρήση αυτών των προϊόντων από ανήλικα άτομα. Αυτό περιλαμβάνει τη ρύθμιση των γεύσεων και της συσκευασίας των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των σακουλών νικοτίνης, καθώς και τη θέσπιση ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αποφυγή υπερβολικά χαμηλών προσιτών τιμών σε ανηλίκους, την αδειοδότηση λιανοπωλητών και την ενίσχυση της επιβολής των μέτρων πρόληψης της πρόσβασης των νέων.

Η συγκέντρωση πολύτιμης εμπειρίας σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά τη ρύθμιση των νέων προϊόντων καπνού και νικοτίνης είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για δράση σε επίπεδο ΕΕ. Αντίθετα, η Επιτροπή προσπαθεί να αγνοήσει την εμπειρία των κρατών μελών και σε ορισμένες περιπτώσεις την επιτυχία στη μείωση της συχνότητας του καπνίσματος αξιοποιώντας καινοτόμα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τους ανηλίκους να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα.

Για παράδειγμα, η Φινλανδία, η Δανία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία έχουν εισαγάγει ή βρίσκονται στη διαδικασία εισαγωγής περιορισμών στις γεύσεις και/ή τις θήκες ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ επιτρέπουν ορισμένες γεύσεις όπως ο καπνός -και σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης η μέντα και η μενθόλη- για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα προϊόντα παραμένουν μια αποδεκτή εναλλακτική λύση για ενήλικες καπνιστές.

Σε τελική ανάλυση, πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των δυνατοτήτων του νέου καπνού και των προϊόντων νικοτίνης για τη μείωση της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα και την προστασία των ανηλίκων. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να παραμείνουν αποδεκτά ως καλύτερη εναλλακτική λύση στο κάπνισμα για ενήλικες καπνιστές, ενώ δεν γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά για τους ανηλίκους.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business6 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν12 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν16 ώρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK19 ώρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση1 ημέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 ημέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις