Συνδεθείτε μαζί μας

κοροναϊού

Ανάκαμψη COVID-19: Πώς θα λειτουργήσει το κύριο μέσο της ΕΕ 

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των 672.5 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι το βασικό εργαλείο στο σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για τον COVID-19 για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν τους κανόνες για τη θέσπιση της Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ στα 750 δισεκατομμύρια ευρώ Σχέδιο αποκατάστασης COVID-19. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε α προσωρινή συμφωνία για το μέσο τον Δεκέμβριο του 2020.

Θα προσφέρει μεγάλης κλίμακας στήριξη στις χώρες της ΕΕ για τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας και για την προετοιμασία των οικονομιών της ΕΕ για ένα βιώσιμο, ψηφιακό μέλλον.

Επιχορηγήσεις και δάνεια

Τα χρήματα θα διατεθούν ως επιχορηγήσεις και δάνεια. Οι επιχορηγήσεις θα ανέλθουν σε 312.5 δισ. ευρώ σε τιμές 2018 (το πραγματικό ποσό θα προσαρμοστεί προς τα πάνω για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός).

Η κατανομή των επιχορηγήσεων μεταξύ των χωρών θα βασίζεται σε πολλά κριτήρια: στην αρχική φάση – έως το τέλος του 2022 – αυτά θα περιλαμβάνουν πληθυσμό, κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και ανεργία την περίοδο 2015-2019. Αργότερα αντί της ανεργίας θα ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις της οικονομίας το 2020 και το 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δεσμεύσεις έως το τέλος του 2023 για το πλήρες ποσό των επιχορηγήσεων προς τις χώρες της ΕΕ και τα χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν έως το τέλος του 2026.

Τα δάνεια θα δοθούν κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών έως το τέλος του 2023 μέχρι συνολικού ύψους 360 δισ. ευρώ σε τιμές 2018. Το επίπεδο των δανείων για κάθε χώρα θα περιοριστεί στο 6.8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας.

Σε τι θα επενδυθούν τα χρήματα

Διαφήμιση

Στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι οι χώρες χρησιμοποιούν τα χρήματα σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ. «Τα χρήματα της ΕΕ για την ανάκαμψη θα πάνε στις προτεραιότητες της ΕΕ. Η ανάκαμψη της ΕΕ δεν θα είναι ταμειακή μηχανή για τις εθνικές πολιτικές και τις εγχώριες ατζέντες», είπε Dragoş Pislaru (Ανανέωση Ευρώπης, Ρουμανία), ένας από τους κορυφαίους ευρωβουλευτές σε αυτό, μετά την ανακοίνωση της προσωρινής συμφωνίας με το Συμβούλιο.

Ένας άλλος επικεφαλής ευρωβουλευτής, Eider Gardiazabal (S&D, Ισπανία), τόνισε ότι ενώ τα ταμεία θα πρέπει να αμβλύνουν τον άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζουν μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ, όπως η πράσινη μετάβαση και η ψηφιοποίηση. «Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι το πιο σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια και πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία [για μεταρρύθμιση]», είπε.

Οι κανόνες απαριθμούν έξι τομείς που θα υποστηρίξει το Recovery and Resilience Facility:

  • Η πράσινη μετάβαση
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  • Κοινωνική και εδαφική συνοχή
  • Χτίζοντας ανθεκτικότητα και ετοιμότητα για κρίσεις
  • Πολιτικές για την επόμενη γενιά, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων

Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 37% του προϋπολογισμού για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και ένα επιπλέον 20% για ψηφιακά μέτρα. Οι κανόνες απαγορεύουν τη χρηματοδότηση μέτρων που προκαλούν σημαντική βλάβη στο περιβάλλον (αρχή μη σημαντικής βλάβης).

Πώς θα λειτουργήσει

Για να λάβουν στήριξη, τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προτείνοντας μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και έργα δημοσίων επενδύσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν έως το 2026. Αυτά τα σχέδια θα ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κύκλου οικονομικού συντονισμού και θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια και θα υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο σχετικά με τα ποσά των επιχορηγήσεων και των δανείων σε κάθε χώρα και τους στόχους και τα ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια.

Τα εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την κρίση του COVID-19 από τον Φεβρουάριο του 2020 είναι επίσης επιλέξιμα για στήριξη.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μόλις επιτευχθούν τα ορόσημα και οι στόχοι από τα κράτη μέλη, αλλά οι χώρες μπορούν να ζητήσουν προχρηματοδότηση έως και 13% του συνολικού ποσού, η οποία θα καταβληθεί μόλις εγκριθεί το σχέδιό τους από το Συμβούλιο.

Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί δύο φορές το χρόνο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Δημοκρατική νομιμότητα

Στις διαπραγματεύσεις, το Κοινοβούλιο πίεσε για περισσότερα διαφάνεια. Βάσει της συμφωνίας με το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα αποστείλει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά σχέδια και τις προτάσεις της για αποφάσεις του Συμβουλίου ταυτόχρονα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Κάθε δύο μήνες, η Επιτροπή μπορεί να καλείται από κοινοβουλευτικές επιτροπές για να συζητήσουν την κατάσταση της ανάκαμψης της ΕΕ και την πρόοδο των κρατών μελών προς τους στόχους τους.

Η Επιτροπή καλείται επίσης να συντάσσει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του μέσου και άλλες εκθέσεις αξιολόγησης.

Siegfried Mureşan (ΕΛΚ, Ρουμανία), ένας από τους κύριους βουλευτές του ΕΚ σε αυτό, χαιρέτισε τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. «Αυτά είναι καλά νέα», είπε. «Η Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα».

Βρίσκω τι κάνει η ΕΕ για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business11 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν17 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν21 ώρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK1 ημέρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση1 ημέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2 μέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις