Συνδεθείτε μαζί μας

Αεροπορίας / αεροπορικές εταιρείες

Η Επιτροπή εγκρίνει 73 εκατομμύρια ευρώ ιταλικής στήριξης για την αποζημίωση της Alitalia για περαιτέρω ζημιές που υπέστησαν λόγω της εκδήλωσης κοροναϊού

Δημοσιευμένα

on

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι 73.02 εκατομμύρια ευρώ από την ιταλική υποστήριξη υπέρ της Alitalia είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τις ζημίες που υπέστη σε 19 δρομολόγια λόγω της εκδήλωσης κοροναϊού μεταξύ 16 Ιουνίου και 31 Οκτωβρίου 2020.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η αεροπορική βιομηχανία εξακολουθεί να είναι ένας από τους τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της επιδημίας του κοροναϊού. Αυτό το μέτρο επιτρέπει στην Ιταλία να παράσχει περαιτέρω αποζημίωση για τις άμεσες ζημίες που υπέστη η Alitalia μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2020 λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που είναι απαραίτητοι για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι έρευνές μας για παρελθόντα μέτρα στήριξης προς την Alitalia βρίσκονται σε εξέλιξη και είμαστε σε επαφή με την Ιταλία σχετικά με τα σχέδιά τους και τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. "

Η Alitalia είναι μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία δικτύου που λειτουργεί στην Ιταλία. Με στόλο άνω των 95 αεροπλάνων, το 2019 η εταιρεία εξυπηρέτησε εκατοντάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας περίπου 20 εκατομμύρια επιβάτες από τον κύριο κόμβο της στη Ρώμη και άλλα ιταλικά αεροδρόμια σε διάφορους διεθνείς προορισμούς.

Οι περιορισμοί που ισχύουν τόσο στην Ιταλία όσο και σε άλλες χώρες προορισμού, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κοροναϊού, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες της Alitalia, ιδίως όσον αφορά διεθνείς και διηπειρωτικές πτήσεις. Ως αποτέλεσμα, η Alitalia υπέστη σημαντικές απώλειες λειτουργίας έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 τουλάχιστον.

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα πρόσθετο μέτρο ενίσχυσης για την αποζημίωση της Alitalia για περαιτέρω ζημίες που υπέστησαν σε 19 συγκεκριμένες διαδρομές από τις 16 Ιουνίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 λόγω των αναγκαίων επειγόντων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης 73.02 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη ζημία που προκλήθηκε άμεσα στην αεροπορική εταιρεία κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με ανάλυση διαδρομής προς διαδρομή των 19 επιλέξιμων δρομολογίων. Αυτό ακολουθεί την απόφαση της Επιτροπής στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 για έγκριση Ιταλικό μέτρο αποζημίωσης ζημιών υπέρ της Alitalia που αποζημιώνει την αεροπορική εταιρεία για τη ζημία που υπέστη από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 15 Ιουνίου 2020 προκύπτει από κυβερνητικούς περιορισμούς και μέτρα περιορισμού που λαμβάνονται από την Ιταλία και άλλες χώρες προορισμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το υπό εξέταση μέτρο Άρθρο 107 (2) (β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικής ενίσχυσης που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή τομέων για ζημίες που προκαλούνται άμεσα από έκτακτα συμβάντα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ξέσπασμα του κοροναϊού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό περιστατικό, καθώς είναι ένα εξαιρετικό, απρόβλεπτο γεγονός που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Κατά συνέπεια, δικαιολογούνται εξαιρετικές παρεμβάσεις από το κράτος του βουλευτή για την αντιστάθμιση των ζημιών που συνδέονται με το ξέσπασμα.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιταλικό μέτρο θα αντισταθμίσει τις ζημίες που υπέστη η Alitalia οι οποίες συνδέονται άμεσα με το ξέσπασμα του κοροναϊού, καθώς η απώλεια κερδοφορίας στις 19 διαδρομές ως αποτέλεσμα των μέτρων περιορισμού κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου μπορεί να θεωρηθεί ως ζημία που συνδέεται άμεσα στο εξαιρετικό συμβάν. Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι η ποσοτική ανάλυση κατά διαδρομή που υπέβαλε η Ιταλία προσδιορίζει καταλλήλως τη ζημία που οφείλεται στα μέτρα περιορισμού και, επομένως, η αποζημίωση δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση των ζημιών σε αυτές τις διαδρομές.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόσθετο ιταλικό μέτρο αποζημίωσης ζημιών είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Με βάση τις καταγγελίες που ελήφθησαν, στις 23 Απριλίου 2018, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για δάνεια 900 εκατ. Ευρώ που χορηγήθηκαν στην Alitalia από την Ιταλία το 2017. Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, η Επιτροπή κίνησε χωριστή επίσημη διαδικασία έρευνας για επιπλέον δάνειο 400 εκατ. Ευρώ που χορηγήθηκε από την Ιταλία τον Οκτώβριο του 2019. Και οι δύο έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η χρηματοδοτική στήριξη από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους που χορηγούνται σε υπηρεσίες υγείας ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης του κοροναϊού δεν εμπίπτει στο πεδίο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Το ίδιο ισχύει για κάθε δημόσια χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται απευθείας στους πολίτες. Ομοίως, τα μέτρα δημόσιας στήριξης που είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, όπως για παράδειγμα επιδοτήσεις μισθού και αναστολή πληρωμών εταιρικών και φόρων προστιθέμενης αξίας ή κοινωνικών εισφορών δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και δεν απαιτούν την έγκριση της Επιτροπής βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ενεργήσουν αμέσως.

Όταν ισχύουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν άφθονα μέτρα ενίσχυσης για να υποστηρίξουν συγκεκριμένες εταιρείες ή τομείς που υποφέρουν από τις συνέπειες της επιδημίας του κοροναϊού σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ. Στις 13 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε α Ανακοίνωση για μια συντονισμένη οικονομική απάντηση στο ξέσπασμα του COVID-19 καθορίζοντας αυτές τις δυνατότητες.

Από την άποψη αυτή, για παράδειγμα:

  • Τα κράτη μέλη μπορούν να αποζημιώσουν συγκεκριμένες εταιρείες ή συγκεκριμένους τομείς (με τη μορφή συστημάτων) για τις ζημίες που υπέστησαν και προκλήθηκαν άμεσα από εξαιρετικά περιστατικά, όπως αυτά που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κοροναϊού. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ.
  • Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις ρευστότητας και που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια διάσωσης.
  • Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από μια ποικιλία πρόσθετων μέτρων, όπως βάσει του κανονισμού de minimis και του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, τα οποία μπορούν επίσης να τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη αμέσως, χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτή που αντιμετωπίζουν σήμερα όλα τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της επιδημίας του κοροναϊού, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν υποστήριξη για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας τους. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 19 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου, 8 Μαΐου 2020, 29 Ιουνίου και 13 Οκτωβρίου 2020, προβλέπει τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη: (i) Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές κεφαλαίων, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές (ii) κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνονται από εταιρείες · (iii) Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια προς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων δανείων μειωμένης εξασφάλισης · (iv) Διασφαλίσεις για τράπεζες που διοχετεύουν ενισχύσεις της Sstate στην πραγματική οικονομία · (v) Δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων · (vi) Υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη σχετική με κοροναϊούς (vii) Υποστήριξη για την κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων δοκιμών · (viii) Υποστήριξη για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού · (ix) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή αναβολής των φορολογικών πληρωμών ή / και αναστολών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης · (x) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθών για τους εργαζομένους · (xi) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή / και υβριδικών κεφαλαιακών μέσων · (xii) Στοχευμένη υποστήριξη για ακάλυπτο πάγιο κόστος εταιρειών.

Το Προσωρινό Πλαίσιο θα ισχύει έως τα τέλη Ιουνίου 2021. Καθώς τα ζητήματα φερεγγυότητας ενδέχεται να υλοποιηθούν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο καθώς εξελίσσεται αυτή η κρίση, για μέτρα ανακεφαλαιοποίησης μόνο η Επιτροπή έχει παρατείνει αυτήν την περίοδο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Με σκοπό να διασφαλίζοντας την ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες εάν πρέπει να παραταθεί.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.59188 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα φορά τυχόν θέματα εμπιστευτικότητας έχουν επιλυθεί. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναφέρονται στο Μέλος Aid Weekly e-News.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έχει αναλάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας κοροναϊού εδώ.

 

Αεροπορίας / αεροπορικές εταιρείες

Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνική υποστήριξη 120 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση της Aegean Airlines για ζημιές που υπέστησαν λόγω της εκδήλωσης κοροναϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ελληνική επιχορήγηση 120 εκατομμυρίων ευρώ στην Aegean Airlines είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το μέτρο στοχεύει στην αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τις απώλειες που προκλήθηκαν άμεσα από το ξέσπασμα του κοροναϊού και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επέβαλε η Ελλάδα και άλλες χώρες προορισμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού. Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο ενίσχυσης για την αποζημίωση της Aegean Airlines για τις ζημίες που υπέστησαν από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 που προέκυψαν από τα μέτρα περιορισμού και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εισήγαγε η Ελλάδα και άλλες χώρες προορισμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού. Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης 120 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δεν υπερβαίνει την εκτιμώμενη ζημία που προκλήθηκε άμεσα στην αεροπορική εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την άμεση αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή τομέων για ζημίες προκαλείται από εξαιρετικά περιστατικά. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο θα αντισταθμίσει τη ζημία που υπέστη η Aegean Airlines που συνδέεται άμεσα με το ξέσπασμα του κοροναϊού. Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την αποκατάσταση της ζημίας.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό μέτρο αποζημίωσης ζημιών είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η αεροπορική βιομηχανία είναι ένας από τους τομείς που επλήγησαν ιδιαίτερα από το ξέσπασμα του κοροναϊού. Αυτό το μέτρο θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αποζημιώσει την Aegean Airlines για τη ζημία που υπέστη άμεσα λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που απαιτούνται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για να βρούμε εφαρμόσιμες λύσεις για την υποστήριξη εταιρειών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. "

Το πλήρες δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση.

Συνέχισε να διαβάζεις

Στρατηγική της Αεροπορίας για την Ευρώπη

Aviation: Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους κουλοχέρηδες των αεροδρομίων προσφέρει την απαραίτητη ανακούφιση στον τομέα

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα πρόταση σχετικά με την κατανομή κουλοχέρηδων που παρέχει στους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς την απαραίτητη ανακούφιση από τις απαιτήσεις χρήσης κουλοχέρηδων αεροδρομίου για την καλοκαιρινή περίοδο προγραμματισμού του 2021. Ενώ οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως πρέπει να χρησιμοποιούν το 80% των κουλοχέρηδων που τους έχουν δοθεί για να διασφαλίσουν τα πλήρη χαρτοφυλάκιά τους για επόμενες περιόδους προγραμματισμού, η πρόταση μειώνει αυτό το όριο στο 40%. Εισάγει επίσης έναν αριθμό όρων που αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι η χωρητικότητα του αεροδρομίου χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και χωρίς να βλάπτει τον ανταγωνισμό κατά την περίοδο ανάκτησης του COVID-19.

Η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean δήλωσε: «Με τη σημερινή πρόταση επιδιώκουμε να εξισορροπήσουμε την ανάγκη παροχής βοήθειας στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συνεχίζουν να υποφέρουν από τη σημαντική πτώση των αεροπορικών ταξιδιών λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και της ανάγκης διατήρησης του ανταγωνισμού στην αγορά , εξασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας των αεροδρομίων και αποφυγή πτήσεων φάντασμα Οι προτεινόμενοι κανόνες παρέχουν βεβαιότητα για τη θερινή σεζόν 2021 και διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή μπορεί να διαμορφώσει περαιτέρω απαραίτητες παραιτήσεις από τους διαθέσιμους χρόνους σύμφωνα με σαφείς συνθήκες για να εξασφαλίσει τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας. "

Κοιτάζοντας τις προβλέψεις επισκεψιμότητας για το καλοκαίρι του 2021, είναι λογικό να αναμένουμε ότι τα επίπεδα επισκεψιμότητας θα είναι τουλάχιστον το 50% των επιπέδων του 2019. Επομένως, ένα όριο 40% θα εγγυηθεί ένα ορισμένο επίπεδο υπηρεσίας, ενώ θα εξακολουθεί να επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες ένα buffer στη χρήση των κουλοχέρηδων τους. Η πρόταση για την κατανομή των διαθέσιμων χρόνων έχει διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκριση.

Συνέχισε να διαβάζεις

Αεροπορίας / αεροπορικές εταιρείες

Υπόθεση Boeing ΠΟΕ: Η ΕΕ εφαρμόζει αντίμετρα κατά των εξαγωγών των ΗΠΑ

Δημοσιευμένα

on

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση των δασμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ προς την ΕΕ αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει δημοσιευτεί στο Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα αντίμετρα έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παράσχει τη βάση για μια διαπραγματευτική διευθέτηση, η οποία θα περιλαμβάνει την άμεση κατάργηση των αμερικανικών δασμών για τις εξαγωγές της ΕΕ στην υπόθεση Airbus WTO. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) εξουσιοδότησε επίσημα την ΕΕ στις 26 Οκτωβρίου να λάβει τέτοια αντίμετρα κατά των παράνομων επιδοτήσεων των ΗΠΑ προς τον κατασκευαστή αεροσκαφών Boeing.

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την επίλυση αυτής της διαφοράς και επίσης να συμφωνήσει για μακροπρόθεσμα θέματα σχετικά με τις επιδοτήσεις αεροσκαφών. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Εμπορίου για την Οικονομία που Λειτουργεί για Άνθρωπους, Valdis Dombrovskis, δήλωσε: «Έχουμε καταστήσει ξεκάθαρο ότι θέλουμε να επιλύσουμε αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα. Δυστυχώς, λόγω της έλλειψης προόδου με τις ΗΠΑ, δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να επιβάλουμε αυτά τα αντίμετρα. Κατά συνέπεια, η ΕΕ ασκεί τα νομικά της δικαιώματα βάσει της πρόσφατης απόφασης του ΠΟΕ. Καλούμε τις ΗΠΑ να συμφωνήσουν και στις δύο πλευρές να εγκαταλείψουν τα υπάρχοντα αντίμετρα με άμεσο αποτέλεσμα, έτσι μπορούμε να το αφήσουμε γρήγορα πίσω μας. Η κατάργηση αυτών των τιμολογίων είναι κερδοφόρα και για τις δύο πλευρές, ειδικά με την πανδημία να προκαλεί πλήγμα στις οικονομίες μας. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να επανεκκινήσουμε τη διατλαντική μας συνεργασία και να συνεργαστούμε για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. "

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Twitter

Facebook

Τάσεις