Συνδεθείτε μαζί μας

Άμυνας

Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου

Δημοσιευμένα

on

Η ΕΕ εργάζεται για να εμποδίσει τους τρομοκράτες να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για ριζοσπαστικοποίηση, στρατολόγηση και υποκίνηση βίας. Σήμερα (10 Δεκεμβρίου), η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με σχέδιο κανονισμού για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου.

Στόχος της νομοθεσίας είναι η ταχεία κατάργηση τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο και η δημιουργία ενός κοινού μέσου για όλα τα κράτη μέλη προς το σκοπό αυτό. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρουν υπηρεσίες στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν έχουν την κύρια έδρα τους στα κράτη μέλη. Η εθελοντική συνεργασία με αυτές τις εταιρείες θα συνεχιστεί, αλλά η νομοθεσία θα παράσχει πρόσθετα εργαλεία στα κράτη μέλη για την επιβολή της ταχείας κατάργησης τρομοκρατικού περιεχομένου όπου είναι απαραίτητο. Το σχέδιο νομοθεσίας προβλέπει ένα σαφές πεδίο εφαρμογής και έναν σαφή ομοιόμορφο ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου, προκειμένου να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύονται από τη νομική τάξη της ΕΕ και ιδίως εκείνα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Εντολές κατάργησης

Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα έχουν την εξουσία να εκδίδουν εντολές κατάργησης στους παρόχους υπηρεσιών, να αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό σε όλα τα κράτη μέλη. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει στη συνέχεια να καταργήσουν ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο εντός μίας ώρας. Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τις εντολές κατάργησης που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη.

Η συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών θα διευκολυνθεί μέσω της δημιουργίας σημείων επαφής για τη διευκόλυνση του χειρισμού εντολών κατάργησης.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Ειδικά μέτρα από τους παρόχους υπηρεσιών

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών τους και για την προστασία των υπηρεσιών τους από τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Το σχέδιο κανονισμού είναι πολύ σαφές ότι η απόφαση για την επιλογή των μέτρων παραμένει στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν αναλάβει δράση κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου σε ένα δεδομένο έτος θα πρέπει να δημοσιοποιούν εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τη δράση που έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι προτεινόμενοι κανόνες διασφαλίζουν επίσης ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των απλών χρηστών και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης και της ελευθερίας διεξαγωγής μιας επιχείρησης. Αυτό περιλαμβάνει αποτελεσματικές θεραπείες τόσο για τους χρήστες των οποίων το περιεχόμενο έχει καταργηθεί όσο και για την υποβολή καταγγελίας από τους παρόχους υπηρεσιών.

Ιστορικό

Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, μετά από πρόσκληση ηγετών της ΕΕ τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Η πρόταση βασίζεται στο έργο του Φόρουμ Διαδικτύου της ΕΕ, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 ως πλαίσιο εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και εκπροσώπων των μεγάλων εταιρειών Διαδικτύου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου. Η συνεργασία μέσω αυτού του φόρουμ δεν ήταν αρκετή για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την 1η Μαρτίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής και των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη (βασικές πληροφορίες)

κοροναϊού

Αρχικοί εμβολιασμοί DOD COVID-19 βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την περιοχή USEUCOM

Δημοσιευμένα

on

Ο αρχικός γύρος των εμβολιασμών COVID-19 βρίσκεται σε εξέλιξη
για προσωπικό προτεραιότητας του Υπουργείου Άμυνας (DOD) που υπηρετεί εντός του Τομέας ευθύνης της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (USEUCOM).

Το πρόγραμμα εμβολιασμού DOD ξεκίνησε στην Ευρώπη στις 28 Δεκεμβρίου όταν το Moderna
το εμβόλιο χορηγήθηκε σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που υπηρετούν σε τρεις στρατούς των ΗΠΑ
εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης που βρίσκονται στη Βαυαρία.

Τρεις ιατρικές εγκαταστάσεις DOD στο Ηνωμένο Βασίλειο άρχισαν επίσης να παρέχουν
εμβόλιο σε ασθενείς αυτήν την εβδομάδα. Πρόσθετες ιατρικές εγκαταστάσεις DOD στη Γερμανία
και το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να αρχίσουν να εμβολιάζουν αυτό το προσωπικό
εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, υπάρχουν κλινικές DOD στην Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία
αναμένεται να λάβει την πρώτη αποστολή του εμβολίου.

Αυτή η αρχική φάση διανομής εμβολίων στην περιοχή USEUCOM είναι μια
σημαντικό πρώτο βήμα προς το συνολικό σχέδιο της DOD που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό
να εμβολιαστούν.

«Η ανοσοποίηση όλων μας επιτρέπει να επιστρέψουμε ουσιαστικά σε μια αίσθηση
ομαλότητας ως προς το πώς αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας ", δήλωσε ο Ταξ.
Mark Thompson, Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Υγείας της Ευρώπης.

Ο Thompson είπε ότι η αρχική φάση θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα για να ολοκληρωθεί επειδή
της χρονικής περιόδου 28 ημερών μεταξύ της πρώτης δόσης και της δεύτερης δόσης του Moderna
εμβολιασμένος.

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, δείτε την ιστοσελίδα διανομής εμβολίων της USEUCOM COVID-19

Σχετικά με το USEUCOM

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (USEUCOM) είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ
σε όλη την Ευρώπη, τμήματα της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, της Αρκτικής και του Ατλαντικού
Ωκεανός. Το USEUCOM αποτελείται από περισσότερους από 64,000 στρατιωτικούς και πολίτες
προσωπικό και συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους και τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Η εντολή είναι
μία από τις δύο εντολές των γεωγραφικών μαχητών που έχουν αναπτυχθεί προς τα εμπρός στις ΗΠΑ εδρεύει
στη Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το USEUCOM, Κάνε κλικ εδώ.

Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Κατανομή εμβολίων USEUCOM COVID-19

Δημοσιευμένα

on

Οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης στην Ευρώπη θα λάβουν την αρχική αποστολή του εμβολίου COVID-19 σε 28 τοποθεσίες σε εννέα χώρες σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του USEUCOM από αυτήν την εβδομάδα. Οι αρχικές δόσεις του εμβολίου θα χορηγούνται σύμφωνα με το σχέδιο διανομής εμβολίων που βασίζεται σε φάση του Υπουργείου Άμυνας (DoD) για τον εμβολιασμό στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΗΠΑ με προτεραιότητα.

Μετά την αρχική διανομή, και καθώς όλο και περισσότερο διαθέσιμο εμβόλιο, το πρόσθετο προσωπικό θα έχει πρόσβαση στο εμβόλιο. "Ενώ η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε αυτό το εμβόλιο είναι άνευ προηγουμένου, η διεξοδική έρευνα που δείχνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του είναι επιτακτική", δήλωσε ο καπετάνιος των ΗΠΑ. Mark Kobelja, γενικός χειρουργός της USEUCOM. "Θα ενθαρρύνω όλο το επιλέξιμο προσωπικό να πάρει αυτό το εμβόλιο όταν του προσφέρεται."

Οι αρχές του Heath ενθαρρύνουν τη συνεχή συμμόρφωση όλων με τις απαιτήσεις προστασίας της υγείας να φορούν κατάλληλες μάσκες, να εξασκούν φυσική απόσταση, να πλένουν τα χέρια και τον κατάλληλο περιορισμό της κίνησης σύμφωνα με τους κανονισμούς DoD και του κράτους υποδοχής. Μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες USEUCOM σχετικά με το COVID-19 και το πρόγραμμα διανομής εμβολίων βρείτε εδώ.

Σχετικά με το USEUCOM

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (USEUCOM) είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη, τμήματα της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, της Αρκτικής και του Ατλαντικού Ωκεανού. Το USEUCOM αποτελείται από περισσότερους από 64,000 στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους και συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους και τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Η εντολή είναι μία από τις δύο εντολές γεωγραφικών μαχητών που έχουν αναπτυχθεί προς τα εμπρός στις ΗΠΑ και εδρεύει στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το USEUCOM, Κάνε κλικ εδώ.

Συνέχισε να διαβάζεις

Έγκλημα

Τα ευρωπαϊκά όργανα ελέγχου συγκεντρώνουν το έργο τους στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Δημοσιευμένα

on

Καθώς το επίπεδο απειλής για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, οι ελεγκτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην ανθεκτικότητα των κρίσιμων συστημάτων πληροφοριών και των ψηφιακών υποδομών. Η Περίληψη Ελέγχου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Επιτροπή Επαφών των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων της ΕΕ (SAI), παρέχει μια επισκόπηση των σχετικών ελεγκτικών εργασιών τους σε αυτόν τον τομέα.

Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο μπορεί να είναι σκόπιμα ή ακούσια και να κυμαίνονται από τυχαία αποκάλυψη πληροφοριών έως επιθέσεις σε επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές, κλοπή προσωπικών δεδομένων ή ακόμη και παρέμβαση σε δημοκρατικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκλογών, και γενικές εκστρατείες παραπληροφόρησης για να επηρεάσουν τις δημόσιες συζητήσεις. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ήταν ήδη κρίσιμη για τις κοινωνίες μας πριν από την επιτυχία του COVID-19. Αλλά οι συνέπειες της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε θα επιδεινώσουν περαιτέρω τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες και δημόσιες υπηρεσίες έχουν μετακινηθεί από φυσικά γραφεία στην τηλεργασία, ενώ οι «ψεύτικες ειδήσεις» και οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν εξαπλωθεί περισσότερο από ποτέ.

Η προστασία των κρίσιμων συστημάτων πληροφοριών και των ψηφιακών υποδομών από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έχει καταστεί συνεπώς μια ολοένα αυξανόμενη στρατηγική πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν θα πραγματοποιηθούν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, αλλά πώς και πότε θα συμβούν. Αυτό μας αφορά όλους: άτομα, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.

«Η κρίση COVID-19 δοκιμάζει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των κοινωνιών μας. Δεδομένης της εξάρτησής μας από την τεχνολογία των πληροφοριών, μια «κρίση στον κυβερνοχώρο» θα μπορούσε κάλλιστα να αποδειχθεί η επόμενη πανδημία », δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA) Klaus-Heiner Lehne. «Η αναζήτηση της ψηφιακής αυτονομίας και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλούνται από κυβερνοαπειλές και εξωτερικές εκστρατείες παραπληροφόρησης θα συνεχίσει αναμφίβολα να αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής και θα παραμείνει στην πολιτική ατζέντα την επόμενη δεκαετία. Είναι επομένως απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πρόσφατα ευρήματα ελέγχου σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. "

Επομένως, οι ευρωπαϊκοί SAI έχουν προετοιμάσει το ελεγκτικό τους έργο σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρόσφατα, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία δεδομένων, την ετοιμότητα του συστήματος για κυβερνοεπιθέσεις και την προστασία των βασικών συστημάτων κοινής ωφέλειας. Αυτό πρέπει να καθοριστεί σε ένα πλαίσιο στο οποίο η ΕΕ στοχεύει να γίνει το ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, παρουσίασαν ένα νέο Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που στοχεύει στην ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης έναντι των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Η περιοχή Επιτομή που δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις σχετικές νομικές βάσεις στην ΕΕ. Απεικονίζει επίσης τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως απειλές κατά των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ λόγω κατάχρησης προσωπικών δεδομένων, ο κίνδυνος για τα ιδρύματα να μην είναι σε θέση να παρέχουν ουσιαστικές δημόσιες υπηρεσίες ή να αντιμετωπίζουν περιορισμένες επιδόσεις μετά από κυβερνοεπιθέσεις.

Η περιοχή Επιτομή βασίζεται στα αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησε το ΕΕΣ και οι SAI δώδεκα κρατών μελών της ΕΕ: ​​Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Φινλανδία και Σουηδία.

Ιστορικό

Αυτός ο έλεγχος Επιτομή είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ των SAI της ΕΕ και των κρατών μελών της στο πλαίσιο της επιτροπής επαφών της ΕΕ. Έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί πηγή πληροφοριών για όλους όσους ενδιαφέρονται για αυτόν τον σημαντικό τομέα πολιτικής. Προς το παρόν είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά στην ΕΕ Επικοινωνήστε με τον ιστότοπο της επιτροπής, και αργότερα θα είναι διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.

Αυτή είναι η τρίτη έκδοση του ελέγχου της επιτροπής επαφών Επιτομή. Η πρώτη έκδοση στις Η ανεργία των νέων και η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2018. Το δεύτερο στις Δημόσια υγεία στην ΕΕ εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.

Η επιτροπή επαφών είναι μια αυτόνομη, ανεξάρτητη και μη πολιτική συνέλευση των αρχηγών των SAI της ΕΕ και των κρατών μελών της. Παρέχει ένα φόρουμ για τη συζήτηση και την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την ΕΕ. Με την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, η επιτροπή επαφών συμβάλλει σε έναν αποτελεσματικό και ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Twitter

Facebook

Τάσεις