Συνδεθείτε μαζί μας

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση δύο ελληνικών μέτρων ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράταση για περιορισμένο χρονικό διάστημα δύο ελληνικών μέτρων, ενός μηχανισμού ευελιξίας και ενός συστήματος διακοπής, για να υποστηρίξει τη μετάβαση στο νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον μηχανισμό ευελιξίας, ο οποίος είχε αρχικά εγκριθεί από την Επιτροπή στις 30 Ιουλίου 2018 (SA 50152), οι ευέλικτοι πάροχοι δυναμικότητας όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με αέριο, οι εύκαμπτοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και οι φορείς εκμετάλλευσης απόκρισης ζήτησης μπορούν να λάβουν πληρωμή για να είναι διαθέσιμοι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή, στην περίπτωση των φορέων που ανταποκρίνονται στη ζήτηση, για να είναι έτοιμοι να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η ευελιξία στην ικανότητα ισχύος θα επιτρέψει στον Έλληνα διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) να αντιμετωπίσει τη μεταβλητότητα στην παραγωγή και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το σύστημα διακοπής λειτουργίας, το οποίο εγκρίθηκε αρχικά από την Επιτροπή στις 07 Φεβρουαρίου 2018 (SA. 48780), η Ελλάδα αποζημιώνει τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας για τη συμφωνία να αποσυνδεθούν οικειοθελώς από το δίκτυο όταν κινδυνεύει η ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρικό ρεύμα, όπως συνέβη για παράδειγμα κατά τη διάρκεια η κρίση του φυσικού αερίου τον κρύο χειμώνα του Δεκεμβρίου 2016 / Ιανουαρίου 2017.

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να παρατείνει τον μηχανισμό ευελιξίας έως τον Μάρτιο του 2021 και το σύστημα διακοπής λειτουργίας έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα δύο μέτρα Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014-2020.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση των δύο μέτρων είναι απαραίτητη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενόψει των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Διαπίστωσε επίσης ότι η ενίσχυση είναι αναλογική διότι η αμοιβή των δικαιούχων καθορίζεται μέσω ανταγωνιστικής δημοπρασίας, και επομένως αποφεύγει την υπεραντιστάθμιση. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην δημόσιο μητρώο περίπτωση, υπό τον αριθμό υπόθεσης SA.56102 και SA.56103.

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Μελέτη EPO-IEA: Η ταχεία αύξηση της καινοτομίας της μπαταρίας παίζει βασικό ρόλο στη μετάβαση καθαρής ενέργειας

Δημοσιευμένα

on

  • Οι εφευρέσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ετήσια αύξηση 14% κατά την τελευταία δεκαετία, από κοινού μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA)

  • Η ποσότητα μπαταριών και άλλης αποθήκευσης ενέργειας πρέπει να αυξηθεί πενήντα φορές έως το 2040 για να βάλει τον κόσμο σε καλό δρόμο για τους στόχους για το κλίμα και τη βιώσιμη ενέργεια

  • Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν πλέον βασικούς μοχλούς της καινοτομίας της μπαταρίας

  • Η πρόοδος στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου εστιάζει στις περισσότερες νέες εφευρέσεις

  • Οι ασιατικές χώρες έχουν ισχυρό προβάδισμα στον παγκόσμιο αγώνα τεχνολογίας μπαταρίας

  • Απαιτείται επιταχυνόμενη καινοτομία για την προώθηση της μετάβασης της καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η βελτίωση της ικανότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παίζει βασικό ρόλο στη μετάβαση σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Μεταξύ 2005 και 2018, η δραστηριότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε μπαταρίες και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε μέσος ετήσιος ρυθμός 14% παγκοσμίως, τέσσερις φορές γρηγορότερος από τον μέσο όρο όλων των τεχνολογικών τομέων, σύμφωνα με κοινή μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Η έκθεση, Καινοτομία στις μπαταρίες και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - μια παγκόσμια ανάλυση που βασίζεται σε δεδομένα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δείχνει ότι οι μπαταρίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% του συνόλου των δραστηριοτήτων κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και αυτό Η άνοδος της καινοτομίας οφείλεται κυρίως στην πρόοδο των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η ηλεκτρική κινητικότητα ειδικότερα προωθεί την ανάπτυξη νέων ιόντων λιθίου χημεία που στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγής ισχύος, της αντοχής, της ταχύτητας φόρτισης και εκφόρτισης και της ανακυκλωσιμότητας. Η τεχνολογική πρόοδος τροφοδοτείται επίσης από την ανάγκη να ενσωματώσει μεγαλύτερες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα στην τεχνολογία των μπαταριών παγκοσμίως και ότι η τεχνική πρόοδος και η μαζική παραγωγή σε μια ολοένα και πιο ώριμη βιομηχανία οδήγησαν σε σημαντική πτώση των τιμών των μπαταριών τα τελευταία χρόνια - κατά σχεδόν 90% από το 2010 στην περίπτωση μπαταριών ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά οχήματα, και κατά περίπου τα δύο τρίτα κατά την ίδια περίοδο για σταθερές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου.

Η ανάπτυξη καλύτερης και φθηνότερης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια μεγάλη πρόκληση για το μέλλον: Σύμφωνα με το σενάριο αειφόρου ανάπτυξης του ΔΟΕ, για να επιτύχει ο κόσμος τους στόχους για το κλίμα και τη βιώσιμη ενέργεια, Απαιτούνται σχεδόν 10 gigawatt-ώρες μπαταριών και άλλες μορφές αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως έως το 000 - 2040 φορές το μέγεθος της τρέχουσας αγοράς. Απαιτούνται αποτελεσματικές λύσεις αποθήκευσης για να προωθηθεί η μετάβαση της καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: να καταστεί η ήπειρος ουδέτερη από το κλίμα έως το 50.

"Η τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι κρίσιμη όσον αφορά την ικανοποίηση της ζήτησης για ηλεκτρική κινητικότητα και την επίτευξη της στροφής προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που απαιτείται εάν θέλουμε να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή », είπε. Ο Πρόεδρος του EPO António Campinos. «Η ταχεία και διαρκής αύξηση της καινοτομίας στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ότι οι εφευρέτες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης. Τα δεδομένα ευρεσιτεχνίας αποκαλύπτουν ότι ενώ η Ασία έχει ισχυρό προβάδισμα σε αυτήν τη στρατηγική βιομηχανία, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορούν να βασίζονται σε ένα πλούσιο οικοσύστημα καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού ΜΜΕ και ερευνητικών ιδρυμάτων, για να τους βοηθήσουν να παραμείνουν στον αγώνα για την επόμενη γενιά μπαταριών. "

"Οι προβλέψεις του IEA καθιστούν σαφές ότι η αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί εκθετικά τις επόμενες δεκαετίες για να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να επιτύχει τους διεθνείς στόχους για το κλίμα και τη βιώσιμη ενέργεια. Η επιταχυνόμενη καινοτομία θα είναι ουσιαστική για την επίτευξη αυτής της ανάπτυξης », δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Fatih Birol. «Συνδυάζοντας τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα του IEA και του EPO, αυτή η έκθεση ρίχνει νέο φως στις σημερινές τάσεις καινοτομίας για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να λάβουν έξυπνες αποφάσεις για το ενεργειακό μας μέλλον».

Η άνοδος των ηλεκτρικών οχημάτων ενισχύει την καινοτομία Li-ion

Η έκθεση, η οποία παρουσιάζει τις κύριες τάσεις στην καινοτομία στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 2000 και 2018, μετρούμενη σε σχέση με τις διεθνείς οικογένειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το βρίσκει ιόντων λιθίου (Η τεχνολογία Li-ion), κυρίαρχη στα φορητά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά οχήματα, τροφοδότησε το μεγαλύτερο μέρος της καινοτομίας της μπαταρίας από το 2005. Το 2018, οι εξελίξεις στα κύτταρα Li-ion ήταν υπεύθυνες για το 45% της δραστηριότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που σχετίζεται με τις μπαταρίες, σε σύγκριση με μόλις % για κύτταρα που βασίζονται σε άλλες χημείες.

Το 2011, τα ηλεκτρικά οχήματα ξεπέρασαν τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη ως τον μεγαλύτερο οδηγό ανάπτυξης για μπαταρίες ιόντων λιθίου (Δείτε το γράφημα: Αριθμός IPF που σχετίζονται με εφαρμογές για μπαταρίες). Αυτή η τάση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη εργασία της αυτοκινητοβιομηχανίας για την αποξήρανση και την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών καθαρής ενέργειας Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των μπαταριών σε ηλεκτρικά οχήματα είναι ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της απορρόφησής τους από τους καταναλωτές μετά το 2020, μετά την οποία θα ισχύουν αυστηρότεροι στόχοι εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ για τα οχήματα ορυκτών καυσίμων.

Το μερίδιο των εφευρέσεων από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι σχετικά μικρό σε όλους τους τομείς των τεχνολογιών ιόντων λιθίου, αλλά είναι διπλάσιο σε αναδυόμενα πεδία σε σύγκριση με τα πιο καθιερωμένα πεδία, για παράδειγμα δημιουργώντας το 11% των εφευρέσεων τόσο σε φωσφορικό σίδηρο λιθίου (LFP) όσο και σε Οξείδιο αργιλίου κοβαλτίου λιθίου (NCA), τα οποία και οι δύο θεωρούνται πολλά υποσχόμενες εναλλακτικές λύσεις στις τρέχουσες χημικές ουσίες ιόντων λιθίου.

Οι βελτιώσεις στα πακέτα μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν επίσης παράγει θετικά εφέ διαρροής σε σταθερές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η δραστηριότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην κατασκευή κυψελών μπαταριών και τεχνολογικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα κύτταρα έχει αυξηθεί τριπλάσια την τελευταία δεκαετία. Αυτοί οι δύο τομείς αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ (47%) όλων των δραστηριοτήτων κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τις μπαταρίες το 2018, μια σαφή ένδειξη της ωριμότητας του κλάδου και της στρατηγικής σημασίας της ανάπτυξης αποτελεσματικής μαζικής παραγωγής.

Επιπλέον, άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης, όπως οι υπερσυμπιεστές και οι μπαταρίες οξειδοαναγωγής, εμφανίζονται επίσης γρήγορα με τη δυνατότητα αντιμετώπισης ορισμένων από τις αδυναμίες των μπαταριών ιόντων λιθίου.

Οι ασιατικές εταιρείες πρωτοστατούν

Η μελέτη δείχνει ότι Ιαπωνία έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στον παγκόσμιο αγώνα για την τεχνολογία μπαταριών, με ένα 4Μερίδιο 0.9% των διεθνών οικογενειών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην τεχνολογία μπαταριών κατά την περίοδο 2000-2018, ακολουθούμενη από τη Νότια Κορέα με μερίδιο 17.4%, την Ευρώπη (15.4%), τις ΗΠΑ (14.5%) και την Κίνα (6.9%). Οι ασιατικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν εννέα από τους κορυφαίους δέκα παγκόσμιους αιτούντες διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με μπαταρίες και για τα δύο τρίτα των 25 κορυφαίων, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης έξι εταιρείες από την Ευρώπη και δύο από τις ΗΠΑ. Οι πέντε κορυφαίοι αιτούντες (Samsung, Panasonic, LG, Toyota και Bosch) δημιούργησαν μαζί πάνω από το ένα τέταρτο όλων των IPF μεταξύ 2000 και 2018. Στην Ευρώπη, η καινοτομία στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχείται από τη Γερμανία, η οποία από μόνη της αντιπροσωπεύει περισσότερες από τις μισές οικογένειες διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε τεχνολογίες μπαταριών που προέρχονται από την Ευρώπη (Βλ. Γράφημα: Γεωγραφική προέλευση των ευρωπαϊκών IPF στην τεχνολογία μπαταριών, 2000-2018).

Ενώ η καινοτομία στην τεχνολογία μπαταριών εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε περιορισμένο όμιλο πολύ μεγάλων εταιρειών, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, μικρότερες εταιρείες, πανεπιστήμια και δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Για τις ΗΠΑ, οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 34.4% και τα πανεπιστήμια / ερευνητικοί οργανισμοί για το 13.8% των IPF κατατέθηκαν. Για την Ευρώπη, τα ποσοστά είναι 15.9% και 12.7% αντίστοιχα, σε αντίθεση με την Ιαπωνία (3.4% / 3.5%) και τη Δημοκρατία της Κορέας (4.6% / 9.0%).

Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε την περίληψη

Διαβάστε την πλήρη μελέτη

Σημειώσεις στον συντάκτη

Σχετικά με τις διεθνείς οικογένειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Η ανάλυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε αυτήν την έκθεση βασίζεται στην έννοια των διεθνών οικογενειών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (IPF). Κάθε IPF αντιπροσωπεύει μια μοναδική εφεύρεση και περιλαμβάνει αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται και δημοσιεύονται σε τουλάχιστον δύο χώρες ή κατατίθενται και δημοσιεύονται από περιφερειακό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και δημοσιευμένες διεθνείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα IPF αντιπροσωπεύουν εφευρέσεις που θεωρούνται αρκετά σημαντικές από τον εφευρέτη για να ζητήσουν προστασία διεθνώς και μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό εφαρμογών ικανοποιεί πραγματικά αυτό το όριο. Αυτή η ιδέα μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί ως μια καλή βάση για σύγκριση διεθνών δραστηριοτήτων καινοτομίας, καθώς μειώνει τις προκαταλήψεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη σύγκριση αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε διάφορα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σχετικά με το ΕΓΔΕ

Με σχεδόν 7 υπαλλήλους, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα δημόσιας υπηρεσίας στην Ευρώπη. Με έδρα το Μόναχο με γραφεία στο Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, τη Χάγη και τη Βιέννη, το EPO ιδρύθηκε με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Μέσω της κεντρικής διαδικασίας χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του ΕΓΔΕ, οι εφευρέτες είναι σε θέση να λάβουν υψηλής ποιότητας προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε έως 44 χώρες, καλύπτοντας μια αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το ΕΓΔΕ είναι επίσης η κορυφαία αρχή στον κόσμο για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σχετικά με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας
Η περιοχή Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (Ο IEA) βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου για την ενέργεια, παρέχοντας έγκυρη ανάλυση, δεδομένα, προτάσεις πολιτικής και λύσεις πραγματικού κόσμου για να βοηθήσει τις χώρες να επιτύχουν ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους. Ακολουθώντας μια προσέγγιση όλων των καυσίμων, όλων των τεχνολογιών, ο IEA υποστηρίζει πολιτικές που ενισχύουν την αξιοπιστία, την προσιτή τιμή και τη βιωσιμότητα της ενέργειας. Ο ΔΟΕ υποστηρίζει τις μεταβάσεις καθαρής ενέργειας σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη παγκόσμιων στόχων αειφορίας.

Τα ΜΜΕ επικοινωνούν με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Λούις Μπερέγκουερ Γκινεζ

Κύριος Διευθυντής Επικοινωνία / Εκπρόσωπος

Τηλ .: + 49 89 2399 1203
[Προστατεύεται email]

Συνέχισε να διαβάζεις

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Η ElectroGasMalta συνόψισε το έργο της στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Delimar

Δημοσιευμένα

on

Η κοινοπραξία Electrogas πραγματοποίησε πρόσφατα συνέντευξη τύπου όπου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας της. Η εταιρεία δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «εκτενή εσωτερική νομική και εγκληματολογική αναθεώρηση» το 2019, μετά το διορισμό τριών νέων διευθυντών. Ο έλεγχος έδειξε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις διαφθοράς στο έργο κατασκευής εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Delimar με τη συμμετοχή της Siemens Projects Ventures και της SOCAR Trading.

Σύμφωνα με τον Energogas, ο έλεγχος δεν αποκάλυψε σημάδια παραβίασης στο στάδιο της υποβολής προσφορών, της κατασκευής του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και των δραστηριοτήτων λειτουργίας της Electrogas.

Η Electrogas ανέφερε επίσης ότι ένα έργο αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 210 MW και ενός τερματικού επαναεριοποίησης LNG υλοποιήθηκε από την ElectroGas Malta, η οποία περιλαμβάνει το SOCAR Trading. Σε συνεργασία με τη Siemens και την τοπική εταιρεία επενδύσεων GEM, κέρδισε δημόσιο διαγωνισμό στη Μάλτα το 2013.

Είναι γνωστό ότι η διοίκηση της Electrogas άλλαξε μετά την παραίτηση του μετόχου Jorgen fenek.
Η Fenech ήταν μέρος της κοινοπραξίας "μαρμελάδες μαρμελάδας", η οποία κατέχει το 33.34% του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Η SOCAR Trading και η Siemens Projects Ventures κατέχουν 33.34% το καθένα.

Το 2015, η ElectroGas Malta υπέγραψε σύμβαση με την SOCAR παρέχοντας αποκλειστικά μακροπρόθεσμα δικαιώματα προμήθειας ΥΦΑ στη Μάλτα για τον σταθμό παραγωγής ενέργειας. Η πρώτη παρτίδα ΥΦΑ παραδόθηκε στο νησί τον Ιανουάριο του 2017, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη Μάλτα να εγκαταλείψει εντελώς το μαζούτ ως πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως σημείωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Joseph Muscat, αυτό βοήθησε στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τον πληθυσμό της Μάλτας κατά 25% και συνέβαλε στη μείωση κατά 90% των τοξικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.

Η ElectroGas Malta θα παρέχει επίσης ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο στην κρατική εταιρεία ενέργειας Enemalta για 18 χρόνια. Ένα έργο αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 210 MW και ενός τερματικού επαναεριοποίησης LNG στη Μάλτα με τη συμμετοχή της SOCAR Trading ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017.

Συνέχισε να διαβάζεις

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Η Επιτροπή εγκρίνει την υποστήριξη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ιρλανδία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα καθεστώς στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία σκοπεύει να εισαγάγει ένα νέο μέτρο ενίσχυσης, που ονομάζεται Σχέδιο Στήριξης της Ανανεώσιμης Ηλεκτρικής Ενέργειας («RESS»), για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών φωτοβολταϊκών και του ανέμου.

Το RESS, με εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό μεταξύ 7.2 δισεκατομμυρίων ευρώ και 12.5 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα διαρκέσει έως το 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ενισχύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χορηγούνται βάσει του RESS θα διατεθούν μέσω δημοπρασιών. Όλες οι επιλέξιμες τεχνολογίες θα ανταγωνίζονται για επιδοτήσεις σε αυτούς τους πλειστηριασμούς, οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν την οικονομικά αποδοτική επίτευξη των στόχων ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, η Ιρλανδία έχει δικαιολογήσει την προτιμησιακή μεταχείριση για μια μικρή ποσότητα ενέργειας από την ηλιακή, καθώς και από την υπεράκτια αιολική ενέργεια με βάση το μακροπρόθεσμο δυναμικό αυτών των τεχνολογιών για τη χώρα. Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι του RESS θα λάβουν υποστήριξη για πάνω από 15 χρόνια με τη μορφή πριμοδότησης πάνω από την τιμή της αγοράς.

Οι κοινότητες που φιλοξενούν έργα που υποστηρίζονται από το RESS θα επωφεληθούν από ένα ταμείο στο οποίο θα συνεισφέρουν όλοι οι δικαιούχοι του RESS και που θα επενδύσουν σε ορισμένες τεχνολογίες και «βιώσιμους στόχους», όπως εκπαίδευση, ενεργειακή απόδοση, βιώσιμη ενέργεια και πρωτοβουλίες δράσης για το κλίμα στην περιοχή γύρω από Έργα RESS. Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως στο πλαίσιο του 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ιρλανδικό RESS είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς προωθεί την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση, χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτό το Σχέδιο Στήριξης της Ανανεώσιμης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα συμβάλει στη μετάβαση της Ιρλανδίας σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων».

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Facebook

Twitter

Τάσεις