#StateAid - Η Επιτροπή εγκρίνει € 3.2 δισεκατομμύρια δημόσια υποστήριξη από επτά κράτη μέλη για ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα τμήματα του #BatteryValueChain

| Δεκέμβριος 10, 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI) που κοινοποίησε από κοινού το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Σουηδία για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο προτεραιότητας των ηλεκτρικών στηλών.

Τα επτά κράτη μέλη θα παράσχουν τα επόμενα χρόνια μέχρι περίπου € 3.2 δισεκατομμύρια για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου, το οποίο αναμένεται να ξεκλειδώσει ένα πρόσθετο € 5bn σε ιδιωτικές επενδύσεις. Η ολοκλήρωση του συνολικού σχεδίου προβλέπεται για το 2031 (με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για κάθε υποέργο).

"Η παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για την οικονομία και την κοινωνία μας, λόγω των δυνατοτήτων της όσον αφορά την καθαρή κινητικότητα και την ενέργεια, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα", δήλωσε ο κ. Margrethe Vestager, . Τα σημαντικά έργα μας κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές και τις βιομηχανίες από διάφορα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν φιλόδοξα σχέδια καινοτομίας με θετικά αποτελέσματα σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και περιφέρειες. Η εγκριθείσα ενίσχυση θα εξασφαλίσει ότι αυτό το σημαντικό έργο θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. "

Ο Αντιπρόεδρος διοργανικών σχέσεων και Προοπτικής Διερεύνησης, Maroš Šefčovič, δήλωσε: "Η εστίασή μας στην αύξηση της καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Μπαταριών αποφέρει ισχυρές βιομηχανικές συμπράξεις. Χάρη στις έντονες προσπάθειες επτά κρατών μελών, της βιομηχανίας και της Επιτροπής, το πρώτο μεγάλο πανευρωπαϊκό οικοσύστημα μπαταριών της Ευρώπης αναδύεται, με πρωτοποριακά έργα σε όλα τα τμήματα αυτής της στρατηγικής αλυσίδας αξίας. Βρήκαμε τη σωστή συνταγή για το 21 μαςst η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να είναι στενή μεταξύ των βιομηχανικών παραγόντων, συντονισμένη δράση για την επιτάχυνση της καινοτομίας στην αγορά, συνδυασμένα χρηματοπιστωτικά μέσα τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα και ένα κανονιστικό πλαίσιο κατάλληλο για μελλοντική στήριξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, βασισμένη στην οικονομία. "

Στο έργο θα συμμετάσχουν άμεσοι συμμετέχοντες στο 17, κυρίως βιομηχανικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μερικές από τις οποίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Οι άμεσοι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά μεταξύ τους και με εξωτερικούς εταίρους της 70, όπως οι ΜΜΕ και οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μετά από εντατικές τεχνικές συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των σχετικών φορέων για περίοδο τριών μηνών, το σχέδιο κοινοποιήθηκε επίσημα στην Επιτροπή προς έγκριση βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ τον Οκτώβριο 2019. Μετά την κοινοποίηση, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της και έλαβε γρήγορα την απόφασή της για να εξασφαλίσει την ταχεία και ομαλή υλοποίηση του σχεδίου.

Η εργασία

Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, μεταξύ άλλων μέσω της καθαρής και χαμηλής εκπομπής κινητικότητας, θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τεχνολογική ανάπτυξη. Η ζήτηση για μπαταρίες αναμένεται να αυξηθεί πολύ γρήγορα τα επόμενα χρόνια. Οι μελλοντικές πολιτικές έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για να μπορέσουν η Ευρώπη και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη μετάβαση. Η Επιτροπή ξεκίνησε στο τέλος του 2017 a Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μπαταρίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τους βιομηχανικούς φορείς και ενέκρινε ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για τις μπαταρίες τον Μάιο 2018.

Το σημερινό έργο αποτελεί μέρος αυτών των προσπαθειών. Υποστηρίζει την ανάπτυξη εξαιρετικά καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογιών για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου (υγρού ηλεκτρολύτη και στερεάς κατάστασης) που διαρκούν περισσότερο, έχουν μικρότερους χρόνους φόρτισης, είναι ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον από εκείνες που είναι σήμερα διαθέσιμες. Το έργο περιλαμβάνει φιλόδοξες και επικίνδυνες ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες για την παροχή πέραν της τελευταίας τεχνολογίας καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας των μπαταριών, από την εξόρυξη και την επεξεργασία των πρώτων υλών, την παραγωγή προηγμένων χημικών υλικών, την ενσωμάτωσή τους σε έξυπνα συστήματα, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Η καινοτομία θα έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας αξίας των μπαταριών. Σκοπός του είναι να μειώσει το αποτύπωμα CO2 και τα απόβλητα που παράγονται κατά μήκος των διαφόρων διαδικασιών παραγωγής καθώς και να αναπτύξει φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη αποξήλωση, ανακύκλωση και διύλιση σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο έργο και οι συνεργάτες τους θα εστιάσουν το έργο τους σε τέσσερις τομείς:

(1) Ακατέργαστα και προηγμένα υλικά: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων διεργασιών που επιτρέπουν την εξαγωγή, συμπύκνωση, διύλιση και καθαρισμό μεταλλευμάτων για την παραγωγή πρώτων υλών υψηλής καθαρότητας. Όσον αφορά τα προηγμένα υλικά (όπως οι κάθοδοι, οι ανόδους και οι ηλεκτρολύτες), το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων υλικών ή στη δημιουργία νέων υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε καινοτόμες κυψέλες μπαταριών.

(2) Κύτταρα και ενότητες: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων κυψελών και μονάδων σχεδιασμένων για την κάλυψη της ασφάλειας και των επιδόσεων που απαιτούνται τόσο για εφαρμογές αυτοκινήτων όσο και για μη αυτοκινητοβιομηχανίες (π.χ.

(3) Συστήματα μπαταριών: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων μπαταριών, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού διαχείρισης μπαταριών και αλγορίθμων, καθώς και καινοτόμων μεθόδων δοκιμών.

(4) Αναμόρφωση, ανακύκλωση και διύλιση: Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό ασφαλών και καινοτόμων διαδικασιών συλλογής, αποσυναρμολόγησης, ανακύκλωσης, ανακύκλωσης και διύλισης ανακυκλωμένων υλικών.

Αξιολόγηση της Επιτροπής

IPCEI πλαίσιο

Η Επιτροπή αξιολόγησε το προτεινόμενο σχέδιο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ειδικότερα του Ανακοίνωση σχετικά με σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI). Όταν οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την καινοτομία δεν υλοποιούνται λόγω των σημαντικών κινδύνων που συνεπάγονται αυτά τα έργα, η ανακοίνωση IPCEI επιτρέπει στα κράτη μέλη να καλύψουν από κοινού το χάσμα για να ξεπεράσουν αυτές τις αποτυχίες της αγοράς και να ενισχύσουν την υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο της ανακοίνωσης IPCEI, ένα έργο πρέπει ιδίως: (i) να συμβάλει σε στρατηγικούς στόχους της ΕΕ · (ii) περιλαμβάνει πολλά κράτη μέλη · (iii) να περιλαμβάνει ιδιωτική χρηματοδότηση από τους δικαιούχους, (iv) να έχει θετικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την ΕΕ, και (v) να είναι εξαιρετικά φιλόδοξος όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, δηλαδή να υπερβαίνει αυτό που θεωρείται ευρέως ως " η τέχνη "στον οικείο τομέα.

Αξιολόγηση του IPCEI για τις μπαταρίες

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη οδηγία IPCEI για τις ηλεκτρικές στήλες πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι:

  • Η αλυσίδα αξίας των μπαταριών αποτελεί μια στρατηγική αλυσίδα αξίας για το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά την καθαρής και χαμηλής εκπομπής κινητικότητα.
  • Το έργο έχει ευρύ πεδίο κάλυψης, καλύπτοντας την πλήρη αλυσίδα αξίας της μπαταρίας. Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και καινοτόμο, καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και διαδικασιών που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμες και θα επιτρέψει σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το έργο συνεπάγεται επίσης σημαντικούς τεχνολογικούς και οικονομικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτυχίες ή σημαντικές καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η παροχή δημόσιας στήριξης για την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή των επενδύσεων.
  • Τα αποτελέσματα του έργου θα μοιραστούν ευρέως οι συμμετέχουσες εταιρείες που επωφελούνται από τη δημόσια υποστήριξη με την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα και τη βιομηχανία πέρα ​​από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη. Τελικά, όλες αυτές οι δραστηριότητες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος στον τομέα των μπαταριών σε επίπεδο ΕΕ.
  • Η υλοποίηση του σχεδίου θα παρακολουθείται μέσω ειδικής δομής διακυβέρνησης, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δημόσιων αρχών των επτά συμμετεχόντων κρατών μελών και των άμεσων συμμετεχόντων. Η Επιτροπή θα συμμετάσχει επίσης στις συνεδριάσεις διακυβέρνησης. Θα οργανωθεί ετήσια δημόσια διάσκεψη ανοιχτή σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος για να παρουσιάσει τα κυριότερα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι η ενίσχυση σε μεμονωμένες εταιρείες είναι αναγκαία, αναλογική και δεν προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Βάσει αυτών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οδηγία IPCEI για τις ηλεκτρικές στήλες που κοινοποίησαν το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Σουηδία είναι σύμφωνες με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη πρωτοβουλία IPCEI στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή μετά την έγκριση των σχετικών κανόνων στο 2014, Το IPCEI για τη Μικροηλεκτρονική εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.

Χρηματοδότηση, δικαιούχοι και ποσά

Το έργο θα περιλαμβάνει άμεσους συμμετέχοντες του 17 από τα επτά κράτη μέλη, μερικοί από τους οποίους θα έχουν δραστηριότητες σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Το συνολικό έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί από το 2031 (με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για κάθε υποέργο).

Οι άμεσοι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι περίπου € 3.2 δισεκατομμύρια για χρηματοδότηση. Ειδικότερα, το Βέλγιο ζήτησε την έγκριση να χορηγήσει μέχρι περίπου € 80 εκατομμύρια. Φινλανδία έως περίπου € 30 εκατομμύρια. Γαλλία έως περίπου € 960 εκατ. Ευρώ. Γερμανία έως περίπου € 1.25 €. Ιταλία έως περίπου € 570 εκατομμύρια. Πολωνία μέχρι περίπου € 240 εκατομμύρια και Σουηδία έως περίπου € 50 εκατομμύρια. Παρόλα αυτά, το σημαντικό μερίδιο των πρόσθετων κερδών που θα πραγματοποιηθούν από τους συμμετέχοντες θα μοιραστεί με τους φορολογούμενους μέσω ενός μηχανισμού ανάκτησης. Με άλλα λόγια, εάν τα έργα αποδειχθούν επιτυχημένα, δημιουργώντας επιπλέον καθαρά έσοδα πέρα ​​από τις προβολές, οι εταιρείες θα επιστρέψουν μέρος των χρημάτων που εισπράττουν οι φορολογούμενοι στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή επαλήθευσε ότι τα συνολικά προβλεπόμενα μέγιστα ποσά ενίσχυσης είναι σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες των προβλεπόμενων σχεδίων και τα κενά χρηματοδότησης τους.

Οι άμεσοι συμμετέχοντες, τα κράτη μέλη που τις υποστηρίζουν και οι διάφοροι τομείς έργων έχουν ως εξής:

graph_EN

Φόντο

Τον Ιούνιο του 2014, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI), καθορίζοντας κριτήρια βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίξουν διεθνικά έργα στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ βάσει του άρθρου 107 (3) (β) Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν σχέδια που συμβάλλουν σαφώς στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

Το πλαίσιο IPCEI συμπληρώνει άλλους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία και το πλαίσιο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, το οποίο επιτρέπει τη στήριξη καινοτόμων σχεδίων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού είναι περιορισμένες.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις δείχνει ότι άνω του 96% των νέων μέτρων ΕΑΚ για τα οποία έχουν αναφερθεί δαπάνες για πρώτη φορά χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες και θα μπορούσαν να εκταμιευθούν ταχύτερα. Οι κανόνες IPCEI υποστηρίζουν επενδύσεις για Ε & Α & Α και πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα που λαμβάνουν αυτή τη χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα καινοτόμα και δεν καλύπτουν μαζική παραγωγή ή εμπορικές δραστηριότητες. Απαιτούν επίσης εκτεταμένες δεσμεύσεις διάδοσης και διάχυσης νέων γνώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και λεπτομερή αξιολόγηση του ανταγωνισμού για την ελαχιστοποίηση τυχόν αδικαιολόγητων στρεβλώσεων.

Η Επιτροπή εντόπισε τις μπαταρίες ως μια στρατηγική αλυσίδα αξίας όπου η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις επενδύσεις και την καινοτομία στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης. Η Επιτροπή ξεκίνησε στο τέλος της 2017 μια " European Battery Alliance "με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τους βιομηχανικούς φορείς υιοθέτησαν ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για τις μπαταρίες το Μάιο 2018.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα διατεθεί υπό τους αριθμούς των υποθέσεων SA.54793 (Βέλγιο), SA.54801 (Γερμανία), SA.54794 (Γαλλία), SA.54806 (Ιταλία), SA.54808 (Πολωνία) , SA.54796 (Σουηδία) και SA.54809 (Φινλανδία) στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , , , , , , , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κρατικές ενισχύσεις

Τα σχόλια είναι κλειστά.