Δημιουργία ενός #UnitedNations χωρίς αποκλεισμούς με #Taiwan επί του σκάφους

| Σεπτέμβριος 17, 2019

Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος Tsai Ing-wen (φωτό) της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν) διέρρευσε μέσω της Νέας Υόρκης, μια εικόνα της διαφορετικότητας και της ελευθερίας και φιλοξενεί τα Ηνωμένα Έθνη, ως προφόρτωση της κρατικής επίσκεψής της στους διπλωματικούς συμμάχους της Ταϊβάν στην Καραϊβική. Κατά τη συνάντηση με τους Μόνιμους Αντιπροσώπους στους ΟΗΕ των συμμάχων της Ταϊβάν, ο Πρόεδρος Tsai επανέλαβε ότι το εκατομμύριο άνθρωποι της 23 της Ταϊβάν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε επίσης ότι η Ταϊβάν έχει δεσμευτεί να ενώσει τα χέρια της με παγκόσμιους εταίρους για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη σφυρηλάτηση του κόσμου που θέλουμε και του μέλλοντος που χρειαζόμαστε, γράφει ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν Δρ Jaushieh Joseph Wu.

Τα SDG αποτελούν ένα σχέδιο για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, με στόχο να καθοδηγήσει τον κόσμο σε μια βιώσιμη και ανθεκτική πορεία με "κανείς να μην μείνει πίσω". Στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αειφόρο ανάπτυξη, τον Ιούλιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ António Ο Guterres τόνισε εκ νέου την επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν οι σχετικές ενέργειες. Ομοίως, κάλεσε τα έθνη να προωθήσουν την "επιταγή ένταξης" επειδή "η ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη εάν δεν είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς".

Οι αρχές της συμμετοχικότητας και η αποφυγή κανενός πίσω είναι βασικές για την πραγματοποίηση των SDG. Η Ταϊβάν, μια πλήρης δημοκρατία, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση των ΣΔΑ και έχει παράσχει βοήθεια σε χώρες που έχουν ανάγκη. Παρ 'όλα αυτά, εξακολουθεί να εμποδίζεται να συμμετέχει σε συναντήσεις, μηχανισμούς και δραστηριότητες που οφείλονται σε πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό έχει υπονομεύσει σοβαρά την αρχή της εταιρικής σχέσης, την ίδρυση των SDG, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή όλων των χωρών, των ενδιαφερομένων και των λαών. Η Ταϊβάν είναι πρόθυμη και έτοιμη να μοιραστεί την ιστορία επιτυχίας της και να συμβάλει περαιτέρω στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των SDG.

Μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας, η Ταϊβάν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην ανακούφιση της φτώχειας και στην επίτευξη μηδενικής πείνας. Το ποσοστό των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα μειώθηκε στο 1.6%. Ξεκίνησε στο 1993, το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας καλύπτει πλέον το 99.8% του πληθυσμού. Στο 2018, ο ρυθμός ανακύκλωσης των αποβλήτων έφθασε το 55.69%, το ποσοστό αλφαβητισμού 98.8% και το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας 4.2 ανά 1,000. Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν κατά πολύ τα πρότυπα SDG. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει εντοπίσει περαιτέρω έξι σημαντικούς τομείς ενδιαφέροντος όσον αφορά τα SDG: έξυπνη διαχείριση των υδάτων, μετασχηματισμό βιώσιμης ενέργειας, καθαρό αέρα, βιώσιμη διαχείριση υλικών και κυκλική οικονομία, οικολογική διατήρηση και πράσινα δίκτυα και διεθνείς εταιρικές σχέσεις. Οι τομείς αυτοί συμπληρώνουν το κύριο θέμα του Πολυμερούς Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών 2018, των SDG και των ανθρώπων 5Ps, του πλανήτη, της ειρήνης, της ευημερίας και της εταιρικής σχέσης που αναφέρονται στην ατζέντα 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια, η Ταϊβάν παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια και προγράμματα συνεργασίας με χώρες εταίρους στον Ειρηνικό, την Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Μόνο στο 2018, η Ταϊβάν πραγματοποίησε αναπτυξιακά έργα σε περιοχές SDG που ενδιαφέρουν τις χώρες του 39. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις και τις ανάγκες των χωρών εταίρων για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι ευθυγραμμισμένες με τα SDG.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή εμπειρία και τις συνεισφορές της Ταϊβάν, είναι παράλογο το γεγονός ότι η Ταϊβάν αποκλείεται από την ανταλλαγή εμπειριών και σημαντικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καλύτερο συντονισμό των διεθνών προσπαθειών.

Η συχνά αναφερόμενη νομική βάση για τον αποκλεισμό της Ταϊβάν από τον ΟΗΕ είναι το Ψήφισμα 2758 (XXVI), που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο 1971. Ωστόσο, το ψήφισμα δεν εξετάζει το ζήτημα της εκπροσώπησης της Ταϊβάν στον ΟΗΕ, ούτε δηλώνει ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ). Στην πραγματικότητα, η Ταϊβάν δεν είναι, ούτε υπήρξε ποτέ, μέρος της ΛΔΚ. Μόνο η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Ταϊβάν μπορεί να εκπροσωπεί το εκατομμύριο 23 ανθρώπους της. Δυστυχώς, ο ΟΗΕ εξακολουθεί να καταχράται και να παρερμηνεύει το ψήφισμα για να δικαιολογήσει τον παράνομο αποκλεισμό και την απομόνωση της Ταϊβάν.

Οι διεθνείς οργανισμοί δημιουργούνται για να ανταποκριθούν στους κοινούς στόχους των μελών της, όχι για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα ενός μόνο μέλους. Το άρθρο 100 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει σαφώς ότι "κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Γενικός Γραμματέας και το προσωπικό δεν πρέπει να ζητούν ή να δέχονται εντολές από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή εκτός του Οργανισμού." Δυστυχώς, όποτε η Κίνα επιδιώκει να επιβάλει τη λεγόμενη αρχή "μία Κίνα" στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αφορά το γεγονός ότι από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών στερείται συμβουλευτικής θέσης δεκάδες ΜΚΟ απλώς και μόνο επειδή η αναφορά στην Ταϊβάν στα έγγραφά τους έρχεται σε αντίθεση με τα αιτήματα της Κίνας.

Ένας πραγματικός ΟΗΕ δεν θα αφήσει κανέναν πίσω. Σήμερα όμως οι κάτοχοι διαβατηρίων της Ταϊβάν αποκλείονται από την είσοδο στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ για δημόσιες επισκέψεις και συναντήσεις. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ταϊβάν στερούνται επίσης τη διαπίστευση για να καλύψουν τις συνεδριάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι πρακτικές είναι άδικες και διακριτικές και παραβιάζουν την αρχή της καθολικότητας στην οποία ιδρύθηκε το ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ θα πρέπει να κάνει τις ενέργειές του και τις λέξεις του ταυτόχρονα και να λάβει άμεσα μέτρα για να διορθώσει τις πρακτικές αποκλεισμού του.

Αυτή η τρομερή κατάσταση δεν εκφοβίζει την Ταϊβάν και δεν θα το κάνει ποτέ. Η Ταϊβάν είναι έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να συνεισφέρει. Εάν ο ΟΗΕ συνεχίσει να αποδίδει στον εξαναγκασμό της Κίνας, απορρίπτοντας τη συμμετοχή της Ταϊβάν, θα ενθαρρύνει μόνο τη ματαίωση του Πεκίνου. Οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της επίτευξης διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα και για την προώθηση και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών , θα επηρεαστούν επίσης. Εάν ο οικοδεσπότης των εθνών είναι σοβαρός για την προώθηση της ένταξης και την ανάπτυξη βιώσιμη για όλους, θα πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του στην Ταϊβάν.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Ταϊβάν, Ηνωμένα Έθνη

Τα σχόλια είναι κλειστά.