Οι ευρωβουλευτές θέλουν φιλόδοξους πόρους για τη δημιουργία #CrossBorderProjects για τη σύνδεση ατόμων

| Δεκέμβριος 6, 2018

Η οικονομική και κοινωνική συνοχή και η συνεργασία στις γειτονικές παραμεθόριες περιοχές πρέπει να λάβουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη, σύμφωνα με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατά την ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα, οι βουλευτές του ΕΚ πρότειναν την προσθήκη ενός επιπλέον δισεκατομμυρίου € 2.73 για να διατεθούν συνολικά € 11.16bn για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg), τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ESF +) και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027.

Η επιτροπή συνιστά την κατανομή:

  • € 7.5 bn (67.16%) για τη διασυνοριακή συνεργασία.
  • € 1.97bn συνολικά (17.68%) για διακρατική συνεργασία.
  • € εκατ. 357.3 συνολικά (3.2%) για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
  • € 365m συνολικά (3.27%) για διαπεριφερειακή συνεργασία, και
  • € 970m (8.69%) στη νέα πρωτοβουλία για επενδύσεις διαπεριφερειακής καινοτομίας.

Ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ και τα μικρά έργα

Οι αιτήσεις για το People2 και τα σχέδια μικρής κλίμακας που αφορούν ΜΜΕ θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με την άρση των διοικητικών φραγμών και την απλούστευση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα έργα πρέπει να καθοριστεί σε 80% - 10% περισσότερο από αυτό που αρχικά πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

"Το Interreg είναι ένα σημαντικό σύμβολο ενάντια στην έννοια της απομόνωσης και της συνεργασίας μεταξύ των γειτόνων. Θέλουμε να καταργηθούν τα εμπόδια στα σύνορα - συμπεριλαμβανομένων, κυρίως, των μυαλών των ανθρώπων. Οι παραμεθόριες περιοχές πρέπει να αποτελέσουν κοινόχρηστους χώρους στους οποίους η Ευρώπη γίνεται μια απτή πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε το πρόγραμμα Interreg ", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Pascal Arimont (ΕΛΚ, ΒΕ).
Τα επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε με ψήφους 23 υπέρ της 0 και χωρίς αποχές και θα κατατεθεί για ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Ιανουάριο για να λάβει εντολή για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Φόντο

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης στις διάφορες περιφέρειες και στη στήριξη των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διασυνοριακές περιφέρειες, τις αγροτικές περιοχές, περιοχές που πλήττονται από βιομηχανική μετάβαση, περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, νησιά και ορεινές περιοχές. Στόχος του ψηφίσματος είναι η θέσπιση ειδικών διατάξεων για το στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ και τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-2027.

Περισσότερες πληροφορίες

ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο