Οι ευρωβουλευτές θέλουν φιλόδοξους πόρους για τη δημιουργία #CrossBorderProjects για τη σύνδεση ατόμων

| Δεκέμβριος 6, 2018

Η οικονομική και κοινωνική συνοχή και η συνεργασία στις γειτονικές παραμεθόριες περιοχές πρέπει να λάβουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη, σύμφωνα με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στην ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές πρότειναν την προσθήκη ενός επιπλέον δισεκατομμυρίου € 2.73 για να διατεθούν συνολικά € 11.16bn για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg), τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΚΤ +) και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027.

Η επιτροπή συνιστά να κατανείμει:

  • € 7.5 bn (67.16%) για τη διασυνοριακή συνεργασία.
  • € 1.97bn συνολικά (17.68%) για διακρατική συνεργασία.
  • € εκατ. 357.3 συνολικά (3.2%) για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
  • € 365m συνολικά (3.27%) για διαπεριφερειακή συνεργασία, και
  • € 970m (8.69%) στη νέα πρωτοβουλία για επενδύσεις διαπεριφερειακής καινοτομίας.

Ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ και τα μικρά έργα

Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι αιτήσεις για το People2 και τα σχέδια μικρής κλίμακας που εμπλέκουν τις ΜΜΕ, αφαιρώντας διοικητικά εμπόδια και απλουστεύοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα έργα πρέπει να καθοριστεί σε 80% - 10% περισσότερο από αυτό που αρχικά πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

"Το Interreg είναι ένα σημαντικό σύμβολο ενάντια στην έννοια της απομόνωσης και της συνεργασίας μεταξύ των γειτόνων. Θέλουμε να καταργηθούν τα συνοριακά εμπόδια - συμπεριλαμβανομένων, κυρίως, των προβλημάτων των ανθρώπων. Οι παραμεθόριες περιοχές πρέπει να αποτελέσουν κοινόχρηστους χώρους στους οποίους η Ευρώπη γίνεται μια απτή πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε το πρόγραμμα Interreg ", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Pascal Arimont (ΕΛΚ, ΒΕ).
Τα επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε με ψήφους 23 υπέρ της 0 και χωρίς αποχές και θα κατατεθεί για ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο για να λάβει εντολή για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Φόντο

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης στις διάφορες περιοχές και να στηρίξει τις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διασυνοριακές περιφέρειες, στις αγροτικές περιοχές, περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση, περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, νησιά και ορεινές περιοχές. Στόχος του ψηφίσματος είναι να καθοριστούν οι ειδικές διατάξεις για το στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-2027.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά.