Συνδεθείτε μαζί μας

ΑΚΕ

#AfricaEuropeAlliance - Ενίσχυση επενδύσεων βιώσιμης ενέργειας στην #Africa

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Μια νέα πρωτοβουλία πλατφόρμας υψηλού επιπέδου συγκεντρώνει βασικούς παράγοντες στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο της Ευρώπης όσο και της Αφρικής.

Στο Αφρικανικό Φόρουμ Επενδύσεων στο Γιοχάνεσμπουργκ, που διοργανώθηκε από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση ξεκίνησαν την πλατφόρμα υψηλού επιπέδου ΕΕ-Αφρικής για επενδύσεις αειφόρου ενέργειας στην Αφρική.

Κατά τη διάρκεια του Μέλος της ομιλίας Ένωσης Ο Πρόεδρος Juncker ανακοίνωσε το νέο «Συμμαχία Αφρικής - Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» να ενισχύσει σημαντικά τις επενδύσεις στην Αφρική, να ενισχύσει το εμπόριο, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να επενδύσει στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου που τέθηκε σε κίνηση σήμερα αποτελεί μια συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας για την τόνωση των στρατηγικών επενδύσεων και την ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα.

Διαφήμιση

Η Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Elżbieta Bieńkowska, δήλωσε στο Γιοχάνεσμπουργκ: «Εάν είμαστε σοβαροί για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας στην Αφρική, χρειαζόμαστε όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα. Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου θα ανοίξει το δρόμο για αυτό: εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο, ιδιωτικό, ακαδημαϊκό και χρηματοπιστωτικό τομέα θα συζητήσουν από κοινού τις προκλήσεις και τα εμπόδια στις βιώσιμες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπισή τους. "

Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου συγκεντρώνει δημόσιους, ιδιωτικούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς, καθώς και ακαδημαϊκούς κύκλους από την Αφρική και την Ευρώπη. Θα εξετάσουν τις προκλήσεις και τα στρατηγικά συμφέροντα που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τον αντίκτυπο, ιδίως για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση. Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου στοχεύει στην προσέλκυση και τόνωση υπεύθυνων και βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ενέργεια στην Αφρική.

Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα της εκδήλωσης υψηλού επιπέδου πλατφόρμας ήταν η ανακοίνωση τριών ροών εργασίας, η 1) να προσδιορίσει τις ενεργειακές επενδύσεις με μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 2) να αναλύσει τους επενδυτικούς κινδύνους στην ενέργεια και να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για μια βιώσιμη επένδυση και επιχειρηματική δραστηριότητα Περιβάλλον και 3) ενισχύουν τις ανταλλαγές μεταξύ αφρικανικού και ευρωπαϊκού ιδιωτικού τομέα.

Διαφήμιση

Ιστορικό

Συγκεντρώνοντας ενεργειακούς φορείς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και από τις δύο ηπείρους, η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και αφρικανικών επιχειρήσεων και θα υποστηρίξει τη «Συμμαχία Αφρικής-ΕΕ για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας». Θα βοηθήσει να αξιοποιήσουμε τις περισσότερες ευκαιρίες γύρω από επενδύσεις σε βιώσιμες πηγές ενέργειας στην Αφρική, καθώς και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις και τα βασικά εμπόδια που την εμποδίζουν.

Το σεμινάριο Φόρουμ επενδύσεων της Αφρικής στο Γιοχάνεσμπουργκ πραγματοποιήθηκε από τις 7-9 Νοεμβρίου 2018 και διοργανώθηκε από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Το Φόρουμ είναι το μέρος όπου οι χορηγοί έργων, οι δανειολήπτες, οι δανειστές και οι επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συγκεντρώνονται για να επιταχύνουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Αφρικής - ειδικά τον ενεργειακό τομέα.

Το σεμινάριο «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» βασίζεται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του Διάσκεψη κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης - Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Αμπιτζάν, όπου οι δύο ηπείρους συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Καθορίζει τα βασικά σκέλη δράσης για μια ισχυρότερη οικονομική ατζέντα για την ΕΕ και τους αφρικανικούς εταίρους της.

Η πρόσβαση στη βιώσιμη ενέργεια διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη. Ο στόχος του 2030 θεματολόγιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η παροχή καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να αυξήσουν την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές πηγές τους εξασφαλίζοντας τη μετάβαση σε ένα έξυπνο, ασφαλές, ανθεκτικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα για όλους. Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την προσπάθεια αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες

Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης

ΑΚΕ

Μελλοντικές εταιρικές σχέσεις Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού / ΕΕ - Οι διαπραγματεύσεις # Κοτονού συνεχίζονται σε υπουργικό επίπεδο

Δημοσιευμένα

on

Η ΕΕ και ο Οργανισμός των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (OACPS), που προηγουμένως ονομαζόταν Ομάδα κρατών ΑΚΕ, επανέλαβαν τις συνομιλίες στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση από την έναρξη της πανδημίας του κοροναϊού, με στόχο την προώθηση των συνομιλιών προς τη γραμμή τερματισμού νέα συμφωνία «Post Cotonou». Παρείχε μια σημαντική ευκαιρία στους επικεφαλής διαπραγματευτών, στον Επίτροπο Διεθνών Συνεργασιών, Jutta Urpilainen, και στον καθηγητή OACPS Robert Dussey να αξιοποιήσει το έργο, το οποίο συνεχίστηκε σε τεχνικό επίπεδο τις τελευταίες εβδομάδες.

Χαιρετίζοντας αυτό το βήμα προόδου στις διαπραγματευτικές συνομιλίες, ο Επίτροπος Urpilainen είπε: «Το συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τις χώρες OACPS παραμένουν προτεραιότητα. Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε από την πανδημία του κοροναϊού, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με το ίδιο εγκάρδιο πνεύμα που καθοδήγησε τις συνομιλίες μας μέχρι τώρα. Χαίρομαι που βλέπω ότι πλησιάζουμε και πλησιάζουμε στη γραμμή τερματισμού. " Η συμφωνία του Κοτονού, η οποία διέπει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών OACPS, είχε αρχικά προγραμματιστεί να λήξει στις 29 Φεβρουαρίου. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση συνεχίζονται, τα μέρη αποφάσισαν να παρατείνουν την τρέχουσα συμφωνία έως τις 31 Δεκεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο τύπου.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

ΑΚΕ

# Ουαλία - Έναρξη συνεργασίας για την αλλαγή του κλίματος για τον καφέ

Δημοσιευμένα

on

 

Περισσότεροι από 3,000 αγρότες της Fairtrade στην αγροτική Ουγκάντα ​​θα υποστηριχθούν από μια σύμπραξη που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της Ουαλίας για να τους εξασφαλίσουν μια δίκαιη τιμή για τον καφέ τους και θα τους βοηθήσουν να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος. Μια νέα πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια διεθνή σύμπραξη για την αλλαγή του κλίματος στον καφέ, που αποτελείται από οργανισμούς τόσο στην Ουαλία όσο και στην Ουγκάντα.

Η ουαλική κυβέρνηση θα υποστηρίξει την εταιρική σχέση για να αγοράσει καφέ από τους παραγωγούς στην Ουγκάντα, επιτρέποντάς της να αγοραστεί, να παρασκευαστεί και να απολαύσει εδώ.

Διαφήμιση

Η εταιρική σχέση είναι αποτέλεσμα σχεδόν δεκαετούς εργασίας, η οποία έχει δει τη Fairtrade και τους βιοκαλλιεργητές στην Μbale της Ουγκάντα, να ενώσει με τις ουαλικές οργανώσεις να εξετάσουν τη γεωργία, την κλιματική αλλαγή και το βιώσιμο εμπόριο.

Οι αγρότες στην περιοχή Mbale υποφέρουν από τις επιπτώσεις των ακραίων κλιματικών αλλαγών στις ξηρασίες, τις καταιγίδες και τις κατολισθήσεις - αλλά είναι επίσης μεταξύ εκείνων που συνέβαλαν ελάχιστα στην αλλαγή του κλίματος.

Η Σύμπραξη θέλει να διασφαλίσει ότι οι αγρότες στην περιοχή είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τον καφέ τους δίκαια και να χτίζουν βιώσιμα μέσα διαβίωσης για τον εαυτό τους και τις κοινότητές τους - καθώς και να αναπτύσσουν την ικανότητά τους στο σημείο που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής - ενώ οι άνθρωποι της Ουαλίας έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένο καφέ Fairtrade και οργανικό.

Διαφήμιση

Η υποστήριξη της κυβέρνησης της Ουαλίας ανακοινώθηκε από τον κ. Eluned Morgan, Υπουργό Διεθνών Σχέσεων και Ουαλικής Γλώσσας, σε εκδήλωση εκδήλωσης για την εταιρική σχέση στο Senedd με την Jenifer Sambazi, αγρότη καφέ και αντιπρόεδρο της MEACCE.

Ο υπουργός είπε: "Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την εταιρική σχέση που θα δει τους ανθρώπους που μεγαλώνουν όμορφο καφέ να πληρώνουν ένα δίκαιο τίμημα.

Η κλιματική αλλαγή ήταν καταστροφική για τους αγρότες στην Ουγκάντα, παρά το γεγονός ότι δεν συμβάλλουν πολύ στις εκπομπές.

"Η Ουαλία έχει μακρόχρονη συνεργασία με την Mbale και θέλουμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε για να δώσουμε στις κοινότητες που ασχολούνται με την κλιματική έκτακτη ανάγκη στην περιοχή την υποστήριξη που χρειάζονται εμπορεύοντάς τους με όρους Fairtrade".

"Αυτό είναι επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς οι καπνιστές καφέ εδώ στην Ουαλία μπορούν να κάνουν μια πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων που μεγαλώνουν τον καφέ τους"

Ο Jenifer Sambazi δήλωσε: "Αν μπορέσουμε να πουλήσουμε τον καφέ μας σε όρους Fairtrade, μπορούμε να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα για να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.

"Το Fairtrade εγγυάται μια καλύτερη τιμή για τον καφέ μας και η πριμοδότηση Fairtrade θα δαπανηθεί από την κοινότητά μας για έργα που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη ζωή μας"

Το MEACCE είναι ένας από τους 4 εταίρους που φυτεύουν δέντρα με το μέγεθος της Ουαλίας στο Mbale. Πάνω από 10 εκατομμύρια δέντρα έχουν φυτευτεί μέχρι στιγμής με στόχο 25μ μέχρι το 2025.

Ο Jenifer πρόσθεσε: "Ο καφές είναι πολύ ευαίσθητος ακόμη και σε μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας. Τα δέντρα που φτιάχνουμε με βοήθεια από την Ουαλία παρέχουν σκιά για να διατηρήσουμε τους θάμνους του καφέ μας και την ποιότητα του καφέ μας ψηλά ».

Ο Υπουργός κατέληξε στο συμπέρασμα: "Κάθε ένας από τους εταίρους που εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι είναι επιτυχής, αλλά θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας ως κυβέρνηση της Ουαλίας για να βοηθήσουμε όπου μπορεί, καθώς οι στόχοι της Εταιρικής Σχέσης ευθυγραμμίζονται καλά με αυτούς στη Διεθνή Στρατηγική μας και στην Πράξη Ευημερίας των Μελλοντικών Γενεών. "

Συνέχισε να διαβάζεις

ΑΚΕ

Νέα εταιρική σχέση Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού / Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι κύριοι διαπραγματευτές συμφωνούν σε οικονομικές προτεραιότητες για μελλοντική συμφωνία

Δημοσιευμένα

on

Συνάντηση στη Νέα Υόρκη για το 28 Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι κύριοι διαπραγματευτές ΕπίτροποςMimica (φωτό) και ο Τόγκο υπουργός Robert Dussey διευκρίνισε περαιτέρω το οικονομικό πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων μεταξύ των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020.

Ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Νέβεν Μίμιτσα ανέφεραν: «Ένα χρόνο μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεών μας, το σχήμα της μελλοντικής συμφωνίας γίνεται όλο και πιο ακριβές με κάθε μέρα. Σήμερα, εγκρίναμε το κείμενο σχετικά με τις οικονομικές προτεραιότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για όλους. Αλλά το ρολόι χτυπάει, και βασίζομαι σε όλους τους εταίρους να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για να συνάψουν σύντομα μια συμφωνία που όλοι θέλουμε: σύγχρονη και φιλόδοξη. "

Ο υπουργός Εξωτερικών του Τόγκο, Συνεργασίας και Ένταξης της Αφρικής, Robert Dussey, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΑΚΕ και πρόεδρος της Υπουργικής Κεντρικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με το έργο που έχουν κάνει οι διαπραγματευτές μας από την τελευταία μας συνάντηση. Έχουμε σημειώσει εξαιρετική πρόοδο από κοινού, και ευχαριστώ όλους εκείνους που έχουν εργαστεί σταθερά για να προωθήσουν το κοινό θεμέλιο και τα περιφερειακά πρωτόκολλα. Υποστηρίζουμε τη δέσμευσή μας να συνάψουμε μια συμφωνία που θα παράγει οφέλη τόσο για τις χώρες ΑΚΕ όσο και για την ΕΕ. "

Διαφήμιση

Τα επόμενα βήματα

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν στα υπόλοιπα μέρη της συμφωνίας τις επόμενες εβδομάδες. Οι συζητήσεις για τα λεγόμενα "κοινά θεμέλια" για όλες τις χώρες καλύπτουν τις γενικές διατάξεις, τη διεθνή συνεργασία, τα μέσα συνεργασίας, το θεσμικό πλαίσιο και τις τελικές διατάξεις.

Ταυτόχρονα, οι συνομιλίες για τις τρεις εταιρικές σχέσεις με κάθε περιοχή θα εντατικοποιηθούν. Οι επικεφαλής διαπραγματευτές αναμένεται να συζητήσουν την πρόοδο των τριών περιφερειακών πυλώνων κατά την επόμενη συνεδρίασή τους, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Διαφήμιση

Ιστορικό

Η συμφωνία του Κοτονού που διέπει επί του παρόντος τις σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ λήγει στο 2020. Οι διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι αρχικοί γύροι των συνομιλιών επικεντρώθηκαν κυρίως στο "κοινό θεμέλιο", το οποίο καθορίζει τις αξίες και τις αρχές που φέρνουν μαζί την ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ και υποδεικνύει τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας που οι δύο πλευρές προτίθενται να εργαστούν από κοινού.

Επιπλέον, η μελλοντική συμφωνία πρόκειται να περιλαμβάνει συγκεκριμένους, προσανατολισμένους στη δράση περιφερειακούς πυλώνες που εστιάζουν στις ανάγκες κάθε περιοχής. Ο πρώτος γύρος διαβουλεύσεων για τους περιφερειακούς πυλώνες ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2019.

Η μελλοντική εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ θα συμβάλει στην περαιτέρω εδραίωση των στενών πολιτικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια σκηνή. Μαζί, οι χώρες ΑΚΕ και η ΕΕ αντιπροσωπεύουν περισσότερες από τις μισές χώρες μέλη του ΟΗΕ και πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαπραγματευτική εντολή ΑΚΕ

Οδηγίες διαπραγμάτευσης της ΕΕ

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις