Συνδεθείτε μαζί μας

Αντιμονοπωλιακή

# Antitrust: Η Επιτροπή τιμωρεί τους ναυτιλιακούς θαλάσσιους μεταφορείς και τους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων συνολικού ύψους € 546 σε τρεις ξεχωριστούς συμβιβασμούς καρτέλ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

In three separate decisions, the European Commission has fined four maritime car carriers €395 million, two suppliers of spark plugs €76m, and two suppliers of braking systems €75m, for taking part in cartels, in breach of EU antitrust rules. All companies acknowledged their involvement in the cartels and agreed to settle the cases.

Commissioner Margrethe Vestager, in charge of competition policy said:"The Commission has sanctioned several companies for colluding in the maritime transport of cars and the supply of car parts.The three separate decisions taken today show that we will not tolerate anticompetitive behaviouraffecting European consumers and industries. By raising component prices or transport costs for cars, the cartels ultimately hurt European consumers and adversely impacted the competitiveness of the European automotive sector, which employs around 12 million people in the EU."

Maritime car carriers

Διαφήμιση

The European Commission found that the Chilean maritime carrier CSAV, the Japanese carriers "K" Line, MOL and NYK, and the Norwegian/Swedish carrier WWL-EUKOR participated in a cartel concerning intercontinental maritime transport of vehicles, and imposed a total fine of €395m.

For almost 6 years, from October 2006 to September 2012, the five carriers formed a cartel in the market for deep sea transport of new cars, trucks and other large vehicles such as combine harvesters and tractors, on various routes between Europe and other continents.

The Commission's investigation revealed that, to coordinate anticompetitive behaviour, the carriers' sales managers met at each other's offices, in bars, restaurants or other social gatherings and were in contact over the phone on a regular basis. In particular, they coordinated prices, allocated customers and exchanged commercially sensitive information about elements of the price, such as charges and surcharges added to prices to offset currency or oil prices fluctuations.

Διαφήμιση

The carriers agreed to maintain the status quo in the market and to respect each other's traditional business on certain routes or with certain customers, by quoting artificially high prices or not quoting at all in tenders issued by vehicle manufacturers.

The cartel affected both European car importers and final customers, as imported vehicles were sold within the European Economic Area (EEA), and European vehicle manufacturers, as their vehicles were exported outside the EEA. In 2016, some 3.4 million motor vehicles were imported from non-EU countries, while the EU exported more than 6.3 million vehicles to non-EU countries in 2016. Almost half of these vehicles were transported by the carriers that have been fined today.

The Commission's investigation started with an immunity application submitted by MOL. During its investigation, the Commission cooperated with several competition authorities around the world, including in Australia, Canada, Japan and the US.

Πρόστιμα

The fines were calculated on the basis of the Commission's Οδηγίες 2006 για τα πρόστιμα (δείτε επίσης MEMO).

In determining the fines, the Commission took into account the sales value on the intercontinental routes to and from the EEA achieved by the cartel participants for the transport services, the serious nature of the infringement, its geographic scope and its duration. The Commission also applied a 20% fine reduction for CSAV, to take into account its lesser involvement in the infringement.

Σύμφωνα με την Επιτροπή 2006 ανακοίνωση περί επιείκειας:

 • MOL received full immunity for revealing the existence of the cartel, thereby avoiding a fine of ca. €203 million.
 • CSAV, "K" Line, NYK and WWL-EUKOR benefited from reductions of their fines for their cooperation with the Commission. The reductions reflect the timing of their cooperation and the extent to which the evidence they provided helped the Commission to prove the existence of the cartel.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Επιτροπή 2008 Ανακοίνωση Οικισμός, the Commission applied a reduction of 10% to the fines imposed on the companies in view of their acknowledgment of the participation in the cartel and of their liability in this respect.

Η κατανομή των προστίμων που επιβάλλονται σε κάθε εταιρεία έχει ως εξής:

Εταιρεία Μείωση βάσει της ανακοίνωσης περί επιείκειας Μείωση κατά την ειδοποίηση διακανονισμού Πρόστιμο (€)
MOL 100% 10% 0
NYK 20% 10% 141 820 000
"K" LINE 50% 10% 39 100 000
WWL-EUKOR 20% 10% 207 335 000
CSAV 25% 10% 7 033 000

Μπουζί

In a second decision, the Commission has found that Bosch (Germany), Denso and NGK (both Japan) participated in a cartel concerning supplies of spark plugs to car manufacturers in the EEA and imposed a total fine of €76m.

Spark plugs are automotive electric devices built in petrol engines of cars, delivering high voltage electric sparks to the combustion chamber. Bosch, Denso and NGK's customers are car manufacturers with production facilities in the EEA.

The cartel lasted from 2000 until 2011 and aimed at avoiding competition by respecting each other's traditional customers and maintaining the existing status quo in the spark plugs industry in the EEA.

The three companies exchanged commercially sensitive information and in some instances agreed on the prices to be quoted to certain customers, the share of supplies to specific customers and the respect of historical supply rights. This coordination took place through bilateral contacts between Bosch and NGK, and between Denso and NGK.

The Commission's investigation started with an immunity application submitted by Denso.

Πρόστιμα

The fines were calculated on the basis of the Commission's Οδηγίες 2006 για τα πρόστιμα (δείτε επίσης MEMO).

In determining the fines, the Commission took into account the companies' sales generated in the EEA from the supply of spark plugs to car manufacturers with production facilities in the EEA. The Commission also considered the serious nature of the infringement, its geographic scope and its duration. The Commission also applied a 10% fine reduction for Bosch and Denso, to take into account their lesser involvement in the infringement.

Under the Commission's 2006 Leniency Notice:

 • Denso received full immunity for revealing the existence of the cartel, thereby avoiding a fine of ca. €1m.
 • Bosch and NGK benefited from reductions of their fines for their cooperation with the investigation. The reductions reflect the timing of their cooperation and the extent to which the evidence they provided helped the Commission to prove the existence of the cartel.

In addition, under the Commission's 2008 Settlement Notice, the Commission applied a reduction of 10% to the fines imposed in view of the parties' acknowledgment of their participation in the cartel and of their liability in this respect.

Η κατανομή των προστίμων που επιβάλλονται σε κάθε εταιρεία έχει ως εξής:

Εταιρεία Μείωση βάσει της ανακοίνωσης περί επιείκειας Μείωση κατά την ειδοποίηση διακανονισμού Πρόστιμο (€)
Denso 100% 10% 0
Bosch 28% 10% 45 834 000
NGK 42% 10% 30 265 000

 Συστήματα πέδησης

In a third decision, the European Commission found two cartels relating to braking systems. The first concerned the supply of hydraulic braking systems (HBS) and involved TRW (USA, now ZF TRW, Germany), Bosch (Germany) and Continental (Germany). The second cartel concerned the supply of electronic braking systems (EBS) and involved Bosch and Continental. The Commission imposed a total fine of €75m.

In both cartels, the three car part suppliers aimed at coordinating their market behaviour by exchanging sensitive information, including on pricing elements. The co-ordination took place at bilateral meetings and through phone conversations or email exchanges.

The first cartel lasted from February 2007 to March 2011 and related to discussions of general sales conditions of hydraulic braking systems for two customers, Daimler and BMW. The second cartel lasted from September 2010 to July 2011 and related to one specific tender for electronic braking systems for Volkswagen.

The Commission's investigation in this case started with an immunity application by TRW.

Πρόστιμα

The fines were calculated on the basis of the Commission's Οδηγίες 2006 για τα πρόστιμα (δείτε επίσης MEMO).

In setting the level of fines, the Commission took into account, in particular, the sales value in the EEA achieved by the cartel participants for the products in question, the serious nature of the infringement, its geographic scope and its duration.

Σύμφωνα με την Επιτροπή 2006 ανακοίνωση περί επιείκειας:

 • TRW received full immunity for revealing the HBS cartel, thereby avoiding a fine of ca. €54m.
 • Continental received immunity for revealing the EBS cartel, thereby avoiding a fine of ca. €22m for this cartel.
 • Bosch and Continental (for the cartel for which it did not receive immunity) benefited from reductions of their fines for their cooperation with the Commission investigation. The reductions reflect the timing of their cooperation and the extent to which the evidence they provided helped the Commission to prove the existence of the cartels in which they were involved.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Επιτροπή 2008 Ανακοίνωση Οικισμός, η Επιτροπή επέβαλε μείωση των 10% στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις εταιρείες, προκειμένου να αναγνωρίσουν τη συμμετοχή τους στη σύμπραξη και την ευθύνη ως προς το θέμα αυτό.

Η κατανομή των προστίμων που επιβάλλονται σε κάθε εταιρεία έχει ως εξής:

  Εταιρεία Μείωση βάσει της ανακοίνωσης περί επιείκειας Μείωση κατά την ειδοποίηση διακανονισμού Πρόστιμο (€)
1  

TRW

Bosch

Ευρωπαϊκός

Daimler BMW  

10%

10%

10%

 

0

12 072 000

44 006 000

100%

35%

20%

100%

35%

100%

2  

Ευρωπαϊκός

Bosch

VW  

10%

10%

 

0

19 348 000

100%

30%

 

Ιστορικό

Το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και του άρθρου 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ απαγορεύουν τις συμπράξεις και άλλες περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Today's decisions concerning μπουζί συστήματα πέδησης are part of a series of major investigations into cartels in the automotive parts sector. The Commission has already fined suppliers of automotive έδρανα ,συρμάτινα καλώδια σε αυτοκίνητα, εύκαμπτος αφρός που χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στο Καθίσματα αυτοκινήτων, parking heaters in cars and trucks, εναλλάκτες και εκκινητές, συστήματα κλιματισμού και ψύξης κινητήρα,συστήματα φωτισμούκαι occupant safety systems.

More information on these cases will be available under the case number AT.40009 (maritime car carriers), AT.40113 (spark plugs) and AT.39920 (braking systems) in the δημόσιο μητρώο περίπτωση σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός από την ιστοσελίδα, αφού αντιμετωπιστούν ζητήματα εμπιστευτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της Επιτροπής κατά των καρτέλ, βλ ιστοχώρου καρτέλ.

Η διαδικασία διευθέτησης

Today's decisions are the 26th, 27th kai xxth settlement decisions since the introduction of the settlement procedure for cartels in June 2008 (see δελτίο τύπου MEMO). Under a settlement, undertakings that have participated to a cartel acknowledge their participation in the infringement and their liability for it. The settlement procedure is based on the Αντιμονοπωλιακή κανονισμού 1 / 2003 and allows the Commission to apply a simplified procedure and thereby reduce the length of the investigation. This is good for consumers and for taxpayers as it reduces costs; good for antitrust enforcement as it frees up resources to tackle other suspected cases; and good for the companies themselves that benefit from quicker decisions and a 10% reduction in fines.

 Αγωγή αποζημιώσεως

Any person or company affected by anti-competitive behaviour as described in this case may bring the matter before the courts of the member states and seek damages. The case law of the Court and Council Regulation 1/2003 both confirm that in cases before national courts, a Commission decision constitutes binding proof that the behaviour took place and was illegal. Even though the Commission has fined the cartel participants concerned, damages may be awarded without being reduced on account of the Commission fine.

Η Οδηγία παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, τα οποία τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν στο νομικό τους σύστημα από την 27 Δεκεμβρίου 2016, το καθιστούν ευκολότερο για τα θύματα των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών για την καταβολή αποζημίωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αντιμονοπωλιακή αγωγές αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων έναν πρακτικό οδηγό για το πώς να ποσοτικοποιηθούν αντιμονοπωλιακής βλάβη, είναι διαθέσιμο εδώ.

Εργαλείο κατασκοπείας

The Commission has set up by a tool to make it easier for individuals to alert it about anti-competitive behaviour while maintaining their anonymity. The new tool protects whistleblowers' anonymity through a specifically-designed encrypted messaging system that allows two way communications. The tool is accessible via this σύνδεσμος.

Αντιμονοπωλιακή

Η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο σε κατασκευαστές αυτοκινήτων 875 εκατομμύρια ευρώ για τον περιορισμό του ανταγωνισμού στον καθαρισμό εκπομπών για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ντίζελ

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο όμιλος Daimler, BMW και Volkswagen (Volkswagen, Audi και Porsche) παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ συμπαιγνύοντας την τεχνική ανάπτυξη στον τομέα του καθαρισμού οξειδίου του αζώτου. Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 875,189,000 ευρώ. Η Daimler δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, καθώς αποκάλυψε την ύπαρξη του καρτέλ στην Επιτροπή. Όλα τα μέρη αναγνώρισαν τη συμμετοχή τους στη σύμπραξη και συμφώνησαν να διευθετήσουν την υπόθεση. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πραγματοποίησαν τακτικές τεχνικές συναντήσεις για να συζητήσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας επιλεκτικής καταλυτικής μείωσης (SCR) που εξαλείφει τις επιβλαβείς εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) από πετρελαιοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα μέσω της έγχυσης ουρίας (που ονομάζεται επίσης «AdBlue») στα καυσαέρια ρεύμα αερίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, και για πάνω από πέντε χρόνια, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων συνεργάστηκαν για να αποφύγουν τον ανταγωνισμό στον καθαρισμό καλύτερα από ό, τι απαιτείται από το νόμο παρά τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Αυτό σημαίνει ότι περιόρισαν τον ανταγωνισμό στα χαρακτηριστικά του προϊόντος που σχετίζονται με τους πελάτες. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά παράβαση αντικειμένου με τη μορφή περιορισμού της τεχνικής ανάπτυξης, είδος παράβασης που αναφέρεται ρητά στο άρθρο 101 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συνθήκης και στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Συμφωνία. Η συμπεριφορά πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25 Ιουνίου 2009 και 1ης Οκτωβρίου 2014.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Margrethe Vestager, υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Οι πέντε αυτοκινητοβιομηχανίες Daimler, BMW, Volkswagen, Audi και Porsche διέθεταν την τεχνολογία για τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών πέραν των νομικών απαιτήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα εκπομπών της ΕΕ. Ωστόσο, απέφυγαν να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας το πλήρες δυναμικό αυτής της τεχνολογίας για καθαρισμό καλύτερα από ό, τι απαιτείται από τον νόμο. Έτσι, η σημερινή απόφαση αφορά το πώς η νόμιμη τεχνική συνεργασία πήγε στραβά. Και δεν το ανεχόμαστε όταν συνεργάζονται εταιρείες. Είναι παράνομο σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ. Ο ανταγωνισμός και η καινοτομία στη διαχείριση της ρύπανσης των αυτοκινήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για την Ευρώπη για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Και αυτή η απόφαση δείχνει ότι δεν θα διστάσουμε να λάβουμε μέτρα εναντίον όλων των μορφών συμπεριφοράς της σύμπραξης που θέτουν σε κίνδυνο αυτόν τον στόχο. "

Διαφήμιση

Υπάρχει πλήρες δελτίο τύπου σε απευθείας σύνδεση.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Αντιμονοπωλιακή

#Antitrust - Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο οδηγίας για τις αντιμονοπωλιακές αγωγές αποζημίωσης

Δημοσιευμένα

on

Η Επίτροπος Ανταγωνισμού Margrethe Vestager είπε: «Χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή κουλτούρα ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Επομένως, χαίρομαι πολύ που το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης επίσημα την οδηγία για τις αντιμονοπωλιακές αγωγές αποζημίωσης. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είναι ευκολότερο για τους ευρωπαίους πολίτες και εταιρείες να λάβουν αποτελεσματική αποζημίωση για βλάβες που προκαλούνται από παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. "

Το Δικαστήριο της ΕΕ αναγνώρισε το δικαίωμα των θυμάτων αντιμονοπωλιακών παραβάσεων να αποζημιωθούν για τη ζημία που υπέστη. Ωστόσο, λόγω εθνικών διαδικαστικών εμποδίων και νομικής αβεβαιότητας, μόνο λίγα θύματα λαμβάνουν αποζημίωση επί του παρόντος. Επιπλέον, οι εθνικοί κανόνες αποκλίνουν ευρέως σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, οι πιθανότητες αποζημίωσης των θυμάτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος μέλος στο οποίο ζουν.

Οι κύριες βελτιώσεις που εισάγει η οδηγία περιλαμβάνουν:

 • Τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τις εταιρείες να αποκαλύψουν αποδεικτικά στοιχεία όταν τα θύματα ζητούν αποζημίωση. Τα δικαστήρια θα διασφαλίσουν ότι αυτές οι εντολές γνωστοποίησης είναι αναλογικές και ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες προστατεύονται δεόντως.
 • Η τελική απόφαση μιας εθνικής αρχής ανταγωνισμού να διαπιστώσει παράβαση θα αποτελέσει αυτόματα απόδειξη της παράβασης ενώπιον δικαστηρίων του ίδιου κράτους μέλους στο οποίο συνέβη η παράβαση.
 • Τα θύματα θα έχουν τουλάχιστον ένα έτος για να διεκδικήσουν αποζημίωση όταν μια απόφαση παράβασης από μια αρχή ανταγωνισμού έχει καταστεί οριστική.
 • Εάν μια παράβαση έχει προκαλέσει αυξήσεις τιμών και αυτές έχουν "μετακυλιστεί" κατά μήκος της αλυσίδας διανομής, εκείνοι που υπέστησαν τη ζημία στο τέλος θα δικαιούνται αξίωση αποζημίωσης.
 • Οι συναινετικοί διακανονισμοί μεταξύ θυμάτων και παραβατικών εταιρειών θα διευκολυνθούν διευκρινίζοντας την αλληλεπίδρασή τους με τις δικαστικές ενέργειες. Αυτό θα επιτρέψει ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή επίλυση διαφορών.

Οι ιδιωτικές αγωγές αποζημίωσης ενώπιον δικαστηρίων και η δημόσια επιβολή αντιμονοπωλιακών κανόνων από τις αρχές ανταγωνισμού είναι συμπληρωματικά εργαλεία. Η οδηγία επιδιώκει να βελτιώσει την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και να διασφαλίσει ότι ενώ τα θύματα αποζημιώνονται πλήρως, διατηρείται ο βασικός ρόλος των αρχών ανταγωνισμού στη διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις. Ειδικότερα, η συνεργασία μεταξύ εταιρειών και αρχών ανταγωνισμού στο πλαίσιο των αποκαλούμενων προγραμμάτων «επιείκειας» διαδραματίζει βασικό ρόλο στον εντοπισμό παραβάσεων. Επομένως, η οδηγία περιέχει διασφαλίσεις για να διασφαλιστεί ότι η διευκόλυνση των αγωγών αποζημίωσης δεν μειώνει τα κίνητρα των εταιρειών να συνεργάζονται με τις αρχές ανταγωνισμού (βλ MEMO / 14 / 310).

Επόμενα βήματα

Η οδηγία αναμένεται να υπογραφεί επίσημα κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Κοινοβουλίου στα τέλη Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Τα κράτη μέλη θα έχουν δύο χρόνια για να το εφαρμόσουν.

Η Επιτροπή θα βοηθήσει προληπτικά τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για εφαρμογή. Επιπλέον, όπως απαιτείται από την οδηγία και για να βοηθηθούν τα εθνικά δικαστήρια και οι διάδικοι κατά των αντιμονοπωλιακών αγωγών αποζημίωσης, η Επιτροπή θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μετακύλιση των τελών.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία και θα υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε έξι χρόνια από την έναρξη ισχύος.

Η Επιτροπή 2013 Σύσταση για τη συλλογική αποκατάσταση κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη να εισαγάγουν έως τον Ιούλιο του 2015 συλλογικές αγωγές, συμπεριλαμβανομένων αγωγών αποζημίωσης, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη σύσταση. Η διαθεσιμότητα συλλογικών αγωγών αποζημίωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους καταναλωτές που βλάπτονται από αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις. Καθώς η οδηγία ισχύει για τυχόν αγωγές αποζημίωσης στον τομέα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ισχύει επίσης για συλλογικές αγωγές σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου είναι διαθέσιμες.

Ιστορικό

Η οδηγία βασίζεται σε πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2013 στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (βλ IP / 13 / 525   MEMO / 13 / 531).

Αφού αμφότεροι οι συννομοθέτες συζήτησαν την πρόταση και πρότειναν τροποποιήσεις, τον Φεβρουάριο του 2014 ξεκίνησαν άτυπες συναντήσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων (οι λεγόμενοι τριλογία) για την επίτευξη πολιτικού συμβιβασμού. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων των κρατών μελών συμφώνησαν σε ένα τελικό συμβιβαστικό κείμενο στα τέλη Μαρτίου και το Κοινοβούλιο ενέκρινε το κείμενο τον Απρίλιο (βλ. IP / 14 / 455   MEMO / 14 / 310).

Όλες οι γλωσσικές εκδόσεις της Οδηγίας και άλλα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμο εδώ.

Συνέχισε να διαβάζεις

Αντιμονοπωλιακή

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο στους αγοραστές αιθυλενίου 260 εκατ. Ευρώ σε διακανονισμό συμπράξεων 

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στην Orbia, την Clariant και την Celanese συνολικά 260 εκατ. Ευρώ για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η Westlake δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, καθώς αποκάλυψε το καρτέλ στην Επιτροπή. Οι εταιρείες συμμετείχαν σε μια σύμπραξη σχετικά με αγορές στην εμπορική αγορά αιθυλενίου. Συνεργάστηκαν για να αγοράσουν αιθυλένιο στην χαμηλότερη δυνατή τιμή. Και οι τέσσερις εταιρείες αναγνώρισαν τη συμμετοχή τους στο καρτέλ και συμφώνησαν να διευθετήσουν την υπόθεση.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα καρτέλ, όπου οι εταιρείες συνωμοτούν για να αυξήσουν τις τιμές πώλησής τους, οι τέσσερις εταιρείες συμμάχησαν για να μειώσουν την αξία του αιθυλενίου, εις βάρος των πωλητών αιθυλενίου. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες συντονίζουν τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης τιμών πριν και κατά τη διάρκεια των διμερών «Μηνιαίων Συμβολαίων Τιμών» (MCP), διαπραγματεύσεις «διακανονισμού» με πωλητές αιθυλενίου για να ωθήσουν το MCP προς όφελός τους. Αντάλλαξαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις τιμές. Αυτές οι πρακτικές απαγορεύονται από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: "Αυτό το καρτέλ είχε ως στόχο να χειραγωγήσει τις τιμές που πλήρωσαν οι εταιρείες για τις αγορές αιθυλενίου. Το αιθυλένιο είναι μια εύφλεκτη χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή υλικών, όπως το PVC, που εισέρχονται σε πολλά προϊόντα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι τέσσερις εταιρείες του καρτέλ συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές αγοράς που είναι παράνομες. Η Επιτροπή δεν ανέχεται καμία μορφή καρτέλ. Οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ όχι μόνο απαγορεύουν τα καρτέλ που σχετίζονται με το συντονισμό των τιμών πώλησης, αλλά και τα καρτέλ σχετίζεται με το συντονισμό των τιμών αγοράς. Αυτό προστατεύει την ανταγωνιστική διαδικασία για τις εισροές. "

Το πλήρες δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση. 

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις