Συνδεθείτε μαζί μας

Austria

#EIB: Το πρόγραμμα Juncker υποστηρίζει την ανανεώσιμη ενέργεια και την καινοτομία στην #Austria με περισσότερα από € 100 εκατομμύρια στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

The European Investment Bank (EIB) has signed two new deals in Austri: €48 million to windfarm operator Simonsfeld, of which €35 million is backed by the European Fund for Strategic Investments (EFSI), and €70 million to powertrain system developer AVL, also backed by the EFSI. Simonsfeld will use the financing boost to build and operate three new wind farms in Austria with a total capacity of 39 MW, which equates to the energy consumption of around 25,000 homes.

Commenting on the agreement, Commission Vice President responsible for Energy Union Maroš Šefčovič said: "This positive decision reflects the new reality – the EU's resolute transition to clean energy. Austria in particular is well on track to reach its 2020 target for renewable energy. These are precisely the steps we need in order to pave the way to a swift implementation of the Paris agreement."

AVL, the powertrain system developer, will use the EFSI-backed loan to expand its research and development activities, developing new, innovative and environmentally-friendly technology to use in hybrid and fully electric powertrains as well as advanced driver assistance systems (ADAS) for connected and autonomous vehicles.

Διαφήμιση

For more information and all the latest EFSI results see the Ιστοσελίδα επενδυτικού σχεδίου

Διαφήμιση

Austria

Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο Αυστρίας ύψους 1.6 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πισίνας και ευεξίας στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο της Αυστρίας ύψους 1.6 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πισίνας και της ευεξίας που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η αυστριακή κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων έως 400,000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε δημόσιες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Σάλτσμπουργκ και λειτουργούν με θερμική ή εσωτερική πισίνα με σάουνα και/ή χώρο ευεξίας. Η δημόσια στήριξη θα καλύψει μέρος των πάγιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από αυτές τις εταιρείες κατά τις περιόδους στις οποίες αντιμετώπισαν επιχειρηματικές διαταραχές λόγω των περιορισμών που ίσχυαν. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το αυστριακό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατ. Ευρώ ανά δικαιούχο · και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64490 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Austria

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Αυστρίας

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Αυστρίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ΕΕ για την εκταμίευση επιχορηγήσεων 3.5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αυτή η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Αυστρίας. Θα βοηθήσει την Αυστρία να αναδειχθεί ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19.

Το RRF - στο επίκεντρο του NextGenerationEU - θα προσφέρει έως 672.5 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το αυστριακό σχέδιο αποτελεί μέρος μιας άνευ προηγουμένου συντονισμένης απόκρισης της ΕΕ στην κρίση COVID-19, για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων με την υιοθέτηση των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων, για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας και της συνοχής της ενιαίας αγοράς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen είπε: «Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως της στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Αυστρίας. Η Αυστρία είναι ήδη πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβαση. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν περαιτέρω τους κλιματικούς μας στόχους, η Αυστρία κάνει μια σαφή δήλωση. Έχουμε εγκρίνει το σχέδιό σας, επειδή συμφωνούμε πλήρως ότι απαιτείται τολμηρή δράση για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης. "

Διαφήμιση

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Αυστρίας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισμό RRF. Η ανάλυση της Επιτροπής εξέτασε ιδίως αν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Αυστρίας υποστηρίζουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις · συμβολή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο · και να ενισχύσει το αναπτυξιακό δυναμικό του, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα.

Διασφάλιση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της Αυστρίας  

Η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι το σχέδιο της Αυστρίας αφιερώνει το 59% της συνολικής διάθεσης του σχεδίου σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Αυτό περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα της Αυστρίας που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω κινήτρων για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες, προτιμησιακούς φορολογικούς συντελεστές για προϊόντα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και τιμολόγηση του CO2 εκπομπές. Τα μέτρα αυτά συνοδεύονται από στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για εταιρείες και νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Άλλα μέτρα επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την απαλλαγή από τον άνθρακα της βιομηχανίας, τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία. Αυτές οι επενδύσεις συνοδεύονται από σχετικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του πλαισίου στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της σταδιακής κατάργησης των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου.

Διαφήμιση

Η εκτίμηση της Επιτροπής για το σχέδιο της Αυστρίας διαπιστώνει ότι αφιερώνει το 53% της συνολικής της διάθεσης σε μέτρα που υποστηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκτεταμένη ανάπτυξη δικτύων με δυνατότητα Gigabit και στη δημιουργία νέων συμμετρικών συνδέσεων Gigabit σε μειονεκτικές, μειονεκτούσες και αγροτικές περιοχές. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ΜΜΕ.

Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας της Αυστρίας

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο της Αυστρίας περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο αμοιβαία ενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός σημαντικού υποσυνόλου των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στην Αυστρία. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας πλήρους απασχόλησης αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας ποιοτικών εγκαταστάσεων πρόωρης φροντίδας παιδιών. Η μακροχρόνια αναγνωρισμένη πρόκληση που σχετίζεται με το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των φύλων αντιμετωπίζεται μέσω μέτρων στο σχέδιο. Το σχέδιο αντιμετωπίζει ορισμένες από τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που έχουν αναδυθεί ή επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Η στοχευμένη αποζημίωση των ελλειμμάτων εκπαίδευσης και μάθησης λόγω της πανδημίας θα καταπολεμήσει την αύξηση των ανισοτήτων στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Μια σειρά ενεργών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας αναμένεται να αντιμετωπίσει την αυξημένη ανάγκη για βοήθεια στους χαμηλά ειδικευμένους και να αυξήσει τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας των μειονεκτουσών ομάδων.

Το σχέδιο αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Αυστρίας, συμβάλλοντας έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στον κανονισμό RRF.

Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους Εκτελεστικός αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis (απεικονίζεταιείπε: «Έχουμε εγκρίνει σήμερα το σχέδιο ανάκαμψης της Αυστρίας για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, ψηφιακής και βιώσιμης οικονομίας. Αυτό το σχέδιο επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία, με πάνω από το ήμισυ της συνολικής κατανομής να προσανατολίζεται σε κλιματικούς στόχους, όπως επενδύσεις για την απόσυρση ξεπερασμένων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστήριξη δημόσιων μεταφορών χωρίς εκπομπές και προστασία της βιοποικιλότητας. Το σχέδιο θα προωθήσει επίσης την ψηφιακή συνδεσιμότητα στην Αυστρία και θα βοηθήσει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τα μέτρα για να δώσω ένα χέρι σε ομάδες με χαμηλή εξειδίκευση και μειονεκτική θέση χάρη στις στοχευμένες ευκαιρίες της αγοράς εργασίας και να διευκολύνω τις γυναίκες να εργάζονται με πλήρη απασχόληση. "

Υποστήριξη εμβληματικών έργων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων

Το αυστριακό σχέδιο προτείνει έργα σε επτά ευρωπαϊκές περιοχές. Πρόκειται για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που αντιμετωπίζουν ζητήματα που είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη σε τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και απαιτούνται για τη διπλή μετάβαση. Για παράδειγμα, η Αυστρία πρότεινε να επενδύσει 159 εκατομμύρια ευρώ για να αποσυρθεί τα ξεπερασμένα συστήματα θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου και 543 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών γραμμών και την ηλεκτροδότηση των υπαρχόντων. 

Ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni είπε: «Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Αυστρίας περιέχει ένα πραγματικά ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε όλα τα μέρη της χώρας. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη σημαντική οικολογική-κοινωνική φορολογική μεταρρύθμιση - ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι φορολογικές πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του κλίματος μας με τρόπο κοινωνικό δίκαιο. Μαζί με μέτρα όπως η σταδιακή κατάργηση των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου και το γενικό σχέδιο κινητικότητας, η Αυστρία θα ενισχύσει τις προσπάθειές της να είναι ουδέτερη από το κλίμα έως το 2040. Χαιρετίζω επίσης τις μεταρρυθμίσεις που θα υποστηρίξουν την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα, τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας εκπαίδευση."

Η αξιολόγηση διαπιστώνει επίσης ότι κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν βλάπτει σημαντικά το περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό RRF.

Τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Αυστρία θεωρούνται κατάλληλα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το σχέδιο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές θα προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης που σχετίζονται με τη χρήση κεφαλαίων.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την παροχή επιχορηγήσεων 3.5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Αυστρία βάσει του RRF. Το Συμβούλιο θα έχει, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής.

Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επέτρεπε την εκταμίευση 450 εκατομμυρίων ευρώ στην Αυστρία για προχρηματοδότηση. Αυτό αντιπροσωπεύει το 13% του συνολικού ποσού που διατίθεται για την Αυστρία.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των ορόσημων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, που αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Αυστρίας

Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Αυστρίας

Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου αποκατάστασης και ανθεκτικότητας για την Αυστρία

Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου αποκατάστασης και ανθεκτικότητας για την Αυστρία

Έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου

Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας

Κανονισμός για την εγκατάσταση ανάκτησης και ανθεκτικότητας

Συνέχισε να διαβάζεις

Austria

NextGenerationEU: Ο Πρόεδρος von der Leyen στην Αυστρία και τη Σλοβακία θα παρουσιάσει αξιολόγηση από την Επιτροπή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης

Δημοσιευμένα

on

Σήμερα (21 Ιουνίου), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen (φωτό) θα συνεχίσει την περιοδεία NextGenerationEU στην Αυστρία και τη Σλοβακία, για να παραδώσει προσωπικά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και της σύστασης της Επιτροπής στο Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση των εθνικών σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Τη Δευτέρα το πρωί, θα βρίσκεται στη Βιέννη για μια συνάντηση με την Καγκελάριο της Αυστρίας, Sebastian Kurz. Αργότερα εκείνη την ημέρα, η Πρόεδρος θα ταξιδέψει στην Μπρατισλάβα, όπου θα γίνει δεκτή από την Έντουαρντ Χέγκερ, πρωθυπουργό της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Θα συναντηθεί επίσης με την Zuzana Čaputová, Πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας και τον Boris Kollár, Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Maroš šefčovič. Και στις δύο χώρες, ο Πρόεδρος θα επισκεφθεί έργα που χρηματοδοτούνται ή θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας, που θα επικεντρωθεί στην επιστήμη και την πράσινη μετάβαση στη Σλοβακία και στην κβαντική τεχνολογία στην Αυστρία.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις