Συνδεθείτε μαζί μας

EU

καινοτομία νερό σε δράση: εκατομμύρια € 50 για νέα ερευνητικά προγράμματα

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

7562φωτογραφία πίστωσης
Μια σύνοψη των ερευνητικών έργων 11 για την αποδοτικότητα των πόρων που θα λάβουν συνολικά € 50 εκατομμύρια ευρώ από τη χρηματοδότηση της ΕΕ παρουσιάζεται εδώ.

BIOMETAL DEMO (Βιομηχανική επίδειξη βιομάζας για τη βιολογική αποκατάσταση των μεταλλικών ρουλεμάν-Υδατικών πλωτών οδών, συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ: ​​€ εκατ. 2.9): Η ρύπανση από βαρέα μέταλλα είναι ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα σήμερα που απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Το πρόγραμμα BIOMETAL DEMO θα προσπαθήσει να αποδείξει τη σκοπιμότητα της εφαρμογής νέων βιοτεχνολογιών για την επεξεργασία των μολυσμένων από μέταλλα λυμάτων με την ανάπτυξη δύο πιλοτικών μονάδων που δημιουργήθηκαν σε δύο βιομηχανίες που μολύνουν μέταλλα, ένα ορυχείο και μια εταιρεία ηλεκτρολυτικής.

Συντονιστής έργου: Contactica SL, Μαδρίτη, Ισπανία

Διαφήμιση

DemEAUmed (Παρουσίαση ολοκληρωμένων καινοτόμων τεχνολογιών για έναν βέλτιστο και ασφαλή κλειστό κύκλο υδροδότησης στις μεσογειακές τουριστικές εγκαταστάσεις, συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ: ​​€ 4.1m,): Η DemEAUmed στοχεύει στη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, ενδιαφερομένων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και διάφορων τεχνικών και επιστημονικών εμπειρογνωμόνων για την επίδειξη και την προώθηση καινοτόμες τεχνολογίες για τον βέλτιστο και ασφαλή κλειστό κύκλο των υδάτων στις ευρωμεσογειακές τουριστικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την τελική τους απορρόφηση από την αγορά. Η μείωση της κατανάλωσης γλυκού νερού σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου και αναψυχής κ.λπ. θα επιτευχθεί με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ύδατος, όπως επεξεργασμένα υπόγεια ύδατα, επεξεργασμένα όμβρια ύδατα ή επαναχρησιμοποίηση κατεργασμένων γκρίζων υδάτων ή / και λυμάτων.

Συντονιστής έργου: Acondicionamiento Tarrasense Associación, Terrassa, Ισπανία

DEMOWARE: Η ικανότητα των κοινοτήτων της Ευρώπης να ανταποκρίνονται στο αυξανόμενο υδάτινο άγχος αξιοποιώντας τις ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης του νερού περιορίζεται από τη χαμηλή εμπιστοσύνη του κοινού στις λύσεις, ασυνεπείς προσεγγίσεις για την αξιολόγηση του κόστους και των ωφελειών των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και ο ανεπαρκής συντονισμός των επαγγελματιών και των οργανισμών που σχεδιάζουν, υλοποιούν και διαχειρίζονται. Η πρωτοβουλία DEMOWARE θα διορθώσει αυτές τις αδυναμίες, εκτελώντας ένα ιδιαίτερα συνεργατικό πρόγραμμα επίδειξης και εκμετάλλευσης, χρησιμοποιώντας εννέα υπάρχοντες και ένα πράσινο χώρο για την τόνωση της καινοτομίας και τη βελτίωση της συνοχής στο πλαίσιο του εξελισσόμενου ευρωπαϊκού τομέα επαναχρησιμοποίησης των υδάτων.

Διαφήμιση

Συντονιστής του έργου: Fundació CTM Centre Tecnològic, Manresa, Ισπανία

DESSIN (Παρουσίαση υπηρεσιών οικοσυστήματος που επιτρέπουν την καινοτομία στον τομέα των υδάτων, συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ: ​​€ 6m): Το έργο αποσκοπεί στην επίδειξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων στις προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό με επίκεντρο την ποιότητα των υδάτων και τη λειψυδρία. Ο DESSIN επιθυμεί επίσης να επιδείξει μια μεθοδολογία για την αποτίμηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος (ESS) ως καταλύτη για την καινοτομία στη διαχείριση των υδάτων. Το έργο θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και θα είναι σε θέση να αποδείξει πώς οι καινοτόμες λύσεις που ενσωματώνονται στον κύκλο του νερού μπορούν να αυξήσουν την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, δημιουργώντας έτσι πρόσθετα κίνητρα και επιχειρήματα για την πρόσβασή τους στην αγορά και την πρακτική εφαρμογή τους.

Συντονιστής έργου: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr, Γερμανία

Το INAPRO θέλει να κινητοποιήσει τη βιομηχανία, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση μιας νέας και καινοτόμου τεχνικής και τεχνολογικής προσέγγισης. Η INAPRO (καινοτόμο μοντέλο και επίδειξη με βάση τη διαχείριση των υδάτων για την αποδοτικότητα των πόρων σε ολοκληρωμένα συστήματα πολυδρόμησης γεωργίας και υδατοκαλλιέργειας, συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ: ​​€ 6m) μέχρι ένα σύστημα Aquaponic που επιτρέπει μια σχεδόν απεριόριστη εκπομπή βιώσιμη παραγωγή και συμβάλλει αξιοσημείωτα στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια για τον αιώνα 21st. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδοσιακά συστήματα Aquaponic, που συνδυάζουν την υδατοκαλλιέργεια και την υδροπονία, έχουν μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης νερού, ενέργειας και ανάκτησης θρεπτικών ουσιών από τα λύματα από τις αλυσίδες αξίας, το έργο στοχεύει στην επίτευξη πρωτοποριακών λύσεων που θα επιτρέψουν την προσέγγιση αυτών των συστημάτων στην αγορά

Συντονιστής έργου: Forschungsverbund Berlin EV, Βερολίνο, Γερμανία

MARSOL: Η Νότια Ευρώπη και η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζουν την πρόκληση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων τους υπό συνθήκες αυξημένης λειψυδρίας και ανησυχιών σχετικά με την ποιότητα των υδάτων. Η διαθεσιμότητα γλυκού νερού σε επαρκή ποιότητα και ποσότητα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που περιορίζουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η MARSOL θα επιδιώξει να αποδείξει ότι οι καινοτόμες στρατηγικές διαχείρισης των υδάτων, όπως η αποθήκευση ανακτηθέντων υδάτων ή πλεόνασμα ύδατος από διαφορετικές πηγές στα συστήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα νερού και βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια του νερού.

Συντονιστής έργου: Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Γερμανία

R3Water (Επίδειξη καινοτόμων λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, την ανάκτηση αξίας και την αποδοτικότητα των πόρων στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ: ​​€ 5.3m,): Το έργο αποσκοπεί στην επίδειξη λύσεων που υποστηρίζουν τη μετάβαση από μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε μονάδα παραγωγής διαφόρων τιμαλφών. Μέχρι στιγμής, οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων θεωρούνται συνήθως ως εγκαταστάσεις για την αποφυγή εκπομπών από λύματα. Η τρέχουσα έρευνα και ανάπτυξη δείχνει ότι αυτά τα φυτά μπορούν να μετατραπούν και να αναβαθμιστούν σε μονάδες παραγωγής για την παροχή ενέργειας, θρεπτικών ουσιών, νερού για επαναχρησιμοποίηση και ενδεχομένως άλλων τιμαλφών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων στο εργοστάσιο καθώς και με νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση πόρων από το εισερχόμενο νερό.

Συντονιστής έργου: IVL Svenska Miljorinstitutet AB, Στοκχόλμη, Σουηδία

Η ανάγκη παροχής νερού υψηλής ποιότητας στους πολίτες και η μείωση των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες έχει παρακινήσει την έρευνα και την ανάπτυξη πολλών υποστηρικτικών αποφάσεων βασισμένων στο λογισμικό συστήματα (DSS). Ωστόσο, παρά τις αξιοσημείωτες τεχνικές εξελίξεις, οι περισσότερες από τις υποδομές ύδρευσης στην Ευρώπη εξακολουθούν να διαχειρίζονται εμπειρογνώμονες βασιζόμενες στις παραδοσιακές βέλτιστες πρακτικές, αλλά με ελάχιστη υποστήριξη από αυτά τα νέα έξυπνα εργαλεία. Ο στόχος του έργου SAID είναι να συμπεριλάβει τους τελικούς χρήστες και τις ΜΜΕ προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγή και η εγκατάσταση πιο έξυπνων συστημάτων διαχείρισης των υδάτων στην Ευρώπη.

Συντονιστής έργου: Abeinsa Business Development SA, Σεβίλλη, Ισπανία

SmartWater4Europe (επίδειξη ολοκληρωμένων λύσεων παροχής έξυπνης ύδρευσης σε τέσσερις τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ: ​​€ 6 mln): Τα ευρωπαϊκά δίκτυα ύδρευσης αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σχετικά με τα εκατομμύρια δίκτυα διανομής 3.5. Τα μεγάλα τμήματα των δικτύων διανομής νερού πρέπει να αποκατασταθούν απαιτώντας επενδύσεις ύψους € 20 ετησίως. Η επιδίωξη προτεραιοτήτων και η βελτιστοποίηση των επενδύσεων απαιτούνται επειγόντως. Σε πολλές χώρες, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να βελτιωθεί, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και οι πόροι για την παραγωγή νερού, και η διανομή πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα. Η κοινοπραξία SmartWater4Europe θέλει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση αναπτύσσοντας και επιδεικνύοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την έξυπνη διαχείριση των δικτύων διανομής νερού.

Συντονιστής έργου: Vitens NV, Ουτρέχτη, Ολλανδία

Το WaterPiPP είναι η διερεύνηση νέων μεθοδολογιών για τις δημόσιες συμβάσεις στον ευρωπαϊκό τομέα των υδάτων, όπου το δυναμικό καινοτομίας εμποδίζεται από μια σειρά σημείων συμφόρησης και φραγμών. Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ, μια σημαντική αγορά πρωτοπόρων για τους καινοτόμους, ιδίως στους τομείς των υδάτων και της αλλαγής του κλίματος. Οι καινοτόμες προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εμπορευματοποίησης νέων λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών με καλύτερη σχέση κόστους / οφέλους.

Συντονιστής έργου: Office International de l'Eau, Παρίσι, Γαλλία

WEAM4i (Προηγμένη διαχείριση νερού και ενέργειας για την άρδευση, συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ: ​​€ 5.2m): Η γεωργία καταγράφει κατά μέσον όρο το 30% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Ευρώπη και το 70% σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης επικεντρώθηκαν στην απόδοση του νερού χωρίς να δίνουν προσοχή στην ενέργεια, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο ανά αρδευόμενη επιφάνεια όσο και ανά μονάδα όγκου νερού. Το WEAM4i θέλει να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με την ανάπτυξη ενός έξυπνου δικτύου ύδρευσης και ενέργειας για άρδευση και μιας πλατφόρμας ΤΠΕ για την υποστήριξη των αποφάσεων.

Συντονιστής έργου: Meteosim SL, Βαρκελώνη, Ισπανία

Ιστορικό

Από τον 2007, ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδότησε κοντινά ερευνητικά προγράμματα για το περιβάλλον 500, με περισσότερους από τους συμμετέχοντες στο 7,000, από χώρες του 126 και ποσοστό συμμετοχής των ΜΜΕ στο 17%. Αυτή η κοινωνική πρόκληση εξακολουθεί να υποστηρίζεται από το παρόν πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ με επταετή προϋπολογισμό αξίας περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2014, ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των κονδυλίων και διοικητικών δαπανών, θα ανέλθει περίπου στα 9.3 δισ. Ευρώ, και θα αυξηθεί σε περίπου 9.9 δισ. Ευρώ το 2015.

Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος «Ορίζοντας 2020», αναμένεται να διατεθούν έργα περίπου 165 εκατ. Ευρώ σε έργα στην περιοχή εστίασης «Νερό». Το νερό είναι θεμελιώδες για την ανθρώπινη υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον. Είναι επίσης ένας οικονομικός τομέας αυξανόμενης σημασίας για την Ευρώπη με κύκλο εργασιών περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, καθιστώντας την ανεκτίμητη πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Ειδικές δράσεις σε αυτόν τον τομέα εστίασης θα περιλαμβάνουν την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων νερού στην αγορά, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας για τα ύδατα προς όφελος της βιομηχανίας, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των πολιτών στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των υδάτων και την κλιματική αλλαγή.

Επισκόπηση της πολιτικής της ΕΕ για τα ύδατα

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Το Forewarned είναι προπορευόμενο

Δημοσιευμένα

on

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Maroš Šefčovič θα παρουσιάσει τη δεύτερη ετήσια έκθεση στρατηγικής προοπτικής της Επιτροπής την Τετάρτη (8 Σεπτεμβρίου). Η έκθεση έρχεται μια εβδομάδα πριν από την ετήσια ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής «Κατάσταση της ΕΕ». Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ είναι ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις, αλλά και ικανή να προετοιμαστεί ενσωματώνοντας προνοητικότητα σε όλες τις πτυχές της χάραξης πολιτικής. Η έκθεση 2021 θα εξετάσει τις διαρθρωτικές παγκόσμιες μεγάλες τάσεις προς το 2050 που πρόκειται να επηρεάσουν την ΕΕ και θα προσδιορίσει τομείς στους οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει την παγκόσμια ηγεσία της. 

Την Τρίτη (7 Σεπτεμβρίου) ο Επίτροπος Χαν θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με την υιοθέτηση του πλαισίου για τα πράσινα ομόλογα, το EUGBS (το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πράσινων Ομολόγων) στοχεύει να είναι ένα «ισχυρό εργαλείο για να αποδείξει ότι χρηματοδοτούν νόμιμα πράσινα έργα ευθυγραμμισμένα με Ταξινόμηση της ΕΕ ».

Κοινοβούλιο

Διαφήμιση

Η Europe Fit for the Digital Age Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Ανταγωνισμού Margrethe Vestager θα συναντηθεί (6 Σεπτεμβρίου) με τους προέδρους πέντε επιτροπών (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) στο κοινοβούλιο για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ψηφιακή ατζέντα. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν θα συναντηθούν για να συζητήσουν την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών.

Η Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου θα συνεδριάσει την Πέμπτη (9 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσει την ανταλλαγή δεδομένων υγείας και την ψηφιοποίηση στην πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της χημικής στρατηγικής της ΕΕ για βιωσιμότητα στο πλαίσιο της πρόληψης του καρκίνου.

Διαφήμιση

Η Υποεπιτροπή για την Ασφάλεια και την Άμυνα θα συζητήσει την κατάσταση στο Αφγανιστάν, καθώς και μια μελέτη σχετικά με την «ετοιμότητα και τις απαντήσεις της ΕΕ σε χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές» (CBRN) και το σχέδιο έκθεσης του ευρωβουλευτή Sven Mikser (S&D, EE) Προκλήσεις και προοπτικές για πολυμερή καθεστώτα ελέγχου και αφοπλισμού όπλων μαζικής καταστροφής ». 

Δικαστήριο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάκτηση 2.7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ηνωμένο Βασίλειο για την αποτυχία του να εφαρμόσει μια προσέγγιση βάσει τελών στον τελωνειακό έλεγχο, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από την OLAF, το ανεξάρτητο γραφείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης. Η αποτυχία να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα σήμαινε επίσης ότι οι κατασκευαστές της ΕΕ έπρεπε να ανταγωνιστούν υποτιμημένα προϊόντα που έρχονται στην ΕΕ μέσω της ΕΕ. Ο αριθμός της OLAF καλύπτει τα έτη 2011-2017. Άλλες σημαντικές κρίσεις αναμένονται στον τομέα του ασύλου (C-18/20, C-768/19).

Συμβούλιο

Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας θα συναντηθούν ανεπίσημα από τις 5-7. Οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομικών θα έχουν μια άτυπη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 6 Σεπτεμβρίου και θα έχουν μια άλλη άτυπη συνάντηση στις 10-11. Ως συνήθως, το Eurogroup θα συνεδριάσει πριν από τη συνεδρίαση χωρίς αποκλεισμούς στις 10. 

ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει την τακτική της μηνιαία συνεδρίαση την Πέμπτη, με τον πληθωρισμό να ξεπερνά τώρα τον στόχο του 2%, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο τι θα κάνει η ΕΚΤ στη συνέχεια.

Τυνησία

Ο Highπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Josep Borrell θα επισκεφθεί την Τυνησία την Παρασκευή (10 Σεπτεμβρίου). Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος της Τυνησίας Kais Saied απέλυσε τον πρωθυπουργό και υποψιάστηκε ότι το κοινοβούλιο επικαλέστηκε έκτακτες εξουσίες ενόψει διαδηλώσεων λόγω οικονομικής δυσπραγίας και αύξησης των κρουσμάτων Covid-19, η ΕΕ κάλεσε την Τυνησία να σεβαστεί το σύνταγμα και το κράτος δικαίου Το 

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Επιστροφή στο σχολείο, η ματιά του EU Reporter στην εβδομάδα που έρχεται

Δημοσιευμένα

on

Σε εσάς που καταφέρατε να ξεφύγετε για ένα καλοκαιρινό διάλειμμα, μπράβο, θα το χρειαστείτε. Η επόμενη θητεία θα είναι (άλλη) πολυάσχολη. 

Πολλή νομοθεσία έχει ξεκινήσει το νομοθετικό της ταξίδι μέσα από τη σύνθετη μηχανή λήψης αποφάσεων της ΕΕ, με πολλές πολύ σαρκαστικές προτάσεις που πρόκειται να τεμαχιστούν, να τεμαχιστούν και να αρωματιστούν, και τελικά να ριχτούν στο τηγάνι της επιτροπής συνδιαλλαγής που θα παρουσιαστεί στις πέντε το πρωί από έναν πολιτικός με θλιβερά μάτια ως ένας θρίαμβος της Προεδρίας που κέρδισε σκληρά. Μεταξύ των μεγάλων είναι οι ψηφιακές και οι προτάσεις «κατάλληλο για 55» για το κλίμα. Οι προτάσεις για το κλίμα υπόσχονται να είναι ιδιαίτερα μελανιές, δεδομένου ότι ο «νόμος για το κλίμα» για τον καθορισμό δεσμεύσεων άνθρακα έχει ήδη συμφωνηθεί. Η εξεύρεση μιας τελικής ισορροπίας μεταξύ των προτάσεων θα απαιτήσει συναλλαγές με άλογα άγνωστης μέχρι τώρα κλίμακας.

Ο αυτοκινητόδρομος των Βρυξελλών ήταν αρκετά αδρανής τον Αύγουστο, έως ότου τα καταστροφικά γεγονότα στο Αφγανιστάν έφεραν 20 χρόνια δυτικής παρέμβασης σε μια λιγότερο από θριαμβευτική πανικό και άδοξη έξοδο. Η «Δύση» βρίσκεται σε ένα ξεφτισμένο χάος, με την εμπιστοσύνη στα χαμηλά όλων των εποχών. Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν παρουσιάστηκε ως «γεωπολιτική», η κυβέρνηση Μπάιντεν δήλωσε «η Αμερική πίσω»! - και όμως εδώ είμαστε. Ένα πράγμα που έχω μάθει είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο άσχημα που δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Ο θρίαμβος των Ταλιμπάν και η βάναυση υπενθύμιση ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν έχει φύγει θα δώσει την υποστήριξη σε όσους υποστηρίζουν τα ιδανικά τους αλλού. Δεν είναι μια όμορφη εικόνα, αλλά η Ευρώπη και η ευρύτερη «Δύση» πρέπει να έχουν το θάρρος του καλύτερου εαυτού της που υπερασπίζεται τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ευημερία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Διαφήμιση

Την επόμενη εβδομάδα οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας θα συγκεντρωθούν για άτυπα συμβούλια για να συζητήσουν τις συνέπειες των πρόσφατων γεγονότων. Η σοβαρή αστάθεια πιο κοντά στη Βόρεια Αφρική, τον Λίβανο και τη Λευκορωσία - μεταξύ άλλων - και, φυσικά, το Αφγανιστάν.

Οι υπουργοί Άμυνας θα συναντηθούν για να συζητήσουν τη στρατηγική πυξίδα της ΕΕ, ο στόχος είναι να έχουμε ένα πλήρες έγγραφο έως τον Νοέμβριο. Τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και συντονισμένη δράση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Την Τρίτη (31 Αυγούστου) θα υπάρξει έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν πώς θα αντιμετωπίσουν την αναπόφευκτη μετακίνηση ανθρώπων από το Αφγανιστάν, την επανεγκατάσταση στην ΕΕ, καθώς και την υποστήριξη εκείνων των γειτονικών χωρών που έχουν ήδη λαμβάνουν εκατομμύρια πρόσφυγες που θα χρειαστούν περισσότερη οικονομική υποστήριξη.

Διαφήμιση

Κανόνας δικαίου

Είναι δύσκολο να είσαι φάρος για το κράτος δικαίου στο εξωτερικό, αν τα δικά σου συστατικά μέρη χαίρονται ευτυχώς τα πρότυπα, κάτι που με φέρνει στην Πολωνία και την Ουγγαρία, όπου η κατάσταση στάσης έχει παραμείνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Φον ντερ Λάιεν απέρριψε τους ευρωβουλευτές και τους νομικούς εμπειρογνώμονες σε μια επιστολή πέντε σελίδων που απαριθμούσε τον τρόπο με τον οποίο η Ουγγαρία είχε παραβιάσει τις έξι από τις οκτώ αρχές του κράτους δικαίου που συνδέονται με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να πυροδοτήσει τον πρόσφατα δημιουργημένο «όρο υπό όρους κράτους δικαίου» μηχανισμό για την πρόληψη της κατάχρησης κεφαλαίων. Ο Φον ντερ Λάιεν έγραψε ότι οι ευρωβουλευτές δεν είχαν παράσχει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις και ότι η Επιτροπή «δεν κλήθηκε σωστά να δράσει».

Η ημέρα υπολογισμού της Πολωνίας στις 16 Αυγούστου ήταν ένα μη γεγονός, με περαιτέρω προειδοποίηση από την έδρα της Επιτροπής. Δεν μπορεί κανείς να μην πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος στη νομική υπηρεσία της Επιτροπής που έχει το παράθεμα του Ντάγκλας Άνταμς πλαισιωμένο στον τοίχο του: «Λατρεύω τις προθεσμίες. Λατρεύω τον θορυβώδη θόρυβο που κάνουν καθώς περνούν ».

Η Επιτροπή έριξε το δοχείο στο δρόμο καθώς «διάβαζαν και αναλύουν» την απάντηση της Πολωνίας. Ο αντιπρόεδρος Γιούροβα θα επισκεφθεί την Πολωνία τη Δευτέρα (30 Αυγούστου). Οι θόρυβοι που προέρχονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης Zbigniew Ziobro δεν είναι ενθαρρυντικοί, γράφοντας πρόσφατα στο Twitter ότι η ΕΕ εμπλέκεται σε έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της ΕΕ. 

Εν τω μεταξύ, η Σλοβενία ​​συνεχίζει να σταματά να ορίζει εισαγγελείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τον Σλοβένο πρωθυπουργό Γιάνσα να αποκλείει τις υποψηφιότητες.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις