Συνδεθείτε μαζί μας

Γεωργία

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, 16 17-Δεκ 2013

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

683_201a0cf27daf944e64c1813abf8adea3Η σύνοδος του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας του Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 16-17 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία Νταμανάκη, Επίτροπο Υγείας Tonio Borg και την Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Dacian Cioloş. Στο τέλος των συζητήσεων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος των συζητήσεων τη Δευτέρα περίπου το μεσημέρι και σε θέματα αλιείας στο τέλος της συνόδου του Συμβουλίου. Ακολούθησαν οι δημόσιες συζητήσεις και οι συνεντεύξεις τύπου ροή βίντεο.

Γεωργία

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την επίσημη έγκριση (ως «σημείο») των τεσσάρων κανονισμών για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) επί των οποίων επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2013 (βλ IP / 13 / 613, IP / 13 / 864 MEMO / 13 / 937). Οι μεταβατικοί κανόνες για την ΚΓΠ 2014 θα υιοθετηθούν επίσης ως «σημείο». Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της για την προετοιμασία των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων, οι οποίες παρέχουν τους πιο λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης σε κράτος μέλος ή σε περιφερειακό επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μεταρρύθμιση στοχεύει στην παροχή μιας ΚΓΠ που είναι πιο πράσινη, δικαιότερη και πιο στοχοθετημένη, λαμβάνοντας καλύτερα υπόψη τις προσδοκίες της κοινωνίας και ανταμείβοντας τους αγρότες για τα δημόσια αγαθά που παρέχουν.

Διαφήμιση

Ο Επίτροπος Cioloş θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση της πολιτικής ενημέρωσης και προώθησης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που δημοσιεύθηκε στις 21 Νοεμβρίου (IP / 13 / 1139). Οι προτάσεις προβλέπουν τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προώθησης για πιο στοχοθετημένα μέτρα · αύξηση των προγραμμάτων που απευθύνονται σε τρίτες χώρες και πολυκρατικά προγράμματα (προγράμματα που εκπροσωπούνται από οργανισμούς από διάφορα κράτη μέλη) με ποσοστό συγχρηματοδότησης 60% στην ΕΕ για αυτές τις κατηγορίες (αντί του τρέχοντος 50%) και διευρυμένο πεδίο μέτρων · και μια σημαντική αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού (από 61 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό του 2014 σε 200 εκατομμύρια ευρώ το 2020).

Αλιεία

Αλιευτικές ευκαιρίες για το 2014

Διαφήμιση

Ο Επίτροπος Damanaki θα παρουσιάσει τις προτάσεις της Επιτροπής για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2014 για τον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο. Οι υπουργοί θα συζητήσουν αυτές τις προτάσεις με σκοπό την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, ώστε τα όρια να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα και διεθνή ύδατα

Οι Υπουργοί θα επιδιώξουν την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2014 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα, καθώς και στα διεθνή ύδατα (IP / 13 / 1005). Η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει επίπεδα συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και αλιευτικής προσπάθειας (κατά περίπτωση) τόσο για τα αποθέματα που διαχειρίζονται αποκλειστικά η ΕΕ, όσο και για τα αποθέματα που διαχειρίζονται με τρίτες χώρες όπως η Νορβηγία ή μέσω περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης της αλιείας στους ωκεανούς του κόσμου. Όπου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, όπως και με τη Νορβηγία, έχουν προταθεί προσωρινά TAC.

Για τα αποθέματα που δεν κοινοποιούνται σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση ή διατήρηση των TAC για 36 αποθέματα και τη μείωση τους για 36 αποθέματα, σύμφωνα με τις επιστημονικές συμβουλές. Για αποθέματα όπου τα δεδομένα δεν είναι αρκετά καλά για να εκτιμηθεί σωστά το μέγεθός τους, η πρόταση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει τη συμβουλή του ICES για προσαρμογή του TAC προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά 20% κατ 'ανώτατο όριο σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρούνται στα αποθέματα.

Ο απώτερος στόχος της Επιτροπής, και ένας από τους πυλώνες της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), είναι να αλιεύονται όλα τα αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, η λεγόμενη Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση (MSY). Όποτε είναι δυνατόν, οι επιστήμονες συμβουλεύουν πώς να φέρουν τα αποθέματα σε επίπεδα MSY. Φέτος, η λεγόμενη «συμβουλή MSY» θα μπορούσε να εκδοθεί για 22 μετοχές της ΕΕ.

Σε διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς εταίρους της, η Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνιών που είναι βιώσιμες και τηρούν τις επιστημονικές συμβουλές. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για πολλά από τα εν λόγω αποθέματα συνεχίζονται. Η πρόταση συνεπώς περιλαμβάνει προσωρινά στοιχεία για περίπου τα μισά από τα TAC σε αυτό το στάδιο. Θα ολοκληρωθεί μόλις πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις με τρίτα μέρη και οργανισμούς.

Μαύρη Θάλασσα

Θα ζητηθεί πολιτική συμφωνία σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Μαύρη Θάλασσα για το 2014. Η Επιτροπή προτείνει τη μείωση της ποσόστωσης της ΕΕ για το καλκάνι κατά 15%, σε 74 τόνους και να διατηρηθεί η ποσόστωση της ΕΕ για σαρδελόρεγγα αμετάβλητη στους 11,475 τόνους. Σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ για την παρακολούθηση των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις συμβουλές της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας της Επιτροπής (ΕΤΟΕΑ).

Καμία άλλη επιχείρηση

Γεωργία

Αναφορά σχετικά με το διάσκεψη «Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ: ​​ανάπτυξη μετά το 2015'

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει το αναφέρουν πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο συνέδριο «Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ: ​​ανάπτυξη μετά το 2015» που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, όπου συζητήθηκαν οι μελλοντικές προκλήσεις του, ιδίως μετά το τέλος του καθεστώτος ποσοστώσεων το 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές τάσεις και κατά πόσον χρειάζονταν και εφικτά πρόσθετα μέσα.

Δημόσια διαβούλευση για τη βιολογική γεωργία

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της βιολογικής γεωργίας έδωσε έμφαση στο πρώτο εξάμηνο του 2013, το οποίο προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον και τόνισε τη ζήτηση για αυστηρότερους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ.

Οδηγία NEC

Κατόπιν αιτήματος της Γερμανίας, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στον τομέα της γεωργίας από την αναθεώρηση της Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ρύπους Η οδηγία (οδηγία NEC) ανακοινώθηκε από την Επιτροπή.

Αναφορά σχετικά με ένα πιθανό σχήμα επισήμανσης για «τοπικά τρόφιμα»

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόσφατα δημοσιευμένη αναφέρουν διερεύνηση των δυνατοτήτων υιοθέτησης ενός τοπικού συστήματος επισήμανσης γεωργικών προϊόντων και άμεσων πωλήσεων στο μέλλον, όπως ζητήθηκε από το τρέχον νομοθεσία σχετικά με συστήματα ποιότητας για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

Προβλήματα για τον τομέα του ρυζιού της ΕΕ

Κατόπιν αιτήματος της Ιταλίας, θα διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν στον τομέα του ρυζιού, στο πλαίσιο των αυξημένων εισαγωγών λευκασμένου ρυζιού από τρίτες χώρες στην ΕΕ.

Αλιεία

Διαπραγματεύσεις για τα παράκτια κράτη για το σκουμπρί

Ένα σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την πορεία των διαβουλεύσεων των παράκτιων κρατών για το σκουμπρί θα συζητηθεί από τους υπουργούς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να εξαντληθούν όλοι οι δρόμοι σε αυτήν την κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για το σκουμπρί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Οι συζητήσεις για το παράκτιο κράτος θα συνεχιστούν στις αρχές του 2014.

Υγεία

Πακέτο «Εξυπνότεροι κανόνες για ασφαλέστερα τρόφιμα»: Έκθεση προόδου της Προεδρίας

Στο σημείο αυτό, η Προεδρία θα υποβάλει έκθεση προόδου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την υγεία των ζώων και των φυτών. Ο Επίτροπος Borg αναμένεται να καλωσορίσει την καλή πρόοδο που επιτεύχθηκε υπό τη Λιθουανική Προεδρία, καθώς και να ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες να διασφαλίσουν ότι στο εγγύς μέλλον μπορεί να συναφθεί συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρηματοδοτική πρόταση.

Πρόσβαση στην αγορά στη Ρωσική Ομοσπονδία σχετικά με τις εξαγωγές φυτών και προϊόντων της ΕΕ: ​​πληροφορίες από την Προεδρία

Στο σημείο αυτό, η Προεδρία θα παράσχει στη Ρωσική Ομοσπονδία πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα περιορισμό της αγοράς ορισμένων φυτικών προϊόντων της ΕΕ. Η Επιτροπή θα τονίσει τις συνεχείς προσπάθειές της να διατηρήσει έναν ενισχυμένο διάλογο με τις ρωσικές αρχές προκειμένου να διερευνήσει μια τεχνική λύση σε αυτήν την κατάσταση.

Γεωργία

Γεωργία: Έναρξη ετήσιας βιολογικής ημέρας της ΕΕ

Δημοσιευμένα

on

Στις 24 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή γιόρτασαν την έναρξη μιας ετήσιας «βιολογικής ημέρας της ΕΕ». Τα τρία θεσμικά όργανα υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία καθιερώθηκε από σήμερα κάθε 23 Σεπτεμβρίου ως οργανική ημέρα της ΕΕ. Αυτό ακολουθεί το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2021, η οποία ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας τέτοιας ημέρας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή.

Στην τελετή υπογραφής και έναρξης, ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski είπε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, έναν βιώσιμο τύπο γεωργίας όπου η παραγωγή τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Η 23η Σεπτεμβρίου είναι επίσης φθινοπωρινή ισημερία, όταν η μέρα και η νύχτα είναι εξίσου μεγάλες, σύμβολο ισορροπίας μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος που ταιριάζει ιδανικά στη βιολογική παραγωγή. Χαίρομαι που μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους βασικούς παράγοντες αυτού του τομέα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε αυτή την ετήσια βιολογική ημέρα της ΕΕ, μια μεγάλη ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τη βιολογική παραγωγή και να προωθήσουμε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει στη μετάβαση σε βιώσιμη συστήματα διατροφής ».

Ο γενικός στόχος του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής είναι να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών Farm to Fork και βιοποικιλότητας, όπως η μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακά. Ο βιολογικός τομέας χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθεί, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης. Δομημένο γύρω από τρεις άξονες - ενίσχυση της κατανάλωσης, αύξηση της παραγωγήςκαι περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα -, 23 δράσεις προτείνονται για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη του τομέα.

Διαφήμιση

δράσεις

Για την ενίσχυση της κατανάλωσης, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει δράσεις όπως η ενημέρωση και η επικοινωνία για τη βιολογική παραγωγή, η προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και η τόνωση της μεγαλύτερης χρήσης βιολογικών προϊόντων σε δημόσιες καντίνες μέσω δημόσιων προμηθειών. Επιπλέον, για την αύξηση της βιολογικής παραγωγής, το Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα παραμείνει βασικό εργαλείο για την υποστήριξη της μετατροπής στη βιολογική γεωργία. Θα συμπληρωθεί, για παράδειγμα, από εκδηλώσεις πληροφόρησης και δικτύωση για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πιστοποίηση για ομάδες αγροτών και όχι για άτομα. Τέλος, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της βιολογικής γεωργίας, η Επιτροπή θα αφιερώσει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών σε θέματα ειδικά ή σχετικά με τον βιολογικό τομέα.

Ιστορικό

Διαφήμιση

Η βιολογική παραγωγή έχει πολλά σημαντικά οφέλη: τα βιολογικά πεδία έχουν περίπου 30% περισσότερη βιοποικιλότητα, τα ζώα βιολογικής εκτροφής απολαμβάνουν υψηλότερο βαθμό καλής μεταχείρισης των ζώων και λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα και είναι πιο ανθεκτικοί και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν χάρη στο Βιολογικό λογότυπο της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του βιολογικού τομέα

Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιρούνι

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Η βιολογική γεωργία με μια ματιά

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Προτεινόμενη άρση των ειδήσεων καλωσορίσματος στις ΗΠΑ για την απαγόρευση των αρνιών για τη βιομηχανία

Δημοσιευμένα

on

Το FUW συναντήθηκε με το USDA το 2016 για να συζητήσει τις ευκαιρίες εξαγωγής αρνιού. Από αριστερά, ο Αμερικανός ειδικός στη γεωργία Steve Knight, ο Αμερικανός σύμβουλος για τις γεωργικές υποθέσεις Stan Phillips, ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής της FUW Dr Hazel Wright και ο πρόεδρος της FUW Glyn Roberts

Η Ένωση Αγροτών της Ουαλίας χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η μακροχρόνια απαγόρευση εισαγωγής ουαλικού αρνιού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρθεί σύντομα. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. 

Το FUW έχει συζητήσει εδώ και καιρό την προοπτική άρσης της αδικαιολόγητης απαγόρευσης με το USDA σε διάφορες συναντήσεις την τελευταία δεκαετία. Η Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales τόνισε ότι η δυνητική αγορά για PGI Welsh Lamb στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αξίζει έως και 20 εκατομμύρια λίρες ετησίως εντός πέντε ετών από την άρση των εξαγωγικών περιορισμών.

Διαφήμιση

Μιλώντας από το πρόβατό του στο Carmarthenshire, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FUW, anαν Ρίκμαν, δήλωσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξερευνήσουμε άλλες εξαγωγικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τις από παλιά καθιερωμένες αγορές μας στην Ευρώπη. Η αγορά των ΗΠΑ είναι αυτή με την οποία επιθυμούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερες σχέσεις και η είδηση ​​ότι αυτή η απαγόρευση θα αρθεί σύντομα είναι τα πιο ευπρόσδεκτα νέα για τη βιομηχανία των προβάτων μας ».

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις