Συνδεθείτε μαζί μας

Καταστροφές

Λαμπεντούζα συνέχεια: Απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες για να αποφευχθεί η απώλεια της ζωής στη Μεσόγειο και την καλύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και το άσυλο

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

THUMB_I084396INT1HΗ τραγωδία στη Λαμπεντούζα, μια από τις πολλές μάρτυρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου έκκληση για δράση από τους ηγέτες και τους πολίτες της ΕΕ. Σήμερα η Επιτροπή προτείνει τρόπους για την αύξηση της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας υποστήριξης προκειμένου να αποτραπούν οι θάνατοι μεταναστών στη Μεσόγειο.

Οι προτεινόμενες δράσεις είναι το αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από την Task-Force για τη Μεσόγειο υπό την προεδρία της Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών και των εργαλείων της ΕΕ βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.

«Πριν από δύο μήνες η τραγωδία στη Λαμπεντούζα προκάλεσε μια πολύ ευρεία και συναισθηματική αντίδραση σε ολόκληρη την Ευρώπη – μια χορωδία φωνών που ζητούσαν ενέργειες για την αποφυγή τέτοιων καταστροφών στο μέλλον. Πιστεύω ότι αυτή η ώθηση δεν έχει εκλείψει. Σήμερα θέτουμε στο τραπέζι μέτρα και προτάσεις για μια πραγματικά ευρωπαϊκή απάντηση που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καλώ τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να δείξουν ότι η ΕΕ βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη συγκεκριμένη υποστήριξη. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε», δήλωσε η Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström (απεικονίζεται).

Η Task-Force προσδιόρισε συγκεκριμένες δράσεις σε πέντε βασικούς τομείς:

1) Παρακολούθηση συνόρων για να σωθούν ζωές

Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη εντείνοντας τις επιχειρήσεις ελέγχου στα σύνορά της και να ενισχύσει την ικανότητά της να εντοπίζει σκάφη στη Μεσόγειο.

Μια νέα ιδέα για την επίτευξη αυτού του στόχου παρουσιάστηκε από τον Frontex στην Task Force. Στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας εναέριας και θαλάσσιας επιτήρησης και διάσωσης, σώζοντας έτσι ζωές μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα στις τρεις επιχειρήσεις που συντονίζονται από τον Frontex που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Διαφήμιση

Οι προσπάθειες για την επιτήρηση των εθνικών συνόρων θα συντονιστούν πλήρως με τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνει ο Frontex που αποτελούν μέρος του ήδη υπάρχοντος Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιπολιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Frontex, η ανάπτυξη πρόσθετων πόρων θα ανέλθει σε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ το 2014.

Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης συνόρων (EUROSUR) αποτελεί μέρος αυτών των προσπαθειών (IP / 13 / 1182 και MEMO / 13 / 1070). Παρέχοντας μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στη θάλασσα, θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία εντός και μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, καθώς και με τον Frontex. Πληροφορίες για περιστατικά και περιπολίες θα κοινοποιηθούν αμέσως από τα νεοσύστατα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού και τον Frontex.

Οι πλοιάρχοι και τα εμπορικά πλοία θα πρέπει να διαβεβαιωθούν μια για πάντα ότι η βοήθεια προς τους μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο δεν θα οδηγήσει σε κυρώσεις κανενός είδους και ότι θα υπάρχουν γρήγορα και ασφαλή σημεία αποβίβασης. Πρέπει να είναι σαφές ότι, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν καλόπιστα, δεν θα αντιμετωπίσουν αρνητικές νομικές συνέπειες για την παροχή αυτής της βοήθειας.

2) Βοήθεια και αλληλεγγύη

Ενώ τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, αυτά που αντιμετωπίζουν υψηλή μεταναστευτική πίεση χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα νέα εργαλεία.

Όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη, συνολικά η Επιτροπή δεσμεύει χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης χρηματοδότησης) έως και 50 εκατ. ευρώ. Για την υποστήριξη της Ιταλίας έχουν διατεθεί 30 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στο πλαίσιο της εντολής του Frontex. Για άλλα κράτη μέλη έχουν διατεθεί 20 εκατ. ευρώ προκειμένου να βελτιωθεί, μεταξύ άλλων, η ικανότητα υποδοχής, η ικανότητα επεξεργασίας, η ικανότητα ελέγχου και εγγραφής.

Έχουν αναπτυχθεί βασικά νέα εργαλεία, όπως η «υποστηριζόμενη επεξεργασία» των αιτήσεων ασύλου, όπου αξιωματούχοι των κρατών μελών θα αναπτυχθούν σε χώρες πρώτης γραμμής προκειμένου να βοηθήσουν στην αποτελεσματική και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) θα βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας και βασικός παράγοντας προκειμένου να διοχετεύσει την αλληλεγγύη των κρατών μελών σε χώρες που βρίσκονται υπό σημαντική πίεση.

3) Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και του οργανωμένου εγκλήματος

Η πρακτική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να ενισχυθούν, μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: – παροχή ισχυρότερου ρόλου και πόρων στην Ευρωπόλ για τον συντονισμό άλλων υπηρεσιών της ΕΕ που εργάζονται στον τομέα της λαθρεμπορίας ανθρώπων και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. – αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για το λαθρεμπόριο ανθρώπων, του λεγόμενου «πακέτο διευκολυντών», συμβιβάζοντας την αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με την ανάγκη αποφυγής ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας· – περαιτέρω υποστήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και της εμπορίας ανθρώπων στη Βόρεια Αφρική, βασικές χώρες προέλευσης και χώρες πρώτου ασύλου (επίσης μέσω εκπαίδευσης για την επιβολή του νόμου και το δικαστικό σώμα).

Οι εκτιμήσεις της Europol δείχνουν ότι για να ενταθούν οι δράσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου θα χρειαστούν πρόσθετοι πόροι έως και 400.000 ευρώ ετησίως.

4) Περιφερειακή προστασία, επανεγκατάσταση και νόμιμοι τρόποι πρόσβασης στην Ευρώπη

Η επανεγκατάσταση είναι ένας τομέας όπου τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να διασφαλίσουν ότι όσοι χρειάζονται προστασία φθάνουν με ασφάλεια στην ΕΕ. Το 2012, 4,930 άτομα επανεγκαταστάθηκαν στην Ένωση από δώδεκα κράτη μέλη (Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι ΗΠΑ την ίδια χρονιά επανεγκατέστησαν περισσότερα από 50,000 άτομα.

Εάν όλα τα κράτη μέλη συμμετείχαν σε ασκήσεις επανεγκατάστασης και διέθεταν έναν ανάλογο αριθμό θέσεων, η ΕΕ θα μπορούσε να επανεγκαταστήσει χιλιάδες ακόμη άτομα από καταυλισμούς προσφύγων. Προκειμένου να τονωθεί η επανεγκατάσταση, η μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ για το 2014/2020 θα είναι διαθέσιμη για την υποστήριξη πρόσθετων προσπαθειών και δεσμεύσεων στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διαθέσει ένα εφάπαξ ποσό έως και 6,000 ευρώ ανά επανεγκαθιστάμενο πρόσφυγα.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να διερευνήσει τις δυνατότητες για προστατευμένες εισόδους στην ΕΕ, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε υπηκόους τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου εκτός ΕΕ, χωρίς να ξεκινήσουν δύσκολα ταξίδια για να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτό θα βελτιωθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, ιδίως στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον των πολιτικών εσωτερικών υποθέσεων.

Για να ενισχυθούν οι δυνατότητες προστασίας στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται πολλοί πρόσφυγες, θα πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν τα υφιστάμενα Περιφερειακά Προγράμματα Προστασίας. Ειδικότερα, ένα ισχυρότερο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προστασίας για τη Βόρεια Αφρική (Λιβύη, Τυνησία και Αίγυπτος) θα πρέπει να συνδυαστεί με το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάπτυξης για τη Συρία. Τα νέα RPP θα πρέπει να καλύπτουν στο μέλλον άλλες βασικές χώρες της περιοχής του Σαχέλ.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να ανοίξουν νέους νομικούς διαύλους πρόσβασης στην Ευρώπη: η οδηγία για τους εποχιακούς εργαζομένους (MEMO / 13 / 941) πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως· η Επιτροπή ελπίζει ότι οι συννομοθέτες θα μπορέσουν σύντομα να συμφωνήσουν σχετικά με την πρότασή της για μια οδηγία που θα διευκολύνει και θα ελκυστικότερο για φοιτητές, ερευνητές και άλλες ομάδες που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ να εισέλθουν και να παραμείνουν στην ΕΕ προσωρινά (IP / 13 / 275 και MEMO / 13 / 281).

5) Δράσεις σε συνεργασία με τρίτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης κινητικότητας με την Τυνησία και το Αζερμπαϊτζάν. Αυτές οι συμφωνίες θα προστεθούν σύντομα επίσημα στις πέντε που ήδη υπάρχουν Πράσινο Ακρωτήριο, Μολδαβία, Γεωργία, Αρμενία και Μαρόκο. Οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας επιτρέπουν τον εντοπισμό περισσότερων διαύλων τακτικής μετανάστευσης και βοηθούν τις χώρες που αναπτύσσουν τις ικανότητές τους να προσφέρουν προστασία στην περιοχή και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επικράτειά τους. Ταυτόχρονα, επιτρέπουν την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των λαθρεμπόρους και των διακινητών που εκμεταλλεύονται μετανάστες.

Η διπλωματική δράση θα έχει ως στόχο την επίτευξη περαιτέρω αποτελεσμάτων στους διαλόγους μας για την κινητικότητα με τρίτες χώρες. Για παράδειγμα, νέοι διάλογοι για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια θα πρέπει να ξεκινήσουν με πρόσθετες χώρες της Νότιας Μεσογείου, ιδίως με την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Αλγερία και τον Λίβανο.

Άλλες διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να στοχεύουν στη διασφάλιση της συνεργασίας των χωρών διέλευσης και προέλευσης για την εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης, την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας και την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών.

Οι ενημερωτικές εκστρατείες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους των παράτυπων διαύλων μετανάστευσης και τις απειλές από τους λαθρέμπορους και τους διακινητές, καθώς και την ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα κανάλια για νόμιμη μετανάστευση.

Το έργο της ειδικής ομάδας

Στο Συμβούλιο ΔΕΥ του Οκτωβρίου, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να συστήσουν μια ειδική ομάδα με επικεφαλής την Επιτροπή (ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων). Η ίδρυσή του χαιρετίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.

Η Task Force συνεδρίασε στις 24 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου. Όλα τα κράτη μέλη συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις μαζί με τον Frontex και άλλους οργανισμούς της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, Europol, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα), καθώς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Η Task Force ζήτησε τη γνώμη άλλων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Συνδεδεμένων Χωρών, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του ΔΟΜ, του ICMPD, του Κέντρου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του UNODC και της Interpol.

Ποιο είναι το επόμενο;

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 5-6 Δεκεμβρίου, για περαιτέρω συζήτηση και έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες θα είναι επίσης μέρος των προβληματισμών στο πλαίσιο του προγράμματος Post Stockholm που θα εξετάσει τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες για τις πολιτικές εσωτερικών υποθέσεων τα επόμενα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία σχετικά με το έργο της Task Force της Μεσογείου

MEMO / 13 / 862: Δράσεις της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου

Η Σεσίλια Μάλμστρομ

Ακολουθήστε Επίτροπος Malmström εξ Twitter

ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με Twitter

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Business9 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν14 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν18 ώρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK21 ώρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση1 ημέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 ημέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις