Συνδεθείτε μαζί μας

σύνορα

EUROSUR: Νέα εργαλεία για τη διάσωση των μεταναστών και την πρόληψη του εγκλήματος στα σύνορα της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

$ RX9SB9KΣτις 2 Δεκεμβρίου 2013 τέθηκε σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR). Το EUROSUR θα συμβάλει σημαντικά στη διάσωση ζωών όσων κινδυνεύουν να φτάσουν στις ακτές της Ευρώπης. Θα εξοπλίσει επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της με καλύτερα εργαλεία για την πρόληψη διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων ή η διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζει και παρέχει βοήθεια σε μικρά μεταναστευτικά σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε πλήρη συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης.

"Χαιρετίζω την έναρξη του EUROSUR. Είναι μια πραγματικά ευρωπαϊκή απάντηση για να σώσουμε τις ζωές των μεταναστών που ταξιδεύουν σε υπερπληθυσμένα και ακατάλληλα πλοία, για να αποφευχθούν περαιτέρω τραγωδίες στη Μεσόγειο και επίσης να σταματήσουν οι ταχύπλοες μεταφορές ναρκωτικών. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Το EUROSUR παρέχει αυτό το πλαίσιο, με πλήρη σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων ", δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström.

Το EUROSUR ιδρύεται σταδιακά, ξεκινώντας από τις 2 Δεκεμβρίου 2013 με τα 18 κράτη μέλη στα νότια και ανατολικά εξωτερικά σύνορα και τη συνδεδεμένη χώρα Σένγκεν Νορβηγία. Τα υπόλοιπα 11 κράτη μέλη της ΕΕ και οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν θα ενταχθούν στο EUROSUR από την 1η Δεκεμβρίου 2014. Τα διάφορα στοιχεία του EUROSUR θα αναβαθμιστούν συνεχώς τα επόμενα χρόνια.

Διαφήμιση

Διαπεριφερειακή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή ανταπόκριση

Η ραχοκοκαλιά του EUROSUR σχηματίζεται από «εθνικά κέντρα συντονισμού», μέσω των οποίων όλες οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των συνόρων (π.χ. συνοριοφύλακας, αστυνομία, ακτοφυλακή, ναυτικό) υποχρεούνται να συνεργάζονται και να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους. Πληροφορίες σχετικά με περιστατικά που συμβαίνουν στα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, την κατάσταση και τη θέση των περιπολιών, καθώς και αναλυτικές εκθέσεις και πληροφορίες κοινοποιούνται μέσω «εθνικών εικόνων κατάστασης» μεταξύ αυτών των εθνικών αρχών.

Αυτή η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αντιδρά πολύ πιο γρήγορα σε τυχόν περιστατικά που αφορούν παράνομη μετανάστευση και διασυνοριακό έγκλημα ή που σχετίζεται με κίνδυνο για τη ζωή των μεταναστών.

Διαφήμιση

Ο συνοριακός οργανισμός της ΕΕ Frontex διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση και την ανάλυση των πληροφοριών «ευρωπαϊκής κατάστασης» που συλλέγονται από τα κράτη μέλη, εντοπίζοντας έτσι μεταβαλλόμενες διαδρομές ή νέες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα. Αυτή η ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης περιέχει επίσης πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων του Frontex και σχετικά με την περιοχή πριν από τα σύνορα. Επιπλέον, ο Frontex υποστηρίζει τα κράτη μέλη στον εντοπισμό μικρών σκαφών συνεργαζόμενοι στενά με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ.

Το EUROSUR επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιδρούν ταχύτερα όχι μόνο σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά και σε κρίσιμες καταστάσεις που συμβαίνουν στα εξωτερικά σύνορα. Για το σκοπό αυτό, τα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα έχουν χωριστεί σε «συνοριακά τμήματα» και ένα χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό «επίπεδο αντίκτυπου» αποδίδεται σε καθένα από αυτά, παρόμοιο με ένα φανό. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τον εντοπισμό σημείων πρόσβασης στα εξωτερικά σύνορα, με μια τυποποιημένη αντίδραση σε εθνικό και, εάν χρειάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου. Για παράδειγμα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ευάλωτα άτομα, όπως παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι ή άτομα που χρειάζονται επείγουσα ιατρική βοήθεια. ο Κανονισμός EUROSUR ορίζει σαφώς ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές της μη επαναπροώθησης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όταν αντιμετωπίζουν άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία. Δεδομένου ότι η ανταλλαγή πληροφοριών στο EUROSUR περιορίζεται σε επιχειρησιακές πληροφορίες, όπως η τοποθεσία συμβάντων και περιπολιών, η δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων είναι πολύ περιορισμένη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO / 13 / 1070

infographics στο EUROSUR

Οπτικοακουστικό υλικό στο EUROSUR:

Σύνδεσμος στο βίντεο

Σύνδεσμος στις Φωτογραφίες

Cecilia Malmström's

Ακολουθήστε Επίτροπος Malmström εξ Twitter

ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με Twitter

Αεροπορίας / αεροπορικές εταιρείες

Οι ευρωπαίοι # επιβάτες αεροπορικών εταιρειών αντιμετωπίζουν τεράστιες καθυστερήσεις αυτό το καλοκαίρι

Δημοσιευμένα

on

Χιλιάδες πτήσεις χρειάστηκε να καθυστερήσουν πρόσφατα επειδή οι συνοριακοί έλεγχοι της ΕΕ δεν διαθέτουν επαρκή προσωπικό για να συμμορφωθούν με αυστηρότερους ελέγχους μετανάστευσης - ορισμένοι επιβάτες έχαναν ακόμη και τις πτήσεις τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της πολυάσχολης περιόδου θερινών ταξιδιών, οι ταξιδιώτες αεροπορικών εταιρειών έχουν πέσει θύματα των δυσανάλογων επιπτώσεων που έχει η εφαρμογή ενός νέου κανονισμού της ΕΕ στη ροή κυκλοφορίας στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες. Ο κανονισμός αφορά την ενίσχυση των ελέγχων έναντι των σχετικών βάσεων δεδομένων σε εξωτερικούς χώρους σύνορα.

«Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τέτοιες διαταραχές και να αναπτύξουν επαρκές προσωπικό και πόρους σε επαρκή αριθμό για τη διενέργεια των ζητούμενων ελέγχων. Η A4E τόνισε τους δυσανάλογους χρόνους αναμονής και διέκοψε τη ροή της κυκλοφορίας στα εξωτερικά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητεί την ταχεία λύση εκ μέρους των Ευρωπαίων επιβατών και αεροπορικών εταιρειών », δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της A4E Thomas Reynaert.

"Ειδικά κατά τη διάρκεια της εποχής αιχμής του έτους, οι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν μεγάλες γραμμές και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τους. Η ουρά για μέχρι και τέσσερις ώρες ήταν η κορυφαία ρεκόρ αυτές τις μέρες. αεροδρόμια όπως η Μαδρίτη, η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, η Λισαβόνα, η Λυών, το Παρίσι-Ορλύ, το Μιλάνο ή οι Βρυξέλλες παράγουν επαίσχυντες εικόνες καταστρεπτικών επιβατών μπροστά στους θαλάμους μετανάστευσης σε γραμμές που εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα. Σε ορισμένα αεροδρόμια, οι καθυστερήσεις των πτήσεων αυξήθηκαν κατά 300% σε σύγκριση με πέρυσι - τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για αυτό ", πρόσθεσε ο Reynaert.

Διαφήμιση

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες διαταραχές κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Η εξαμηνιαία περίοδος εφαρμογής του κανονισμού λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2017. Η A4E υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, ώστε να διατηρηθεί ο χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας του Σένγκεν, αλλά η αδυναμία των κρατών μελών να παρέχουν αποτελεσματικούς πόρους επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αεροπορικές εταιρείες ενημέρωσαν την A4E για τον δυσανάλογο αντίκτυπο που έχει η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017 / 458 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016 / 399 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων έναντι σχετικών βάσεων δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα της 15 March 2017 σχετικά με τη ροή της κυκλοφορίας στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες.

Σχετικά με το A4E

Διαφήμιση

Οι αεροπορικές εταιρείες για την Ευρώπη (A4E) είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, με έδρα τις Βρυξέλλες. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016, ο σύλλογος αποτελείται από Aegean, airBaltic, Air France KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, Διεθνές Αεροδρόμιο (IAG), Jet2.com, Lufthansa Group, Norwegian, Ryanair, , και σχεδιάζει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Με περισσότερα από 550 εκατομμύρια επιβάτες επί του σκάφους κάθε χρόνο, τα μέλη της A4E αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 70% των ταξιδιών της ηπείρου, εκμεταλλευόμενοι περισσότερα από τα αεροσκάφη 2,700 και παράγουν πάνω από 100 EUR σε ετήσιο κύκλο εργασιών.

Συνέχισε να διαβάζεις

σύνορα

Το Κοινοβούλιο ζητεί την Επιτροπή να πιέσει για πλήρη ΗΠΑ-ΕΕ #visa αμοιβαιότητας

Δημοσιευμένα

on

βίζα 1024x298Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη από νομική άποψη να λάβει μέτρα για την προσωρινή επαναφορά των απαιτήσεων θεώρησης για τους πολίτες των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να μην παρέχει θεώρηση εισόδου στους υπηκόους πέντε χωρών της ΕΕ. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη (2 March), οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να εγκρίνει τα απαραίτητα νομικά μέτρα "εντός δύο μηνών". 

Το κείμενο που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών.

Οι πολίτες της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας δεν μπορούν ακόμη να εισέλθουν στο έδαφος των ΗΠΑ χωρίς θεώρηση, ενώ οι πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να ταξιδέψουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ χωρίς βίζα.

Σύμφωνα με τον μηχανισμό αμοιβαιότητας θεώρησης, εάν μια τρίτη χώρα δεν καταργήσει τις προϋποθέσεις θεώρησης εντός 24 μηνών από την κοινοποίηση της μη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή της ΕΕ πρέπει να εκδώσει κατ 'εξουσιοδότηση πράξη - στην οποία τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν - αναστολή της θεώρησης παραιτείται από τους υπηκόους του για 12 μήνες.

Διαφήμιση

Μετά την κοινοποίηση της μη αμοιβαιότητας στο 12 Απρίλιο 2014, η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε ενεργήσει πριν από την 12 Απριλίου 2016, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη κανένα νομικό μέτρο. Ο Καναδάς επιβάλλει επίσης απαιτήσεις βίζας στους Βούλγαρους και Ρουμάνους πολίτες, αλλά το έχει ανακοινώσει θα αρθεί στο 1 2017 Δεκέμβριο.

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πέντε χώρες δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΕ σε σχέση με την αμοιβαιότητα των ταξιδιών χωρίς βίζα: Αυστραλία, Μπρουνέι, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Αυστραλία, Μπρουνέι και η Ιαπωνία έχουν αρθεί εφόσον τις προϋποθέσεις έκδοσης βίζας για όλους τους πολίτες της ΕΕ και του Καναδά θα πράξουν το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

σύνορα

Οι ευρωβουλευτές και οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου συμφωνούν να παραιτηθούν από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ για #Ukrainians

Δημοσιευμένα

on

pasport111Οι Ουκρανοί πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση, σύμφωνα με μια άτυπη συμφωνία που έπληξε διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την Τρίτη (28 Φεβρουάριος). Μόλις τεθεί σε ισχύ η αλλαγή και εφόσον διαθέτουν βιομετρικά διαβατήρια, θα μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ για έως και 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 180 για επιχειρηματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς σκοπούς. 

Η συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και το Κοινοβούλιο στο σύνολό του, πριν να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο των Υπουργών.

Ο εισηγητής Parliament's, Mariya Γαβριήλ (ΕΛΚ, Βουλγαρία) δήλωσε ότι "η υιοθέτηση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ουκρανίας αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης της ουκρανικής κοινωνίας, φέρνοντας τους ανθρώπους μαζί, δημιουργώντας γέφυρες πέρα ​​από τα σύνορα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πεπεισμένοι ότι οι πολίτες της Ουκρανίας αξίζουν σήμερα το δικαίωμα να ταξιδεύουν ελεύθερα στην ΕΕ. Έφτασε η ώρα για το Συμβούλιο να επιτύχει αποτελέσματα. "

Διαφήμιση

Πριν από τη χορήγηση αυτής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, τα κράτη μέλη της ΕΕ αναθεώρησαν τον μηχανισμό αναστολής της υποχρέωσης θεώρησης για να επιτρέψουν την επανεισαγωγή των θεωρήσεων ευκολότερα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτή η αναθεώρηση ήταν ενέκρινε τη Δευτέρα από το Συμβούλιο. Η νομοθεσία θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Antonio Tajani και εκπροσώπους της Μάλτας Προεδρίας του Συμβουλίου την Τετάρτη 1 Μαρτίου και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η ΕΕ και το Κίεβο άρχισε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων σε 2008. Στο τέλος της 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ουκρανία είχε κάνει την απαραίτητη πρόοδο και είχε πληρώσει όλα τα κριτήρια, παρά τις εξαιρετικές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, και υπέβαλε πρόταση για τη χορήγηση των πολιτών της χωρίς θεώρηση πρόσβαση σε η ΕΕ από τον Απρίλιο 2016.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό δεν παρέχει το δικαίωμα να εργαστούν στην ΕΕ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις