Συνδεθείτε μαζί μας

Επιχείρηση

Έκθεση / ΕΚΤ Κοινή Επιτροπή: Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την εξεύρεση των πελατών πιο πιεστικά προβλήματα για τις ΜΜΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Προβλήματα πληροφορικήςΗ πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ίδρυση, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες και αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι τελευταίες έχουν εύκολη πρόσβαση σε μετοχικές κεφαλαιαγορές, οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες από τη συντριπτική πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων. Η έλλειψη μετοχικού κεφαλαίου που επενδύεται σε μικρές επιχειρήσεις κάνει αυτές τις επιχειρήσεις να εξαρτώνται περισσότερο από άλλες πηγές όπως ο τραπεζικός δανεισμός και άλλοι τύποι χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Το τρέχον οικονομικό περιβάλλον έφερε τις ανάγκες των ΜΜΕ σε ιδιαίτερη έμφαση, δεδομένου ότι οι συνθήκες αυστηρότερου εφοδιασμού πιστώσεων οφείλονται στη μειωμένη ικανότητα και προθυμία των τραπεζών να παρέχουν τη χρηματοδότηση στην οποία εξαρτάται ιδιαίτερα αυτός ο τομέας.

Η ΕΚ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισαν το 2008 να καταρτίσουν την έρευνα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SAFE). Η έρευνα, που διεξήχθη σε 37 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 28 Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 17 χωρών της ευρωζώνης, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο-Ιούλιο 2009, τον Αύγουστο-Οκτώβριο 2011 και πιο πρόσφατα τον Αύγουστο-Οκτώβριο 2013.

Διαφήμιση

Αναλυτικά, η έρευνα εξετάζει τις ΜΜΕ:

 • Οικονομική κατάσταση, ανάπτυξη (παρελθόν και μέλλον), καινοτόμες δραστηριότητες και ανάγκη εξωτερικής χρηματοδότησης.
 • Χρήση εσωτερικών κεφαλαίων και εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης.
 • Εμπειρίες κατά την υποβολή αιτήσεων για διαφορετικούς τύπους εξωτερικής χρηματοδότησης.
 • Χρήση δανείων, το μέγεθος και οι λόγοι πίσω από τη λήψη συγκεκριμένων δανείων.
 • Απόψεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο διατίθενται διάφοροι τύποι χρηματοδότησης.
 • Προσδοκίες για μελλοντική χρηματοδότηση με τράπεζες και άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Αυτό το σημείωμα δίνει μια σύνοψη ορισμένων επιλεγμένων σημαντικών συμπερασμάτων. Η πλήρης έκθεση είναι επίσης διαθέσιμη (βλ. Σύνδεσμο στο τέλος του κειμένου).

1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση - Διαφορές στα κράτη μέλη

Διαφήμιση

Οι ΜΜΕ αντιλήφθηκαν δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση διαφορετικά από το 40% των ΜΜΕ στην Κύπρο, 32% στην Ελλάδα, 23% στην Ισπανία και την Κροατία, 22% στη Σλοβενία, 20% στην Ιρλανδία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες σε μόλις 7% στην Αυστρία ή 8 % στη Γερμανία και 9% στην Πολωνία.

Στην Κύπρο, σημειώθηκε σημαντική αύξηση το 2013 (40%) σε σύγκριση με όσα ανέφεραν οι διαχειριστές ΜΜΕ το 2009 και το 2011 (και τα δύο 14%). Η Ελλάδα είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό διαχειριστών ΜΜΕ που ανέφεραν πρόσβαση σε χρηματοδότηση (32%) ως το πιο πιεστικό πρόβλημα, το οποίο παρέμεινε μάλλον παρόμοιο με το επίπεδο του 2011 (30%) χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ετών.

Η Κύπρος (40%), η Ελλάδα (32%) και η Κροατία (23%) ήταν οι τρεις χώρες που ανέφεραν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως το πιο πιεστικό πρόβλημα μεταξύ της προ-παρεχόμενης λίστας με οκτώ πιθανά προβλήματα. Ενώ η Ισπανία κατέλαβε την τρίτη θέση σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ όσον αφορά το υψηλότερο ποσοστό ΜΜΕ που ανέφεραν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στην Ισπανία, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση (23%) κατέλαβε τη δεύτερη θέση μετά την εύρεση πελατών (27%).

2. Το πιεστικότερο πρόβλημα των εταιρειών: εύρεση πελατών

Η εύρεση πελατών παρέμεινε ως το πιο συχνά αναφερόμενο πρόβλημα από τις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ, αν και υπήρξε μια ελαφρά μείωση της συχνότητας το 2013 (22%) σε σύγκριση με το 2011 (24%) ακολουθούμενη από πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού ή έμπειρων διευθυντών κατέλαβε την τρίτη θέση και παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με το 2011. Ο κανονισμός κατέλαβε την τέταρτη θέση στη λίστα με τα πιο πιεστικά προβλήματα (14%) και παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2011 (5%)

Πίνακας: Τα πιο πιεστικά προβλήματα που ανέφεραν οι ΜΜΕ

3. Χρήση διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης: Εξωτερική ή εσωτερική

Το 54% των ΜΜΕ έψαχναν μόνο εξωτερική χρηματοδότηση, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2011 (56%). Ένα επιπλέον 22% των ΜΜΕ χρησιμοποίησε τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, ενώ μόνο μερικές (4%) χρησιμοποίησαν μόνο εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Ένας στους πέντε (20%) δεν είχε χρησιμοποιήσει καμία πηγή χρηματοδότησης τους τελευταίους έξι μήνες, το ίδιο επίπεδο με το 2011.

Δομή χρηματοδότησης: χρήση εσωτερικών κεφαλαίων και εξωτερικής χρηματοδότησης

Τα υψηλότερα επίπεδα βασισμένων σε εσωτερικούς πόρους ήταν μόνο στην Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία (8% +, δηλαδή διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ). Η αποφυγή χρήσης οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότησης ήταν ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των ΜΜΕ στη Ρουμανία, τη Λετονία και την Πορτογαλία (36% -42%, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ του 20%) Η αποφυγή ήταν επίσης υψηλή εκτός της ΕΕ στο Μαυροβούνιο και την Αλβανία.

Η αποφυγή οποιασδήποτε χρήσης χρηματοδότησης ήταν υψηλότερη μεταξύ των μικρότερων ΜΜΕ της ΕΕ, αυξήθηκε σε 28% μεταξύ εκείνων με 1-9 υπαλλήλους σε σύγκριση με μόλις 11% μεταξύ των μεγαλύτερων ΜΜΕ με 50-249 υπαλλήλους. Η εσωτερική χρηματοδότηση δεν αποτελούσε μεγάλο μέρος της διαφοράς, αν και ήταν ελαφρώς υψηλότερη (5%) μεταξύ των μικρότερων ΜΜΕ από εκείνες με 10+ υπαλλήλους (3%).

Ένα παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε επίσης από τον κύκλο εργασιών με τις ΜΜΕ ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ ή λιγότερο να είναι οι πιο πιθανές να διαχειριστούν χωρίς χρηματοδότηση (23%) σε σύγκριση με το μεγαλύτερο (11% αυτών με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ -)

Οι βιομηχανικές ΜΜΕ ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν διαχειριστεί χωρίς καμία μορφή χρηματοδότησης τους τελευταίους έξι μήνες (14%) και οι πάροχοι υπηρεσιών το πιο πιθανό (22%).

4. Πηγές χρηματοδότησης: Υπεραναλήψεις τραπεζών, χρηματοδοτική μίσθωση, εμπορική πίστωση και τραπεζικά δάνεια

Τα εσωτερικά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν ως μία από τις (ή μόνο) πηγές χρηματοδότησης από το 26% των ΜΜΕ της ΕΕ τους προηγούμενους έξι μήνες. Αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα επίπεδα του 2011 (24% για την ΕΕ των 27).

Πολλές άλλες πηγές χρηματοδότησης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως, όπως το 2011, ιδίως, οι υπεραναλήψεις τραπεζών (39%, συγκρίσιμες με το επίπεδο του 2011 του 40%). Κλείσιμο πίσω ήταν η χρηματοδοτική μίσθωση / μίσθωση αγοράς / factoring (35%, πολύ κοντά στο επίπεδο του 2011% του 36), η εμπορική πίστωση (32%, το ίδιο με τα επίπεδα του 2011) και τα τραπεζικά δάνεια (32%, πολύ κοντά στο επίπεδο του 2011% του 30 ).

Περίπου μία στις επτά (15%) ΜΜΕ χρησιμοποίησε άλλα δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες, μετόχους, οικογένεια ή φίλους. Ένας στους οκτώ (13%) είχε χρησιμοποιήσει επιχορηγήσεις ή επιδοτούμενα τραπεζικά δάνεια. Το 5% είχε χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια και μερικά χρησιμοποίησαν δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (2%) και τα χρεόγραφα που εκδόθηκαν (2%).

Τα επίπεδα χρήσης άλλων πηγών χρηματοδότησης ήταν παρόμοια με τα επίπεδα του 2011 με μικρή μόνο αύξηση του επιπέδου των τραπεζικών δανείων (από 30% το 2011 σε 32% το 2013), διατηρούμενα κέρδη (επίσης αύξηση 2% από το 2011) και άλλα δάνεια (αύξηση 2% από το 2011). Η χρήση των ιδίων κεφαλαίων ήταν ελαφρώς χαμηλότερη, μειωμένη κατά 2% από το 2011.

Πίνακας: Χρήση εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης από εταιρείες κατά τους τελευταίους έξι μήνες

5. Εξωτερικές πηγές - Διαφορές μεταξύ των κρατών μελών

Συνολικά, το 75% των ΜΜΕ της ΕΕ χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία μορφή χρηματοδότησης χρέους τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό είναι το ίδιο επίπεδο με αυτό που παρατηρήθηκε το 2011. Από το 2011 σημειώθηκε σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης χρέους στην Ελλάδα, από 57% σε 74% το 2013, ευθυγραμμισμένη με τον μέσο όρο της ΕΕ και επίσης στην Ιταλία, από 76 % σε 82%. Τα επίπεδα έχουν μειωθεί λίγο σε ορισμένες χώρες, αλλά παρατηρήθηκαν μεγάλες πτώσεις στην Εσθονία (από 85% σε 62%) και στη Ρουμανία (από 78% σε μόνο 55%), ακολουθούμενη από τη Λετονία (από 71% σε 53% ).

Πίνακας: Εταιρείες που είχαν χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση χρέους τους τελευταίους έξι μήνες

Από τις χώρες της ΕΕ, οι ΜΜΕ στην Ιρλανδία εξακολουθούν να έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν χρηματοδότηση χρέους τους τελευταίους έξι μήνες (85%). Η χρηματοδότηση του χρέους ήταν επίσης σχετικά συχνή στο Ηνωμένο Βασίλειο (85%, τα οποία αντιστοιχούν τώρα στην Ιρλανδία), την Ιταλία (82%), τη Μάλτα (81%) και τη Φινλανδία (81%). Χρησιμοποιήθηκε λιγότερο στην Ουγγαρία (59%), στη Ρουμανία (55%) και στη Λετονία (53%) μετά από μεγάλη πτώση των επιπέδων που χρησιμοποιήθηκαν από το 2011 και στις τρεις χώρες.

Η χρηματοδότηση χρέους ήταν σχετικά λιγότερο συχνή μεταξύ των μικρότερων ΜΜΕ (67% εκείνων με 1-9 υπαλλήλους σε σύγκριση με 80% ή περισσότερο όπου υπήρχαν τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι) και εκείνων με τον χαμηλότερο κύκλο εργασιών (72% αυτών με 2 εκατομμύρια ευρώ ή λιγότερο σε σύγκριση με 84% για όλες τις ΜΜΕ με μεγαλύτερους κύκλους εργασιών). Ήταν επίσης λιγότερο συχνή μεταξύ των νεότερων ΜΜΕ (60% εάν ήταν κάτω των δύο ετών) και εκείνων με μόνο έναν ιδιοκτήτη (69% για έναν άνδρα ιδιοκτήτη και 63% για γυναίκες ιδιοκτήτες).

6. Εταιρείες που είχαν χρησιμοποιήσει χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων τους τελευταίους έξι μήνες

Μόνο το 5% των ΜΜΕ της ΕΕ είχε χρησιμοποιήσει χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων τους τελευταίους έξι μήνες. Ήταν σχεδόν διπλάσιο από το κοινό στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (9% αυτών με 250+ υπαλλήλους) στην ΕΕ.

Η χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ήταν πολύ συχνή μεταξύ των ΜΜΕ στη Λιθουανία (45%) και είχε ακόμη αυξηθεί από τα επίπεδα του 2011 (38%). Πολύ πίσω από αυτό το επίπεδο, αλλά σαφώς πάνω από το μέσο όρο παρατηρήθηκαν στη Λετονία (16%), στη Σουηδία (12%) και στη Φινλανδία (10%). Χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγο στην Ουγγαρία, την Εσθονία, την Κροατία και την Πορτογαλία (όλα 1% ή λιγότερο) Τα επίπεδα έχουν αλλάξει λίγο από το 2011 στις περισσότερες χώρες της ΕΕ εκτός από τη Λιθουανία (πάνω) και σημαντική πτώση στη Δανία (από 46% σε 9%) και στη Σουηδία (από 31% σε 12% το 2013).

Χαρακτηριστικά της εταιρείας - χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων

Η χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ήταν πιο πιθανή μεταξύ των μεγαλύτερων ΜΜΕ (από 4% μεταξύ εκείνων με μόνο 1-9 υπαλλήλους σε 7.5% μεταξύ εκείνων με 50-249 υπαλλήλους) και εκείνων με τα υψηλότερα επίπεδα εσόδων (11% για ΜΜΕ με περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ ). Ήταν επίσης πιο πιθανό μεταξύ των ΜΜΕ που ιδρύθηκαν για τουλάχιστον 10 χρόνια (9%) και των ΜΜΕ στον εμπορικό τομέα (15%). Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ήταν πιο συνηθισμένο στις ΜΜΕ που ανήκουν εν μέρει σε επιχειρηματικά κεφάλαια ή σε επιχειρηματικούς αγγέλους (21%).

Ιστορικό

Αυτή η έρευνα ζητήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SAFE) το 2013.

Δικτυακή πύλη πρόσβασης της ΕΕ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Συνέντευξη με τον VP Tajani: "COSME να προωθήσει την πρόσβαση σε πιστώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις"

Πρωτοβουλία COM-EIB για τις ΜΜΕ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο

Πράσινη βίβλος για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση

Επιχείρηση

Πάροχος λογισμικού στοιχήματος για μια επιτυχημένη επιχείρηση

Δημοσιευμένα

on

Το NuxGame είναι ένας πάροχος λύσεων και προϊόντων iGaming που προσφέρει στους νέους χειριστές την ευκαιρία να ξεκινήσουν γρήγορα τον ιστότοπό τους καζίνο/αθλητικών βιβλίων. Η λύση παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καζίνο και στοιχήματος, συμπεριλαμβανομένου ενός απρόσκοπτου API πορτοφολιού, έτοιμης πλατφόρμας με το κλειδί στο χέρι και μηχανής αθλητικών στοιχημάτων. Με το NuxGame, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα διαδικτυακό καζίνο τζόγου σε 48 ώρες. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές λειτουργίες και τα καλύτερα προϊόντα από παρόχους κορυφαίας βαθμολογίας. Επί πλέον, NuxGame συνεργάζεται με πολλούς σεβαστούς παρόχους παιχνιδιών, επιτρέποντας στα καζίνο να προσφέρουν μια εντυπωσιακή συλλογή παιχνιδιών στα λόμπι τους.

Λύσεις NuxGame

Το NuxGame διαθέτει τρεις κορυφαίες λύσεις για όσους θέλουν να ξεκινήσουν ένα διαδικτυακό καζίνο και αθλητικό βιβλίο, όπως φαίνεται παρακάτω.

 1. Δεσμοφύλαξ

Το κλειδί στο χέρι είναι μια πλατφόρμα υψηλής κλάσης που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει έναν κομψό σύγχρονο ιστότοπο τυχερών παιχνιδιών σε 48 ώρες. Η έτοιμη λύση επιτρέπει στους επίδοξους χειριστές καζίνο να ξεκινήσουν την πλατφόρμα τους με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και δυνατότητες. Εκτός από τη γρήγορη εγκατάστασή του, το κλειδί στο χέρι προσφέρει όλα τα σημαντικά παιχνίδια, παρόχους, εξατομικευμένη επωνυμία και πληθώρα καθολικών μεθόδων πληρωμής. Η σουίτα διαθέτει επίσης όλες τις σημαντικές ενσωματώσεις, όπως λογισμικό αθλητικών στοιχημάτων, κουλοχέρηδες βίντεο, ζωντανά καζίνο, επιτραπέζια παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια κ.λπ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με το NuxGame, να συζητήσετε τους όρους με τον εκπρόσωπο και να ξεκινήσετε την πλατφόρμα σας.

Διαφήμιση
 1. Απρόσκοπτα API

Οι χειριστές θα λάβουν API είτε για καζίνο είτε για αθλητικά στοιχήματα. Ένας εύχρηστος πίνακας ελέγχου συνδέει το NuxGame και τον ιστότοπο του πελάτη, ώστε να μπορείτε εύκολα να προσθέσετε και να αφαιρέσετε λειτουργίες. Ο εύχρηστος πίνακας ελέγχου iFrame διαθέτει διάφορα χρήσιμα εργαλεία που επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη διαχείριση του περιεχομένου. Για παράδειγμα, οι χειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το API αθλητικών αποδόσεων για να προσφέρουν ανταγωνιστικές αποδόσεις, επιτρέποντας στους παίκτες να αρχίσουν να στοιχηματίζουν χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια.

 1. Sport Engine

Ο αθλητικός κινητήρας NuxGame είναι μια απλή και εύχρηστη λύση που επιτρέπει την προσθήκη μιας ενότητας αθλητικών στοιχημάτων στον ιστότοπό σας ή την εκκίνηση ενός δικού σας αθλητικού βιβλίου από την αρχή. Επιτρέπει 100% εξατομίκευση και είναι ιδανικό για χειριστές οποιασδήποτε κλίμακας - μεγάλες καθιερωμένες μάρκες και ιδιώτες επιχειρηματίες που εισέρχονται μόνο στην αγορά στοιχήματος. Θα λάβετε ένα αξιόπιστο βασικό προϊόν που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια μοναδική πύλη στοιχημάτων με σταθερές αποδόσεις πριν από τον αγώνα, ζωντανούς αγώνες, πολλαπλά στοιχήματα (συνδυασμούς στοιχημάτων), διαχείριση κινδύνου και έλεγχο επωνυμίας. Οι παίκτες σας θα απολαύσουν επίσης άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες αγορές σε δημοφιλή αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, γκολφ, χόκεϊ κ.λπ.

Προϊόντα NuxGame

Το NuxGame μια σειρά πρώτης κατηγορίας προϊόντων iGaming προς όφελος των πελατών τους. Παρακάτω είναι μια επισκόπηση των πέντε κύριων προϊόντων που σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αντί να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο από την αρχή.

Διαφήμιση
 1. Online Καζίνο - Η πλατφόρμα NuxGame προσφέρει άμεση πρόσβαση σε δημοφιλή παιχνίδια καζίνο. Μπορείτε να αρχίσετε να προσφέρετε κουλοχέρηδες βίντεο από κορυφαίους παρόχους, συμπεριλαμβανομένων κλασικών φρουτομηχανών, τζακ ποτ, megaways, τυπικά παιχνίδια με θέμα πέντε ρόλους και πολλά άλλα. Εκτός από κουλοχέρηδες, η λύση διαθέτει επιτραπέζια παιχνίδια όπως μπλάκτζακ, ρουλέτα, μπακαρά και πόκερ. Θα λάβετε παιχνίδια από τα Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch και πολλά άλλα.
 2. Αθλητικό - Το NuxGame είναι ευρέως αναγνωρισμένο για τον αθλητικό του κινητήρα, ο οποίος προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα είδη αθλητικών στοιχημάτων. Η online λύση bookie έρχεται με διάφορα εργαλεία και δυνατότητες για μια αξέχαστη εμπειρία στοιχήματος. Τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ροές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για πελάτες και στοιχήματα, εργαλεία διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών, γρήγορη ενσωμάτωση, διαχείριση κινδύνου/περιττού και πολλαπλούς τρόπους πληρωμής. Οι παίκτες θα έχουν πρόσβαση στο αθλητικό σας βιβλίο μέσα σε 48 ώρες και θα έχουν πρόσβαση σε στοιχήματα σε μεγάλα παγκόσμια τουρνουά και διοργανώσεις.
 3. ζωντανά στοιχήματα - Τα ζωντανά στοιχήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε διαδικτυακής ιστοσελίδας στοιχημάτων. Οι περισσότεροι χειριστές προσφέρουν σταθερές αποδόσεις πριν από τον αγώνα και ζωντανά στοιχήματα για παίκτες που θέλουν να επωφεληθούν από τις ρευστές ζωντανές αποδόσεις. Το NuxGame διαθέτει αξιόπιστο λογισμικό ζωντανών στοιχημάτων που σας επιτρέπει να παρέχετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικών στοιχημάτων. Θα λάβετε περιττές προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο για να ικανοποιήσετε την αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτες αποδόσεις εντός παιχνιδιού.
 4. Ζήστε Ντίλερ Καζίνο -Τα καζίνο ζωντανών αντιπροσώπων προσφέρουν στους παίκτες κάτι πιο κοντά στην κλασική εμπειρία τυχερών παιχνιδιών στην ξηρά, πλήρη με κρουαζιέρες πραγματικής ζωής. Το NuxGame σας επιτρέπει να προσθέσετε τα καλύτερα ζωντανά παιχνίδια από τα πιο αξιόπιστα στούντιο του κλάδου. Μπορείτε να προσφέρετε Live Μπλάκτζακ, Ρουλέτες, Μπακαρά και Πόκερ. Θα λάβετε επίσης άλλα δημοφιλή προϊόντα ζωντανών εμπόρων, όπως Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice και πολλά άλλα. Η πρωτοποριακή λύση ζωντανών εμπόρων προσφέρει στούντιο κορυφαίας βαθμολογίας με ροές ποιότητας HD, πολλαπλές κάμερες και διαισθητικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής.
 5. Εικονικό σπορ - Τα εικονικά αθλήματα γνώρισαν τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Όταν δεν υπάρχει τρέχον πραγματικό άθλημα για να ποντάρετε, οι παίκτες σας μπορούν πάντα να αναζητήσουν κάτι ενδιαφέρον σε αυτό το τμήμα, καθώς τα αθλητικά γεγονότα της ζωής είναι πολύ συχνά. Το NuxGame Turnkey έρχεται με εικονικό αθλητικό λογισμικό που προσφέρει προσομοιώσεις δημοφιλών παιχνιδιών που βασίζονται σε RNG, όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ιπποδρομίες και πολλά άλλα. Σε αντίθεση με τα κανονικά αθλητικά στοιχήματα και τα eSports, τα εικονικά αθλήματα είναι διαθέσιμα όλο το 24ωρο, κάτι που είναι ένα μεγάλο όφελος.

Πλεονεκτήματα του NuxGame

Τα οφέλη από τη χρήση του NuxGame είναι αρκετά απλά, ειδικά για τους χειριστές που θέλουν να ξεκινήσουν τους ιστότοπούς τους για τυχερά παιχνίδια. Χωρίς λύσεις όπως το κλειδί στο χέρι, θα πρέπει να δημιουργήσετε τα πάντα από την αρχή και να ολοκληρώσετε όλες τις απαιτούμενες ενσωματώσεις, κάτι που είναι χρονοβόρο, δαπανηρό και συντριπτικό. Ακολουθούν ορισμένα πλεονεκτήματα της χρήσης του NuxGame για τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών σας.

 • Ευρεία γκάμα παιχνιδιών - Το NuxGame συνεργάστηκε με κορυφαίους προγραμματιστές παιχνιδιών χαρτοπαικτικών λεσχών όπως το Pariplay, το Pragmatic Play, το TVBet, το Ezugi, το Evolution, το Golden Race, το Habanero και πολλά άλλα. Θα έχετε ένα εντυπωσιακό λόμπι παιχνιδιών με όλα τα αγαπημένα των θαυμαστών (κουλοχέρηδες, μπλάκτζακ, ρουλέτες, πόκερ, ζωντανός ντίλερ κ.λπ.).
 • Μαζικό αθλητικό βιβλίο - Ο αθλητικός κινητήρας προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες αγορές σε όλα τα είδη αθλημάτων και μεγάλα τουρνουά παγκοσμίως. Μπορείτε να ποντάρετε σε ποδόσφαιρο, χόκεϊ, τένις, κρίκετ, μπάντμιντον, ράγκμπι, γκολφ, αγώνες, ποδηλασία, κολύμπι, eSports και άλλα.
 • Υποστήριξη 24 / 7 - Όλοι οι πελάτες του NuxGame λαμβάνουν υποστήριξη όλο το εικοσιτετράωρο, ώστε να μπορείτε να επιλύσετε οποιοδήποτε ζήτημα για να προσφέρετε στους παίκτες σας την καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού. Η λύση έρχεται επίσης με έναν προσωπικό διαχειριστή για να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε σε ζητήματα σε πραγματικό χρόνο και σε μια υποδομή cloud cloud του Amazon.
 • Γρήγορη εφαρμογή - Ένα από τα κορυφαία πλεονεκτήματα της χρήσης της λύσης NuxGame και με το κλειδί στο χέρι είναι η ευκαιρία να υλοποιήσετε την επιχείρησή σας εντός 48 ωρών. Θα λάβετε μια έτοιμη πλατφόρμα με λογισμικό αθλητικών βιβλίων, λογισμικό καζίνο, λογισμικό ζωντανών στοιχημάτων, εικονικά αθλητικά στοιχήματα και πολλά άλλα.
 • Κινητό-Friendly - Η λύση και τα προϊόντα NuxGame είναι πλήρως βελτιστοποιημένα για αποδοτικότητα σε κινητά και λειτουργούν σε συσκευές Android και iOS. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα φιλικό προς κινητά καζίνο και αθλητικό βιβλίο συμβατό με σύγχρονα προγράμματα περιήγησης τηλεφώνου. Η λύση βελτιστοποιείται επίσης σε ειδικές εφαρμογές καζίνο για κινητά.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το NuxGame είναι μια αποτελεσματική λύση για νέους επιχειρηματίες που σκέφτονται να ξεκινήσουν μια διαδικτυακή επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών/στοιχημάτων. Η λύση προσφέρει μια έτοιμη για εκκίνηση πλατφόρμα έτοιμη να ξεκινήσει την αποδοχή εγγραφών και στοιχημάτων με πραγματικά χρήματα. Είναι επίσης απίστευτα ασφαλές και διαθέτει διαχειριστές προσωπικών λογαριασμών και υποστήριξη πελατών όλο το 24ωρο. Οι παίκτες σας θα έχουν πρόσβαση στα καλύτερα παιχνίδια του καζίνο και στις δημοφιλείς αγορές και αθλητικά στοιχήματα.

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ ενισχύει την παγκόσμια εστίαση στην ανάπτυξη και υποστηρίζει νέα χρηματοδότηση ύψους 4.8 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενέργεια, μεταφορές, εμβόλια COVID και επιχειρηματικές επενδύσεις

Δημοσιευμένα

on

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε σχέδια για την ενίσχυση της παγκόσμιας αναπτυξιακής δέσμευσής του. Επίσης, ενέκρινε νέα χρηματοδότηση 4.8 δισεκατομμυρίων ευρώ για 24 έργα για τη στήριξη της δράσης για το κλίμα, τα εμβόλια κατά του COVID και την οικονομική ανθεκτικότητα, τις βιώσιμες μεταφορές και την εκπαίδευση.

«Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο Υπουργών ζήτησε από την Τράπεζα της ΕΕ να ενισχύσει τη συμβολή της στις αναπτυξιακές προσπάθειες της Ένωσης μέσω ειδικών στρατηγικών, ισχυρότερης παρουσίας επί τόπου σε παγκόσμιο επίπεδο και καλύτερου συντονισμού με τους εταίρους σε μια γνήσια προσέγγιση της Ομαδικής Ευρώπης. Σήμερα ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Συμβουλίου προτείνοντας τη δημιουργία ενός κλάδου της ΕΤΕπ με επίκεντρο τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, και το Συμβούλιο ενέκρινε αυτήν την πρόταση. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα της ΕΕ θα είναι σε θέση να συμβάλει ισχυρότερα στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, με την τοποθέτηση περισσότερων εμπειρογνωμόνων επί τόπου, και να είναι πιο αποτελεσματικός εταίρος για άλλες πολυμερείς και εθνικές τράπεζες ανάπτυξης. Και θα είμαστε σε καλύτερη θέση για να συνεχίσουμε την παγκόσμια φιλοδοξία μας όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής », δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, Βέρνερ Χόιερ.

Ενίσχυση του αναπτυξιακού αντίκτυπου της ΕΤΕπ

Διαφήμιση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε την πρόταση της τράπεζας να δημιουργήσει ένα υποκατάστημα ανάπτυξης για να αυξήσει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει την απάντηση της ΕΤΕπ στην έκκληση για δράση που εκφράζεται στα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενισχυμένη ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη (2021)» που εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2021. Μέσω του αναπτυξιακού της κλάδου, η ΕΤΕπ θα αναδιοργανώσει τις δραστηριότητές της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αυξήσει την παρουσία της επί τόπου, αναπτύσσοντας πιο στοχευμένες στρατηγικές και υπηρεσίες σε στενή συνεργασία με εταίρους.

Η τράπεζα θα ενισχύσει τις αντιπροσωπείες της εκτός ΕΕ και θα δημιουργήσει έναν αριθμό περιφερειακών κόμβων, εντείνοντας τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία με τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, τα εθνικά χρηματοδοτικά ιδρύματα ανάπτυξης και τους τοπικούς εταίρους, σε μια προσέγγιση Team Europe. Οι κόμβοι θα επικεντρωθούν σε θεματικούς τομείς, ικανότητες προϊόντων και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Ο πρώτος περιφερειακός κόμβος, που ενισχύει το έργο της ΕΤΕπ στην Ανατολική Αφρική, θα βρίσκεται στο Ναϊρόμπι.

Μια νέα συμβουλευτική ομάδα θα συμβουλεύει την ΕΤΕπ για τις δραστηριότητές της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιλαμβάνει

Διαφήμιση

Διαμορφωτές αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ που ορίζονται από τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ.

2.2 δισ. Ευρώ για κλιματική δράση, καθαρή ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικά σπίτια

Η ΕΤΕπ συμφώνησε με νέα χρηματοδότηση για την αύξηση της παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Ισπανία και την Πορτογαλία, την αναβάθμιση των εθνικών ενεργειακών δικτύων στην Πολωνία και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των λογαριασμών θέρμανσης στην Ουγγαρία και τη Φινλανδία.

Εγκρίθηκαν επίσης στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε έργα δράσης μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κλίματος στην Αυστρία και την Πολωνία, καθώς και στη Λατινική Αμερική και την Αφρική.

647 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη εμβολίων COVID, την υγεία και την εκπαίδευση

Με βάση τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ανάπτυξη εμβολίων COVID και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση της αγοράς εμβολίων COVID-19 για διανομή στην Αργεντινή και σε όλη τη Νότια Ασία, συμπεριλαμβανομένου του Μπαγκλαντές, του Μπουτάν, του Νεπάλ, της Σρι Λάνκα και των Μαλδίβων, επιβεβαιώθηκαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει την επέκταση της μακροχρόνιας περίθαλψης για ασθενείς με αναπηρία στις Κάτω Χώρες, συμφωνήθηκε επίσης η ανάπτυξη της τεχνολογίας ψηφιακής μάθησης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας στην Κροατία.

752 εκατομμύρια ευρώ για βιώσιμες αστικές, περιφερειακές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

Οι επιβάτες του τραμ στη σλοβακική πόλη Košice και οι μετακινούμενοι στις πολωνικές πόλεις Gdansk, Gdynia και Sopot και σε όλη τη Μολδαβία, θα επωφεληθούν από τις νέες επενδύσεις που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων.

Τα ιταλικά λιμάνια της Γένοβας και της Σαβόνας θα λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής πρόσβασης και την καλύτερη προστασία των λιμένων από πλημμύρες και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες μέσω της κατασκευής ενός νέου κυματοθραύστη.

Η ΕΤΕπ συμφώνησε επίσης να χρηματοδοτήσει την αντικατάσταση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και πλοήγησης για τη διατήρηση των προτύπων ασφάλειας και ασφάλειας στον ουγγρικό εναέριο χώρο.

500 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα και οικονομική ανθεκτικότητα COVID-19

Το συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε επίσης νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που διαχειρίζονται τοπικοί τραπεζικοί και επενδυτικοί εταίροι για την υποστήριξη επενδύσεων από επιχειρήσεις σε όλη την Ισπανία, την Πολωνία και τη Νοτιοανατολική Ασία που αντιμετωπίζουν προκλήσεις COVID-19.

Γενικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το μακροπρόθεσμο δανειστικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκει στα κράτη μέλη της. Διαθέτει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Επισκόπηση έργων που εγκρίθηκαν από την Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ.

Συνέχισε να διαβάζεις

Επιχείρηση

Ο ρεπόρτερ της ΕΕ δέχεται επίθεση

Δημοσιευμένα

on

Την περασμένη εβδομάδα ένα άρθρο στην έκδοση Politico Europe υποστήριξε ότι το EU Reporter είχε ασχολήθηκε με το «Λόμπι της ΕΕ ντυμένο ως δημοσιογραφία», επειδή η βιβλιογραφία μάρκετινγκ μας λέει: «Χρησιμοποιήστε τον Ευρωπαϊκό Ρεπόρτερ για να επηρεάσετε».

ΕΕ Reporter απορρίπτει πλήρως αυτή την κατηγορία για μυστική άσκηση πίεσης, η οποία ήταν μια επίθεση από το Politico Europe σε μια μικρότερη αλλά επιτυχημένη αντίπαλη έκδοση και τον εκδότη της.

Μας δόθηκαν λίγες ώρες για να απαντήσουμε σε αυτές τις αβάσιμες κατηγορίες, κυρίως βασισμένες σε μια τράτα μέσω ιστοριών που δημοσιεύσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια, για να υπερασπιστούμε το καλά κερδισμένο καλό μας όνομα.

Διαφήμιση

Για να καθησυχάσουμε το κοινό μας, ζητήσαμε από τον ανεξάρτητο οργανισμό παρακολούθησης ειδήσεων NewsGuard, για την παρακολούθηση της παραγωγής μας από εδώ και στο εξής και για τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της.

ΕΕ Reporter πιστεύει Πολιτική ΕΕΗ επίθεση εναντίον μας είναι μια κυνική προσπάθεια επίτευξης κυριαρχίας στην αγορά και καλεί τους αναγνώστες μας να δουν το σημερινό Politico Brussels Playbook, το οποίο προσφέρει:

«Το POLITICO Media Solutions παρέχει στις μάρκες τις λύσεις για τη δημιουργία, τη συνάντηση και τη σύνδεση με φορείς ισχύος. Δημιουργούμε ευκαιρίες για επωνυμίες να συνδεθούν με το κοινό που μας επηρεάζει »

Διαφήμιση

Μια περίπτωση ανθρώπων σε γυάλινα σπίτια να πετούν πέτρες ίσως;

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις