Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή προτείνει την απαλλαγή από δασμούς για τα καύσιμα αεριωθουμένων

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

103110497Στο 4 Νοέμβριο, η Επιτροπή πρότεινε απαλλαγή των εισαγωγών καυσίμων αεριωθουμένων από δασμούς από την 1 Ιανουαρίου 2014.

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι το δασμολόγιο 0%, το οποίο εφαρμόζεται για καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών για πολλά χρόνια, μπορεί να συνεχιστεί. Επί του παρόντος, η συντριπτική πλειονότητα των εισαγωγών καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών προέρχεται από χώρες που επωφελούνται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ).

Ωστόσο, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στους κανόνες του ΣΓΠ το επόμενο έτος, οι εισαγωγές καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών δεν μπορούν πλέον να επωφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση βάσει των εμπορικών κανόνων της ΕΕ. Προκειμένου να δοθεί χρόνος στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ να προσαρμόσει και να παράσχει ασφάλεια στους εμπόρους, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει την απαλλαγή από δασμούς όλων των εισαγωγών καυσίμων αεριωθουμένων, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους.

Διαφήμιση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ. Για την πλήρη πρόταση, Κάνε κλικ εδώ.

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Πολωνία διέταξε να πληρώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μισό εκατομμύριο ευρώ καθημερινά για το ορυχείο Turów

Δημοσιευμένα

on

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε ημερήσιο πρόστιμο 500,000 ευρώ στην Πολωνία που θα καταβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της μη τήρησης της εντολής από τις 21 Μαΐου για διακοπή των δραστηριοτήτων εξόρυξης στο ανοικτού ορυχείου λιγνίτη Turów, γράφει Catherine Φεόρε.

Το ορυχείο βρίσκεται στην Πολωνία, αλλά είναι κοντά στα σύνορα της Τσεχίας και της Γερμανίας. Χορηγήθηκε παραχώρηση λειτουργίας το 1994. Στις 20 Μαρτίου 2020, ο Πολωνός υπουργός κλίματος χορήγησε άδεια για παράταση της εξόρυξης λιγνίτη έως το 2026. Η Τσεχική Δημοκρατία παρέπεμψε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 17 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη στην οποία επέκρινε την Πολωνία για πολλές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεώρησε ότι, με την έγκριση μέτρου που επέτρεπε παράταση έξι ετών χωρίς τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Πολωνία παρέβη το δίκαιο της ΕΕ. 

Η Τσεχική Δημοκρατία ζήτησε από το δικαστήριο να λάβει προσωρινή απόφαση, εν αναμονή της τελικής απόφασης του Δικαστηρίου, την οποία και έδωσε. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πολωνικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει αυτής της διαταγής, η Τσεχική Δημοκρατία, στις 7 Ιουνίου 2021, υπέβαλε αίτηση ζητώντας από την Πολωνία να καταβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 5,000,000 ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για παράβαση τις υποχρεώσεις του. 

Διαφήμιση

Σήμερα (20 Σεπτεμβρίου) το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της Πολωνίας για ανατροπή των προσωρινών μέτρων και διέταξε την Πολωνία να καταβάλει στην Επιτροπή χρηματική ποινή ύψους 500,000 ευρώ ημερησίως, το ένα δέκατο του αιτήματος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το Δικαστήριο είπε ότι δεν δεσμεύονταν από το ποσό που πρότεινε η Τσεχική Δημοκρατία και θεώρησε ότι το χαμηλότερο ποσοστό θα ήταν επαρκές για να ενθαρρύνει την Πολωνία «να θέσει τέλος στην παράλειψή της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της προσωρινής διαταγής».

Η Πολωνία ισχυρίστηκε ότι η παύση των δραστηριοτήτων εξόρυξης λιγνίτη στο ορυχείο Turów θα μπορούσε να προκαλέσει διακοπή στη διανομή της θέρμανσης και του πόσιμου νερού στα εδάφη της Bogatynia (Πολωνία) και του Zgorzelec (Πολωνία), η οποία απειλεί την υγεία των κατοίκων αυτών των περιοχών. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Πολωνία δεν είχε επαρκώς τεκμηριώσει ότι αυτό αποτελούσε πραγματικό κίνδυνο.

Δεδομένης της μη συμμόρφωσης της Πολωνίας με την προσωρινή απόφαση, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιβάλει πρόστιμο. Το ΔΕΕ υπογράμμισε ότι είναι πολύ σπάνιο ένα κράτος μέλος να ασκήσει αγωγή για παράβαση υποχρεώσεων έναντι άλλου κράτους μέλους, αυτή είναι η ένατη τέτοια ενέργεια στην ιστορία του Δικαστηρίου.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7 δισεκατομμύρια ευρώ για βασικά έργα υποδομής: Λείπουν σύνδεσμοι και πράσινες μεταφορές

Δημοσιευμένα

on

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) για τις μεταφορές καθιστά διαθέσιμα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για ευρωπαϊκά έργα υποδομής μεταφορών. Η πλειοψηφία των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα συμβάλει στην αύξηση της βιωσιμότητας του συνολικού δικτύου μεταφορών μας, θέτοντας την ΕΕ σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών των μεταφορών κατά 90% έως το 2050.

Η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean, δήλωσε: «Αυξάνουμε μαζικά τα διαθέσιμα κεφάλαια για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων σε 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά, υποστηρίζουμε επίσης έργα ώστε τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών μας να είναι κατάλληλα για άμυνα πολιτικής διπλής χρήσης και να βελτιώσουν τη στρατιωτική κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν βάσει της χθεσινής πρόσκλησης θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και διασυνδεδεμένου συστήματος πολυτροπικών μεταφορών τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς και την ανάπτυξη υποδομών για την υποστήριξη πιο βιώσιμων επιλογών κινητικότητας ».

Η ΕΕ χρειάζεται ένα αποτελεσματικό και διασυνδεδεμένο σύστημα πολυτροπικών μεταφορών τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ένα προσιτό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, άφθονη υποδομή επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων για οχήματα μηδενικών ρύπων και αυξημένο αυτοματισμό για μεγαλύτερη απόδοση και ασφάλεια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε απευθείας σύνδεση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

REACT-EU: 4.7 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη θέσεων εργασίας, δεξιοτήτων και των φτωχότερων ανθρώπων στην Ιταλία

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή χορήγησε 4.7 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία στο πλαίσιο του REACT-EU για να ενθαρρύνει την αντίδραση της χώρας στην κρίση του κορονοϊού και να συμβάλει σε μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψηερι Η νέα χρηματοδότηση είναι το αποτέλεσμα της τροποποίησης δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD). Το ιταλικό εθνικό πρόγραμμα ΕΚΤ «Ενεργές πολιτικές απασχόλησης» θα λάβει 4.5 δισ. Ευρώ για τη στήριξη της απασχόλησης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Τα πρόσθετα κεφάλαια θα αυξήσουν τις προσλήψεις νέων και γυναικών, θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κατάρτιση και θα υποστηρίξουν εξατομικευμένες υπηρεσίες για άτομα που αναζητούν εργασία. Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην προστασία των θέσεων εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις στις περιοχές Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicily and Sardinia.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βοηθά τους πολίτες της να ξεπεράσουν την κρίση του COVID-19. Η νέα χρηματοδότηση για την Ιταλία θα βοηθήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά για νέους και γυναίκες, στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι επενδύσεις σε δεξιότητες είναι μια άλλη προτεραιότητα και είναι απαραίτητες για να κατακτήσουν τις οικολογικές και ψηφιακές μεταβάσεις. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους ανθρώπους στην Ιταλία ενισχύοντας τη χρηματοδότηση της επισιτιστικής βοήθειας ».

Διαφήμιση

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira (απεικονίζεται) είπε: «Οι περιφέρειες βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκαμψης της Ευρώπης από την πανδημία. Χαίρομαι που τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την επείγουσα βοήθεια της Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την έναρξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης μακροπρόθεσμα. Η χρηματοδότηση REACT-EU θα βοηθήσει τους Ιταλούς στις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο να ανακάμψουν από την κρίση και θα δημιουργήσουν τις βάσεις για μια σύγχρονη, μελλοντική οικονομία. Στο πλαίσιο της NextGenerationEU, το REACT-EU παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση 50.6 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) σε προγράμματα πολιτικής συνοχής κατά τη διάρκεια του 2021 και 2022 για την υποστήριξη της ανθεκτικότητας στην αγορά εργασίας, των θέσεων εργασίας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος. "

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις