Συνδεθείτε μαζί μας

Την ένταξη στην ΕΕ

ΕΕ αρχίζει διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

IMG_6035Σήμερα (28 Οκτωβρίου) οι διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου θα ξεκινήσουν στην Πρίστινα. Η SAA θα αντιπροσωπεύσει την πρώτη ολοκληρωμένη συμβατική σχέση μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της ΕΕ και ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου. Αφού η Επιτροπή θεώρησε τον περασμένο Απρίλιο ότι το Κοσσυφοπέδιο είχε εκπληρώσει όλες τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στη μελέτη σκοπιμότητας του 2012 (στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημόσιας διοίκησης, της προστασίας των μειονοτήτων και του εμπορίου), το Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο του 2013 να εγκρίνει έναρξη διαπραγματεύσεων για μια ΣΣΣ.

Ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας eftefan Füle δήλωσε: "Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ, γυρίζουμε μια νέα σελίδα στη σχέση μας. Είναι μια σαφής αναγνώριση της προόδου που σημείωσε το Κοσσυφοπέδιο στις βασικές μεταρρυθμίσεις και τις σημαντικές προσπάθειες που επιτεύχθηκαν για την εξομάλυνση σχέσεις με τη Σερβία. Η Επιτροπή σκοπεύει να ολοκληρώσει αυτές τις διαπραγματεύσεις την άνοιξη του 2014, να αρχίσει το σχέδιο συμφωνίας το καλοκαίρι και στη συνέχεια να υποβάλει την πρόταση για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνάψουν τη συμφωνία. Η συμφωνία θα αποφέρει απτά οφέλη σε όλους τους πολίτες των Κοσσυφοπέδιο. Το Κοσσυφοπέδιο πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στις διαπραγματεύσεις και πέραν αυτού. Το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να επιβεβαιώσει και να εξηγήσει τη διαπραγματευτική του θέση. Πρέπει επίσης να συνεχίσει να εργάζεται στους οκτώ άλλους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στη μελέτη σκοπιμότητας, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη ΣΣΣ και θα εκπληρώσω τις υποχρεώσεις που θα συνεπάγεται. Είμαι βέβαιος ότι το Κοσσυφοπέδιο μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε αυτήν τη συναρπαστική νέα πρόκληση.

Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία χορήγησε νομική προσωπικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα ολοκληρωθεί υπό τη μορφή συμφωνίας που θα ισχύει μόνο για την ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν από την Επιτροπή και οι διατάξεις για τον πολιτικό διάλογο και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Μέσω της εφαρμογής της συμφωνίας, η ΕΕ και το Κοσσυφοπέδιο θα δημιουργήσουν σταδιακά διμερή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, όπου η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων θα εξασφαλίζεται αμοιβαία. Το Κοσσυφοπέδιο ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία του με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την προστασία των καταναλωτών και τις συνθήκες εργασίας. Τα μέρη θα συνεργαστούν επίσης σε πλήθος τομέων όπως οι κοινωνικές υποθέσεις, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και άλλοι.

Διαφήμιση

Ένταξη

Το πράσινο φως για #EUAccession μιλάει με το #Albania και #FYROM

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δείξει ότι είναι έτοιμη να αρχίσει επιτέλους ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) όταν δημοσιεύει τις εκθέσεις της για τη διεύρυνση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αργότερα αυτήν την εβδομάδα, γράφει ο Martin Banks.

Το εκτελεστικό όργανο θα παρουσιάσει τις έντονα αναμενόμενες εκθέσεις προόδου για την Αλβανία, την ΠΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο την Τετάρτη (18 Απρίλιος).

Ένα σχέδιο αντίγραφου που βλέπει ο ιστότοπος αυτός αναφέρει ότι η Αλβανία και η ΠΓΔΜ είναι έτοιμα να ξεκινήσουν επίσημες ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ.

Διαφήμιση

Η Αλβανία υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση ένταξης τον Απρίλιο του 2009 και είναι επίσημη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ από τον Ιούνιο του 2014.

Η Επιτροπή έχει συστήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ κάθε χρόνο από την εποχή του 2009, αλλά η πρόοδος έχει εμποδιστεί από την αποτυχία επίλυσης της μακρόχρονης διένεξης ονόματος της χώρας με την Ελλάδα.

Όσον αφορά την Αλβανία, η διεξοδική έκθεση της επιτροπής αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης "έχει ενοποιηθεί, με σκοπό την ενίσχυση του επαγγελματισμού και της αποπολιτικοποίησης".

Διαφήμιση

Έχουν αναληφθεί περαιτέρω ενέργειες για «ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας των δικαστικών οργάνων, ιδίως μέσω της προόδου στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης».

Η Αλβανία προειδοποιείται ότι "τα συνεχιζόμενα, συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα στην επανεκτίμηση δικαστών και εισαγγελέων θα είναι καθοριστικά για περαιτέρω πρόοδο".

Τον Οκτώβριο του 2012, η ​​Επιτροπή συνέστησε να δοθεί στην Αλβανία καθεστώς υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης βασικών μέτρων στους τομείς της μεταρρύθμισης της δικαστικής και δημόσιας διοίκησης και της αναθεώρησης των κοινοβουλευτικών κανόνων διαδικασίας.

Αναγνωρίζεται η πρόοδος της Αλβανίας σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ και η «καλή πρόοδος» στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με αυτό να έχει αποδειχθεί το κλειδί για την προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας στην ΕΕ και την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Η ΠΓΔΜ, εν τω μεταξύ, ενίσχυσε επίσης τα διαπιστευτήριά της για ένταξη στην ΕΕ, λέει η επιτροπή, επειδή "έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τη βαθιά πολιτική της κρίση". Αναφέρει ότι «η πολιτική βούληση να προχωρήσουμε για άλλη μια φορά είναι σαφώς παρούσα», προσθέτοντας ότι «μια θετική αλλαγή στην πολιτική νοοτροπία έχει παρατηρηθεί σε ολόκληρη την κοινωνία, η έλλειψη της οποίας υπήρξε σημαντικό εμπόδιο για τις μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. "

Από τις εθνικές εκλογές τον Μάιο του περασμένου έτους, η νέα κυβέρνηση έπρεπε να ξεπεράσει τον βαθύ πολιτικό κατακερματισμό και να επαναφέρει τη χώρα σε δρόμο προς τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες προσθέτουν, ωστόσο, ότι «οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι μια μακρά διαδικασία που θα διαρκέσει χρόνια και η ζημιά των τελευταίων ετών δεν μπορεί να ανακληθεί εν μία νυκτί».

Σημαντικές προκλήσεις για την προώθηση της συμφιλίωσης και την ενίσχυση του κράτους δικαίου εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων - Αλβανία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο - καθεμία έχουν φιλοδοξίες να ενταχθούν στην ΕΕ και η καθεμία βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο της διαδικασίας, λέει η επιτροπή.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις προόδου που πρόκειται να δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα, το Μαυροβούνιο, το οποίο προηγουμένως θεωρήθηκε ως ηγέτης της ένταξης, πρέπει ακόμη να υποβληθεί σε «περαιτέρω προσπάθειες για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στο εκλογικό πλαίσιο».

Ξεκίνησε συνομιλίες το 2012 και άνοιξε 30 από τα 33 κεφάλαια τα οποία πρέπει να κλείσουν οι υπό ένταξη χώρες βάσει των κανόνων ένταξης στην ΕΕ. Έχει ολοκληρώσει συνομιλίες για τρία από τα 30 κεφάλαια που ανοίχτηκαν. Το σύστημα δικαιοσύνης επικρίνεται επίσης με την Επιτροπή, δηλώνοντας ότι "ολόκληρο το σύστημα κράτους δικαίου πρέπει τώρα να αποφέρει περισσότερα αποτελέσματα" και ότι "δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην περιοχή της ελευθερίας της έκφρασης ".

Για τη Σερβία, η επιτροπή αναφέρει ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος σε ορισμένους τομείς, όπως το δικαστικό σύστημα, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχει ανοίξει 12 κεφάλαια, αλλά η επιτροπή δηλώνει ότι "ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στο κράτος δικαίου, η Σερβία πρέπει τώρα να ενισχύσει τις προσπάθειές της και να αποδώσει περισσότερα αποτελέσματα".

Συγκεκριμένα, αυτό αναφέρεται στη "δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ελευθερία της έκφρασης, στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της συνολικής αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, και στην επίτευξη βιώσιμης προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος".

Το σχέδιο, το οποίο καταγράφει τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων σε καθένα από τα έξι κράτη των Βαλκανίων, επισημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να "εκπληρώσει" διάφορα κριτήρια, όπως το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

«Δεδομένης της πολύπλοκης φύσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία» δέχεται, προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν είναι -και δεν υπήρξαν ποτέ- αυτοσκοπός. Είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων. "

Η έκθεση αναφέρει ότι η Επιτροπή επιθυμεί να δώσει «ένα ισχυρό μήνυμα ενθάρρυνσης» για ολόκληρα τα Δυτικά Βαλκάνια και ένα «σημάδι των δεσμεύσεων της ΕΕ για το ευρωπαϊκό τους μέλλον».

Προειδοποιεί, πιστεύω, ότι η αντιμετώπιση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης παραμένει το «πιεστικό» ζήτημα για τις έξι χώρες.

Συνεχίζει: «Οι κυβερνήσεις των χωρών της διεύρυνσης πρέπει να υιοθετήσουν πιο ενεργά τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να τις καταστήσουν αδιάφορες ως προς το πολιτικό τους πρόγραμμα, όχι επειδή το ζητά η ΕΕ αλλά επειδή είναι προς το συμφέρον των πολιτών τους . "

Συνέχισε να διαβάζεις

Ένταξη

Ευρωβουλευτής κατηγορεί #Albanian κόμμα της αντιπολίτευσης των μπλοκ ένταξη στην ΕΕ

Δημοσιευμένα

on

αλβανία ΕΕΈνας ανώτερος ευρωβουλευτής κατηγόρησε το κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης της Αλβανίας αποτελεσματικά μπλοκάρει τις μεταρρυθμίσεις που θεωρείται ευρέως ως ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ένταξη στην ΕΕ φιλοδοξίες της χώρας ζωντανός, γράφει ο Martin Banks.
Σλοβακική κεντροδεξιά μέλος Έντουαρντ Κουκάν ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για την τρέχουσα θέση του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας (DP), τα οποία, προειδοποίησε, απειλεί να εκτροχιάσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων της ένταξης στην ΕΕ.
λεκτική επίθεσή του έχει προσθέσει απήχηση, επειδή η αντιπολίτευση DP είναι μέλος παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επίσης γνωστή ως τους χριστιανοδημοκράτες, εκ των οποίων Κουκάν είναι ένα ηγετικό μέλος.
Η μικροσκοπική βαλκανική χώρα 3 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ από 2014 - και είναι ελπιδοφόρο έναρξης διαπραγματεύσεων προσχώρησης εφέτος
Οι Βρυξέλλες προέτρεψαν την Αλβανία να εντείνει τον ρυθμό της δικαστικής μεταρρύθμισης και η σημερινή κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος προσπαθεί να εισαγάγει μια βασική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.
Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει αποκλειστεί από την ΑΣ, προς μεγάλη λύπη της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ.
Με DP σήμερα μποϊκοτάρουν το αλβανικό κοινοβούλιο, το αδιέξοδο έχει δημιουργήσει επίσης αβεβαιότητα σχετικά με τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου.
Σε συνέντευξή του, ο Κουκάν είπε σε αυτόν τον ιστότοπο, "Υποστηρίζω πλήρως όλες τις προσπάθειες, οι οποίες οδηγούν στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. Έχω καλέσει πολλές φορές τους πολιτικούς στην Αλβανία να προχωρήσουν στη σύσταση οργάνων ελέγχου και να ξεκινήσουν με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. "
Κουκάν, ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ για την αλβανική φάκελο στο κοινοβούλιο, είπε, "Ο χρόνος είναι η ουσία εδώ. Επίσης, επανειλημμένα κάλεσε την αντιπολίτευση να ξαναπάρει την εργασία τους στο κοινοβούλιο, προκειμένου να προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμιση και να κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για τις επικείμενες εκλογές. "
Ο ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, μέλος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Αλβανία, πρόσθεσε: «Θα επαναλάβω ξανά λέγοντας ότι στα δημοκρατικά συστήματα πρέπει να διεξαχθούν πολιτικές μάχες στο πλαίσιο των θεσμών που δημιουργήθηκαν για αυτόν τον σκοπό».
Τα σχόλιά του που εγκρίθηκε από τη γερμανική Σοσιαλιστική Knut Fleckenstein Fleckenstein, ο οποίος είναι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αλβανική φάκελο, ο οποίος είπε: «Δεν μπορώ να κρίνω αν η προσπάθεια να εμποδίσουν την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι το κίνητρο για την τρέχουσα θέση του DP. Ωστόσο, μια αποκλεισμένη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι σίγουρα το αποτέλεσμα αυτό, όπως το αλβανικό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να προχωρήσει με τη θέσπιση των επιτροπών λεπτομερή εξέταση. "
Είπε, «Η διαγωνιστική διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του καλοκαιριού reform.Since δικαστικό 2014 Αλβανία υπήρξε μια υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ και από τότε έχει κάνει σταθερή πρόοδο. Η έκδοση δικαστικής μεταρρύθμισης ευρείας κλίμακας είναι ένα ορόσημο στην πορεία της Αλβανίας προς την ένταξη στην ΕΕ και να γίνει μια σύγχρονη χώρα. Λιγότερη διαφθορά, λιγότερο οργανωμένο έγκλημα, είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή στην Αλβανία. "
Fleckenstein, αναπληρωτής επικεφαλής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνέχισε, "Ωστόσο, δεν πρέπει να αναβάλλουμε την απόφαση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ξανά και ξανά."
Περαιτέρω σχόλιο προέρχεται από την Susanne Melior, μια άλλη γερμανική Σοσιαλιστική ευρωβουλευτής, ο οποίος αναφέρει ότι η Αλβανία θα πρέπει να επιταχύνουν το ρυθμό της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, καθώς αυτό είναι το "κλειδί" για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην ΕΕ.
Ο Μελιόρ, μέλος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Αλβανία, δήλωσε: «Συμμερίζομαι την άποψη του Knut Fleckenstein σχετικά με αυτό το θέμα (το μπλοκάρισμα της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος)».
Αξιόπιστη εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ και την έναρξη των διαπραγματεύσεων, πιστεύει.
Αυτό είναι σύμφωνο με ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο που είπε, "Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την πρόοδο της Αλβανίας στην ΕΕ που σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις και να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Ενώ εξαιρουμένων των δραστών από το δημόσιο αξίωμα, προστασία σφύριγμα-ανεμιστήρα και σχεδιάζει να επαναξιολογήσει τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους νομικούς συμβούλους είναι ενθαρρυντικά βήματα προς τα εμπρός, οι βουλευτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την επιλεκτική δικαιοσύνη, η διαφθορά, το συνολικό μήκος των δικαστικών διαδικασιών και πολιτικές παρεμβάσεις στις έρευνες και δικαστικές υποθέσεις ».
Το ψήφισμα για την Αλβανία, που εγκρίθηκε από 546 85 ψήφους υπέρ, επισημαίνει τη σημασία της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, καλή πρόοδο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, τον Ιούνιο.
Η σημερινή κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος ήρθε στην εξουσία για να 2013 με ισχυρή εντολή για να καθαρίσει τα δικαστήρια, αφαιρώντας διεφθαρμένοι δικαστές και εισαγγελείς. Υπήρξε σχεδόν καθολική συμφωνία ότι αυτό ήταν απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι αυτό ήταν το ένα τελευταίο εμπόδιο που στέκεται στο δρόμο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. "Η Αλβανία έχει εκπληρώσει όλες τις άλλες απαιτήσεις για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και η μόνη απαίτηση ακόμα που πρέπει να πληρούνται είναι η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης», η Επιτροπή δήλωσε επίσημα το Νοέμβριο 2015.

Πριν από οκτώ μήνες, η κυβέρνηση εισήγαγε ένα σχέδιο μεταρρύθμισης. Το σχέδιο εκπονήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, σε στενή συνεργασία με τις δικαστικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ. Προέβλεπε μια διαδικασία για να κτηνίατρο τα διαπιστευτήρια και τα προσόντα όλων των δικαστών και των εισαγγελέων.

Το Δημοκρατικό Κόμμα κεντροδεξιά αντιπολίτευση αντιτάχθηκε, σχεδόν από την αρχή. Συμβιβασμούς προσφέρθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ίσης εκπροσώπησης στα διάφορα όργανα που θα συσταθεί για να επιβλέπει το νέο σύστημα έλεγχου και ραντεβού. Κατά συνέπεια, η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας εγκρίθηκε από το αλβανικό κοινοβούλιο τον Ιούλιο, με την υποστήριξη της αντιπολίτευσης.

Διαφήμιση

Αλλά τώρα το DP είναι σε αντίθεση και πάλι με εκατό 50 εκπροσώπησή της στα όργανα της μεταρρύθμισης που εμπλέκονται, θα ήταν σε θέση να εμποδίσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόοδο. Αυτή τη στιγμή μποϊκοτάρει το ίδιο το Κοινοβούλιο, έχει οργανώσει διαδηλώσεις και απαιτεί τώρα η κυβέρνηση να παραιτηθεί, παρά τις προγραμματισμένες νέες εκλογές τον Ιούνιο.

Ο αρχηγός του DP Lulzim Basha, ο οποίος αρνείται να εμποδίσει τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, κατηγορήθηκε πρόσφατα για υποκίνηση βίας μετά από έκκληση "στους πολίτες να αντιδράσουν βίαια κατά των κρατικών θεσμών". Εάν κριθεί ένοχος. μπορούσε να περάσει έως και τρία χρόνια πίσω από τα κάγκελα.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Μεγέθυνση

#Moldova Κρίση απειλεί τα διαπιστευτήριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσιευμένα

on

Μολδαβική κρίση

Είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης και ενδεχομένως η πιο διεφθαρμένη χώρα της. Η Μολδαβία, μια μικρή αλλά ζωτικής σημασίας χώρα στην Ανατολική Ευρώπη, αντιμετωπίζει σημαντικές εκλογές τον Οκτώβριο και φιλοξενεί ελπίδες, έστω και εξασθενημένες, για ένταξη στην ΕΕ. Όμως, οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν ότι η πρώτη προτεραιότητά της βρίσκεται αλλού - να καθαρίσει αυτό που οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι είναι ένα απόλυτα διεφθαρμένο σύστημα.

Γράφοντας στο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Ανασκόπηση, Ο Martin Banks λέει: «Πριν από δύο χρόνια, ολόκληρη η Ευρώπη σοκαρίστηκε από το αποτέλεσμα του τραγικού« βασιλικού κυνηγιού ». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τυχαία δολοφονία του νεαρού επιχειρηματία και τις επακόλουθες ντροπιαστικές προσπάθειες εκ μέρους του γενικού εισαγγελέα της χώρας Corneliu Gurin να αποκρύψτε το περιστατικό από τα δημόσια μάτια. Ακόμη και αξιωματούχοι της ΕΕ αναγκάστηκαν να σχολιάσουν το γεγονός και επέκριναν την κυβέρνηση της Μολδαβίας για τη «μη ευρωπαϊκή συμπεριφορά» της.

Διαφήμιση

Το ίδιο το κυνήγι δεν έπρεπε να πραγματοποιείται, καθώς οργανώθηκε σε μια περιορισμένη περιοχή σε ένα φυσικό πάρκο.

Αλλά αυτή η περίπτωση αποδείχθηκε ότι είναι μόνο το μικρό μέρος ενός τεράστιου παγόβουνου της διαφθοράς που πλήττει την κυρίαρχη ελίτ της Μολδαβίας.

Ένα άλλο σκάνδαλο είναι αυτό της λεγόμενης «ληστείας του αιώνα» - η οποία πάνω από δύο χρόνια παραμένει αναστατωμένη μέχρι σήμερα - όταν σε μια εκπληκτική εξέλιξη, οι κρατικοί φορείς ελέγχου ξαφνικά διαπίστωσαν ότι 1 δις δολάρια κρατικού χρήματος εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από τους μεγάλους Banca de Economii.
Ο ευρωπαϊκός και διεθνής Τύπος και τα ΜΜΕ αφιέρωσαν λεπτομερή κάλυψη της ληστείας.

Διαφήμιση

Το γεγονός ότι ένα τέτοιο τεράστιο ποσό θα κλαπεί από κρατικούς αξιωματούχους και ολιγάρχες από το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας ώθησε πολλούς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η Μολδαβία είχε απλώς καταληφθεί από διεφθαρμένους πολιτικούς και ολιγάρχες.

Πολλοί θα ισχυριζόταν ότι ο κύριος υπεύθυνος εξακολουθεί να είναι ελεύθερος, δηλαδή ο επιχειρηματίας Βλάντιμιρ Πλατόνιτς, ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη Μολδαβία.

Οι Μολδαβοί καταδίκασαν πρόσφατα τον πρώην πρωθυπουργό τους Βλαντ Φιλάτ και τον καταδίκασαν σε εννέα χρόνια φυλάκισης για την εικαζόμενη συμμετοχή του στο έγκλημα, αλλά πολλοί αμφιβάλλουν ότι είναι η πραγματική φιγούρα πίσω από τη ληστεία και όχι «κατσικίσιο».

Ο Πλακούνιτς δεν ονομάζεται σκιάχτης κυβερνήτης της Μολδαβίας για τίποτα και πολλοί ισχυρίζονται ότι ο ίδιος, και όχι ο Φιλάτ, ήταν ο κύριος δικαιούχος πίσω από το έγκλημα.

Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει επίσης η περίπτωση του διακεκριμένου επιχειρηματία Μολδαβίας / Ρουμάνου Ilan Shor, ο οποίος λέγεται επίσης ότι συνδέεται με ληστεία τραπεζών. Ο Shor - ένας από τους άντρες στο επίκεντρο των κατηγοριών - κατηγορήθηκε μόνο για ένα αδίκημα - κατάχρηση εξουσίας ενώ ήταν υπεύθυνος για την Banca de Economii. Οι χρηματοοικονομικές δομές της Μολδαβίας που ελέγχονται από τον Shor αναφέρονται στην σκανδαλώδη έκθεση Kroll - εταιρεία ελέγχου και χρηματοοικονομικής ασφάλειας που προσλήφθηκε από την κυβέρνηση της Μολδαβίας για να διερευνήσει την υπόθεση. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι ο Ilan Shor είναι απλά ομήρος του Plahotniuc για να εγγυηθεί ότι μόλις ο στενός συνεργάτης του δεν θα διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες στο εξωτερικό (για παράδειγμα στη Ρουμανία όπου ζητείται να αντιμετωπιστεί για περαιτέρω δίωξη) που μπορεί να ρίξει σκιά στο Plahotniuc .

Υπάρχουν ορισμένα άλλα γεγονότα που προκαλούν ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι μερικοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν δώσει στοιχεία σε σχέση με τη ληστεία σκοτώθηκαν πρόσφατα. Οι τοπικές πηγές ανέφεραν ότι ορισμένοι βασικοί μάρτυρες είχαν "πεθάνει με θλίψη" πρόσφατα - ένας από αυτούς είναι ο βουλευτής Ion Butmalay καθώς και αρκετοί από το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας της Μολδαβίας. Επίσης, ορισμένα σημαντικά τραπεζικά αρχεία που περιέχουν σημαντικές οικονομικές πληροφορίες χάθηκαν σε μια πυρκαγιά. Ο Μιχαήλ Γκόφμαν, πρώην αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, διερευνά τώρα τις δηλώσεις του στον Τύπο σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων σε προγράμματα διαφθοράς που οδήγησαν στη ληστεία.

Αυτό οδήγησε πολλούς να υποδείξουν ότι ο Plahotniuc και οι συνεργάτες του απλά προσπάθησαν να καταστρέψουν όλα τα στοιχεία του και της συμμετοχής τους.

Έχει οδηγήσει στο γενικό συμπέρασμα ότι η χώρα χρειάζεται άσχημα να απαλλαγεί από τον κανόνα του Πλατόνιουκ, του υψηλόβαθμου μέλους του Δημοκρατικού Κόμματος, και των διεφθαρμένων πολιτικών που φαίνεται να είναι περισσότερο πρόθυμοι να ακολουθήσουν μετά από αυτό.
Όπως λέει ο Δρ. Theodore Karasik, του Ινστιτούτου του Λέξινγκτον, λέει ότι ο Πλατόνιτς είναι "πολιτικός βασιλιάς που έχει κατακτήσει το κράτος της Μολδαβίας".

Αυτός και άλλοι ισχυρίζονται ότι η Μολδαβία είναι ένα διεφθαρμένο κράτος όπου κορυφαίοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της κυβέρνησης, παραβιάζουν νόμους κατά βούληση.

Είναι προφανές ότι μόνο η περίπτωση αυτή απαιτεί διεξοδική διερεύνηση υπό στενή διεθνή επίβλεψη.

Ο Karasik και άλλοι ξένοι εμπειρογνώμονες λένε ότι η Μολδαβία δεν έχει δείξει «καμία πρόοδο» στην καταπολέμηση της διαφθοράς και ότι η «δύναμη πίσω από το θρόνο» - Plahotniuc - κατέχει βασικές επίσημες θέσεις και, στην πραγματικότητα, κυβερνά τη χώρα αυτή τη στιγμή.

Η μόνη λύση, λέγεται, είναι να απομακρυνθεί ο πολιτικός και οικονομικός χώρος του Plahotnuic, ο μοναδικός ολιγάρχης της χώρας.

Η Μολδαβία είναι μια μικρή μετα-σοβιετική δημοκρατία που βρίσκεται μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας. Η χώρα θεωρείται μία από τις φτωχότερες της Ευρώπης, αλλά, παρά το γεγονός αυτό, είναι γνωστή για την ισχυρή της προσπάθεια να γίνει όλο και πιο κοντά στην ΕΕ. Ως μέρος της αμφιλεγόμενης πολιτικής της ΕΕ για την Ανατολική Γειτονία, η Μολδαβία κάποτε, στην πραγματικότητα, αποκαλείται «ιστορία επιτυχίας» για τις προσπάθειές της για μεταρρύθμιση της οικονομίας καθώς και του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος (με τη βοήθεια ευρωπαϊκών πόρων).

Όμως, για όλα αυτά, η Μολδαβία εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως μια ιδιαίτερα διεφθαρμένη χώρα, η οποία κυβερνάται από διεφθαρμένους πολιτικούς και ολιγάρχες, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να ευνοείται από την Ευρώπη για την πρόθεση να ακολουθήσει την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Αυτή είναι η ίδια Μολδαβία, πρέπει να σημειωθεί ότι κατέταξε το 103 από το 168 στο δείκτη διαφθοράς 2015 Transparency International.

Ένα σχετικά νέο κίνημα διαμαρτυρίας, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια, λέει ότι θέλει απαντήσεις από πολιτικούς πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Θέλει να μάθει πώς η κατάσταση θα μπορούσε να έχει γίνει τόσο βαθιά ριζωμένη και λέει ότι οι αξιωματούχοι που απέτυχαν να την αποτρέψουν πρέπει να τιμωρηθούν.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Αντριάν Καντού είπε, "Υπάρχει απογοήτευση. Απογοήτευση σε ολόκληρη την πολιτική τάξη. Απογοήτευση ότι τα πράγματα παραμένουν όπως είναι γιατί δεν δημιουργούμε λειτουργικούς θεσμούς. Επομένως, η πολιτική ελίτ πρέπει να έχει αυτό το κάλεσμα αφύπνισης."

Η κρίση, λέει, θα μπορούσε ακόμη και να επηρεάσει τις προσπάθειες της Μολδαβίας να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Είμαστε πολύ κοντά στην απογοήτευση των διεθνών εταίρων μας. Εάν δεν μεταβούμε από μηνύματα σε πραγματικές ενέργειες, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε εντελώς την αξιοπιστία μας".

Σύμφωνα με τις πηγές της αντιπολίτευσης "το σύνολο του κρατικού συστήματος χρειάζεται τον καθορισμό".

Όμως, για πολλούς ανθρώπους στους δρόμους του Κισινάου, αυτή η αξιοπιστία έχει ήδη χαθεί.

Σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, μια νίκη τον Οκτώβριο από τον Plahotnuic ή τους συνεργάτες του, προκαλεί πρόβλημα για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Το ΔΝΤ έχει παράσχει μαζικές πιστώσεις στη Μολδαβία μόνο για να δει τα κεφάλαια των τραπεζών εξαφανίζονται μυστηριωδώς. Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το ΔΝΤ δεν πρέπει να παράσχει την επόμενη δόση μέχρι να βελτιωθεί η διαφάνεια και να ληφθούν μέτρα κατά της δωροδοκίας.

Σύμφωνα με τον Dr.Karasik «η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να υποστηρίξουν καθαρές προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία». Αυτό σημαίνει, «κανένας άσχημος πολιτικός, όπως ο Plahotnuic, να είναι βιώσιμοι υποψήφιοι για κορυφαίες δημόσιες υπηρεσίες».

Η Μολδαβία μπορεί να κάνει καλύτερα.

 

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις