Συνδεθείτε μαζί μας

Βέλγιο

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκτησης και ανθεκτικότητας 5.9 δισεκατομμυρίων ευρώ του Βελγίου

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θετική αξιολόγηση του σχεδίου αποκατάστασης και ανθεκτικότητας του Βελγίου. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ΕΕ για την εκταμίευση επιχορηγήσεων 5.9 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκτησης και ανθεκτικότητας (RRF). Αυτή η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του Βελγίου. Θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στο να επιτρέψει στο Βέλγιο να αναδειχθεί ισχυρότερο από την πανδημία COVID-19. Το RRF - στο επίκεντρο του NextGenerationEU - θα παρέχει έως 672.5 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το βελγικό σχέδιο αποτελεί μέρος μιας άνευ προηγουμένου συντονισμένης ανταπόκρισης της ΕΕ στην κρίση COVID-19, για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων με την υιοθέτηση των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων, για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας και της συνοχής της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο του Βελγίου βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισμό RRF. Η ανάλυση της Επιτροπής εξέτασε, ιδίως, εάν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο του Βελγίου υποστηρίζουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις · συμβολή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο · και να ενισχύσει το αναπτυξιακό δυναμικό του, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα. Διασφάλιση των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων του Βελγίου Η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι το σχέδιο του Βελγίου αφιερώνει το 50% της συνολικής του διάθεσης σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε μέτρα για την υποστήριξη της ανακαίνισης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα για την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης, την ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών, όπως παραγωγή υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα και μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην πράσινη κινητικότητα. Προβλέπει επίσης σημαντικές επενδύσεις για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος της ξηρασίας και την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το σχέδιο του Βελγίου αφιερώνει το 27% της συνολικής του διάθεσης σε μέτρα που υποστηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος δικαιοσύνης, την παροχή κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της ικανότητας στον κυβερνοασφάλεια του Βελγίου και την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη του 5G.

Διαφήμιση

Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας του Βελγίου

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο του Βελγίου περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο αμοιβαίως ενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων ή ενός σημαντικού υποσυνόλου των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στο Βέλγιο από το Συμβούλιο κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το 2019 και 2020. Περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών και τη δημοσιονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των συντάξεων, την προώθηση της κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, των βιώσιμων μεταφορών, της ενεργειακής μετάβασης, της έρευνας και της καινοτομίας και της ψηφιακής υποδομής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen είπε: «Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως στο σχέδιο αποκατάστασης και ανθεκτικότητας του Βελγίου. Το NextGenerationEU θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την οικοδόμηση του μέλλοντος στο οποίο δεσμευόμαστε. Τα 5.9 δισεκατομμύρια ευρώ που διατίθενται στο Βέλγιο θα χρηματοδοτήσουν μέτρα που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός πιο πράσινου, πιο ψηφιακού μέλλοντος για όλους τους πολίτες του. Το σχέδιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που θα επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση του Βελγίου, με το 50% της χρηματοδότησης να κατευθύνεται προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Θα υποστηρίξουμε το Βέλγιο σε κάθε βήμα για να διασφαλίσουμε την πλήρη υλοποίηση του οράματος που περιέχεται στο σχέδιο. "

Διαφήμιση

Το σχέδιο προβλέπει επίσης μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση των κανονιστικών και διοικητικών επιβαρύνσεων και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του Βελγίου, συμβάλλοντας έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στον κανονισμό RRF. Υποστήριξη εμβληματικών επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών σχεδίων Το σχέδιο του Βελγίου προτείνει έργα σε επτά ευρωπαϊκές περιοχές. Πρόκειται για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που αντιμετωπίζουν ζητήματα που είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη σε τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, το Βέλγιο πρότεινε να προσφέρει περισσότερα από 1 δισ. Ευρώ για την ανακαίνιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης, για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Το Βέλγιο πρότεινε επίσης να προσφέρει περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των ψηφιακών, γλωσσικών και τεχνικών δεξιοτήτων ευάλωτων ομάδων, ατόμων που αναζητούν εργασία και νέων, για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν προκαλεί σημαντική ζημία στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό RRF. Τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει το Βέλγιο θεωρούνται κατάλληλα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το σχέδιο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές θα προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης που σχετίζονται με τη χρήση κεφαλαίων.

Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους Εκτελεστικός αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis (απεικονίζεταιείπε: «Το σχέδιο ανάκαμψης του Βελγίου θα βοηθήσει την οικονομία της χώρας να ανακάμψει από τις διαδοχικές κλειδαριές COVID και να πάρει μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή πορεία. Το μισό σχέδιο είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη των κλιματικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για να καταστούν τα κτίρια πιο ενεργειακά αποδοτικά, να υποστηρίξουν την πράσινη κινητικότητα και τις εναλλακτικές ενεργειακές τεχνολογίες. Η μεταρρύθμιση του ευρέως χρησιμοποιούμενου συστήματος φορολογίας αυτοκινήτων θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Το σχέδιο θα υποστηρίξει μια προσπάθεια ψηφιοποίησης στη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, η οποία θα βοηθήσει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος. Υποστηρίζω ιδιαίτερα τα μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους μαθητές και τους εργαζόμενους να έχουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες, προετοιμάζοντας τη βελγική αγορά εργασίας για το μέλλον. Τέλος, χαιρετίζουμε τα μέτρα που θα καλύψουν τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε κοινωνική στέγαση και πρόωρης φροντίδας παιδιών.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για τη χορήγηση επιχορηγήσεων 5.9 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Βέλγιο βάσει του RRF. Το Συμβούλιο θα έχει, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επέτρεπε την εκταμίευση 770 εκατ. Ευρώ στο Βέλγιο για προχρηματοδότηση. Αυτό αντιπροσωπεύει το 13% του συνολικού ποσού που διατίθεται για το Βέλγιο. Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των ορόσημων και των στόχων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο στην εφαρμογή των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni είπε: «Το σχέδιο του Βελγίου καθορίζει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα πρέπει να δώσει σημαντική ώθηση τόσο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας όσο και στην περιβαλλοντική και κοινωνική της βιωσιμότητα. Τα δύο τρίτα των επενδύσεων του σχεδίου υποστηρίζουν την πράσινη ή ψηφιακή μετάβαση. Η μεταρρύθμιση του εταιρικού συστήματος αυτοκινήτων και οι επενδύσεις σε ηλεκτρικά λεωφορεία, σταθμούς φόρτισης και ποδηλατοδρόμους θα μειώσουν τις εκπομπές και θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα. Τα σχολεία και οι αγροτικές περιοχές θα έχουν βελτιωμένη συνδεσιμότητα, ενώ τα συστήματα δικαιοσύνης, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης θα έχουν σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα μέσω της ψηφιοποίησης. Τέλος, οι επενδύσεις σε δεξιότητες πρέπει να διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, να μειώσουν το ψηφιακό χάσμα και να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας για τους νέους ».

Βέλγιο

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: ​​Το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία λαμβάνουν 373 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, ΜΜΕ και κοινωνικής ένταξης

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή χορήγησε 373 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΤΠΑ) στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία για να βοηθήσουν τις χώρες με αντιμετώπιση και επισκευή έκτακτης ανάγκης για τον κορωνοϊό στο πλαίσιο ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ-ΕΕΤο Στο Βέλγιο, η τροποποίηση του ΕΠ της Βαλλονίας θα κάνει διαθέσιμα επιπλέον 64.8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού για υπηρεσίες υγείας και καινοτομίας.

Τα κεφάλαια θα στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, κυβερνοασφάλειας, ιστοσελίδων και διαδικτυακών καταστημάτων, καθώς και την περιφερειακή πράσινη οικονομία μέσω ενεργειακής απόδοσης, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης έξυπνων πόλεων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα δημόσιες υποδομές. Στη Γερμανία, στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Έσσης, 55.4 εκατομμύρια ευρώ θα υποστηρίξουν ερευνητική υποδομή που σχετίζεται με την υγεία, διαγνωστική ικανότητα και καινοτομία σε πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και επενδύσεις έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς του κλίματος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή η τροπολογία θα παρέχει επίσης υποστήριξη σε ΜΜΕ και κεφάλαια για νεοσύστατες επιχειρήσεις μέσω επενδυτικού ταμείου.

Στο Sachsen-Anhalt, 75.7 εκατομμύρια ευρώ θα διευκολύνουν τη συνεργασία ΜΜΕ και ιδρυμάτων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, και παρέχει επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Επιπλέον, τα κεφάλαια θα επιτρέψουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων, θα υποστηρίξουν την ψηφιακή καινοτομία στις ΜΜΕ και θα αποκτήσουν ψηφιακό εξοπλισμό για σχολεία και πολιτιστικά ιδρύματα. Στην Ιταλία, το εθνικό ΕΠ «Κοινωνική Ένταξη» θα λάβει 90 εκατ. Ευρώ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις, άστεγους ή ακραίες περιθωριοποιήσεις, μέσω υπηρεσιών «Housing First» που συνδυάζουν την παροχή άμεσης στέγασης με κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης Το

Διαφήμιση

Στην Ισπανία, 87 εκατ. Ευρώ θα προστεθούν στο ΕΠ του ΕΚΤ για το Castilla y León για να στηρίξουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους που είχαν αναστείλει ή μειωθεί τα συμβόλαιά τους λόγω της κρίσης. Τα χρήματα θα βοηθήσουν επίσης τις μεγάλες επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις, ειδικά στον τουριστικό τομέα. Τέλος, τα κεφάλαια χρειάζονται για να επιτρέψουν στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες να συνεχίσουν με ασφαλή τρόπο και να διασφαλίσουν την εκπαιδευτική συνέχεια σε όλη την πανδημία, προσλαμβάνοντας επιπλέον προσωπικό.

Το REACT-EU είναι μέρος του NextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση 50.6 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για προγράμματα πολιτικής συνοχής κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022. Τα μέτρα επικεντρώνονται στη στήριξη της ανθεκτικότητας στην αγορά εργασίας, των θέσεων εργασίας, των ΜΜΕ και των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος, καθώς και στη δημιουργία μελλοντικών βάσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Βέλγιο

Η κλιματική αλλαγή έκανε τις θανατηφόρες πλημμύρες στη Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον 20% πιο πιθανές - μελέτη

Δημοσιευμένα

on

By

Ένα σπίτι που χτυπήθηκε από κατολίσθηση φαίνεται μετά από ισχυρή βροχή που προκάλεσε πλημμύρες σε πόλεις γύρω από τη λίμνη Κόμο στη βόρεια Ιταλία, στο Λάγιο της Ιταλίας. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Κλιματική αλλαγή έχει κάνει εξαιρετικά γεγονότα βροχοπτώσεων του είδους που έστειλαν θανατηφόρους χειμάρρους νερού σε περιοχές της Γερμανίας και του Βελγίου τον περασμένο μήνα τουλάχιστον 20% πιο πιθανό να συμβούν στην περιοχή, είπαν οι επιστήμονες την Τρίτη, γράφει η Isla Binnie, Reuters.

Η νεροποντή πιθανότατα έγινε πιο έντονη και από την κλιματική αλλαγή. Μια ημέρα βροχοπτώσεων μπορεί τώρα να είναι έως και 19% πιο έντονη στην περιοχή από ό, τι θα ήταν αν οι παγκόσμιες ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες δεν είχαν αυξηθεί κατά 1.2 βαθμούς Κελσίου (2.16 βαθμούς Φαρενάιτ) πάνω από τις προβιομηχανικές θερμοκρασίες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από το World Weather Attribution ( WWA) επιστημονική κοινοπραξία.

Διαφήμιση

"Σίγουρα θα πάρουμε περισσότερα από αυτό σε ένα θερμό κλίμα", δήλωσε ο συμπρωταγωνιστής της ομάδας Friederike Otto, επιστήμονας του κλίματος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι θανατηφόρα», είπε η Ότο, υπενθυμίζοντας ότι επικοινώνησε επειγόντως με τα μέλη της οικογένειας που ζουν στις πληγείσες περιοχές για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλή όταν έπληξαν οι πλημμύρες. «Για μένα ήταν πολύ κοντά στο σπίτι».

Με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες δέχονται αυξανόμενη πίεση για να καθορίσουν ακριβώς πόσο φταίει η κλιματική αλλαγή.

Διαφήμιση

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ξηρασία των ΗΠΑ, ένα θανατηφόρο καναδικό κύμα καύσωνα και οι πυρκαγιές στην Αρκτική της Σιβηρίας επιδεινώθηκαν από μια θερμαινόμενη ατμόσφαιρα.

Οι βροχοπτώσεις στις 12-15 Ιουλίου πάνω από την Ευρώπη προκάλεσαν πλημμύρες που παρέσυραν σπίτια και ηλεκτρικά καλώδια και άφησαν περισσότερους από 200 νεκρούς, κυρίως στη Γερμανία. Δεκάδες πέθαναν στο Βέλγιο και χιλιάδες αναγκάστηκαν επίσης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ολλανδία. Διαβάστε περισσότερα.

"Το γεγονός ότι οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου - αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό", δήλωσε ο επιστήμονας του κλίματος Ραλφ Τούμι στο Ινστιτούτο Grantham του Imperial College London, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. "Πουθενά δεν είναι ασφαλές."

Αν και ο κατακλυσμός ήταν άνευ προηγουμένου, οι 39 επιστήμονες της WWA διαπίστωσαν ότι τα τοπικά πρότυπα βροχοπτώσεων είναι πολύ μεταβλητά.

Έτσι, πραγματοποίησαν την ανάλυσή τους σε μια ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται σε μέρη της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, των Κάτω Χωρών, του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας. Χρησιμοποίησαν τοπικά αρχεία καιρού και προσομοιώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών για να συγκρίνουν την πλημμύρα του Ιουλίου με αυτό που αναμενόταν σε έναν κόσμο που δεν επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή.

Επειδή ο θερμότερος αέρας συγκρατεί περισσότερη υγρασία, οι καταιγίδες του καλοκαιριού σε αυτήν την περιοχή είναι τώρα 3-19% πιο βαριές από ότι θα ήταν χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη, διαπίστωσαν οι επιστήμονες.

Και το ίδιο το γεγονός ήταν οπουδήποτε από 1.2 έως 9 φορές - ή 20% έως 800% - πιο πιθανό να είχε συμβεί.

Αυτό το ευρύ φάσμα αβεβαιότητας εξηγήθηκε εν μέρει από την έλλειψη ιστορικών αρχείων, εξήγησε το WWA και επιδεινώθηκε από τις πλημμύρες που κατέστρεψαν τον εξοπλισμό που παρακολουθούσε τις συνθήκες των ποταμών. Διάβασε περισσότερα.

Ωστόσο, η "μελέτη επιβεβαιώνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καταστροφή των πλημμυρών", δήλωσε ο Stefan Rahmstorf, επιστήμονας και ωκεανογράφος στο Potsdam Institute for Climate Impact Research, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

"Αυτό είναι σύμφωνο με το εύρημα της πρόσφατης έκθεσης IPCC, η οποία διαπίστωσε ότι τα φαινόμενα ακραίων βροχοπτώσεων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως", πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια επιτροπή του ΟΗΕ για το κλίμα ευρήματα. Διάβασε περισσότερα.

Συνέχισε να διαβάζεις

Βέλγιο

Επτά κάτοικοι του βελγικού γηροκομείου πεθαίνουν μετά την έξαρση της γενεαλογίας B.1.621 του COVID-19

Δημοσιευμένα

on

By

Επτά κάτοικοι ενός γηροκομείου στο Βέλγιο πέθαναν μετά τη μόλυνση από μια σειρά από τον κορωνοϊό που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κολομβία παρά το πλήρες εμβόλιο, δήλωσε η ομάδα ιολογίας που πραγματοποίησε εξετάσεις την Παρασκευή (6 Αυγούστου), γράφει η Sabine Siebold, Reuters.

Η ομάδα της ιολογίας είπε ότι οι κάτοικοι είχαν μολυνθεί από τη γενιά B.1.621 του COVID-19 που προήλθε από την Κολομβία και εντοπίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα περιστατικά στην Ευρώπη ήταν σπάνια.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει καταχωρίσει τη γενεαλογία B1.621 ως μέρος της παραλλαγής Kappa του κορονοϊού, αλλά όχι ως παραλλαγή η ίδια.

Διαφήμιση

Οι επτά άνθρωποι που πέθαναν στο γηροκομείο στη βελγική πόλη Zaventem, κοντά στις Βρυξέλλες, ήταν όλοι 80 ή 90 ετών και μερικοί από αυτούς ήταν ήδη σε κακή φυσική κατάσταση, δήλωσε ο Marc Van Ranst, ιολόγος στο Πανεπιστήμιο Leuven που πραγματοποίησε δοκιμές για τον ιό που βρέθηκε στο γηροκομείο.

"Είναι ανησυχητικό", δήλωσε ο Van Ranst, σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι κάτοικοι πέθαναν παρά το ότι ήταν πλήρως εμβολιασμένοι κατά του COVID-19.

Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν εάν η γενεαλογία B.1.621 είναι πιο μεταδοτική από άλλες γενεές ή παραλλαγές του κορονοϊού, είπε.

Διαφήμιση

Στο Βέλγιο, ο B.1.621 αντιπροσωπεύει σήμερα λιγότερο από το 1% των γνωστών περιπτώσεων COVID-19, είπε, σε σύγκριση με το 2% των περιπτώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και περισσότερες από αυτές στη Φλόριντα.

Στο γηροκομείο στο Zaventem, 21 κάτοικοι μολύνθηκαν με την παραλλαγή μαζί με πολλά μέλη του προσωπικού, δήλωσε ο Van Ranst στο Reuters. Το μολυσμένο προσωπικό παρουσίασε μόνο ήπια συμπτώματα.

Ο Βαν Ράνστ είπε ότι η κυρίαρχη παραλλαγή του κορωνοϊού στο Βέλγιο με περίπου το 95% των λοιμώξεων είναι το Δέλτα, που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, ακολουθούμενο από τον Άλφα που ήταν προηγουμένως κυρίαρχος στη Βρετανία.

Πρόσθετες δοκιμές θα διεξαχθούν την Παρασκευή για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο οι κάτοικοι του γηροκομείου να πέθαναν από διαφορετική παραλλαγή του ιού ή διαφορετική αναπνευστική ασθένεια, δήλωσε ο Van Ranst.

«Είναι απίθανο αλλά όχι αδύνατο», είπε.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις