Συνδεθείτε μαζί μας

Καταλανικά

Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώς στήριξης για εταιρείες έντασης ενέργειας στην Ισπανία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ισπανικό καθεστώς για την αποζημίωση εν μέρει εταιρειών έντασης ενέργειας για το κόστος που προκύπτει για τη χρηματοδότηση της στήριξης για (i) παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ισπανία, (ii) συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στην Ισπανία και (iii) ηλεκτροπαραγωγή σε ισπανικά μη χερσονήσια εδάφη. Το καθεστώς, το οποίο θα εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και θα έχει προσωρινό ετήσιο προϋπολογισμό 91.88 εκατ. Ευρώ, θα ωφελήσει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία σε τομείς που είναι ιδιαίτερα εντατικοί στην ενέργεια (εξ ου και με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την προστιθέμενη αξία της παραγωγής) και πιο εκτεθειμένοι στο διεθνές εμπόριο.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν αποζημίωση έως και 85% κατ 'ανώτατο όριο της συνεισφοράς τους στη χρηματοδότηση της στήριξης της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις μη χερσονήσιες περιοχές της Ισπανίας. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ειδικότερα, το Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014-2020, οι οποίες έχουν παραταθεί έως το τέλος του 2021. Οι κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπουν μειώσεις - έως ένα ορισμένο επίπεδο - των εισφορών που επιβάλλονται σε εταιρείες έντασης ενέργειας που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους τομείς και εκτίθενται στο διεθνές εμπόριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους .

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αποζημίωση θα χορηγηθεί μόνο σε εταιρείες έντασης ενέργειας που εκτίθενται στο διεθνές εμπόριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών. Το μέτρο θα προωθήσει τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα και θα εξασφαλίσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των χρηστών και των βιομηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε σχέση με αυτό το καθεστώς, οι ισπανικές αρχές έχουν επίσης κοινοποιήσει στην Επιτροπή ένα μέτρο που παρέχει εγγυήσεις σε σχέση με μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνάπτονται από εταιρείες έντασης ενέργειας για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το λεγόμενο αποθεματικό ταμείο to Guarantee Large Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (FERGEI).

Αυτό το σύστημα εγγύησης αποσκοπεί στη διευκόλυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως το 2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς κρατικής εγγύησης δεν συνιστά ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην Μητρώο κρατικών ενισχύσεων.

Καταλανικά

Η Επιτροπή εγκρίνει ισπανικό καθεστώς εγγυήσεων ύψους 2.55 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ορισμένων αυτοαπασχολούμενων και εταιρειών για ζημίες που υπέστησαν λόγω της εκδήλωσης κοροναϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ισπανικό καθεστώς 2.55 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ορισμένων αυτοαπασχολούμενων και εταιρειών, οι οποίες ακολουθούν συμφωνίες δικαστικής σύνθεσης, για ζημίες που υπέστησαν λόγω της εκδήλωσης κοροναϊού. Η αποζημίωση θα έχει τη μορφή δημόσιων εγγυήσεων για επιστρεπτέα νέα δάνεια που χορηγούνται από εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και νέα χαρτονομίσματα που εκδίδονται στην Εναλλακτική Αγορά Σταθερού Εισοδήματος. Σύμφωνα με το καθεστώς, περίπου 15,000 αυτοαπασχολούμενοι και εταιρείες με επικυρωμένες συμβάσεις σύνθεσης με πιστωτές μετά από δικαστική διαδικασία αφερεγγυότητας θα αποζημιωθούν για ζημίες που προκλήθηκαν μεταξύ 14 Μαρτίου και 20 Ιουνίου 2020.

Αυτή η περίοδος συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση εφάρμοσε περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Η Επιτροπή αξιολόγησε το υπό εξέταση μέτρο Άρθρο 107 (2) (β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή συγκεκριμένων τομέων για τις ζημίες που προκαλούνται από έκτακτα συμβάντα, όπως το ξέσπασμα του κοροναϊού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ισπανικό καθεστώς θα αντισταθμίσει τις ζημίες που συνδέονται άμεσα με τους περιορισμούς εκδήλωσης κοροναϊών.

Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση των ζημιών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην δημόσιο μητρώο περίπτωση, με τον αριθμό υπόθεσης SA.59045.

Συνέχισε να διαβάζεις

Καταλανικά

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν εάν θα άρει την κοινοβουλευτική ασυλία του Puigdemont

Δημοσιευμένα

on

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέστρεψε να εξετάσει τη Δευτέρα (16 Νοεμβρίου) εάν θα άρει την κοινοβουλευτική ασυλία του πρώην ηγέτη της Καταλονίας Carles Puigdemont (φωτό). Η ακρόαση του Puigdemont - μαζί με δύο άλλους καταλανικούς αυτονομιστές - διακόπηκε για επτά μήνες λόγω πανδημίας κοροναϊού. Ο Puigdemont διέφυγε το 2017 αφού η Ισπανία εξέδωσε ένταλμα για να τον συλλάβει για το ρόλο του σε αυτό που η Μαδρίτη θεώρησε παράνομο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, γράψτε την Ana Lazaro και τον Jack Parrock.

Κατέληξε στο Βέλγιο και είναι βουλευτής του ΕΚ από τότε που εκλέχθηκε το 2019. Η επιτροπή νομικών υποθέσεων του ΕΚ σκέφτεται να άρει την ασυλία του - η οποία εμποδίζει τη Μαδρίτη να ζητήσει την έκδοσή του - κατόπιν αιτήματος της Ισπανίας. Η Μαδρίτη ζήτησε το ίδιο για δύο άλλους ευρωβουλευτές υπέρ της ανεξαρτησίας, τον Toni Comín και την Clara Ponsatí.

Μετά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, η επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά στις 7 Δεκεμβρίου, όπου θα μπορούν να μιλήσουν οι τρεις ευρωβουλευτές.

Εάν αρθεί η ασυλία τους, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις μήνες, η Ισπανία θα μπορούσε να ζητήσει εκ νέου έκδοση. Οι Βέλγοι και οι σκωτσέζοι δικαστές, οι χώρες διαμονής των τριών ευρωβουλευτών, θα αποφασίσουν τότε. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας θέλει τους καταλανικούς πολιτικούς να δικάζονται για εξόφληση, υπεξαίρεση και ανυπακοή για τη συμμετοχή τους στο δημοψήφισμα του 2017.

Συνέχισε να διαβάζεις

Καταλανικά

Η Ισπανία ελπίζει να λάβει τα πρώτα εμβόλια Pfizer στις αρχές του 2021 - υπουργός

Δημοσιευμένα

on

By

Η Ισπανία θα λάβει τα πρώτα της εμβόλια κατά του COVID-19 που ανέπτυξε η Pfizer και ο συνεργάτης της BioNTech στις αρχές του 2021, δήλωσε ο υπουργός Υγείας την Τρίτη (10 Νοεμβρίου), στο πλαίσιο συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γράψτε τους Inti Landauro, Belen Carreno και Nathan Allen.

Η ΕΕ ελπίζει να υπογράψει σύντομα συμβόλαιο για εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των δύο εταιρειών ότι είχε αποδειχθεί περισσότερο από 90% αποτελεσματικό, σε μια σημαντική νίκη στον αγώνα κατά του πανδημία κορωνοϊού.

Η Ισπανία θα λάβει αρχικά 20 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου, αρκετές για να ανοσοποιήσουν 10 εκατομμύρια ανθρώπους, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Σαλβαδόρ Ιλία στον κρατικό τηλεοπτικό οργανισμό TVE, προσθέτοντας ότι ο εμβολιασμός θα ήταν δωρεάν.

Αρκετοί άνθρωποι θα εμβολιαστούν έως τον Απρίλιο-Μάιο, έτσι ώστε η καταπολέμηση της πανδημίας στην Ισπανία να μετακινηθεί σε άλλο στάδιο, πρόσθεσε ο Illa.

Συνολικά 39,756 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό στην Ισπανία, πολλές από τις οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κλειδώματος για να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου. Ο αριθμός των νεκρών την Τρίτη αυξήθηκε κατά 411 - ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός στο δεύτερο κύμα της χώρας.

Η Ισπανία κατέγραψε 17,395 νέα κρούσματα κοροναϊού την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, υποχωρώντας από τα υψηλότερα από 20,000 που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα και έφτασε το σύνολο σε μόλις κάτω από 1.4 εκατομμύρια - ένα από τα υψηλότερα στη Δυτική Ευρώπη.

Η Pfizer προσφέρθηκε να βοηθήσει με τη διοικητική μέριμνα για τη διανομή του εμβολίου, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί σε παγωμένο για να είναι αποτελεσματικό, δήλωσε ο υπουργός Επιστημών Pedro Duque σε ενημέρωση.

Οι κεντρικές και περιφερειακές κυβερνήσεις της Ισπανίας θα λάβουν απόφαση σχετικά με το ποιος θα έχει προτεραιότητα βάσει «ιατρικών κριτηρίων», δήλωσε ο Ντουκ.

Η Illa είπε ότι η ισπανική κυβέρνηση θα ενεργήσει για να πείσει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού που σύμφωνα με δημοσκοπήσεις είναι επιφυλακτικοί για οποιοδήποτε εμβόλιο κατά του COVID-19.

«Θα πούμε την αλήθεια, δηλαδή ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές», είπε ο Illa.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Twitter

Facebook

Τάσεις