Συνδεθείτε μαζί μας

Μεθάνιο

Κοινό δελτίο τύπου ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την Παγκόσμια υπόσχεση για μεθάνιο

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παγκόσμια δέσμευση μεθανίου, μια πρωτοβουλία για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου που θα ξεκινήσει στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 26) τον Νοέμβριο στη Γλασκώβη. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσαν τις χώρες στο Φόρουμ Μεγάλων Οικονομιών για την Ενέργεια και το Κλίμα (MEF) υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στη Δέσμευση και χαιρέτισαν εκείνες που έχουν ήδη υποδείξει την υποστήριξή τους.

Το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο θερμοκηπίου και, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της καθαρής αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1.0 βαθμούς Κελσίου από την προβιομηχανική εποχή. Η ταχεία μείωση των εκπομπών μεθανίου είναι συμπληρωματική της δράσης για το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια του θερμοκηπίου και θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο εγγύς μέλλον και τη διατήρηση του στόχου του περιορισμού της θέρμανσης στους 1.5 βαθμούς Κελσίου. 

Οι χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Δεσμευτικό Μεθάνιο δεσμεύονται για έναν συλλογικό στόχο μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου κατά τουλάχιστον 30% από τα επίπεδα του 2020 έως το 2030 και για τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθοδολογιών απογραφής για τον ποσοτικό προσδιορισμό των εκπομπών μεθανίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές υψηλών εκπομπών. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης θα μειώσει τη θέρμανση κατά τουλάχιστον 0.2 βαθμούς Κελσίου έως το 2050. Οι χώρες έχουν ευρέως ποικίλα προφίλ εκπομπών μεθανίου και δυνατότητες μείωσης, αλλά όλες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του συλλογικού παγκόσμιου στόχου μέσω πρόσθετης εγχώριας μείωσης μεθανίου και διεθνών συνεργατικών δράσεων. Οι κυριότερες πηγές εκπομπών μεθανίου περιλαμβάνουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, τη γεωργία και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτοί οι τομείς έχουν διαφορετικές αφετηρίες και ποικίλες δυνατότητες βραχυπρόθεσμης μείωσης του μεθανίου με τις μεγαλύτερες δυνατότητες στοχευμένου μετριασμού έως το 2030 στον τομέα της ενέργειας. 

Διαφήμιση

Η μείωση του μεθανίου προσφέρει επιπλέον σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της δημόσιας υγείας και της γεωργικής παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Αξιολόγηση Μεθανίου από τον Συνασπισμό για το Κλίμα και τον Καθαρό Αέρα (CCAC) και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η επίτευξη του στόχου του 2030 μπορεί να αποτρέψει περισσότερους από 200,000 πρόωρους θανάτους, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά άσθματος και πάνω 20 εκατομμύρια τόνοι απώλειες καλλιεργειών ετησίως έως το 2030 μειώνοντας τη ρύπανση του όζοντος στο έδαφος που προκαλείται εν μέρει από το μεθάνιο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οκτώ χώρες έχουν ήδη δηλώσει την υποστήριξή τους για την Παγκόσμια Έκθεση για το Μεθάνιο. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν έξι από τους 15 κορυφαίους εκπομπές μεθανίου παγκοσμίως και μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου και σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου της για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 1996 συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από την ταφή σχεδόν στο μισό. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και για να υποστηρίξει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τον Οκτώβριο του 2020 μια στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου σε όλους τους βασικούς τομείς που καλύπτουν την ενέργεια, τη γεωργία και τα απόβλητα. Η μείωση των εκπομπών μεθανίου την τρέχουσα δεκαετία αποτελεί σημαντικό μέρος της φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νομοθεσία για τη μέτρηση, την αναφορά και την επαλήθευση των εκπομπών μεθανίου , θέτει όρια στον εξαερισμό και το φλόγιστρο και επιβάλλει απαιτήσεις για τον εντοπισμό διαρροών και την επισκευή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επίσης για να επιταχύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών μετριασμού μέσω της ευρύτερης ανάπτυξης της «καλλιέργειας άνθρακα» στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω των στρατηγικών σχεδίων κοινής γεωργικής πολιτικής τους, καθώς και για την προώθηση της παραγωγής βιομεθανίου από γεωργικά απόβλητα και υπολείμματα. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Διεθνούς Παρατηρητηρίου Εκπομπών Μεθανίου (IMEO) για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου χάσματος δεδομένων και διαφάνειας στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Το IMEO θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας υγιούς επιστημονικής βάσης για τους υπολογισμούς των εκπομπών μεθανίου και στην υλοποίηση του Παγκόσμιου Δεσμεύματος Μεθανίου σχετικά με αυτό.

Διαφήμιση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν σημαντικές μειώσεις μεθανίου σε πολλά μέτωπα. Σε απάντηση ενός εκτελεστικού διατάγματος που εξέδωσε ο Πρόεδρος Μπάιντεν την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) δημοσιεύει νέους κανονισμούς για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, η EPA έχει λάβει μέτρα για την εφαρμογή ισχυρότερων προτύπων ρύπανσης για τους χώρους υγειονομικής ταφής και η Υπηρεσία Επικίνδυνων Υλικών και Ασφάλειας του Τμήματος Μεταφορών συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα που θα μειώσουν τη διαρροή μεθανίου από αγωγούς και συναφείς εγκαταστάσεις. Κατόπιν προτροπής του Προέδρου και σε συνεργασία με Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ εργάζεται για να επεκτείνει σημαντικά την εθελοντική υιοθέτηση πρακτικών έξυπνων γεωργικών πρακτικών που θα μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου από βασικές γεωργικές πηγές, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης κοπριάς , αναερόβια χωνευτικά, νέες ζωοτροφές, κομποστοποίηση και άλλες πρακτικές. Το αμερικανικό Κογκρέσο εξετάζει τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που θα υποστήριζε πολλές από αυτές τις προσπάθειες. Μεταξύ των προτάσεων πριν από το Συνέδριο, για παράδειγμα, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την αποσύνδεση και την αποκατάσταση ορφανών και εγκαταλελειμμένων φρεατίων πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα και ορυχείων, η οποία θα μείωνε σημαντικά τις εκπομπές μεθανίου. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να υποστηρίζουν συνεργατικές διεθνείς προσπάθειες μετριασμού του μεθανίου, ειδικά μέσω της ηγεσίας τους στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Μεθανίου και CCAC.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οκτώ χώρες έχουν ήδη δηλώσει την υποστήριξή τους για την Παγκόσμια υπόσχεση για το μεθάνιο:

  • Αργεντίνη
  • Γκάνα
  • Indonesia
  • Ιράκ
  • Italy
  • Μεξικό
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • United States

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι πρώτοι υποστηρικτές θα συνεχίσουν να προσλαμβάνουν πρόσθετες χώρες για να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Δεσμευτικό Μεθάνιο εν αναμονή της επίσημης έναρξής του στο COP 26.

Περιβάλλοv

Περισσότερες χώρες εντάσσονται στην υπόσχεση μεθανίου της ΕΕ και των ΗΠΑ

Δημοσιευμένα

on

Δύο δωδεκάδες χώρες προσχώρησαν, τη Δευτέρα (11 Οκτωβρίου), σε μια πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου, καθώς η δυναμική αυξάνεται ενόψει της διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP26) στη Γλασκώβη αργότερα αυτόν τον μήνα, γράφει  ELENA SÁNCHEZ NICOLÁS.

Η Νιγηρία, η Ιαπωνία, η Ιορδανία, το Πακιστάν και οι Φιλιππίνες ήταν μεταξύ των νέων 24 υπογραφόντων του Παγκόσμιου Δεσμεύματος Μεθανίου, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας, οι χώρες δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου κατά τουλάχιστον 30 τοις εκατό κατά την επόμενη δεκαετία και να βελτιωθούν την παρακολούθηση των εκπομπών και διαρρέει σε όλο τον κόσμο.

Διαφήμιση

Κατά τη διάρκεια υπουργικής συνάντησης με τις συμμετέχουσες χώρες τη Δευτέρα, ο Αμερικανός απεσταλμένος για το κλίμα Τζον Κέρι διευκρίνισε ότι αυτός ήταν ένας παγκόσμιος στόχος και, ως εκ τούτου, "κάθε χώρα θα κάνει ό, τι μπορεί για να είναι σε θέση να μειώσει τις εκπομπές μεθανίου".

Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεισφέρων στην υπερθέρμανση του πλανήτη, μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της αύξησης των παγκόσμιων θερμοκρασιών κατά 1.0 βαθμούς Κελσίου που έχει συμβεί ήδη από την προβιομηχανική εποχή.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) δήλωσε ότι το 70 % των εκπομπών μεθανίου από τις δραστηριότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου μπορεί να οφείλονται αποτρέπεται εύκολα.

Διαφήμιση

"Οι λύσεις είναι αποδεδειγμένες και μάλιστα κερδοφόρες σε πολλές περιπτώσεις", δήλωσε τότε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Fatih Birol

Η εκπλήρωση αυτής της παγκόσμιας δέσμευσης θα μπορούσε να αγοράσει τον πλανήτη για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς εκτιμάται ότι θα μειώσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 0.2 βαθμούς έως το 2050.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον gerνγκερ Άντερσεν από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ, οι χώρες δεν πρέπει να το θεωρούν ως «κάρτα χωρίς έξοδο από τη φυλακή» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

"Είναι σημαντικό να απορροφήσουμε γρήγορα τα ενεργειακά μας συστήματα, ότι η δράση στο μεθάνιο θα πρέπει να θεωρείται βραχυπρόθεσμα συμπληρωματική των παγκόσμιων προσπαθειών για το CO2" προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, είπε ο Άντερσεν.

Αυτή η συνεργασία καλύπτει τώρα εννέα από τους 20 κορυφαίους εκπομπείς μεθανίου στον κόσμο, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 30 % των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου και το 60 % της παγκόσμιας οικονομίας.

Αλλά τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι περισσότερες χώρες θα υποστηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία, όταν ξεκινήσει επίσημα στη Γλασκώβη.

"Οι υποστηρικτές της δέσμευσης θέτουν το μεθάνιο στην ατζέντα του COP26, όπου ανήκει, και κάθε χώρα στον κόσμο θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά τους και να συμμετάσχει αμέσως στη δέσμευση", δήλωσε η Sarah Smith από την ΜΚΟ Clean Air Task Force της Βοστώνης.

Εν τω μεταξύ, μια ομάδα 20 φιλάνθρωπων ανακοίνωσε 170 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση της παγκόσμιας δέσμευσης.

Η ΕΕ εισάγει εκπομπές μεθανίου

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε τις εκπομπές μεθανίου από τους χώρους υγειονομικής ταφής σχεδόν κατά το ήμισυ και τα ορυκτά καύσιμα κατά σχεδόν 65 %, δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΕ για το κλίμα, Φρανς Τίμερμανς, στους ομολόγους του.

"Αλλά το μεγάλο μέρος των εκπομπών μεθανίου που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή οικονομία δεν συμβαίνει στα σύνορά μας. Αντ 'αυτού, λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή και τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων που εισάγουμε στην ΕΕ", πρόσθεσε.

Η ΕΕ παράγει περίπου το XNUMX % των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου εσωτερικά, αλλά είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου και πετρελαίου στον κόσμο.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το τέλος του έτους για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας στην ΕΕ και στις πρωτογενείς χώρες εξαγωγής - συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, τον εντοπισμό διαρροών και την επισκευή στον τομέα της ενέργειας.

Εντός της ΕΕ, περισσότερο από το ήμισυ των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου προέρχεται από τη γεωργία (53%), ακολουθούμενο από απόβλητα (26%) και ενέργεια (19%).

Στον τομέα της γεωργίας, η ΕΕ θα προωθήσει την έρευνα για καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης του μεθανίου και λύσεις που βασίζονται στη φύση.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις