Συνδεθείτε μαζί μας

Περιβάλλον

Η Επιτροπή ζητά η περιβαλλοντική βιωσιμότητα να βρίσκεται στον πυρήνα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για α Σύσταση του Συμβουλίου για τη μάθηση για την περιβαλλοντική αειφορία. Ο στόχος της πρότασης είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη, τα σχολεία, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλους τους παρόχους εκπαίδευσης προκειμένου να εξοπλίσουν τους μαθητές με κατανόηση και δεξιότητες σχετικά με τη βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. ΕΝΑ νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αρμοδιοτήτων για τη βιωσιμότητα που δημοσιεύθηκε από την Κοινό Κέντρο Ερευνών, που είναι επίσης διαθέσιμο σήμερα, χαρτογραφεί τις ικανότητες που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης, της ανάληψης πρωτοβουλιών, του σεβασμού της φύσης και της κατανόησης του αντίκτυπου που έχουν οι καθημερινές ενέργειες και αποφάσεις στο περιβάλλον και το παγκόσμιο κλίμα.

Ο Αντιπρόεδρος της Προώθησης του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: "Η συμμετοχή των νέων έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το κλίμα και το περιβάλλον. Μέσω των προγραμμάτων μας για τη νεολαία, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του DiscoverEU, προωθούμε την προσπάθεια αειφορίας που περιλαμβάνει τη νεολαία μας. προχωρήστε περαιτέρω στις εργασίες για μια καλύτερη ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην εκπαίδευση».

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκάμπριελ δήλωσε: «Γίνεται τεράστια δουλειά σε όλη την Ευρώπη για να βοηθηθούν τα παιδιά, οι νέοι και οι ενήλικες να μάθουν και να ασχοληθούν με την κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη βιωσιμότητα. Στόχος μας είναι να βασιστούμε σε αυτές τις προσπάθειες και να συνεργαστούμε στενά με τα κράτη μέλη για να θέσουμε τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όλοι οι μαθητές, από μικρή ηλικία χρειάζονται ευκαιρίες για να κατανοήσουν και να αναλάβουν δράση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, για την προστασία του πλανήτη μας και του μέλλοντός μας».

Η πρόταση της Επιτροπής καλεί τα κράτη μέλη να:

  • Παροχή πρόσβασης σε μαθητές όλων των ηλικιών σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τη βιωσιμότητα·
  • να καθιερώσει τη μάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως τομέα προτεραιότητας στις πολιτικές και τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να υποστηριχθεί και να μπορέσει ο τομέας να συμβάλει στην πράσινη μετάβαση·
  • να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν προσεγγίσεις για τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ιδρύματος που περιλαμβάνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση· ανάπτυξη οραμάτων, σχεδιασμού και διακυβέρνησης· ενεργή συμμετοχή των μαθητών και του προσωπικού· διαχείριση κτιρίων και πόρων και συνεργασίες με τοπικές και ευρύτερες κοινότητες, και
  • κινητοποίηση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων για επενδύσεις σε βιώσιμες και πράσινες υποδομές, κατάρτιση, εργαλεία και πόρους για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την πράσινη μετάβαση.

Όταν ρωτήθηκε σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ποιες θα πρέπει να είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες για την ΕΕ τα επόμενα χρόνια, η η πρώτη απάντηση των νέων ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (67%) και ακολούθησε η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (56%). Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η δράση.

Το σεμινάριο Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 δίνει επίσης μεγάλη έμφαση σε η πράσινη μετάβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2022, θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που αναπτύσσουν πράσινες ικανότητες και δεξιότητες, προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στο μέλλον και προγραμματισμένες προσεγγίσεις για τη βιωσιμότητα από τους παρόχους εκπαίδευσης. ΕΝΑ ειδική πρόσκληση για έργα μεγάλης κλίμακας θα παρέχει χρηματοδότηση για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση για περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η Επιτροπή θα παρέχει επίσης ευκαιρίες κατάρτισης και κοινότητες πρακτικής για εκπαιδευτικούς μέσω Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης και eTwinning. Το νέο Πύλη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης της Επιτροπής επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ειδικών πληροφοριών για την πράσινη εκπαίδευση.

Τα επόμενα βήματα

Διαφήμιση

Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί από τα κράτη μέλη και στη συνέχεια θα εγκριθεί από τους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την εφαρμογή της σύστασης μέσω της μάθησης και των ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, των ενδιαφερομένων και των χωρών εταίρων.

Ιστορικό

Για την προετοιμασία της πρότασης, η Επιτροπή πραγματοποίησε ευρείες διαβουλεύσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις ευκαιρίες μάθησης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην ΕΕ. ΕΝΑ δημόσια έρευνα, που διήρκεσε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, έλαβε περισσότερες από 1,300 απαντήσεις καθώς και 95 έγγραφα θέσης. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια μιας σειράς διαδικτυακών εργαστηρίων διαβούλευσης με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικούς, οργανώσεις νεολαίας, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς. Οι διαβουλεύσεις υπογράμμισαν τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να αναλάβουν δράση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στη δημόσια έρευνα, το 71% των ερωτηθέντων κατέταξε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως τον πιο σημαντικό τομέα από αυτή την άποψη, πριν από τους δημόσιους φορείς και τις κυβερνήσεις (56%) και τα μέσα ενημέρωσης (34%). Η παροχή ποιοτικών ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα στους δασκάλους, τους εκπαιδευτές, τους ηγέτες νέων και το ακαδημαϊκό προσωπικό θεωρήθηκε ως κύρια προτεραιότητα δράσης, παράλληλα με την ανάδειξη της αειφορίας σε εγκάρσιο ζήτημα στα προγράμματα σπουδών και στα προγράμματα σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μάθηση για την αειφορία

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αρμοδιοτήτων για τη βιωσιμότητα

Ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης

GreenComp – Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανότητας βιωσιμότητας στο Science Hub

Γωνιά εκμάθησης

Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης

eTwinning

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
General5 μέρες πριν

Έρχεται 4ήμερη εργάσιμη εβδομάδα στο Βέλγιο

General4 μέρες πριν

Ο νέος δορυφόρος Copernicus Sentinel-6A είναι το κλειδί για την παρακολούθηση της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας

Αντισημιτισμός3 μέρες πριν

Ο αντισημιτισμός έρχεται σε αντίθεση με τον κοινό μας στόχο να εργαστούμε για μια λύση δύο κρατών

Ουιγούρ3 μέρες πριν

Ο Βέλγος βουλευτής υποστηρίζει τη διεθνή εκστρατεία για την ανάδειξη της δυστυχίας της κοινότητας των Ουιγούρων

Αλβανία3 μέρες πριν

Ο Μάικ Πομπέο προτρέπει για μεγαλύτερη υποστήριξη στην ιρανική αντίσταση κατά την επίσκεψη στο κύριο αρχηγείο της ιρανικής αντιπολίτευσης στην Αλβανία

Περιβάλλον3 μέρες πριν

Θα εκτροχιάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία τη μείωση των εκπομπών της Ρωσίας;

Υγεία3 μέρες πριν

Διακοπή του καπνίσματος: Οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για να σας βοηθήσουν να το κόψετε

General4 μέρες πριν

Η αστυνομία του Ισραήλ θα ξεκινήσει έρευνα μετά τη σύγκρουση που ξέσπασε στην κηδεία της Shireen Abu Akleh

Ευρωπαϊκή Επιτροπή16 ώρες πριν

Οι πιθανές συνέπειες της συναλλαγής με εταιρείες της ΛΔΚ για βελγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες

Άμυνας22 ώρες πριν

Η ΕΕ εντείνει τη δράση για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης: Προς ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές προμήθειες

Ukraine23 ώρες πριν

Ουκρανία: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια για την άμεση απάντηση της Ένωσης για την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας και της μακροπρόθεσμης ανασυγκρότησης

Σχέδιο REPowerEU1 ημέρες πριν

REPowerEU: Ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και γρήγορη προώθηση της πράσινης μετάβασης

UK1 ημέρες πριν

«Τι είναι αυτό το Channel Four του Ηνωμένου Βασιλείου;» Μετά από 40 χρόνια, ίσως επιτέλους λάβουμε μια απάντηση

Εκπομπές CO21 ημέρες πριν

Διαρροή άνθρακα: Αποτρέψτε τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τους κανόνες εκπομπών 

Μπαγκλαντές1 ημέρες πριν

The Greatest Bengali: Η τελευταία μετάφραση του «Bangabandhu, The People's Hero» κυκλοφόρησε στις Βρυξέλλες

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Πώς στηρίζει η ΕΕ τη Μολδαβία 

Αζερμπαϊτζάνπριν 1 εβδομάδα

Ο Ilham Aliyev, η Πρώτη Κυρία Mehriban Aliyeva παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ «Kharibulbul»

Ukraineπριν 3 εβδομάδες

Ασφαλές νερό ρέει σε δύο ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Μικολάιβ

Μπαγκλαντέςπριν 4 εβδομάδες

Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια κερδίζουν τον έπαινο από τους ευρωβουλευτές καθώς το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει την παιδική εργασία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Πολιτικήπριν 1 μήνα

«Φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα ο πόλεμος θα αυξηθεί:» Ο Μπορέλ δεσμεύεται να στηρίξει τους Ουκρανούς εν μέσω ρωσικού πολέμου

Περιβάλλον2 μήνες πριν

Η Επιτροπή προτείνει πιο δίκαιες και πράσινες πρακτικές για τους καταναλωτές

Πολιτική2 μήνες πριν

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά πώς να βοηθήσει καλύτερα την Ουκρανία, να συντονίσει την άμυνα

Πολιτική2 μήνες πριν

Ο Μπρετόν αποκαλεί τη διάδοση της παραπληροφόρησης «πεδίο μάχης» σε συζήτηση με την επιτροπή του Κοινοβουλίου

Κόσμος2 μήνες πριν

Η Επιτροπή δεσμεύεται για άσυλο σε φυγάδες Ουκρανούς

Τάσεις