Συνδεθείτε μαζί μας

Περιβάλλοv

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει νέα στρατηγική για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Σήμερα (16 Ιουλίου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030, μια εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση που βασίζεται στην ΕΕ Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030. Η στρατηγική συμβάλλει στο δέσμη μέτρων πρότεινε να επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον 55% έως το 2030 και κλιματική ουδετερότητα το 2050 στην ΕΕ. Βοηθά επίσης την ΕΕ να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να ενισχύσει την απομάκρυνση του άνθρακα από φυσικούς νεροχύτες σύμφωνα με το Κλιματικού Δικαίου. Αντιμετωπίζοντας όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, η δασική στρατηγική στοχεύει στη διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ και τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δασοπόνοι.

Τα δάση αποτελούν βασικό σύμμαχο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας Λειτουργούν ως καταβόθρα άνθρακα και μας βοηθούν να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα με την ψύξη πόλεων, την προστασία μας από τις βαριές πλημμύρες και τη μείωση των επιπτώσεων στην ξηρασία. Δυστυχώς, τα δάση της Ευρώπης υφίστανται πολλές διαφορετικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος.

Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των δασών

Διαφήμιση

Η δασική στρατηγική θέτει ένα όραμα και συγκεκριμένες δράσεις για την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των δασών στην ΕΕ και την ενίσχυση της προστασίας, της αποκατάστασης και της ανθεκτικότητάς τους. Οι προτεινόμενες δράσεις θα αυξήσουν τη δέσμευση άνθρακα μέσω βελτιωμένων νεροχυτών και αποθεμάτων, συμβάλλοντας έτσι στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η στρατηγική δεσμεύεται να προστατεύει αυστηρά τα δάση πρωτογενούς και παλαιάς ανάπτυξης, να αποκαθιστά τα υποβαθμισμένα δάση και να διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείρισή τους - με τρόπο που διατηρεί τις ζωτικές υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν τα δάση και από τις οποίες εξαρτάται η κοινωνία.

Η στρατηγική προωθεί τις πιο φιλικές για το κλίμα πρακτικές και τη βιοποικιλότητα των δασικών πρακτικών διαχείρισης, τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η χρήση ξυλώδους βιομάζας εντός των ορίων βιωσιμότητας και ενθαρρύνει τη χρήση ξύλου με αποδοτικό πόρο σύμφωνα με την αρχή του καταρράκτη.

Διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασών της ΕΕ

Διαφήμιση

Η στρατηγική προβλέπει επίσης την ανάπτυξη συστημάτων πληρωμών σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών για την παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών οικοσυστημάτων, π.χ. διατηρώντας ανέπαφα τμήματα των δασών τους. Η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), μεταξύ άλλων, θα είναι μια ευκαιρία για πιο στοχευμένη υποστήριξη στους δασοπόνους και στη βιώσιμη ανάπτυξη των δασών. Η νέα δομή διακυβέρνησης για τα δάση θα δημιουργήσει έναν πιο περιεκτικό χώρο για τα κράτη μέλη, τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών για να συζητήσουν για το μέλλον των δασών στην ΕΕ και θα συμβάλουν στη διατήρηση αυτών των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, η δασική στρατηγική ανακοινώνει μια νομική πρόταση για την ενίσχυση της παρακολούθησης των δασών, της αναφοράς και της συλλογής δεδομένων στην ΕΕ. Η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων της ΕΕ, σε συνδυασμό με τον στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο κρατών μελών, θα παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κράτους, της εξέλιξης και των προβλεπόμενων μελλοντικών εξελίξεων των δασών στην ΕΕ. Αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα δάση μπορούν να προσφέρουν τις πολλαπλές λειτουργίες τους για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την οικονομία.

Η στρατηγική συνοδεύεται από ένα οδικός χάρτης για τη φύτευση τριών δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων σε όλη την Ευρώπη έως το 2030 με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών - το σωστό δέντρο στο σωστό μέρος για τον σωστό σκοπό.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας Frans Timmermans είπε: «Τα δάση παρέχουν ένα σπίτι στο μεγαλύτερο μέρος της βιοποικιλότητας που βρίσκουμε στη Γη. Για να είναι καθαρό το νερό μας και τα εδάφη μας να είναι πλούσια, χρειαζόμαστε υγιή δάση. Τα δάση της Ευρώπης διατρέχουν κίνδυνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα εργαστούμε για την προστασία και την αποκατάστασή τους, για τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και για τη στήριξη των δασοκομών και των επιστάτων δασών. Στο τέλος, είμαστε όλοι μέρος της φύσης. Τι κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την κρίση του κλίματος και της βιοποικιλότητας, κάνουμε για τη δική μας υγεία και το μέλλον μας. "

Ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski είπε: «Τα δάση είναι οι πνεύμονες της γης μας: είναι ζωτικής σημασίας για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, το έδαφος και την ποιότητα του αέρα μας. Τα δάση είναι επίσης οι πνεύμονες της κοινωνίας και της οικονομίας μας: διασφαλίζουν τα προς το ζην σε αγροτικές περιοχές, παρέχουν βασικά προϊόντα για τους πολίτες μας και διατηρούν μια βαθιά κοινωνική αξία μέσω της φύσης τους. Η νέα δασική στρατηγική αναγνωρίζει αυτήν την πολυλειτουργικότητα και δείχνει πώς η περιβαλλοντική φιλοδοξία μπορεί να συμβαδίζει με την οικονομική ευημερία. Μέσω αυτής της στρατηγικής και με την υποστήριξη της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής, τα δάση μας και οι δασοπόνοι μας θα αναζωογονήσουν τη ζωή σε μια βιώσιμη, ευημερούσα και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη ».

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius είπε: «Τα ευρωπαϊκά δάση είναι μια πολύτιμη φυσική κληρονομιά που δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η προστασία, η αποκατάσταση και η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών δασών δεν είναι μόνο απαραίτητη για την καταπολέμηση των κλιματικών και βιολογικών διαφορών, αλλά και για τη διατήρηση των κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών των δασών. Η τεράστια συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι νοιάζονται για το μέλλον των δασών μας, οπότε πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε, διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε τα δάση μας ότι θα αποφέρει πραγματικά οφέλη για όλους.

Ιστορικό

Τα δάση είναι ένας ουσιαστικός σύμμαχος για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας βιοποικιλότητας χάρη στη λειτουργία τους ως καταβόθρες άνθρακα καθώς και την ικανότητά τους να μειώσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα με την ψύξη των πόλεων, την προστασία μας από τις βαριές πλημμύρες και τη μείωση της ξηρασίας επίπτωση. Είναι επίσης πολύτιμα οικοσυστήματα, που φιλοξενούν μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Οι υπηρεσίες του οικοσυστήματος συμβάλλουν στην υγεία και την ευημερία μας μέσω της ρύθμισης του νερού, της παροχής τροφίμων, φαρμάκων και υλικών, της μείωσης και του ελέγχου των καταστροφών, της σταθεροποίησης του εδάφους και του ελέγχου της διάβρωσης, του καθαρισμού του αέρα και του νερού. Τα δάση είναι ένα μέρος για αναψυχή, χαλάρωση και μάθηση, καθώς και μέρος των μέσων διαβίωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030

Ενημερωτικό δελτίο για τη φύση και τα δάση

Ενημερωτικό δελτίο - 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα

Ιστότοπος 3 δισεκατομμυρίων δέντρων

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ για να ανταποκριθεί στις κλιματικές φιλοδοξίες

Γεωργία

Γεωργία: Έναρξη ετήσιας βιολογικής ημέρας της ΕΕ

Δημοσιευμένα

on

Στις 24 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή γιόρτασαν την έναρξη μιας ετήσιας «βιολογικής ημέρας της ΕΕ». Τα τρία θεσμικά όργανα υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία καθιερώθηκε από σήμερα κάθε 23 Σεπτεμβρίου ως οργανική ημέρα της ΕΕ. Αυτό ακολουθεί το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2021, η οποία ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας τέτοιας ημέρας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή.

Στην τελετή υπογραφής και έναρξης, ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski είπε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, έναν βιώσιμο τύπο γεωργίας όπου η παραγωγή τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Η 23η Σεπτεμβρίου είναι επίσης φθινοπωρινή ισημερία, όταν η μέρα και η νύχτα είναι εξίσου μεγάλες, σύμβολο ισορροπίας μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος που ταιριάζει ιδανικά στη βιολογική παραγωγή. Χαίρομαι που μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους βασικούς παράγοντες αυτού του τομέα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε αυτή την ετήσια βιολογική ημέρα της ΕΕ, μια μεγάλη ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τη βιολογική παραγωγή και να προωθήσουμε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει στη μετάβαση σε βιώσιμη συστήματα διατροφής ».

Ο γενικός στόχος του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής είναι να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών Farm to Fork και βιοποικιλότητας, όπως η μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακά. Ο βιολογικός τομέας χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθεί, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης. Δομημένο γύρω από τρεις άξονες - ενίσχυση της κατανάλωσης, αύξηση της παραγωγήςκαι περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα -, 23 δράσεις προτείνονται για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη ανάπτυξη του τομέα.

Διαφήμιση

δράσεις

Για την ενίσχυση της κατανάλωσης, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει δράσεις όπως η ενημέρωση και η επικοινωνία για τη βιολογική παραγωγή, η προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και η τόνωση της μεγαλύτερης χρήσης βιολογικών προϊόντων σε δημόσιες καντίνες μέσω δημόσιων προμηθειών. Επιπλέον, για την αύξηση της βιολογικής παραγωγής, το Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα παραμείνει βασικό εργαλείο για την υποστήριξη της μετατροπής στη βιολογική γεωργία. Θα συμπληρωθεί, για παράδειγμα, από εκδηλώσεις πληροφόρησης και δικτύωση για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πιστοποίηση για ομάδες αγροτών και όχι για άτομα. Τέλος, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της βιολογικής γεωργίας, η Επιτροπή θα αφιερώσει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών σε θέματα ειδικά ή σχετικά με τον βιολογικό τομέα.

Ιστορικό

Διαφήμιση

Η βιολογική παραγωγή έχει πολλά σημαντικά οφέλη: τα βιολογικά πεδία έχουν περίπου 30% περισσότερη βιοποικιλότητα, τα ζώα βιολογικής εκτροφής απολαμβάνουν υψηλότερο βαθμό καλής μεταχείρισης των ζώων και λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα και είναι πιο ανθεκτικοί και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν χάρη στο Βιολογικό λογότυπο της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του βιολογικού τομέα

Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιρούνι

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Η βιολογική γεωργία με μια ματιά

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Συνέχισε να διαβάζεις

Εκπαίδευση

Η ΕΕ ανακοινώνει 25 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης και 140 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της έρευνας σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Δημοσιευμένα

on

Μιλώντας κατά την Global Citizen Live εκδήλωση, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται 140 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της έρευνας σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και την αντιμετώπιση της πείνας λόγω τροφής CGIAR, και επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ για Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει.  

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να νικήσουμε τον κορονοϊό και να ξαναχτίσουμε τον κόσμο καλύτερα. Η Ευρώπη κάνει το μερίδιό της. Από την αρχή, οι Ευρωπαίοι έχουν στείλει 800 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στον κόσμο, ακόμη και όταν δεν είχαμε αρκετά για τον εαυτό μας. Τώρα, πρέπει να εντείνουμε, να βοηθήσουμε να τερματιστεί αυτή η πανδημία παγκοσμίως, να σταματήσουμε την πείνα, να δώσουμε στα παιδιά σε όλο τον κόσμο ίσες ευκαιρίες. Η Team Europe έχει ήδη δεσμευτεί να δωρίσει 500 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε ευάλωτες χώρες έως το επόμενο καλοκαίρι. Στην κορυφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται σήμερα 140 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και τη μείωση της ακραίας φτώχειας, και 25 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση για παιδιά σε όλο τον κόσμο που ζουν μέσα από συγκρούσεις και κρίσεις ».

Η Επίτροπος Διεθνών Συμπράξεων Jutta Urpilainen δήλωσε: "Πρέπει να ενωθούμε για να επαναφέρουμε τους ΣΒΑ σε καλό δρόμο. Όπως συνεχίζουμε να είμαστε μάρτυρες, δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση δεδομένη. Η Team Europe μέχρι σήμερα έχει συνεισφέρει σε περισσότερο από το 40% της χρηματοδότησης της Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει και η νέα συνεισφορά 25 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ θα την υποστηρίξει περαιτέρω για να προσεγγίσει τα πιο ευάλωτα παιδιά και να τα επαναφέρει στην εκπαίδευση. Επιπλέον, χάρη στην ουσιαστική μας υποστήριξη ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ στην CGIAR, θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους και οι γυναίκες, ενώ αντιμετωπίζουν μια σημερινή βασική πρόκληση, να προωθήσουν βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Οι συντονισμένες παγκόσμιες δράσεις θα είναι καθοριστικές για την επίτευξη ενός περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμου μετασχηματισμού των συστημάτων τροφίμων. " 

Διαφήμιση

Διαβάστε το πλήρες δελτίο τύπου, το δήλωση του Προέδρου von der Leyen και το ενημερωτικό δελτίο στην παγκόσμια ανταπόκριση της Team Europe COVID-19.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις