Συνδεθείτε μαζί μας

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

#EnergyUnion: Ο συγχρονισμός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της Βαλτικής με το ευρωπαϊκό σύστημα θα ενισχύσει την αλληλεγγύη και την περιφερειακή ασφάλεια του εφοδιασμού

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Σήμερα (22 Μαρτίου), οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών της Βαλτικής και της Πολωνίας συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο Γιούνκερ για να επιβεβαιώσουν την ισχυρή δέσμευσή τους να συγχρονίσουν το ηλεκτρικό δίκτυο των Βαλτικών κρατών με το ευρωπαϊκό ηπειρωτικό σύστημα έως το 2025. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση του προγράμματος εργασίας των Υπουργών, των διαχειριστών συστημάτων και των εμπειρογνωμόνων.

Συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το καλοκαίρι, προκειμένου να συνάψουν πολιτική συμφωνία για τον προτιμώμενο τρόπο συγχρονισμού των χωρών της Βαλτικής με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker μαζί με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Νταλία Γκρυμπαουσίτε, τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας Γιούρι Ράτα, τον Πρωθυπουργό της Λετονίας Μάρις Κουτσέσκισ και τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ο Mateusz Morawiecki τόνισε τη σημασία της διαδικασίας συγχρονισμού ως βασικού στοιχείου για τη φυσική ενσωμάτωση των βαλτικών κρατών στο ενεργειακό σύστημα της ηπειρωτικής Ευρώπης και προσφέροντας σημαντική συμβολή στην ενότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισαν ότι αυτό είναι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της Ενεργειακής Ένωσης και μια συγκεκριμένη έκφραση αλληλεγγύης στην ενεργειακή ασφάλεια. Συμφώνησαν ότι το 2018 θα είναι καθοριστικό έτος και εξέφρασε τη δέσμευσή του να ολοκληρώσει μέχρι τον Ιούνιο του 2018 μια πολιτική συμφωνία για τον προτιμώμενο τρόπο συγχρονισμού των χωρών της Βαλτικής με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία το έργο, η υποστήριξη από τα κονδύλια της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα είναι καθοριστική.

Διαφήμιση

Διαβάστε την πλήρη δήλωση εδώ.

Διαφήμιση

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Η Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ηλεκτρική ενέργεια

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, μέτρα που πρότεινε η Ελλάδα για να επιτρέψει στους ανταγωνιστές της Public Power Corporation (ΔΕΗ), της ελληνικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, να αγοράσουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε μακροπρόθεσμη βάση. Η Ελλάδα υπέβαλε αυτά τα μέτρα για την άρση της στρέβλωσης που δημιουργήθηκε από την αποκλειστική πρόσβαση της ΔΕΗ στην παραγωγή λιγνίτη, την οποία η Επιτροπή και τα δικαστήρια της Ένωσης διαπίστωσαν ότι δημιουργούν μια ανισότητα ευκαιριών στις ελληνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα θα λήξουν όταν οι υπάρχουσες λιγνιτικές μονάδες σταματήσουν να λειτουργούν εμπορικά (κάτι που αναμένεται προς το παρόν έως το 2023) ή, το αργότερο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σε του απόφαση του Μαρτίου 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού δίνοντας στη ΔΕΗ προνομιακά δικαιώματα πρόσβασης στον λιγνίτη. Η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να προτείνει μέτρα για τη διόρθωση των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων αυτής της παράβασης. Λόγω προσφυγών τόσο στο Γενικό Δικαστήριο όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δυσκολίες στην εφαρμογή προηγούμενης υποβολής ένδικων μέσων, τέτοια διορθωτικά μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε μια τροποποιημένη έκδοση των διορθωτικών μέτρων.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετωπίζουν πλήρως την παράβαση που εντοπίστηκε από την Επιτροπή στην Απόφασή της του 2008, υπό το πρίσμα του ελληνικού σχεδίου παροπλισμού όλης της υπάρχουσας παραγωγής λιγνίτη έως το 2023 σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ελλάδας και της ΕΕ. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η απόφαση και τα μέτρα που προτείνει η Ελλάδα θα επιτρέψουν στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ να αντισταθμίσουν καλύτερα τη μεταβλητότητα των τιμών, η οποία αποτελεί ζωτικό στοιχείο για να ανταγωνιστούν στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρουν σταθερές τιμές στους καταναλωτές. Τα μέτρα συμβαδίζουν με το ελληνικό σχέδιο για τον παροπλισμό των εξαιρετικά ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη, αποθαρρύνοντας τη χρήση αυτών των μονάδων, σύμφωνα πλήρως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ ».

Διαφήμιση

Υπάρχει πλήρες δελτίο τύπου σε απευθείας σύνδεση.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Η Επιτροπή εγκρίνει γαλλικό πρόγραμμα 30.5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα γαλλικό πρόγραμμα ενίσχυσης για την υποστήριξη της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέτρο θα βοηθήσει τη Γαλλία να επιτύχει τους στόχους της για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό και θα συμβάλει στον ευρωπαϊκό στόχο επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτό το μέτρο βοήθειας θα τονώσει την ανάπτυξη βασικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα υποστηρίξει τη μετάβαση σε έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την πράσινη συμφωνία. Η επιλογή των δικαιούχων μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών θα εξασφαλίσει την καλύτερη αξία για τα χρήματα των φορολογουμένων διατηρώντας παράλληλα τον ανταγωνισμό στη γαλλική αγορά ενέργειας ». 

Το γαλλικό σχέδιο

Διαφήμιση

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να εισαγάγει ένα νέο σχέδιο για την υποστήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και συγκεκριμένα σε χερσαίους φορείς εκμετάλλευσης ηλιακών, χερσαίων αιολικών και υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το καθεστώς παρέχει στήριξη σε αυτούς τους φορείς εκμετάλλευσης μέσω διαγωνισμών. Συγκεκριμένα, το μέτρο περιλαμβάνει επτά τύπους διαγωνισμών συνολικής ισχύος 34 GW νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα οργανωθούν μεταξύ 2021 και 2026: (i) ηλιακός στο έδαφος, (ii) ηλιακός σε κτίρια, (iii) χερσαίος άνεμος, (iv) υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, (v) καινοτόμες ηλιακές, (vi) αυτοκατανάλωση και (vii) διαγωνισμός ουδέτερης τεχνολογίας. Η υποστήριξη λαμβάνει τη μορφή πριμοδότησης πέραν της τιμής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέτρο έχει προσωρινό συνολικό προϋπολογισμό περίπου 30.5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό έως το 2026 και η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί για μέγιστη περίοδο 20 ετών μετά τη σύνδεση της νέας ανανεώσιμης εγκατάστασης στο δίκτυο.

Εκτίμηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και συγκεκριμένα το Οδηγίες 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Διαφήμιση

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η βοήθεια είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Γαλλίας. Έχει επίσης ένα κίνητρο, καθώς διαφορετικά τα έργα δεν θα πραγματοποιούνταν ελλείψει δημόσιας στήριξης. Επιπλέον, η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο, καθώς το επίπεδο της ενίσχυσης θα καθοριστεί μέσω ανταγωνιστικών προσφορών. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου, ιδίως οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπερτερούν των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων όσον αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Τέλος, η Γαλλία δεσμεύτηκε επίσης να πραγματοποιήσει ένα εκ των υστέρων αξιολόγηση για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της εφαρμογής του συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γαλλικό σχέδιο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς θα διευκολύνει την ανάπτυξη ανανεώσιμης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες τεχνολογίες στη Γαλλία και θα μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Ιστορικό

Η Επιτροπή 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η Οδηγία για τις ανανεώσιμες ενέργειας του 2018 καθιέρωσε έναν δεσμευτικό στόχο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ 32% έως το 2030. Με το Ευρωπαϊκή ανακοίνωση για την πράσινη συμφωνία το 2019, η Επιτροπή ενίσχυσε τις φιλοδοξίες της για το κλίμα, θέτοντας στόχο να μην υπάρξουν καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2050. Το πρόσφατα εγκριθέν Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος, ο οποίος κατοχυρώνει τον στόχο του 2050 για την κλιματική ουδετερότητα και εισάγει τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, θέτοντας το έδαφος για »κατάλληλο για το 55' νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2021. Μεταξύ αυτών των προτάσεων, η Επιτροπή παρουσίασε ένα τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θέτει αυξημένο στόχο να παράγει το 40% της ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.50272 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα απαριθμούνται στο Εβδομαδιαία ηλεκτρονικά νέα του διαγωνισμού.

Συνέχισε να διαβάζεις

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Αύξηση τιμών ΑΠΕ ή ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιευμένα

on

Μεταξύ 2021 και 2030, το κόστος της παραγωγής ενέργειας θα αυξηθεί κατά 61%, εάν η Πολωνία ακολουθήσει πραγματικά το σενάριο της κυβερνητικής ενεργειακής πολιτικής της Πολωνίας έως το 2040 (PEP2040). Ένα εναλλακτικό σενάριο που ανέπτυξε η Instrat θα μπορούσε να μειώσει το κόστος κατά 31-50 τοις εκατό σε σύγκριση με το PEP2040. Η αύξηση της φιλοδοξίας για ανάπτυξη ΑΠΕ στην Πολωνία είναι προς το συμφέρον κάθε νοικοκυριού και επιχείρησης. Διαφορετικά, θα οδηγήσει σε δραστική αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, λέει η Adrianna Wrona, συν-συγγραφέας της έκθεσης.

Τον Δεκέμβριο του 2020, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να αυξήσουν τους εθνικούς στόχους για το μερίδιο των ΑΠΕ στην οικονομία και να τους ευθυγραμμίσουν με τον ενημερωμένο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 (σε σχέση με το 1990). Πριν από τις διαπραγματεύσεις "Fit for 55", η Πολωνία φαίνεται να κινείται σε σύγκρουση προτείνοντας έναν στόχο ΑΠΕ στο PEP2040 - σχεδόν το ήμισυ του αναμενόμενου μέσου όρου της ΕΕ.

Η νέα μοντελοποίηση από το Ίδρυμα Instrat δείχνει ότι μπορούμε να επιτύχουμε χωρητικότητα αιολικής ενέργειας στην ξηρά 44 GW, χωρητικότητα αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας 31 GW, και για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στον τελευταίο όροφο είναι περίπου 79 GW, λαμβάνοντας υπόψη αυστηρά κριτήρια για την τοποθεσία και την τιμή ανάπτυξης νέων φυτών. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί πάνω από 70 τοις εκατό μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2030, ενώ το PEP2040 δηλώνει μια μη ρεαλιστική αξία 32 τοις εκατό.

Διαφήμιση

Υποθέτοντας την εφαρμογή του σεναρίου ανάπτυξης ΑΠΕ που πρότεινε η Instrat, η Πολωνία θα επιτύχει μείωση κατά 65% των εκπομπών CO2 το 2030 στον τομέα της ενέργειας σε σύγκριση με το 2015 - Το δυναμικό των ΑΠΕ στη χώρα μας είναι αρκετό για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ 2030 και σχεδόν αποκαρβονίζει πλήρως το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040. Δυστυχώς, αυτό βλέπουμε - με τη μορφή αποκλεισμού της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στην ξηρά, αποσταθεροποίηση του νόμου, ξαφνικές αλλαγές στους μηχανισμούς υποστήριξης. Ο εθνικός στόχος ΑΠΕ πρέπει να αυξηθεί σημαντικά και η εθνική νομοθεσία πρέπει να υποστηρίξει την επίτευξή του - σχολιάζει ο Paweł Czyżak, συν-συγγραφέας της ανάλυσης.

Η δομή ισχύος που προτείνει η Instrat επιτρέπει την εξισορρόπηση του συστήματος ισχύος κατά τη διάρκεια του ετήσιου φορτίου αιχμής χωρίς παραγωγή από αιολικό και ηλιακό και χωρίς διασυνοριακές συνδέσεις. Ωστόσο, στο σενάριο PEP2040, αυτό είναι δυνατό μόνο με την έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, το οποίο έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά. - Οι διαδοχικές διακοπές λειτουργίας και αστοχίες των εγχώριων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ότι η σταθερότητα του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας στην Πολωνία σύντομα δεν θα είναι πλέον εγγύηση. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την εθνική ενεργειακή ασφάλεια, πρέπει να στοιχηματίσουμε σε τεχνολογίες που μπορούν να κατασκευαστούν αμέσως - π.χ. ανεμόμυλοι, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μπαταρίες - απαριθμεί τον Paweł Czyżak.

Η άρνηση του ρόλου των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο δημιουργεί αμφιβολίες για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά θα οδηγήσει επίσης σε απειλή για την ανταγωνιστικότητα της πολωνικής οικονομίας και θα μας κάνει να εξαρτηθούμε από τις εισαγωγές ενέργειας. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; - Είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων, να καταργηθεί ο αποκλεισμός της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην ξηρά, να εφαρμοστούν εγκαίρως τα αιολικά πάρκα, να αναβληθούν οι αλλαγές στο σύστημα διακανονισμού ενέργειας καταναλωτών, να δημιουργηθεί ένα σύστημα κινήτρων για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, να υιοθετηθεί μια στρατηγική υδρογόνου , αύξηση της χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και, κυρίως, να δηλώσει έναν φιλόδοξο στόχο ΑΠΕ σύμφωνα με τα ψηφίσματα της ΕΕ - καταλήγει η Adrianna Wrona.

Διαφήμιση

Επαφή:

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις