Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η ΕΕ έχει οικονομικά αποδοτικό δυναμικό για τη χρήση περισσότερων # ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

| Φεβρουάριος 19, 2018

Στο 19 τον Φεβρουάριο, ο αρμόδιος για την κλιματική αλλαγή Επίτροπος Miguel Arias Cañete και ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) Adnan Amin να ξεκινήσει στις Βρυξέλλες μια νέα έκθεση σχετικά με τις προοπτικές ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση, η οποία καταρτίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA), προσδιορίζει οικονομικά αποδοτικές επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις χώρες, τομείς και τεχνολογίες της ΕΕ, προκειμένου να καλύψουν - ή και να υπερβούν - τον προτεινόμενο στόχο 27% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2030. Παρέχει επίσης μια ανοικτή πλατφόρμα για τις χώρες της ΕΕ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εθνικών σχεδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, παρέχει πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της περαιτέρω ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και υπογραμμίζει το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι όλα τα μεμονωμένα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πιο αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως με την παραγωγή περισσότερης ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Επιπλέον, στον κλάδο θέρμανσης και ψύξης, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ, περισσότερα από τα δύο τρίτα των δυνατοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας που προσδιορίζονται στην έκθεση είναι φθηνότερα από τη συμβατική εναλλακτική λύση.

Η έκθεση κάνει ορισμένες συστάσεις που αποσκοπούν να βοηθήσουν την ΕΕ να αποκεφαλίσει την οικονομία της και να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κάτω από το 2 °, σύμφωνα με την Συμφωνία των Παρισίων, καθώς και να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία για τους πολίτες. Μέσα στο Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους δέσμη μέτρων, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την τόνωση των επενδύσεων στη μετάβαση στην καθαρής ενέργειας μέσω της θέτοντας πρώτα την ενεργειακή απόδοση, επίτευξη παγκόσμιας ηγετικής θέσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παρέχοντας μια δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές.

ετικέτες: ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, Βιοκαύσιμα, Βιοκαύσιμα, Κλιματική αλλαγή, Εκπομπές CO2, Ενέργεια, Περιβάλλοv, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας