Συνδεθείτε μαζί μας

Σιδηρόδρομοι

Θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό ικανότητας σιδηροδρομικής υποδομής «Δεν θα βελτιώσει τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών»

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε γενική προσέγγιση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με τη χωρητικότητα της σιδηροδρομικής υποδομής. Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας των σιδηροδρόμων, στη βελτίωση του διασυνοριακού συντονισμού, στην αύξηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας και, τελικά, στην προσέλκυση περισσότερων εμπορευματικών μεταφορών προς τους σιδηροδρόμους. Ωστόσο, πέντε εμπορικοί φορείς υποστηρίζουν ότι η γενική προσέγγιση που υιοθετήθηκε δεν προχωρά αρκετά στην επίτευξη αυτών των στόχων. 

Οι εμπορικοί φορείς είναι:
CLECAT – η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 19.000 εταιρειών που απασχολούν περισσότερους από 1.000.000 υπαλλήλους σε logistics, διαμεταφορές και τελωνειακές υπηρεσίες.
ΕΡΦΑ – European Rail Freight Association – η Ευρωπαϊκή Ένωση που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές ιδιωτικές και ανεξάρτητες εταιρείες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.
ΟΚΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αποστολέων, το οποίο εκπροσωπεί τα συμφέροντα logistics περισσότερων από 75,000 εταιρειών τόσο ΜΜΕ όσο και μεγάλων πολυεθνικών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.
UIP – International Union of Wagon Keepers, η ένωση-ομπρέλα των εθνικών ενώσεων από 14 ευρωπαϊκές χώρες, που εκπροσωπεί περισσότερους από 250 κατόχους φορταμαξών και Υπεύθυνους Συντηρητικούς Φορείς (ECM).
UIRR – η Διεθνής Ένωση για τις συνδυασμένες οδικές-σιδηροδρομικές μεταφορές εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων φορέων εκμετάλλευσης συνδυασμένων οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών και των διαχειριστών τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης.

Έδωσαν την εξής απάντηση στην απόφαση του Συμβουλίου:
Προκειμένου οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές να γίνονται όλο και πιο ελκυστικές για τους τελικούς χρήστες, πρέπει να απομακρυνθούν από μια εθνική προσέγγιση για τη διαχείριση της χωρητικότητας σε μια πιο διεθνώς συντονισμένη προσέγγιση. Πάνω από το 50% των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και σχεδόν το 90% των διατροπικών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, διασχίζουν τουλάχιστον ένα εθνικό σύνορο σήμερα. Επί του παρόντος, η διαχείριση της υποδομής γίνεται σε εθνική βάση με ελάχιστο διεθνή συντονισμό. Ως εκ τούτου, οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές εκτελούν διασυνοριακές υπηρεσίες σε ένα συνονθύλευμα εθνικών δικτύων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί το τρέχον σύστημα διαχείρισης υποδομής για την κατανομή χωρητικότητας, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες της επιβατικής κίνησης. Οι ανάγκες χωρητικότητας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μπορούν να επιτευχθούν μέσω ενός διεθνώς συμφωνημένου πλαισίου για τη διαχείριση της χωρητικότητας που καλύπτει μακροπρόθεσμο, κυλιόμενο σχεδιασμό και ασφαλείς διεθνείς διαδρομές για σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Για να γίνουν πιο ελκυστικές οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι το status quo δεν είναι αποτελεσματικό. Ο τρόπος διαχείρισης της χωρητικότητας των σιδηροδρόμων πρέπει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές, ψηφιακό και ευέλικτο σύστημα.

Αυτό που παρατηρούμε στη Γενική Προσέγγιση δυστυχώς δεν πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Η γενική κίνηση προς το να καταστούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μη δεσμευτικοί ή ανοικτοί σε εθνικές παρεκκλίσεις, θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε διάφορα εθνικά συνονθύλευμα. Θα σημαίνει συνεχή κατακερματισμό και μη βέλτιστη εκμετάλλευση της διαθέσιμης χωρητικότητας ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής υποδομής και, κυρίως, ανεπαρκή υποστήριξη στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού.

Είναι επίσης πολύ αμφίβολο εάν η πρόταση του Συμβουλίου θα μειώσει τον αντίκτυπο των προσωρινών περιορισμών χωρητικότητας στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές υπηρεσίες. Σήμερα, οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω κακώς προγραμματισμένων και ασυντόνιστων περιορισμών χωρητικότητας που δεν έχουν την απαιτούμενη εστίαση σε λύσεις συνέχειας της κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό ο νέος κανονισμός να περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση ότι οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές γίνονται πιο προβλέψιμες κατά τη διάρκεια περιορισμών μεταφορικής ικανότητας. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται από πραγματικά αμοιβαία κίνητρα για τους διαχειριστές υποδομής να σχεδιάζουν τη χωρητικότητα με φιλικό προς τον πελάτη τρόπο πολύ εκ των προτέρων.

Η πρόταση του Συμβουλίου να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού έως το 2029 και το 2032 για ορισμένες διατάξεις, δεν θα έχει καμία επίπτωση στον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτύχει αύξηση 50% των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών έως το 2030. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εγκαταλείπουν τον συμφωνημένο στόχο του 2030.

Πριν από τις επικείμενες τριμερείς διαπραγματεύσεις, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε ένα συμφωνημένο κείμενο που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ικανοποίηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων μιας λειτουργικής ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών ή υπάρχει σημαντικός κίνδυνος η πρόταση δεν θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αύξηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.


Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) έδωσε έναν πιο συμβιβαστικό τόνο. Χαιρέτισε τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου ως σημαντικό βήμα προς τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τόνισε πολλούς τομείς ανησυχίας, αναφέροντας τα ακόλουθα σημεία:

Κανονισμός για τη χρήση της χωρητικότητας σιδηροδρομικής υποδομής

Μια εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για τη διαχείριση της χωρητικότητας είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της ταχείας επέκτασης των διασυνοριακών σιδηροδρομικών μεταφορών σε μια εποχή σπάνιας χωρητικότητας. Ως εκ τούτου, η CER λυπάται που βλέπει μια ρητή αναφορά στη μη δεσμευτικότητα του Ευρωπαϊκά Πλαίσια στην πρόταση κανονισμού και προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Το CER καλωσορίζει το νέο συντονιστικό διάλογο μεταξύ των κρατών μελών, των Ευρωπαίων Συντονιστών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί μια ειδική εντολή συντονισμού στην περίπτωση εθνικών κατευθυντήριων γραμμών για την επίλυση συγκρούσεων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας. Επιπλέον το αναγκαία χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να είναι διαθέσιμος για την εφαρμογή του κανονισμού, ιδίως ενόψει της νέας ευρωπαϊκής δομής διακυβέρνησης. Το CER λυπάται επίσης για την παρατεταμένη χρονοδιαγράμματα επιβολής που εισάγονται στον κανονισμό. Ο σιδηροδρομικός τομέας υποστηρίζει τις αρχικές προθεσμίες που πρότεινε η Επιτροπή (δηλαδή το 2026 για το μεγαλύτερο μέρος του κανονισμού και το 2029 για ορισμένες διατάξεις διαχείρισης χωρητικότητας).

Διαφήμιση

Τέλος, η CER εκτιμά τη συμπερίληψη του Διαχειριστή Υποδομής διαβούλευση με επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα μέρη ως διαρκής και συμμετοχικός διάλογος. Αυτό θα είναι το κλειδί για την επιτυχία, ωστόσο πιστεύουμε ότι ο κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ειδική νέα πλατφόρμα που θα αντιπροσωπεύει τους αιτούντες που ζητούν χωρητικότητα –ιδίως τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις– ως αντίστοιχη με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Υποδομής (ENIM).  

Οδηγία για τα βάρη και τις διαστάσεις

Η CER χαιρετίζει την πρόθεση προώθησης της απαλλαγής από τον άνθρακα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, η οποία αναγνωρίστηκε δεόντως στις προηγούμενες τροποποιήσεις της Οδηγίας για τα βάρη και τις διαστάσεις, επιτρέποντας το πρόσθετο βάρος των κινητήρων μηδενικών εκπομπών στα βαρέα οχήματα. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη πρόταση αναθεώρησης οδηγεί σε αρκετές συνέπειες που δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως. Η CER και άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν ασταμάτητα ειδοποιήσει για αυτό το γεγονός, ιδιαίτερα το σοβαρό κίνδυνος πρόκλησης μετατόπισης εμπορευματικών μεταφορών από σιδηροδρομικές σε οδικές, κάτι που δεν συνάδει με την ανάγκη απαλλαγής από τις ανθρακούχες οδικές μεταφορές και διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού πρότυπα ασφαλείας στις χερσαίες μεταφορές.

Η συζήτηση στο Συμβούλιο πρόσθεσε σε αυτές τις ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο στις οδικές υποδομές και την οδική ασφάλεια, οι οποίες απαιτούν πρόσθετες επενδύσεις από τα κράτη μέλη. Η πρόταση απαιτεί περαιτέρω ενδελεχή αξιολόγηση των πολλαπλών επιπτώσεών της και, εν τέλει, της προστιθέμενης αξίας της, λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη εγκριθέντα μέτρα για την προώθηση των οχημάτων μηδενικών εκπομπών στην ισχύουσα οδηγία.  

Οδηγία συνδυασμένων μεταφορών

Η πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της διατροπικότητας. Με τα σωστά κίνητρα που θα τεθούν σε ισχύ, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εξωτερικών επιπτώσεων στις μεταφορές και στη δημιουργία συνέργειες μεταξύ πολιτικών, όπως η προώθηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν βέλτιστα με σιδηροδρομικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η αναζήτηση για ένα πιο διαισθητικό ορισμός για τις συνδυασμένες μεταφορές πρέπει επίσης να παρακολουθεί την ανάγκη επιβράβευσης των πράξεων που επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση εξωτερικού κόστους.

Η δημιουργία μεγαλύτερης βεβαιότητας μέσω ενός νέου ορισμού δεν πρέπει να ανοίξει την πόρτα σε παραπλανητικά κίνητρα που διεκδικούν υποστήριξη σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν εξαιρετικά εκτεταμένα οδικά σκέλη – ανησυχία που αναγνωρίζεται από πολλά κράτη μέλη στο Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί διασφαλιστικές διατάξεις έχει ήδη οριστεί στην Οδηγία, όπως η διατήρηση της ακτίνας 150 χιλιομέτρων για τα οδικά σκέλη προς τα λιμάνια. Το CER ενθαρρύνει τους νομοθέτες να το λάβουν υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

Εκτελεστικός Διευθυντής της CER Alberto Mazzola είπε: "Οι σημερινές συζητήσεις του Συμβουλίου ανοίγουν το δρόμο για νέες σημαντικές εξελίξεις για τον σιδηροδρομικό τομέα. Ευχαριστούμε τα κράτη μέλη για τις προσπάθειές τους, ιδιαίτερα τη βελγική Προεδρία για την καλή της δουλειά τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις και η CER επιθυμεί να δει εναρμόνιση των διαδικασιών διαχείρισης ικανότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ειδική εντολή συντονισμού στην περίπτωση εθνικών κατευθυντήριων γραμμών για την επίλυση συγκρούσεων για τη διευκόλυνση και όχι την παρεμπόδιση της διασυνοριακής κυκλοφορίας. Ο χρόνος είναι ουσιαστικός και πρέπει να το κάνουμε σωστά αν θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε και να ενισχύσουμε την υπάρχουσα ικανότητα για να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση».   

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Εκπαίδευση9 ώρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο12 ώρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν19 ώρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες1 ημέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Καζακστάν1 ημέρες πριν

Ο Olzhas Bektenov και οι επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών της ΕΕ συζητούν προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της επιμελητείας

Κόσμος2 μέρες πριν

Πώς αντέδρασε η Ανατολική Ευρώπη στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2 μέρες πριν

Η Ρομπέρτα Μέτσολα επανεξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Καζακστάν3 μέρες πριν

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ υπογραμμίζει την ισχυρή εταιρική σχέση ΟΗΕ-Καζακστάν

Τάσεις