Συνδεθείτε μαζί μας

Оικονομικό

Συντριπτική ψήφος υπέρ του νόμου για τις ψηφιακές αγορές

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Μετά τη χθεσινή (14 Δεκεμβρίου) συζήτηση σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με 642 ψήφους υπέρ, οκτώ κατά και 46 αποχές για τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων και απαγορεύσεων σε μεγάλες πλατφόρμες, για τη διασφάλιση δίκαιων και ανοιχτών αγορών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή διεξήγαγαν συζήτηση στην ολομέλεια πριν από την ψηφοφορία. Αν και η πρόταση είναι περίπλοκη, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Vestager είπε ότι θα μπορούσε να συνοψιστεί ως διασφάλιση ότι οι αγορές είναι ανοιχτές, δίκαιες και αμφισβητούμενες, έτσι ώστε κάθε επιχείρηση να έχει δίκαιες πιθανότητες να προσελκύσει πελάτες. 

Ο εισηγητής Andreas Schwab (EPP, DE) χαιρέτισε την ψηφοφορία: «Η σημερινή έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής DMA στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται στις αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ψηφιακούς γίγαντες. Θα διασφαλίσουμε ότι οι ψηφιακές αγορές είναι ανοιχτές και ανταγωνιστικές. Αυτό είναι καλό για τους καταναλωτές, καλό για τις επιχειρήσεις και καλό για την ψηφιακή καινοτομία. Το μήνυμά μας είναι σαφές: η ΕΕ θα επιβάλει τους κανόνες της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην ψηφιακή σφαίρα, και αυτό σημαίνει ότι οι νομοθέτες υπαγορεύουν τους κανόνες του ανταγωνισμού και όχι οι ψηφιακοί γίγαντες».

Μια πτυχή που είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ικανότητα που δίνει στην Επιτροπή να ενεργεί εκ των προτέρων, δήλωσε η ευρωβουλευτής Stéphanie Yon-Courtin (Renew, FR): «Θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέσα να αποτρέψει μάλλον παρά θεραπεία, με έναν πολύ σαφή κατάλογο υποχρεώσεων. Θα θεσπίσουμε τους κανόνες ευθύς εξαρχής, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να πολεμάμε για χρόνια ενάντια σε στρατούς δικηγόρων».

Η Mozilla χαιρέτισε την ψηφοφορία: «Οι άνθρωποι αξίζουν μια ποικιλία προϊόντων που είναι εξατομικευμένα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους… Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν απλά και εύκολα νέες εφαρμογές, να διαγράφουν ανεπιθύμητες εφαρμογές, να αλλάζουν μεταξύ εφαρμογών, να αλλάζουν τις προεπιλογές εφαρμογών. Το ίδιο ισχύει για τα λειτουργικά συστήματα και τις ηλεκτρονικές αγορές - οι προγραμματιστές και οι έμποροι θα πρέπει να έχουν την εξουσία να προσφέρουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές σε ισότιμη βάση με τους φύλακες. Ένας πόλεμος λογισμικού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι τεχνολογικοί γίγαντες ελέγχουν τον χώρο. Προσβλέπουμε στις ευρωπαϊκές αρχές να επιβάλουν αυτούς τους κανόνες, με δύναμη».

Ο νόμος δεν έτυχε καθολικής υποδοχής, όπως ήταν αναμενόμενο η μεγάλη τεχνολογία απεικονίζει τον κανονισμό ως επίθεση που απευθύνεται σε αμερικανικές εταιρείες.

Φρουρώντας τους θυρωρούς

Ο κανονισμός θα ισχύει για τις μεγάλες εταιρείες που παρέχουν τις λεγόμενες «υπηρεσίες βασικής πλατφόρμας» που είναι πιο επιρρεπείς σε αθέμιτες πρακτικές, για παράδειγμα: κοινωνικά δίκτυα (Facebook), μηχανές αναζήτησης (Google), λειτουργικά συστήματα (iOS), διαδικτυακές υπηρεσίες διαφήμισης, υπολογιστικό νέφος και υπηρεσίες κοινής χρήσης βίντεο (YouTube). Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν προγράμματα περιήγησης ιστού, εικονικούς βοηθούς και συνδεδεμένη τηλεόραση στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Θα έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και κεφαλαιοποίηση 80 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα εργάζεται σε τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ με τουλάχιστον 45 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες ή 10,000 επιχειρηματικούς χρήστες. Τα κατώτατα όρια δεν εμποδίζουν την Επιτροπή να ορίσει άλλες εταιρείες ως φύλακες όταν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Στοχευμένες διαφημίσεις

Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων για στοχευμένη ή μικροστοχευμένη διαφήμιση και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. Το κείμενο λέει ότι ένας gatekeeper πρέπει, «για τους δικούς του εμπορικούς σκοπούς και την τοποθέτηση διαφημίσεων τρίτων στις δικές του υπηρεσίες, να απέχει από το συνδυασμό προσωπικών δεδομένων με σκοπό την παροχή στοχευμένης ή μικροστοχευμένης διαφήμισης», εκτός εάν υπάρχει μια «σαφή, ρητή, ανανεωμένη, ενημερωμένη συγκατάθεση», σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, όπως άμεσο μάρκετινγκ, δημιουργία προφίλ και στοχευμένες διαφημίσεις.

Προσωρινή παύση των «δολοφόνων εξαγορών»

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να εξουσιοδοτήσουν την Επιτροπή να επιβάλει «διαρθρωτικά ή συμπεριφορικά διορθωτικά μέτρα» όταν οι φύλακες έχουν εμπλακεί σε συστηματική μη συμμόρφωση. Το εγκεκριμένο κείμενο προβλέπει ιδίως τη δυνατότητα της Επιτροπής να περιορίσει τους θυρωρούς από την πραγματοποίηση εξαγορών σε τομείς σχετικούς με το DMA προκειμένου να επανορθώσει ή να αποτρέψει περαιτέρω ζημίες στην εσωτερική αγορά. Οι θυρωροί θα είναι επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε σκοπούμενη συγκέντρωση.

Συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καταγγέλλοντες και πρόστιμα

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Ομάδας Ψηφιακών Ρυθμιστών Υψηλού Επιπέδου» για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στις αποφάσεις επιβολής τους. Αποσαφηνίζουν τον ρόλο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, διατηρώντας παράλληλα την επιβολή της DMA στα χέρια της Επιτροπής.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς λένε επίσης ότι η DMA θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκείς ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στους καταγγέλλοντες να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές για πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις αυτού του κανονισμού και να τις προστατεύουν από αντίποινα.

Εάν ένας θυρωρός δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα «τουλάχιστον 4% και που δεν υπερβαίνουν το 20%» του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του το προηγούμενο οικονομικό έτος, διευκρινίζουν οι ευρωβουλευτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Brexit20 ώρες πριν

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ υιοθετούν επίσημα τη νέα συμφωνία-πλαίσιο για το Brexit Windsor

Γαλλία20 ώρες πριν

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στη Γαλλία αναβλήθηκε μετά τις διαμαρτυρίες για τις συντάξεις

Poland22 ώρες πριν

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέπτεται στρατιώτες στην Πολωνία σε ένα ταξίδι έκπληξη

Τέχνες23 ώρες πριν

Η Βιέννη «λίγες μοίρες» εκθέτει πίνακες με κλίση για να ζητήσει δράση για το κλίμα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή23 ώρες πριν

Οι νέοι κανόνες συσκευασίας – μέχρι στιγμής, η επιστήμη δεν έχει πει πολλά σε αυτό

Ολλανδία24 ώρες πριν

Οι ασβοί που τρυπώνουν απειλούν να υπονομεύσουν το ολλανδικό σιδηροδρομικό σύστημα

Germany1 ημέρες πριν

Αστυνομικός πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια επιδρομών στη γερμανική έρευνα Reichsbuerger

Ukraine1 ημέρες πριν

Ο Ζελένσκι επισκέπτεται στρατεύματα κοντά στην πρώτη γραμμή της πόλης Μπαχμούτ

Bitcoin5 μέρες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Bitcoin: με τη Harley Simpson από το Foxify.

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 2 εβδομάδες

Το μέλλον του Bitcoin, των CBDC, των NFT και του GameFi: Πληροφορίες από τον υπεύθυνο μάρκετινγκ προϊόντων της OKX

Russiaπριν 2 εβδομάδες

Εκθέτοντας τον Magomed Gadzhiev: Ένας Ρώσος ολιγάρχης που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αποφεύγει τις κυρώσεις

Εκπαίδευσηςπριν 2 εβδομάδες

Συνέντευξη με έναν εμπειρογνώμονα της βιομηχανίας blockchain της Saitama, Russell Armand

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Ο ράπερ Piotr Krzysztof Liroy-Marzec επενδύει στο Blockchain

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Εξερευνώντας το HUBBURGER: Ένα επαναστατικό έργο βασισμένο σε blockchain

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Blockchain: Η HUBburger προσφέρει τη συλλογή NFT

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Κυκλοφόρησε η νέα επενδυτική πλατφόρμα blockchain

Τάσεις