Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Η δράση του Κοινοβουλίου για δίκαιους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια πρόταση που στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι κατώτατοι μισθοί παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση στην ΕΕ. ευρωβουλευτές χαιρέτισε την πρόταση για επαρκείς μισθούς σε ολόκληρη την ΕΕ και ενέκρινε διαπραγματευτική εντολή στις 25 Νοεμβρίου 2021. Αφού το Συμβούλιο καθορίσει τη θέση του, μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για την τελική μορφή του νόμου, Κοινωνία

Περισσότερα για πώς η ΕΕ βελτιώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας.

Η ανάγκη για δίκαιο κατώτατο μισθό

Ο κατώτατος μισθός είναι η χαμηλότερη αμοιβή που πρέπει να πληρώνουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους για την εργασία τους. Παρόλο που όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν κάποια πρακτική ελάχιστου μισθού, στα περισσότερα κράτη μέλη αυτή η αμοιβή συχνά δεν καλύπτει όλα τα έξοδα διαβίωσης. Περίπου επτά στους δέκα εργαζόμενους με ελάχιστο μισθό στην ΕΕ δυσκολεύτηκαν να τα βγάλουν πέρα ​​το 2018.

Ελάχιστοι μισθοί στην ΕΕ

Διαφήμιση

Οι μηνιαίοι ελάχιστοι μισθοί ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την ΕΕ το 2021, από 332 € στη Βουλγαρία έως 2,202 € στο Λουξεμβούργο. Ένας από τους κύριους παράγοντες για το ευρύ φάσμα είναι το διαφορά στο κόστος ζωής στις χώρες της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα στατιστικά στοιχεία για τους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ χώρες.

Υπάρχουν δύο μορφές κατώτατου μισθού στις χώρες της ΕΕ:

Διαφήμιση
  • Κανονικοί κατώτατοι μισθοί: tρυθμίζονται από καταστατικά ή επίσημους νόμους. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν τέτοιους κανόνες.
  • Συλλογικά συμφωνημένοι κατώτατοι μισθοί: σε έξι χώρες της ΕΕ, οι μισθοί καθορίζονται μέσω συλλογικών συμβάσεων μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων σε ορισμένες περιπτώσεις κατώτατων μισθών: Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Ιταλία και Σουηδία.

Τι κάνει το Κοινοβούλιο για δίκαιους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κήρυξαν το Ευρωπαϊκή Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων τον Νοέμβριο του 2017, ορίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιους μισθούς.


Τον Οκτώβριο του 2019 η Βουλή ενέκρινε ψήφισμα, καλώντας την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό μέσο για δίκαιους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ.

In έκθεση που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι η οδηγία για τους δίκαιους μισθούς θα πρέπει να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας στην εργασία και να προωθήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους μισθούς που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο

Αρχή 6 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Το 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της επάρκειας των κατώτατων μισθών στην ΕΕ. Στόχος του είναι όχι μόνο η προστασία των εργαζομένων στην ΕΕ, αλλά και η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, η ενίσχυση των κινήτρων για εργασία και η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού στην Ενιαία Αγορά.

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις εθνικές αρμοδιότητες και τη συμβατική ελευθερία των κοινωνικών εταίρων και δεν καθορίζει το επίπεδο των κατώτατων μισθών.

Η οδηγία θέλει να προωθήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Για χώρες με νόμιμους κατώτατους μισθούς, στοχεύει να διασφαλίσει ότι ο κατώτατος μισθός καθορίζεται σε επαρκή επίπεδα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθώς και τις περιφερειακές και τομεακές διαφορές.

Μάθετε πώς θέλουν να αντιμετωπίσουν οι ευρωβουλευτές στην εργασία σελυπερβολή στην ΕΕ.

Επιτροπή Απασχόλησης της Βουλής χαιρέτισε το νέο νόμο για επαρκείς μισθούς σε ολόκληρη την ΕΕ και ενέκρινε διαπραγματευτική εντολή τον Νοέμβριο του 2021. Αφού την εγκρίνουν οι ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια μιας συνόδου ολομέλειας, το Κοινοβούλιο μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή του νόμου.

Μάθετε πώς λειτουργεί η ΕΕ για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Μάθετε περισσότερα 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις