Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Συνδέοντας την Ευρώπη: Ενίσχυση της ΕΕ για έργα υποδομής

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να ενισχύσουν το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών της ΕΕ, των ψηφιακών δικτύων, των συστημάτων 5G και της ενεργειακής υποδομής, Κοινωνία.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το ανανεωμένο πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στις 6 Ιουλίου.

Μέρος του Προϋπολογισμός ΕΕ 2021-2027, το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 33.71 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) θα χρηματοδοτήσει βασικά έργα με στόχο τη βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων και των ενεργειακών δικτύων, καθώς και των ψηφιακών υπηρεσιών και της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Οι ευρωβουλευτές πέτυχαν να διασφαλίσουν ότι το 60% των κονδυλίων θα διατεθεί σε έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα. Επιπλέον, το 15% των πόρων ενεργειακού πυλώνα θα διατεθεί σε έργα διασυνοριακής ανανεώσιμης ενέργειας.

Υποστήριξη σε διαφορετικούς τομείς

Διαφήμιση

Η Συνδέοντας την Ευρώπη στοχεύει στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών τομέων. ο προϋπολογισμός για κάθε τομέα θα είναι:

  • Μεταφορές: 25.81 δισ. Ευρώ
  • Ενέργεια: 5.84 δισ. Ευρώ
  • Ψηφιακό: 2.07 δισ. Ευρώ


Θα προωθήσει τη διασύνδεση, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές οδούς και θαλάσσιες υποδομές, καθώς και διασφάλιση ασφαλούς κινητικότητας.


Η περαιτέρω ανάπτυξη του διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) θα είναι προτεραιότητα.

Διαφήμιση

Το νέο πρόγραμμα θα διασφαλίσει επίσης ότι όταν η υποδομή προσαρμόζεται για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας εντός της ΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πολιτικές όσο και για στρατιωτικές ανάγκες. Συνολικά, 1.69 δισεκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού για τις μεταφορές θα διατεθούν για στρατιωτική κινητικότητα.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για διασυνοριακά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αποκαρβονισμό που υποστηρίζουν το Πράσινη συμφωνία της ΕΕ και τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ και να διασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού

Η καθολική πρόσβαση σε γρήγορα δίκτυα είναι η ραχοκοκαλιά του ψηφιακή μετατροπή της οικονομίας και της κοινωνίας, ενώ η συνδεσιμότητα είναι καθοριστικός παράγοντας για το κλείσιμο των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών. Η προτεραιότητα θα αφορά έργα που επεκτείνουν την κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών.

Ιστορικό

Η Δημιουργήθηκε η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» το 2014 για τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από την ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών στον ψηφιακό, τον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας.

Υποστήριξε το συγχρονισμό των κρατών της Βαλτικής, την ενσωμάτωση της Ιβηρικής χερσονήσου, τη διαφοροποίηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το υπεράκτιο δίκτυο στη Βόρεια Θάλασσα (Βόρεια Θάλασσα, Ιρλανδική Θάλασσα, Αγγλική Μάγχη, Βαλτική Θάλασσα και γειτονικά ύδατα).

Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» επιτρέπει επίσης τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα σε βασικούς τομείς όπως το eJustice, το eHealth και το Cybersecurity.

Από το 2018, η Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη έχει υποστηρίξει το WiFi4EU πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην παροχή δωρεάν δημόσιου Wi-Fi μέσω φορέων του δημόσιου τομέα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Μόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Περισσότερα σχετικά με τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Προτεινόμενη άρση των ειδήσεων καλωσορίσματος στις ΗΠΑ για την απαγόρευση των αρνιών για τη βιομηχανία

Δημοσιευμένα

on

Το FUW συναντήθηκε με το USDA το 2016 για να συζητήσει τις ευκαιρίες εξαγωγής αρνιού. Από αριστερά, ο Αμερικανός ειδικός στη γεωργία Steve Knight, ο Αμερικανός σύμβουλος για τις γεωργικές υποθέσεις Stan Phillips, ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής της FUW Dr Hazel Wright και ο πρόεδρος της FUW Glyn Roberts

Η Ένωση Αγροτών της Ουαλίας χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η μακροχρόνια απαγόρευση εισαγωγής ουαλικού αρνιού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρθεί σύντομα. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. 

Το FUW έχει συζητήσει εδώ και καιρό την προοπτική άρσης της αδικαιολόγητης απαγόρευσης με το USDA σε διάφορες συναντήσεις την τελευταία δεκαετία. Η Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales τόνισε ότι η δυνητική αγορά για PGI Welsh Lamb στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αξίζει έως και 20 εκατομμύρια λίρες ετησίως εντός πέντε ετών από την άρση των εξαγωγικών περιορισμών.

Διαφήμιση

Μιλώντας από το πρόβατό του στο Carmarthenshire, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FUW, anαν Ρίκμαν, δήλωσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξερευνήσουμε άλλες εξαγωγικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τις από παλιά καθιερωμένες αγορές μας στην Ευρώπη. Η αγορά των ΗΠΑ είναι αυτή με την οποία επιθυμούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερες σχέσεις και η είδηση ​​ότι αυτή η απαγόρευση θα αρθεί σύντομα είναι τα πιο ευπρόσδεκτα νέα για τη βιομηχανία των προβάτων μας ».

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Οικονομία

Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Δημοσιευμένα

on

Περίπου 3,000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή χρονιά Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Η καμπάνια του 2021 ξεκίνησε με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα» και θα προωθήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μια ασφαλή, αποδοτική, προσιτή και χαμηλής εκπομπής ρύπων κινητικότητα για όλους. Το 2021 είναι επίσης η 20ή επέτειος της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, από την οποία έχει αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Ένα καθαρό, έξυπνο και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών είναι ο πυρήνας των οικονομιών μας και κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην 20ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είμαι περήφανος για τις 3,000 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτές που έδειξαν πόσο ασφαλείς και βιώσιμες επιλογές μεταφορών βοηθούν τις κοινότητές μας να παραμείνουν συνδεδεμένες αυτές τις δύσκολες στιγμές », δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean Το

Για αυτό το έτος ορόσημο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της εβδομάδας, τον αντίκτυπό της, τις προσωπικές ιστορίες και πώς συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα. Αλλού, οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν φεστιβάλ ποδηλάτων, εκθέσεις ηλεκτρικών οχημάτων και εργαστήρια. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει επίσης με την α δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με τους Συνδέοντας το τρένο Europe Express.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις