Συνδεθείτε μαζί μας

Στρατηγική της Αεροπορίας για την Ευρώπη

Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός: Για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προτείνει αναβάθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό που έρχεται στα τακούνια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και η δημιουργία πιο βιώσιμων και αποτελεσματικών διαδρομών πτήσης. Αυτό μπορεί να μειώσει έως και το 10% των εκπομπών αεροπορικών μεταφορών.

Η πρόταση έρχεται καθώς η απότομη πτώση της εναέριας κυκλοφορίας που προκαλείται από την πανδημία του ιού coronavirus απαιτεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, καθιστώντας ευκολότερη την προσαρμογή της ικανότητας κυκλοφορίας στη ζήτηση.

Η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean δήλωσε: «Τα αεροπλάνα μερικές φορές τρελαίνονται μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του εναέριου χώρου, αυξάνοντας τις καθυστερήσεις και τα καύσιμα που καταναλώνονται. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας σημαίνει περισσότερες απευθείας διαδρομές και λιγότερη ενέργεια που οδηγεί σε λιγότερες εκπομπές και χαμηλότερο κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες μας. Η σημερινή πρόταση για αναθεώρηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού όχι μόνο θα βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών των αερομεταφορών έως και 10% από την καλύτερη διαχείριση των διαδρομών πτήσεων, αλλά και θα προωθήσει την ψηφιακή καινοτομία ανοίγοντας την αγορά υπηρεσιών δεδομένων στον τομέα. Με τους νέους προτεινόμενους κανόνες βοηθάμε τον αεροπορικό μας τομέα να προχωρήσει στις διπλές πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. "

Η μη προσαρμογή των δυνατοτήτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας θα είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος, καθυστερήσεις και εκπομπές CO2. Το 2019, μόνο οι καθυστερήσεις κοστίζουν στην ΕΕ 6 δισεκατομμύρια ευρώ και οδήγησαν σε 11.6 εκατομμύρια τόνους (Mt) περίσσειας CO2. Εν τω μεταξύ, η υποχρέωση των πιλότων να πετούν στον κορεσμένο εναέριο χώρο αντί να ακολουθεί μια απευθείας διαδρομή πτήσης συνεπάγεται περιττές εκπομπές CO2, και το ίδιο ισχύει και όταν οι αεροπορικές εταιρείες ακολουθούν μακρύτερες διαδρομές για να αποφύγουν τη χρέωση ζωνών με υψηλότερα ποσοστά.

Διαφήμιση

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ευρύτερη χρήση των αεροσκαφών, έθεσαν την ψηφιοποίηση και την αποκανονισμό των μεταφορών στο επίκεντρο της πολιτικής αερομεταφορών της ΕΕ. Ωστόσο, η μείωση των εκπομπών παραμένει μια σημαντική πρόκληση για την αεροπορία. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ανοίγει επομένως το δρόμο για έναν ευρωπαϊκό εναέριο χώρο που χρησιμοποιείται βέλτιστα και περιλαμβάνει τις σύγχρονες τεχνολογίες. Εξασφαλίζει τη συνεργατική διαχείριση δικτύου που επιτρέπει στους χρήστες του εναέριου χώρου να πετούν βέλτιστα από περιβαλλοντική άποψη διαδρομές. Και θα επιτρέψει ψηφιακές υπηρεσίες που δεν απαιτούν απαραίτητα την παρουσία τοπικής υποδομής.

Για την εξασφάλιση ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, η Επιτροπή προτείνει δράσεις όπως:

  • Ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου και της διαχείρισής του για την αποφυγή συμφόρησης και μη βέλτιστων διαδρομών πτήσεων ·
  • προώθηση μιας ευρωπαϊκής αγοράς για υπηρεσίες δεδομένων που απαιτούνται για καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας ·
  • εξορθολογισμός της οικονομικής ρύθμισης των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που παρέχονται για λογαριασμό των κρατών μελών για την τόνωση της μεγαλύτερης βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, και
  • ενίσχυση του καλύτερου συντονισμού για τον ορισμό, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Επόμενα βήματα

Διαφήμιση

Η τρέχουσα πρόταση θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για συζητήσεις, τις οποίες η Επιτροπή ελπίζει ότι θα ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση.

Στη συνέχεια, μετά την τελική έγκριση της πρότασης, θα πρέπει να προετοιμαστούν εκτελεστικές και κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις με εμπειρογνώμονες για την αντιμετώπιση πιο λεπτομερών και τεχνικών θεμάτων.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό ξεκίνησε το 2004 για τη μείωση του κατακερματισμού του εναέριου χώρου στην Ευρώπη και για τη βελτίωση των επιδόσεων της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας όσον αφορά την ασφάλεια, τη χωρητικότητα, την αποδοτικότητα κόστους και το περιβάλλον.

Μια πρόταση για την αναθεώρηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SES 2+) υποβλήθηκε από την Επιτροπή το 2013, αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν καθυστερήσει στο Συμβούλιο από το 2015. Το 2019, μια Ομάδα Σοφών, αποτελούμενη από 15 εμπειρογνώμονες στον τομέα, δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών αναγκών για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην ΕΕ, η οποία κατέληξε σε διάφορες συστάσεις. Στη συνέχεια, η Επιτροπή τροποποίησε το κείμενό της για το 2013, εισάγοντας νέα μέτρα και συνέταξε ξεχωριστή πρόταση για την τροποποίηση του βασικού κανονισμού του EASA. Οι νέες προτάσεις συνοδεύονται από έγγραφο εργασίας του προσωπικού, παρουσιάζεται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός: για μια αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

 

Στρατηγική της Αεροπορίας για την Ευρώπη

Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός: Μείωση των εκπομπών και μείωση των καθυστερήσεων

Δημοσιευμένα

on

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να εκσυγχρονίσουν τη διαχείριση του εναέριου χώρου της ΕΕ ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και πιο πράσινη, Κοινωνία.

Η ενημέρωση των κανόνων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού αναμένεται να βοηθήσει τον τομέα των αερομεταφορών να γίνει πιο αποτελεσματικός, εξασφαλίζοντας μικρότερες πτήσεις μέσω πιο άμεσων δρομολογίων και μειώνοντας έτσι τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λένε οι ευρωβουλευτές.

Η πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό ξεκίνησε το 1999, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση των πτήσεων και αυξανόμενες καθυστερήσεις που υπογράμμισαν την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό.

Διαφήμιση

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αναθεωρηθούν οι κανόνες για να καταστεί ο εναέριος χώρος της ΕΕ λιγότερο κατακερματισμένος και να βελτιωθεί η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό θα αυξήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, θα μειώσει το κόστος και θα ωφελήσει το περιβάλλον.

Προς το παρόν, οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να μην πετούν απευθείας στο σημείο προσγείωσης. Μπορεί να θέλουν να αποφύγουν την πτήση πάνω από πολιτείες με υψηλότερες χρεώσεις, να αποφύγουν στρατιωτικές ζώνες ή να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή για να αποφύγουν τον καιρό. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερες πτήσεις και περισσότερες εκπομπές. Ο κατακερματισμός μπορεί επίσης να προκαλέσει καθυστερήσεις λόγω του λιγότερο βέλτιστου συντονισμού.

Οι ευρωβουλευτές λένε ότι οι κανόνες διαχείρισης του εναέριου χώρου πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες αγορές, το νέο ψηφιακό περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Πιέζουν για νέους κανόνες που θα βοηθήσουν στην επίτευξη έως και 10% μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αποφεύγοντας μεγαλύτερες διαδρομές και προωθώντας καθαρότερες τεχνολογίες.

Διαφήμιση

Θέλουν επίσης να καταστήσουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο πιο ανταγωνιστικό και να υποστηρίξουν την επιλογή παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και άλλων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όπως επικοινωνιών και μετεωρολογικών υπηρεσιών μέσω ανταγωνιστικών προσφορών.

Ιστορικό

Οι ισχύοντες κανόνες για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό χρονολογούνται από το 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση το 2013, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2014. Μετά την αποτυχία του Συμβουλίου να καταλήξει σε συμφωνία, η Επιτροπή πρότεινε αναβάθμιση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία το 2020.

Στις 17 Ιουνίου 2021, η επιτροπή μεταφορών και τουρισμού του Κοινοβουλίου ενημέρωσε τη διαπραγματευτική εντολή τους για την Μεταρρύθμιση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και υιοθέτησαν τη θέση τους στις επέκταση της εντολής του Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενεργεί ως φορέας αξιολόγησης απόδοσης. Μετά την ανακοίνωση της τελευταίας θέσης κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου, οι ευρωβουλευτές είναι έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Μάθετε περισσότερα 

Συνέχισε να διαβάζεις

Στρατηγική της Αεροπορίας για την Ευρώπη

Η Επιτροπή ζητά απλές λύσεις για τους καταναλωτές που ζητούν αποζημίωση για ακυρωμένες πτήσεις

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές καταναλωτών καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να βελτιώσουν τον χειρισμό των ακυρώσεων πτήσεων. Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές καταναλωτών κάλεσαν τις αεροπορικές εταιρείες να βελτιώσουν τον τρόπο αντιμετώπισης των ακυρώσεων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. 

Οι αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ καλούνται να βελτιώσουν τις πρακτικές τους με τη βοήθεια του κατάλογος μέτρων εκπονήθηκε από κοινού από την Επιτροπή και την ομάδα προστασίας καταναλωτών, το δίκτυο CPC. Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στον τεράστιο αριθμό καταγγελιών καταναλωτών που έλαβαν εκείνοι που προσπαθούσαν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στους επιβάτες και βασίζεται στα αποτελέσματα μιας έρευνας που ξεκίνησε νωρίτερα αυτό το έτος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών από 16 μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Η ανάλυση των παρεχόμενων απαντήσεων υπογράμμισε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αεροπορικών εταιρειών που παρουσιάζουν το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε λιγότερο εμφανή θέση από άλλες επιλογές, όπως η αλλαγή δρομολογίου ή τα κουπόνια, και υπονοώντας ότι η επιστροφή χρημάτων είναι πράξη καλής θέλησης, παρά νομική υποχρέωση.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders είπε: «Έχουμε λάβει πολλές καταγγελίες από τους καταναλωτές, αλλά έχουμε επίσης συνεργαστεί στενά με τις αεροπορικές εταιρείες για να κατανοήσουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και γιατί. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν ακυρώνονται πτήσεις. Σήμερα ζητάμε απλές λύσεις για να δώσουμε στους καταναλωτές βεβαιότητα μετά από μια περίοδο ακραίων αναταραχών. " 

Η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Adina Vălean, δήλωσε: «Αυτήν τη στιγμή αξιολογούμε τις ρυθμιστικές επιλογές για την ενίσχυση της προστασίας των επιβατών. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές για την κατάλληλη επικοινωνία, εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών. Οι επιβάτες πρέπει να έχουν πραγματική επιλογή μεταξύ κουπονιών και επιστροφών.

"Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες που ρωτήθηκαν επίσης δεν επέστρεψαν τους επιβάτες εντός της προθεσμίας των επτά ημερών που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ. Πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η καθυστέρηση αυτή τηρείται για όλες τις νέες κρατήσεις - είτε αγοράζονται απευθείας είτε μέσω ενός διαμεσολαβητή - και να απορροφούν γρήγορα το καθυστερημένο ποσό των εκκρεμών επιστροφών, το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021. "

Διαφήμιση

Η ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών (BEUC) δήλωσε: «Έχουν περάσει σχεδόν ενάμισι χρόνο από τότε που ξεκίνησε το COVID19 και πολλές αεροπορικές εταιρείες παραβιάζουν τη νομοθεσία των καταναλωτών».

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Στρατηγική της Αεροπορίας για την Ευρώπη

Ο τομέας της αεροπορίας χαιρετίζει το ενημερωμένο πρωτόκολλο ασφάλειας υγείας της EASA-ECDC

Δημοσιευμένα

on

Κορυφαίες αεροπορικές ενώσειςχαιρέτισε τις τελευταίες εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Πρωτόκολλο COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, η οποία αναγνωρίζει τις θετικές επιδημιολογικές εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον χαμηλό κίνδυνο μετάδοσης ιών κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών ως μέρος των επικαιροποιημένων μέτρων για να διατηρηθεί το ταξίδι ασφαλές και ομαλό για τους επιβάτες αυτό το καλοκαίρι. Για πρώτη φορά, το Πρωτόκολλο υποστηρίζει τη χρήση ταχείων δοκιμών αντιγόνου, ιδίως για επιβάτες που ταξιδεύουν από περιοχές υψηλού κινδύνου - και ζητεί επίσης εναρμόνιση των μέτρων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό ακολουθεί την έγκριση της τελευταίας εβδομάδας των τελευταίων συστάσεων του Συμβουλίου για την επανεκκίνηση των ταξιδιών εντός της ΕΕ και τρίτων χωρών, κάνοντας χρήση του συστήματος ψηφιακού πιστοποιητικού COVID (DCC) της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να εφαρμόσουν το σύστημα DCC έως την 1η Ιουλίου. Οι χώρες της ΕΕ έχουν συνδέσει τα εθνικά τους συστήματα πιστοποιητικών με την πύλη της ΕΕ πριν από την προθεσμία.

Το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο ανταποκρίνεται στη σύσταση του Συμβουλίου από τις 10 Ιουνίου 2021, που προτείνει: «Άτομα που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του COVID-19 ή που έχουν αναρρώσει από την ασθένεια τις τελευταίες 180 ημέρες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή ή καραντίνα, εκτός εάν προέρχονται από περιοχή πολύ υψηλού κινδύνου ή όπου κυκλοφορεί μια παραλλαγή ανησυχίας. Για ταξίδια από τέτοιους προορισμούς, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η απαίτηση για αρνητικό τεστ. Αυτό θα μπορούσε να είναι είτε μια δοκιμή ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων (RADT) που λαμβάνεται όχι περισσότερο από 48 ώρες πριν από την άφιξη ή μια δοκιμή PCR όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την άφιξη. "

Σε κοινή δήλωση, οι έξι ενώσεις ανέφεραν: «Η προστασία της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του προσωπικού και των επιβατών μας, εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της αεροπορίας σε όλη αυτή την πανδημία. Μετά από επιτυχημένα προγράμματα εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και βελτιωμένες επιδημιολογικές προοπτικές, αυτές οι ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές είναι πολύ έγκαιρες και θα βοηθήσουν στη διασφάλιση μιας ομαλής και ασφαλούς διαδρομής επιβατών. Βασιζόμαστε στα κράτη μέλη της ΕΕ να διαδραματίσουν τώρα τον ρόλο τους και να ενημερώσουν αναλόγως τα υφιστάμενα μέτρα, έτσι ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν τι toexpect. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιβατών και για την ανάκαμψη του κλάδου μας. "

Οι ενώσεις καλωσορίζουν περαιτέρω τις ακόλουθες ενημερώσεις στο Πρωτόκολλο:

  • Ευελιξία όσον αφορά την απαίτηση για συνεχή φυσική απόσταση στα αεροδρόμια, δεδομένου ότι μόνο οι πλήρως εμβολιασμένοι, ανακτημένοι ή δοκιμασμένοι επιβάτες θα ταξιδεύουν. Αυτό θα διευκολύνει τις επιχειρησιακές προκλήσεις που τέθηκαν από τα προηγούμενα μέτρα φυσικής απόστασης. Τόσο τα αεροδρόμια όσο και τα αεροσκάφη εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ασφαλή περιβάλλοντα.
  • Από την άποψη της ασφάλειας της υγείας, Η επαλήθευση του DCC είναι καλύτερα οργανωμένη έξω πριν από την αναχώρηση.
  • Ο έλεγχος, όπου απαιτείται, πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πτήση και όχι κατά την άφιξη ή κατά τη διέλευση ·
  • Οι έλεγχοι εγγράφων πρέπει να περιορίζονται σε έναν μόνο έλεγχο πριν από το ταξίδι. Οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι, π.χ. επίσης κατά την άφιξη, εξυπηρετούν πολύ λίγο ιατρικό σκοπό και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιττή ουρά.

Η Ευρώπη διαθέτει τώρα όλα τα εργαλεία: το DCC, μια ψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβατών (dPLF) και τις συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα διεθνή και ενδοκοινοτικά ταξίδια για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και ομαλό άνοιγμα των αεροπορικών ταξιδιών αυτό το καλοκαίρι. Καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού αυξάνονται και η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται περαιτέρω, οι έξι συσχετίσεις αναμένουν ότι τα τελευταία προληπτικά μέτρα θα μειωθούν περαιτέρω ή θα αφαιρεθούν ανάλογα, ανάλογα με τη μείωση του συνολικού επιπέδου κινδύνου.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις