# Η απασχόληση και οι κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη: Καταγράψτε τον αριθμό των απασχολουμένων στην ΕΕ

| Δεκέμβριος 17, 2018

Χειραψία

Η χειμερινή έκδοση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Ανάπτυξης στην Ευρώπη (ESDE) Τριμηνιαία ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα (17 Δεκέμβριος) επιβεβαιώνει τις συνολικές θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Η συνολική απασχόληση έπληξε ένα νέο ρεκόρ εκατομμυρίων ανθρώπων 239.3 στο τρίτο τρίμηνο του 2018. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων εργασίας είναι οι μόνιμες και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, οι μόνιμες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά εκατομμύρια 2.7 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό απασχόλησης εξακολούθησε να αυξάνεται προς το στόχο της Ευρώπης 2020 και το 73.2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Η αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα των εργαζομένων Marianne Thyssen δήλωσε: "Αυτή η έκθεση δείχνει και πάλι πολύ καλή πρόοδο στην αγορά εργασίας της ΕΕ. Η συνολική απασχόληση έπληξε ένα ρεκόρ εκατομμυρίων εργαζομένων 239. Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να μειώνεται και οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αυξάνονται. Προσεγγίζουμε τον στόχο μας για την επίτευξη ποσοστού 75% στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020. Ενώ αυτές οι εξελίξεις είναι θετικές, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε ορισμένες προκλήσεις. Ο αριθμός των ωρών εργασίας εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από το ανώτατο όριο του 2008. Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται, ενώ η αύξηση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων μπορεί να επιβραδύνει τη δημιουργία απασχόλησης. Για να επιτύχουμε τον στόχο μας για μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, πρέπει να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό τις σημαντικές νομοθετικές μας πρωτοβουλίες - μεταξύ άλλων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Οι εθνικές μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να συνεχιστούν. Αυτό θα διασφαλίσει ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων και οι αρχές του θα γίνουν πραγματικότητα για όλους ».

Ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά εκατομμύρια 2.3, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων με μερική απασχόληση παρέμεινε σταθερός. Η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε σε όλους τους τομείς εκτός από τη γεωργία σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο: οι εργαζόμενοι στο 730,000 απασχολούνται περισσότερο μόνο στο χονδρικό εμπόριο και το 1.8 σε άλλες υπηρεσίες. Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να μειώνεται: τον Οκτώβριο το 2018 ανερχόταν σε 6.7% στην ΕΕ και το 8.1% στην ευρωζώνη, αντανακλώντας μια πτώση κατά 0.7 εκατοστιαίες μονάδες και στις δύο περιπτώσεις σε σύγκριση με ένα έτος νωρίτερα.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, Οικονομία, Εργασία, EU, Στρατηγική Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Νέων, Ανεργία, Η ανεργία των νέων

Τα σχόλια είναι κλειστά.