Συνδεθείτε μαζί μας

Γεωργία

Μελλοντική γεωργική πολιτική της ΕΕ: ​​#Η αγροτική βιομηχανία Οι βουλευτές του ΕΚ ζητούν δίκαιη χρηματοδότηση, χωρίς επανεθνικοποίηση

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ μετά το 2020 πρέπει να είναι εξυπνότερη, απλούστερη, δικαιότερη και πιο βιώσιμη, αλλά επίσης καλά χρηματοδοτούμενη και πραγματικά κοινή για να συνεχίσει να παρέχει επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ.

Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε την Τετάρτη (16 Μαΐου), με 32 ψήφους υπέρ και πέντε κατά, με έξι αποχές, ένα σύνολο προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020.

Μεγαλύτερη ευελιξία αλλά χωρίς επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ

Διαφήμιση

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη της ΕΕ να προσαρμόσουν την αγροτική πολιτική της ΕΕ στις ανάγκες τους, αλλά απορρίπτουν οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, η οποία θα μπορούσε, όπως λένε, να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο στόχων, κανόνων, εργαλείων και ελέγχων. Τα κράτη μέλη πρέπει να σχεδιάσουν τις εθνικές στρατηγικές τους σε αυτή τη βάση και να επιλέξουν δράσεις που θεωρούν ότι ταιριάζουν καλύτερα σε αυτά.

Ενώ η μελλοντική γεωργική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να προάγει τις επιδόσεις και όχι τη συμμόρφωση, οι γεωργικές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια υψηλά πρότυπα της ΕΕ και η παραβίαση τους θα πρέπει να προκαλέσει παρόμοιες κυρώσεις, λένε οι ευρωβουλευτές.

Διαφήμιση

Σύγχρονη πολιτική με σωστή και δίκαια κατανεμημένη χρηματοδότηση

Το να καταστούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ πιο βιώσιμες και πλήρως ενσωματωμένες στην κυκλική οικονομία, η προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και των έξυπνων πρακτικών θα πρέπει να είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της νέας ΚΓΠ. Για το σκοπό αυτό, η αγροτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς, πράγμα που σημαίνει τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ στο ελάχιστο τρέχον επίπεδο, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

Η επιτροπή γεωργίας θέλει επίσης:

 • Άμεσες πληρωμές να συνεχίσει να χρηματοδοτείται πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ·
 • να μειώσει τη γραφειοκρατία για τα υποχρεωτικά μέτρα πρασίνου (που απαιτείται για τη λήψη πληρωμών) και να τα καταστήσει περισσότερο προσανατολισμένα στα αποτελέσματα, να απλοποιήσει και να στοχεύσει καλύτερα σε εθελοντικά μέτρα
 • νέα μέθοδος ΕΕ για τον υπολογισμό των άμεσων πληρωμών έως το 2030 για τη σταδιακή κατάργηση των ιστορικών κριτηρίων στήριξης και την υποστήριξη περισσότερων όσων παραδίδουν πρόσθετα δημόσια αγαθά ·
 • πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να διασφαλιστεί ότι η υποστήριξη της ΕΕ παρέχεται σε γνήσιους αγρότες ·
 • περισσότερα χρήματα για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών ·
 • λιγότερα χρήματα για μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις με υποχρεωτικό ανώτατο όριο στην ΕΕ ·
 • δικαιότερη κατανομή των πόρων της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που εισπράχθηκαν και τις διαφορές, π.χ. στο κόστος παραγωγής ή στην αγοραστική δύναμη
 • να ενισχύσει τη στήριξη για νέους και νέους αγρότες ·
 • ισχυρότερη υποστήριξη στους αγρότες που πλήττονται από την αστάθεια των εισοδημάτων και των τιμών ·
 • να αποκλείσει τους περισσότερους ευαίσθητους τομείς από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και
 • εθελοντική συζευγμένη υποστήριξη, την οποία τα κράτη μέλη μπορούν τώρα να χορηγήσουν σε ιδιαίτερα σημαντικούς προβληματικούς τομείς, για να χρησιμοποιηθούν επίσης για στρατηγικά σημαντική παραγωγή, π.χ. πρωτεϊνικές καλλιέργειες ή για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.

«Χρειαζόμαστε φιλόδοξους στόχους για τη μελλοντική γεωργική πολιτική της ΕΕ. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφαλή προσφορά υψηλής ποιότητας τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ, καλύτερη υποστήριξη για νέους, νέους και οικογενειακούς αγρότες, για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των αγροτών μας - επίσης, καθιστώντας τη γεωργία πιο έξυπνη και πιο καινοτόμο, και καλύτερα να τους εξοπλίσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις διακυμάνσεις της αγοράς. Αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η ΚΓΠ παραμείνει πραγματικά κοινή και θα χρηματοδοτηθεί καλά στο μέλλον. Αυτό θα αγωνιστούμε για την επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ », δήλωσε ο εισηγητής Herbert Dorfmann (EPP, IT).

Τα επόμενα βήματα

Οι ιδέες της Επιτροπής Γεωργίας πρέπει τώρα να εξεταστούν από το Κοινοβούλιο στο σύνολό της κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 28 - 31 Μαΐου στο Στρασβούργο.

Περισσότερες πληροφορίες 

Γεωργία

Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα γεωγραφική ένδειξη από την Ουγγαρία

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη «Szegedi tükörponty ' από την Ουγγαρία στο μητρώο Προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ). Το «Szegedi tükörponty» είναι ένα ψάρι του κυπρίνου που παράγεται στην περιοχή Σέγκεντ, κοντά στα νότια σύνορα της Ουγγαρίας, όπου δημιουργήθηκε ένα σύστημα λιμνών ψαριών. Το αλκαλικό νερό των λιμνών δίνει στα ψάρια μια ιδιαίτερη ζωντάνια και ανθεκτικότητα. Η ξεφλουδισμένη, κοκκινωπή, γευστική σάρκα του ψαριού που εκτρέφεται σε αυτές τις λίμνες, και το φρέσκο ​​άρωμά του χωρίς παρενέργειες, μπορεί να αποδοθεί άμεσα στη συγκεκριμένη αλμυρή γη.

Η ποιότητα και η γεύση των ψαριών επηρεάζονται άμεσα από την καλή παροχή οξυγόνου στην κοίτη της λίμνης στις λίμνες ψαριών που δημιουργήθηκαν σε αλατούχο έδαφος. Η σάρκα του «Szegedi tükörponty» είναι υψηλή σε πρωτεΐνη, χαμηλή σε λιπαρά και πολύ γευστική. Η νέα ονομαστική αξία θα προστεθεί στον κατάλογο των 1563 προϊόντων που ήδη προστατεύονται στο eAmbrosia βάση δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες online στο την ποιότητα των προϊόντων.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Θα ενισχύσουν οι ευρωβουλευτές τη στρατηγική Farm to Fork;

Δημοσιευμένα

on

Αυτή την Πέμπτη και την Παρασκευή (9-10 Σεπτεμβρίου), οι επιτροπές AGRI και ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν την αντίδρασή τους στη στρατηγική της ΕΕ Farm to Fork. Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία (AGRI) και το Περιβάλλον (ENVI) ψηφίζουν την κοινή έκθεση πρωτοβουλίας τους για τη στρατηγική Farm to Fork, η οποία καθορίζει πώς η ΕΕ στοχεύει να καταστήσει το σύστημα τροφίμων «δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον» Το Οι τροπολογίες στην έκθεση θα ψηφιστούν την Πέμπτη.

Στη συνέχεια, οι ευρωβουλευτές και των δύο επιτροπών αναμένεται να εγκρίνουν την κοινή έκθεση Farm to Fork Strategy την Παρασκευή και να την στείλουν στην ολομέλεια για τελική ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτωβρίου. Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα τροφίμων της ΕΕ δεν είναι επί του παρόντος βιώσιμο και ότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, εμπορευόμαστε και καταναλώνουμε τρόφιμα για να σεβαστούμε τις διεθνείς δεσμεύσεις και τα πλανητικά μας όρια. Η στρατηγική Farm to Fork, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 ως κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, είναι ένας δυνητικός παράγοντας αλλαγής παιχνιδιών σε αυτόν τον τομέα. Αυτό συμβαίνει επειδή διαπερνά τα σιλό και συγκεντρώνει πολλαπλές πρωτοβουλίες πολιτικής που στοχεύουν στο να καταστήσουν το σύστημα τροφίμων πιο βιώσιμο.

Παρ 'όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της γεωργίας και οι υπουργοί αγροτικών εκμεταλλεύθηκαν τη στρατηγική Farm to Fork Strategy μια χλιαρή υποδοχή. Αυτό συμβαίνει επειδή υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιοτικών στη γεωργία της ΕΕ - παρά τις περιβαλλοντικές βλάβες που προκαλούν - και η στρατηγική θέτει υπό αμφισβήτηση τη ευρεία χρήση αυτών των αγροχημικών. Τώρα, εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καθορίσει τη θέση του σχετικά με τη στρατηγική, η οποία θα στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο με τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων που πραγματοποιείται σε δύο εβδομάδες και τη δεύτερη έκδοση του Συνεδρίου Farm to Fork τον Οκτώβριο.

Διαφήμιση

"Οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν να χάσουν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να ενισχύσουν τη στρατηγική Farm to Fork και να την κάνουν κεντρική για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030", δήλωσε ο Jabier Ruiz, ανώτερος υπεύθυνος πολιτικής για τα τρόφιμα και τη γεωργία στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF. «Η στρατηγική έχει πολλές δυνατότητες να καταστήσει τα συστήματά μας τροφίμων πιο βιώσιμα, εάν εφαρμοστούν στην κλίμακα που απαιτείται. Το Κοινοβούλιο μπορεί τώρα να δώσει μια ουσιαστική ώθηση για να συμβεί αυτό ».

Συνολικά, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να εγκρίνει τη φιλοδοξία της στρατηγικής Farm to Fork και να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει και να επεκτείνει πλήρως τις πρωτοβουλίες πολιτικής που καλύπτονται από τη στρατηγική. Πιο συγκεκριμένα, το WWF θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό οι ευρωβουλευτές να υποστηρίζουν συμβιβαστικές τροπολογίες που ζητούν:

Βασίστε το μελλοντικό δίκαιο της ΕΕ για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων στις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και εμπλέξτε τους ενδιαφερόμενους φορείς από μια ευρεία ποικιλία προοπτικών για να εξασφαλίσετε μια νόμιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία. Εισαγωγή ισχυρών μηχανισμών ιχνηλασιμότητας θαλασσινών που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το πού, πότε, πώς και ποια ψάρια έχουν αλιευθεί ή εκτραφεί για όλα τα προϊόντα θαλασσινών, ανεξάρτητα από το αν είναι αλιευμένα από την ΕΕ ή εισάγονται, φρέσκα ή μεταποιημένα.

Αναγνωρίστε ότι απαιτείται αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης σε ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της υπερκατανάλωσης κρέατος και υπερ-επεξεργασμένων προϊόντων και παρουσιάστε μια στρατηγική μετάβασης πρωτεϊνών που καλύπτει τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς για χαμηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις.

Διαφήμιση

Ενθάρρυνση δράσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων τροφίμων που εμφανίζονται στο πρωτογενές επίπεδο παραγωγής και στα πρώτα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των μη συγκομισμένων τροφίμων, και θέτει δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Καθιέρωση υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες εφοδιασμού για να διασφαλιστεί ότι οι εισαγωγές από την ΕΕ θα είναι απαλλαγμένες όχι μόνο από την αποψίλωση των δασών αλλά και από κάθε είδους μετατροπή και υποβάθμιση του οικοσυστήματος - και δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μετά την ψηφοφορία την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές του AGRI θα σφραγίσουν επίσης την πολιτική συμφωνία για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και δεν αναμένονται εκπλήξεις.

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρο για την αύξηση των ταμειακών ροών προς τους αγρότες

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα μέτρο που επιτρέπει στους αγρότες να λαμβάνουν υψηλότερες προκαταβολές πληρωμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Αυτό το μέτρο θα υποστηρίξει και θα αυξήσει τις ταμειακές ροές προς τους αγρότες που έχουν πληγεί από την κρίση COVID-19 και από τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ορισμένες περιοχές έχουν πληγεί βαθιά από πλημμύρες, για παράδειγμα.

Το μέτρο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να πληρώνουν εισοδηματική στήριξη και ορισμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στους αγρότες με υψηλότερο επίπεδο προκαταβολών, έως και 70% (από 50%) των άμεσων πληρωμών και 85% (από 75%) πληρωμών αγροτικής ανάπτυξης. Ισχύουν οι εγγυήσεις για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε οι πληρωμές να μπορούν να εκταμιευθούν μία φορά ελέγχους και ελέγχους έχουν οριστικοποιηθεί και από τις 16 Οκτωβρίου 2021 για τις άμεσες πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα καθ 'όλη τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 μέσω αυξημένης ευελιξίας και συγκεκριμένων μέτρων της αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις