Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Ψηφιακό θεματολόγιο: Φέρνοντας περισσότερες γυναίκες στον ψηφιακό τομέα, θα επιφέρει 9 δις € ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, δείχνει μελέτη της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

HandlerΤο να προσελκύσετε περισσότερα κορίτσια να ενδιαφέρονται για μια ψηφιακή καριέρα και να προσελκύσετε περισσότερες γυναίκες σε ψηφιακές θέσεις εργασίας θα ωφελήσει η ψηφιακή βιομηχανία, οι ίδιες οι γυναίκες και η ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό είναι το βασικό εύρημα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (3 Οκτωβρίου).

Σύμφωνα με τη μελέτη, υπάρχουν τώρα πολύ λίγες γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των ΤΠΕ:

  1. Από 1,000 γυναίκες με πτυχίο ή άλλο πρώτο πτυχίο, μόνο 29 κατέχουν πτυχίο στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (σε σύγκριση με 95 άνδρες), και μόνο 4 στις 1000 γυναίκες τελικά θα εργαστούν στον τομέα των ΤΠΕ.
  2. Οι γυναίκες εγκαταλείπουν τον τομέα στα μέσα της σταδιοδρομίας σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες και υποεκπροσωπούνται σε διευθυντικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων (ακόμη περισσότερο από ό, τι σε άλλους τομείς).
  3. Μόνο το 19.2% των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ έχουν γυναίκες αφεντικά, σε σύγκριση με το 45.2% των εργαζομένων εκτός ΤΠΕ.

Αλλά αν η τάση αντιστραφεί και οι γυναίκες κατέχουν ψηφιακές θέσεις εργασίας τόσο συχνά όσο οι άνδρες, το Ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ θα μπορούσε να αυξάνεται ετησίως κατά περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ (1.3 φορές το ΑΕΠ της Μάλτας), σύμφωνα με τη μελέτη. Ο τομέας των ΤΠΕ θα ωφεληθεί δεδομένου ότι οι οργανισμοί που συμμετέχουν περισσότερο στις γυναίκες στη διαχείριση επιτυγχάνουν 35% υψηλότερη απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων και 34% καλύτερη συνολική απόδοση στους μετόχους από άλλους συγκρίσιμους οργανισμούς.

Διαφήμιση

Η μελέτη προτείνει επίσης ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των ΤΠΕ κερδίζουν σχεδόν 9% περισσότερα από τις γυναίκες σε άλλα μέρη της οικονομίας, και έχουν επίσης μεγαλύτερη μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των προγραμμάτων εργασίας τους και είναι λιγότερο ευαίσθητες στην ανεργία (έως το 2015, θα υπάρξει 900,000 μη ολοκληρωμένες θέσεις ΤΠΕ στην ΕΕ).

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ατζέντα Neelie Kroes είπε: "Γνωρίζουμε, αναμφίβολα, ότι περισσότερες γυναίκες σε μια επιχείρηση σημαίνουν μια πιο υγιή επιχείρηση. Είναι καιρός να το συνειδητοποιήσει ο τομέας της πληροφορικής και να δώσει στις γυναίκες την ευκαιρία να βοηθήσουν τον τομέα και η οικονομία της Ευρώπης επωφελείται από το τεράστιο δυναμικό τους. "

Η μελέτη προτείνει επίσης τέσσερις τομείς προτεραιότητας όπου πρέπει να αναληφθεί δράση:

Διαφήμιση
  1. Οικοδόμηση μιας ανανεωμένης εικόνας του τομέα μεταξύ των γυναικών και της κοινωνίας, με δράσεις όπως η διάδοση των πιο ελκυστικών θεμάτων ΤΠΕ για τις νέες γυναίκες (συναρπαστικά, διαφορετικά, κερδοφόρα κ.λπ.) ·
  2. Ενδυνάμωση των γυναικών στον τομέα, π.χ. προώθηση, από κοινού με τη βιομηχανία, εναρμονισμένων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προώθηση σαφών και απλών διαδρομών σταδιοδρομίας ΤΠΕ ·
  3. Αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών στις ΤΠΕ, π.χ. βελτίωση της πρόσβασης σε προγράμματα επιχειρηματικών κεφαλαίων για επιχειρηματίες ·
  4. Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στον τομέα, π.χ. επισημαίνοντας τη βελτιωμένη απόδοση των επιχειρήσεων που απασχολούν γυναίκες.

Ιστορικό

Μερικά από τα βασικά ευρήματα της μελέτης:

  1. Στις γυναίκες που εγκαταλείπουν τον κλάδο πολύ νωρίς: ενώ το 20% των γυναικών ηλικίας 30 ετών με πτυχία που σχετίζονται με τις ΤΠΕ εργάζονται στον τομέα, μόνο το 9% των γυναικών άνω των 45 ετών το κάνουν.
  2. Σχετικά με τις γυναίκες που υποεκπροσωπούνται σε διευθυντικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων: το 19.2% των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ έχουν γυναίκες αφεντικά, σε σύγκριση με το 45.2% των εργαζομένων εκτός ΤΠΕ.
  3. Όσον αφορά τον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών στις ΤΠΕ που είναι πολύ χαμηλοί σε σύγκριση με τους τομείς εκτός ΤΠΕ: οι γυναίκες αποτελούν το 31.3% των αυτοαπασχολούμενων Ευρωπαίων και μόνο το 19.2% των επιχειρηματιών ΤΠΕ.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης τους παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες να συμμετάσχουν πλήρως στον τομέα: δεξιότητες, αποτροπή κινδύνων και αρνητικές στάσεις απέναντι στον ανταγωνισμό και (γ) εξωτερικά εμπόδια, όπως ένα έντονα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, δυσκολίες στην εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και έλλειψη προτύπων στον τομέα.

Η μελέτη παρουσιάζει μια ποικιλία προφίλ γυναικών που εργάζονται στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας: από έναν προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών και έναν ειδικό ψηφιακών επικοινωνιών έως έναν υπεύθυνο χάραξης πολιτικής ΤΠΕ. Η δημιουργία προφίλ ψηφιακών προτύπων για τα κορίτσια και η προβολή των γυναικών στον τομέα είναι ο βασικός τρόπος για να προσελκύσουν πολλά περισσότερα κορίτσια να εξετάσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα των ΤΠΕ, καταλήγει η έκθεση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην εκτελεστική περίληψη του τομέα ΤΠΕ

Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ

Οι γυναίκες στις ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις