Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Ακόμη μεγάλο περιθώριο για τη βελτίωση Ευρωπαϊκό Εξάμηνο λένε οι ευρωβουλευτές

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

-Το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής του ευρωπαϊκού εξαμήνου χρειάζεται πολλές διορθώσεις, κυρίως για να ληφθούν δεόντως υπόψη η ανάπτυξη, η απασχόληση, οι επενδύσεις και οι κοινωνικές ανησυχίες, προειδοποίησε η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων σε ψήφισμα που ψήφισε στο 30 τον Σεπτέμβριο. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης περισσότερους κανόνες για τη διασφάλιση της οικονομικής σύγκλισης και υπογράμμισαν και πάλι ότι πρέπει να βελτιωθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η ευθύνη

Οι προειδοποιήσεις και τα αιτήματα παρατίθενται στο ετήσιο ψήφισμα της επιτροπής σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τη διαδικασία με την οποία τα κράτη μέλη συντονίζουν τις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές τους. Συντάχθηκε από την Elisa Ferreira (S&D, PT) και εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ, δύο, το ψήφισμα χαιρετίζει το γεγονός ότι έχουν αντιμετωπιστεί ορισμένες ανησυχίες που είχε προηγουμένως εγείρει το Κοινοβούλιο, αλλά σημειώνει ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για βελτίωση.

Περισσότερα για την οικονομική σύγκλιση

Απαιτούνται επειγόντως περισσότερες νομοθετικές προτάσεις για να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός μέσου ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης και την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, λέει το κείμενο. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται περισσότερη προσπάθεια από χώρες "πλεονασματικού", όχι μόνο από χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες, προσθέτει. Τέλος, οι ευρωβουλευτές ενθαρρύνουν την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο επιεική άποψη για μη επαναλαμβανόμενα, δημόσια επενδυτικά προγράμματα με αποδεδειγμένο ιστορικό βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης μιας χώρας.

Διαφήμιση

Περισσότερα για την απασχόληση και για μια ΟΝΕ με κοινωνική διάσταση

Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να κάνει πολύ περισσότερα για να ενσωματώσει κοινωνικές ανησυχίες στο Εξάμηνο και, ευρύτερα, στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ζητεί από νομοθετικές προτάσεις να δοθεί στην ΟΝΕ ένας κοινωνικός πυλώνας και να θεσπιστεί ένα «κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη», δεδομένου ότι οι μηχανισμοί κοινωνικής πρόνοιας ορισμένων χωρών έχουν διαβρωθεί σημαντικά από τις περικοπές του προϋπολογισμού. Τέλος, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο των μεταρρυθμιστικών της συστάσεων.

Η ανεργία πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα και επειγόντως, με την καλύτερη ενσωμάτωση μέτρων για τη μείωσή της σε άλλες οικονομικές πολιτικές, δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις στην εκπαίδευση και διασφαλίζοντας καλύτερη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και των μικρών επιχειρήσεων, ιδίως στην περιφέρεια της ΕΕ.

Διαφήμιση

Περισσότερα για λογοδοσία, ιδιοκτησία και διαφάνεια

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναπτύξει τρόπους για να αυξήσει την προβολή της διαδικασίας του εξαμήνου, αναφέρει το κείμενο. Με τη βοήθειά της, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στην ανάπτυξη, τη συζήτηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων.

Τέλος, το ψήφισμα απαιτεί περισσότερη διαφάνεια σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ευρωομάδας, καθώς και για προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας. Καλεί επίσης την τρόικα (Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ) να αναθεωρήσει την επικοινωνιακή της στρατηγική, η οποία "αποδείχθηκε επανειλημμένα ως καταστροφή".

Τα επόμενα βήματα

Το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία από ολόκληρο το Σώμα προς τα τέλη Οκτωβρίου. Θα παράσχει τη συμβολή του Κοινοβουλίου για τη διαδικασία συντονισμού του 2014, την οποία θα ξεκινήσει η Επιτροπή τον Νοέμβριο.

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

ΕΕ συνόδων κορυφής

Η ΕΕ-ΗΠΑ εγκαινιάζουν το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας για να οδηγήσουν τον παγκόσμιο ψηφιακό μετασχηματισμό που βασίζεται σε αξίες

Δημοσιευμένα

on

Μετά την έναρξη του Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας (TTC) στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούνιο από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, η ΕΕ και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στις 9 Σεπτεμβρίου τις λεπτομέρειες για την πρώτη της συνάντηση στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια. Θα συμπροεδρεύεται από τους Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager και Valdis Dombrovskis, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Antony Blinken, τη Γραμματέα Εμπορίου Gina Raimondo και την Εμπορική Εκπρόσωπο Katherine Tai.

Οι συμπρόεδροι της TTC δήλωσαν: «Αυτή η εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) σηματοδοτεί την κοινή μας δέσμευση για επέκταση και εμβάθυνση του διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων και την ενημέρωση των κανόνων για την οικονομία του 21ου αιώνα. Με βάση τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες και τη μεγαλύτερη οικονομική σχέση του κόσμου, εργαζόμαστε σκληρά από τη Σύνοδο Κορυφής για να προσδιορίσουμε τους τομείς στους οποίους μπορούμε να λάβουμε συγκεκριμένα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές εμπορίου και τεχνολογίας θα προσφέρουν στους πολίτες μας. Σε συνδυασμό με το TTC, τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες και προσβλέπουν σε ισχυρή και συνεχή συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας υποστηρίζουν ευρεία ανάπτυξη και στις δύο οικονομίες και είναι συνεπείς με τις κοινές αξίες μας .. "

Οι δέκα ομάδες εργασίας του TTC θα αντιμετωπίσουν μια ποικιλία προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για τα πρότυπα τεχνολογίας, τις παγκόσμιες εμπορικές προκλήσεις και την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, την κλιματική και πράσινη τεχνολογία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των ΤΠΕ, τη διακυβέρνηση δεδομένων και τις πλατφόρμες τεχνολογίας, την κακή χρήση της τεχνολογίας που απειλεί την ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα, έλεγχοι εξαγωγών, έλεγχος επενδύσεων και πρόσβαση και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις