Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Ευρωζώνη ποσοστό ανεργίας στο 12.0%, ΕΕ-28 στο 10.9%

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

100002010000061E00000131A8C2B2EAΤο εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ευρωζώνης (EA-17) ήταν 12.0% τον Αύγουστο του 2013, σταθερό σε σύγκριση με τον July4. Το ποσοστό ανεργίας EU-28 ήταν 10.9%, επίσης σταθερό σε σύγκριση με τον July4. Και στις δύο ζώνες, τα ποσοστά αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2012, όταν ήταν 11.5% και 10.6% αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Αύγουστο το 2013, εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες 26.595 ήταν άνεργοι στην ΕΕ-28, εκ των οποίων εκατομμύρια 19.178 ήταν στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2013, ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε σχεδόν σταθερός τόσο στην ΕΕ-28 όσο και στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2012, η ανεργία αυξήθηκε από την 882,000 στην ΕΕ-28 και από την 895,000 στην ευρωζώνη.

Πολιτείες - μέλη

Διαφήμιση

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Αυστρία (4.9%), στη Γερμανία (5.2%) και στο Λουξεμβούργο (5.8%), ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα (27.9% τον Ιούνιο 2013) και στην Ισπανία (26.2%).

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στα κράτη μέλη του 16, μειώθηκε σε έντεκα και παρέμεινε σταθερό στην Πολωνία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (12.3% σε 16.9%) και στην Ελλάδα (24.6% έως 27.9% μεταξύ Ιουνίου 2012 και Ιουνίου 2013). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Λετονία (15.6% έως 11.4% μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2012 και του 2013) και της Εσθονίας (10.1% έως 7.9% μεταξύ Ιουλίου 2012 και Ιουλίου 2013).

Τον Αύγουστο του 2013, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 7.3%, από το 7.4% τον Ιούλιο 2013 και από το 8.1% τον Αύγουστο του 2012.

Διαφήμιση
Η ανεργία των νέων

Τον Αύγουστο του 2013, το 5.499 εκατομμύριο νέοι (κάτω από το 25) ήταν άνεργοι στην EU28, εκ των οποίων εκατομμύρια 3.457 ήταν στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2012, η ανεργία των νέων μειώθηκε από το 123 000 στην EU28 και από το 52,000 στην ευρωζώνη. Τον Αύγουστο του 2013, το ποσοστό ανεργίας των νέων5 ήταν 23.3% στα EU28 και 23.7% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με το 23.1% και το 23.4% αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2012. Τον Αύγουστο του 2013, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (7.7%) και στην Αυστρία (8.6%), ενώ το υψηλότερο στην Ελλάδα (61.5% τον Ιούνιο 2013), Ισπανία (56.0%) και Κροατία 52.0).

  1. Η ευρωζώνη (EA17) αποτελείται από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία ​​και τη Φινλανδία.

Το EU28 περιλαμβάνει το Βέλγιο (ΒΕ), τη Βουλγαρία (BG), την Τσεχική Δημοκρατία (CZ), τη Δανία (DK), τη Γερμανία (DE), την Εσθονία (EE), την Ιρλανδία (IE), την Ελλάδα (EL) (ΛΔ), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Κάτω Χώρες (NL), Γαλλία (FR), Κροατία (HR) , Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία ​​(SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE) και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).

Οι πίνακες περιλαμβάνουν επίσης την Ισλανδία (IS), τη Νορβηγία (NO) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ).

  1. Τα μη εποχιακά διορθωμένα δεδομένα και τα δεδομένα τάσεων μπορούν να βρεθούν στη στατιστική βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα της Eurostat. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τις στατιστικές ανεργίας στο Στατιστικά εξηγούνται.
  1. Η Eurostat παράγει εναρμονισμένα ποσοστά ανεργίας για τα μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ, τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ. Αυτά τα ποσοστά ανεργίας βασίζονται στον ορισμό που συνιστά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Η μέτρηση βασίζεται σε μια εναρμονισμένη πηγή, η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LFS).

Βάσει του ορισμού της ΔΟΕ, η Eurostat ορίζει τους ανέργους ως άτομα ηλικίας 15 σε 74 τα οποία:

- Χωρίς δουλειά?

- είναι διαθέσιμοι για να ξεκινήσουν την εργασία τους μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και

- και έχουν αναζητήσει ενεργά απασχόληση κάποια στιγμή τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες.

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Το εργατικό δυναμικό είναι ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων και των ανέργων. Σε αυτό το δελτίο ειδήσεων τα ποσοστά ανεργίας βασίζονται σε στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας που καλύπτουν άτομα ηλικίας 15 σε 74.

  1. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται κανονικά σε μικρές αναθεωρήσεις, που οφείλονται στις ενημερώσεις των εποχικά διορθωμένων σειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία δεδομένα. Μεγαλύτερες αναθεωρήσεις μπορεί να συμβούν όταν τα πιο πρόσφατα δεδομένα LFS περιλαμβάνονται στη διαδικασία υπολογισμού. Σε σύγκριση με τα ποσοστά που δημοσιεύτηκαν στο News Release 126 / 2013 του 30 Αυγούστου 2013, ο δείκτης ανεργίας Ιουλίου 2013 αναθεωρήθηκε από το 12.1% στο 12.0% για το EA17 και από το 11.0% στο 10.9% για το EU28. Μεταξύ των κρατών μελών, το ποσοστό αναθεωρήθηκε μεταξύ των ποσοστών 0.2 και 0.4 για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τη Σλοβακία. Η τιμή αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0.9 ποσοστιαίες μονάδες για την Κύπρο και κατά 0.8 ποσοστιαίες μονάδες για τη Σλοβενία.
  2. Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 15 ως ανέργων 24 ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού της ίδιας ηλικίας. Ως εκ τούτου, το ποσοστό ανεργίας των νέων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως το μερίδιο των ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού της νεολαίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο για την ανεργία των νέων στην Ελλάδα Στατιστικά στοιχεία Επεξήγηση.
  1. Λετονία: τριμηνιαία στοιχεία για όλες τις σειρές.

Κροατία, Κύπρος, Ρουμανία και Σλοβενία: τριμηνιαία στοιχεία για την ανεργία των νέων.

  1. Για τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και την Ισλανδία χρησιμοποιείται η συνιστώσα της τάσης αντί των πιο ασταθών εποχικά διορθωμένων δεδομένων.

Για τους πλήρεις πίνακες στατιστικών στοιχείων, Κάνε κλικ εδώ.

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις