Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Εκλογικά δικαιώματα: Η δράση της Επιτροπής διασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

big_article_parliamentΟι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να χρησιμοποιούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν ευκολότερα στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές ευκολότερα όταν ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ μετά από νομική ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα νέα έρχονται καθώς η Επιτροπή έκλεισε σήμερα διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον της Βουλγαρίας για την εφαρμογή συμπληρωματικών απαιτήσεων σε αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να ψηφίσουν ή να είναι υποψήφιοι στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές (π.χ. να δώσουν τον αριθμό και την ημερομηνία του πιστοποιητικού διαμονής τους). Μετά τις αλλαγές στο βουλγαρικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να τερματίσει τη δικαστική διαδικασία κατά της χώρας. Η Επιτροπή είχε εντοπίσει παρόμοια εμπόδια στα δικαιώματα ψήφου των πολιτών της ΕΕ στη χώρα διαμονής τους σε άλλα δέκα κράτη μέλη (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία ​​και Σλοβακία) από το 2010 τώρα έχει επιλυθεί εκτός από τρεις εκκρεμείς υποθέσεις. Η κίνηση έρχεται οκτώ μήνες πριν από τις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα διεξαχθούν στο 22-25 May 2014.

"Τον Μάιο του 2014, οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτή είναι η βασική στιγμή για τη δημοκρατία της Ευρώπης και θέλω να ακούσουν τις φωνές τους για το μέλλον τους στην Ευρώπη", δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια. "Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει αποφασιστική δράση για να διασφαλίσει ότι τα 8 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ηλικίας ψήφου που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα ψήφου τους - τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις τοπικές εκλογές."

Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει σε κάθε πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ κατοικεί ο πολίτης. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να χορηγείται υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς. Δύο νομοθετικά κείμενα της ΕΕ θεσπίζουν λεπτομερείς όρους ώστε οι πολίτες να μπορούν να ασκούν αυτά τα δικαιώματα.

Διαφήμιση

Από την έκδοση της οδηγίας 93 / 109 / ΕΚ (σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές) και της οδηγίας 94 / 80 / ΕΚ (σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να συμμετέχουν σε δημοτικές εκλογές), η Επιτροπή έχει συμμετάσχει σε ενεργό διάλογο με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν στην πράξη να απολαμβάνουν αυτά τα σημαντικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διενήργησε μια εκτεταμένη σειρά ελέγχων για να διασφαλίσει ότι οι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται σωστά και εφαρμόζονται σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες.

Μετά το τελευταίο κύμα προσχωρήσεων στην ΕΕ και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την πρώτη Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ από την 2010, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη της 11 να προσαρμόσουν ή να διευκρινίσουν τη νομοθεσία τους για την άρση των διαφόρων εμποδίων στα δικαιώματα ψήφου των πολιτών της ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενες χώρες ήταν η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Πολωνία, Τα ζητήματα κυμαίνονταν από τις πρόσθετες απαιτήσεις εγγραφής για τους πολίτες της ΕΕ ώστε να τους παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους ψήφου. Ορισμένες χώρες δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία για να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλής ψηφοφορίας (η ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές εκλογές τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα διαμονής, η οποία είναι παράνομη βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ).

Η διαδικασία επί παραβάσει ασκήθηκε κατά της Βουλγαρίας και στις δύο οδηγίες. Μεταξύ του 2011 και του 2012, η αποφασιστική δράση της Επιτροπής εξασφάλισε ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται σωστά στα περισσότερα κράτη μέλη μέσω ενός συνδυασμού εποικοδομητικού και ανεπίσημου διαλόγου και μέσω νομικών ενεργειών. Ως αποτέλεσμα, τα εμπόδια έχουν επιλυθεί σε όλες εκτός από τις τρεις χώρες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβενία ​​και Σλοβακία), ο νόμος τροποποιείται επί του παρόντος ή οι τροποποιήσεις πρόκειται να τεθούν σε ισχύ.

Διαφήμιση

Ιστορικό

Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι το πιο αγαπητό δικαίωμα της ιθαγένειας της ΕΕ (βλ δελτίο τύπου αριθ. 14 / 2011). Πράγματι, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επωφελούνται από αυτό το δικαίωμα και ζουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ: ​​στο 2010, εκτιμάται ότι εκατομμύρια πολίτες 12.3 ζούσαν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους (STAT / 11 / 105). Γύρω από το 8 εκατομμύρια από αυτούς είναι ηλικίας ψήφου.

Χάρη στην ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ - το οποίο δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια αλλά το συμπληρώνει - όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ 28 έχουν επίσης το δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκπροσωπούν σε τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένουν.

Ωστόσο, μόνο το 10% των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ επωφελούνται από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές, σύμφωνα με την έκθεση της 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IP / 12 / 229). Η έκθεση διαπίστωσε ότι, ενώ οι περισσότερες χώρες έχουν εφαρμόσει τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ (Οδηγία 94 / 80 / ΕΚ) με ικανοποιητικό τρόπο, παραμένουν ορισμένα εμπόδια. Διαπίστωσε επίσης ότι ορισμένοι πολίτες ενδέχεται να μην γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και οι διαδικασίες ενδέχεται μερικές φορές να αποδειχθούν υπερβολικά δυσκίνητες.

Σε του Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η Επιτροπή έθιξε το ζήτημα της σταθερής μείωσης της προσέλευσης στις ευρωπαϊκές εκλογές και της ανάγκης να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στις εκλογές (IP / 10 / 1390). Ένας τρόπος αντιμετώπισης του θέματος αυτού είναι η συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές υπό τους ίδιους όρους με τους εθνικούς πολίτες σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (δράση 18 της ΕΕ Έκθεση για την Ιθαγένεια). Επιπλέον, στο Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε να επεξεργαστεί λύσεις για να σταματήσει η πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη να στερήσουν τους πολίτες τους από το δικαίωμα ψήφου μόλις μετακομίσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ (IP / 13 / 410 MEMO / 13 / 409).

Τον Δεκέμβριο του 2012, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ ενέκρινε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διευκολύνει τους πολίτες της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος να παρίστανται υποψήφιοι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 (MEMO / 12 / 1020). Ο νέος νόμος απλουστεύει τη διαδικασία (που επί του παρόντος ρυθμίζεται από το νόμο Οδηγία 93 / 109 / ΕΚ) για τους πολίτες της ΕΕ να είναι υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Πρόκειται για μια άλλη πρωτοβουλία της Επιτροπής για την προώθηση και τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Κάνε κλικ εδώ.

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις