Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Γιβραλτάρ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει τεχνικό διερευνητική αποστολή

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

gibraltarrunwayΤην 25 Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει τεχνική διερευνητική αποστολή στην La Línea (Ισπανία) και στο Γιβραλτάρ (Ηνωμένο Βασίλειο).

Γιατί η Επιτροπή περνά στα σύνορα;

Έχουν θιγεί ανησυχίες από τους πολίτες, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, και ιδίως τους υπερβολικούς χρόνους αναμονής. Οι ισπανικές αρχές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την αύξηση του λαθρεμπορίου καπνού από το Γιβραλτάρ στην Ισπανία.

Διαφήμιση

Προκειμένου να διευκρινιστεί η κατάσταση αυτή, η Επιτροπή αποστέλλει μια τεχνική αποστολή διερεύνησης της κατάστασης και στις δύο πλευρές των συνόρων. Οι ισπανικές και βρετανικές αρχές συνεργάστηκαν με την Επιτροπή για την οργάνωση της επίσκεψης.

Ποιος θα συμμετάσχει στην αποστολή;

Εμπειρογνώμονες από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εσωτερικές υποθέσεις, την τελωνειακή ένωση, τη δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Διαφήμιση

Τι τομείς θα αξιολογηθούν;

Η τεχνική αποστολή θα καλύψει την πτυχή των συνοριακών ελέγχων και των τελωνειακών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου.

Η αντιπροσωπεία θα εξετάσει τις εγκαταστάσεις και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την είσοδο και την έξοδο ατόμων και αγαθών και από τις δύο πλευρές των συνόρων, καθώς και ζητήματα σχετικά με το λαθρεμπόριο.

Θα εξεταστούν οι πτυχές του περιβάλλοντος;

Όχι από αυτή την αποστολή. Η Επιτροπή αξιολογεί παράλληλα τις καταγγελίες που διατύπωσε η Ισπανία σχετικά με το ντάμπινγκ των τσιμεντόλιθων, τις δραστηριότητες ανεφοδιασμού στον κόλπο του Γιβραλτάρ και την εκ νέου λείανση στο πλαίσιο του έργου Eastside.

Πώς θα παρουσιάσει η Επιτροπή τα πορίσματα της αποστολής;

Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και τις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα. Δεν υπάρχει νόμιμη προθεσμία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Έχει οργανώσει η Επιτροπή παρόμοιες αποστολές στο παρελθόν;

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν προηγουμένως τεχνικές αποστολές διερεύνησης σε άλλα κράτη μέλη, απαντώντας σε καταγγελίες πολιτών, αν και κυρίως στα εσωτερικά σύνορα (Δανία, Σουηδία και Κάτω Χώρες). Οι τακτικές αξιολογήσεις των εξωτερικών συνόρων (και άλλων τομέων του κεκτημένου του Σένγκεν) εκτελούνται από τα κράτη μέλη από κοινού με εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν πρόσφατα σε συμφωνία για την αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος. Ο αναθεωρημένος μηχανισμός θα συντονιστεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη από το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Ποιο είναι το καθεστώς του Γιβραλτάρ εντός της ΕΕ;

Το Γιβραλτάρ έχει ένα μοναδικό καθεστώς εντός της ΕΕ. Το Γιβραλτάρ βρίσκεται στην ΕΕ από το 1973 ως μέλος της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου (δυνάμει του άρθρου 355 της ΣΛΕΕ). Η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ. Ωστόσο, η ιδιότητα του μέλους διαφέρει από εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το Γιβραλτάρ εξαιρείται από 4 τομείς της πολιτικής της ΕΕ: ​​Τελωνειακή ένωση, κοινή εμπορική πολιτική, κοινή γεωργική πολιτική, κοινή αλιευτική πολιτική και απαίτηση επιβολής ΦΠΑ. Το Γιβραλτάρ δεν είναι ούτε μέρος του χώρου Σένγκεν. Ως εκ τούτου, ζητείται από την Ισπανία να διενεργήσει ελέγχους σε πρόσωπα και εμπορεύματα. Ωστόσο, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να σέβονται πλήρως το δίκαιο της ΕΕ και να παραμένουν αναλογικοί.

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Προτεινόμενη άρση των ειδήσεων καλωσορίσματος στις ΗΠΑ για την απαγόρευση των αρνιών για τη βιομηχανία

Δημοσιευμένα

on

Το FUW συναντήθηκε με το USDA το 2016 για να συζητήσει τις ευκαιρίες εξαγωγής αρνιού. Από αριστερά, ο Αμερικανός ειδικός στη γεωργία Steve Knight, ο Αμερικανός σύμβουλος για τις γεωργικές υποθέσεις Stan Phillips, ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής της FUW Dr Hazel Wright και ο πρόεδρος της FUW Glyn Roberts

Η Ένωση Αγροτών της Ουαλίας χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η μακροχρόνια απαγόρευση εισαγωγής ουαλικού αρνιού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρθεί σύντομα. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. 

Το FUW έχει συζητήσει εδώ και καιρό την προοπτική άρσης της αδικαιολόγητης απαγόρευσης με το USDA σε διάφορες συναντήσεις την τελευταία δεκαετία. Η Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales τόνισε ότι η δυνητική αγορά για PGI Welsh Lamb στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αξίζει έως και 20 εκατομμύρια λίρες ετησίως εντός πέντε ετών από την άρση των εξαγωγικών περιορισμών.

Διαφήμιση

Μιλώντας από το πρόβατό του στο Carmarthenshire, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FUW, anαν Ρίκμαν, δήλωσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξερευνήσουμε άλλες εξαγωγικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τις από παλιά καθιερωμένες αγορές μας στην Ευρώπη. Η αγορά των ΗΠΑ είναι αυτή με την οποία επιθυμούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερες σχέσεις και η είδηση ​​ότι αυτή η απαγόρευση θα αρθεί σύντομα είναι τα πιο ευπρόσδεκτα νέα για τη βιομηχανία των προβάτων μας ».

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Οικονομία

Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Δημοσιευμένα

on

Περίπου 3,000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή χρονιά Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Η καμπάνια του 2021 ξεκίνησε με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα» και θα προωθήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μια ασφαλή, αποδοτική, προσιτή και χαμηλής εκπομπής ρύπων κινητικότητα για όλους. Το 2021 είναι επίσης η 20ή επέτειος της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, από την οποία έχει αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Ένα καθαρό, έξυπνο και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών είναι ο πυρήνας των οικονομιών μας και κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην 20ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είμαι περήφανος για τις 3,000 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτές που έδειξαν πόσο ασφαλείς και βιώσιμες επιλογές μεταφορών βοηθούν τις κοινότητές μας να παραμείνουν συνδεδεμένες αυτές τις δύσκολες στιγμές », δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean Το

Για αυτό το έτος ορόσημο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της εβδομάδας, τον αντίκτυπό της, τις προσωπικές ιστορίες και πώς συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα. Αλλού, οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν φεστιβάλ ποδηλάτων, εκθέσεις ηλεκτρικών οχημάτων και εργαστήρια. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει επίσης με την α δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με τους Συνδέοντας το τρένο Europe Express.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις