Συνδεθείτε μαζί μας

Επιχείρηση

Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά του γερμανικού φορέα καλωδιακής τηλεόρασης Kabel Deutschland από την Vodafone

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Τα δορυφορικά πιάτα βρίσκονται δίπλα στα κεντρικά γραφεία της γερμανικής καλωδιακής τηλεόρασης Kabel Deutschland στο UnterfoehringΣύμφωνα με τον κανονισμό συγκεντρώσεων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει την εξαγορά της Kabel Deutschland Holding AG, μιας γερμανικής εταιρείας καλωδιακής, από την Vodafone Group Plc. του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι δραστηριότητες των συγχωνευόμενων μερών ήταν κυρίως συμπληρωματικές. Ενώ η Kabel Deutschland προσφέρει κυρίως καλωδιακή τηλεόραση, σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η βασική δραστηριότητα της Vodafone αποτελείται από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Σε κάποιο βαθμό, προσφέρει επίσης σταθερή τηλεφωνία και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καθώς και IPTV. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σε αγορές όπου οι δραστηριότητες των μερών αλληλεπικαλύπτονται, η αύξηση του μεριδίου αγοράς που προκύπτει από την προτεινόμενη συναλλαγή είναι ασήμαντη και επομένως δεν θα αλλάξει αισθητά τον ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή εξέτασε ιδίως τις επιπτώσεις της προτεινόμενης συναλλαγής στον ανταγωνισμό στις αγορές για (i) τη χονδρική και λιανική παροχή τηλεοπτικής υποδομής και υπηρεσιών περιεχομένου, (ii) τη λιανική παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τη χονδρική παροχή πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες προέλευσης κλήσεων, (iii) η λιανική παροχή σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας και υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, και (iv) μια πιθανή αγορά για πολλαπλές προσφορές παιχνιδιού.

Δεδομένου ότι η ζήτηση της Vodafone για χονδρικά συνδρομητικά κανάλια και το μερίδιό της στη λιανική παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης είναι πολύ περιορισμένη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή δεν θα είχε αντίθετα προς τον ανταγωνισμό αποτελέσματα.

Διαφήμιση

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συγχωνευθείσα εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση να αξιοποιήσει την ισχύ της Kabel Deutschland στην αγορά χονδρικής για τη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος μέσω καλωδίου στην αγορά IPTV, όπου η Vodafone έχει περιορισμένες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Vodafone δεν ανταγωνίζεται με την Kabel Deutschland για τη λιανική προμήθεια μετάδοσης σήματος σε μονάδες πολλαπλών κατοικιών και μονάδες μονοκατοικιών, η αύξηση της ήδη ισχυρής θέσης της Kabel Deutschland θα ήταν ασήμαντη, ακόμη και υπό τον στενότερο δυνατό ορισμό της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και των δύο μερών (η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος μέσω καλωδίου και IPTV στην περιοχή δικτύου της Kabel Deutschland). Σε αυτές τις αγορές, η Vodafone δεν είναι στενός ανταγωνιστής της Kabel Deutschland και ορισμένοι στενότεροι ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Telekom και των περιφερειακών καλωδιακών φορέων, θα παραμείνουν στην αγορά μετά τη συναλλαγή.

Η Επιτροπή απέρριψε επίσης τυχόν προβλήματα ανταγωνισμού σχετικά με τη λιανική αγορά κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επειδή η Kabel Deutschland έχει μόνο πολύ περιορισμένο μερίδιο αγοράς, ενώ άλλοι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας, φορείς εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας και πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας θα παραμείνουν στην αγορά μετά τη συναλλαγή . Η Kabel Deutschland δεν διαθέτει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και ως εκ τούτου δεν δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών προέλευσης κλήσεων. Τα πολύ περιορισμένα μερίδιά της στη λιανική αγορά είναι απίθανο να τροποποιήσουν τα τρέχοντα κίνητρα της Vodafone για να φιλοξενήσουν φορείς εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Διαφήμιση

Όσον αφορά τη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας και υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των μερών είναι περιορισμένο και ότι η συγχωνευθείσα εταιρεία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από διάφορους άλλους ανταγωνιστές.

Τέλος, όσον αφορά μια πιθανή αγορά πολλαπλών προσφορών παιχνιδιού που συνδυάζει σταθερή φωνητική τηλεφωνία, πρόσβαση στο Διαδίκτυο σταθερής γραμμής, κινητή τηλεφωνία ή / και τηλεόραση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Kabel Deutschland δεν είναι επί του παρόντος ανταγωνιστής της Vodafone, καθώς δεν προσφέρει τριπλό και τετραπλό παιχνίδι . Επιπλέον, άλλοι πάροχοι προσφέρουν ήδη ή θα μπορούν να προσφέρουν πολλά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας μετά τη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, είναι απίθανο η προτεινόμενη συναλλαγή να προκαλέσει αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η δυνατότητα της συγχωνευθείσας εταιρείας να προσφέρει πιο ελκυστικά πακέτα τριπλού ή τετραπλού παιχνιδιού με βάση τη δική της υποδομή (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Vodafone και των καλωδιακών δραστηριοτήτων της Kabel Deutschland) μπορεί να έχει προαγωνιστική διάσταση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή δεν θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού. Η συναλλαγή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 16 Αυγούστου 2013.

Οι εταιρείες και τα προϊόντα

Η Vodafone δραστηριοποιείται παγκοσμίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και έχει την κύρια δραστηριότητά της στη λειτουργία δικτύων κινητής τηλεπικοινωνίας και στην παροχή σχετικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως φωνητική τηλεφωνία, ανταλλαγή μηνυμάτων, υπηρεσίες δεδομένων και περιεχομένου, ραδιοτηλεειδοποίηση και περαιτέρω υπηρεσίες δικτύου.

Η Kabel Deutschland κατέχει και λειτουργεί καλωδιακά δίκτυα σε όλα τα γερμανικά ομοσπονδιακά κράτη, εκτός Βάδη-Βυρτεμβέργη, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία Έσση. Μέσω των καλωδιακών δικτύων της, παρέχει υπηρεσίες τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών, όπως αναλογική και ψηφιακή καλωδιακή τηλεόραση, συνδρομητική τηλεόραση, ευρυζωνικό internet και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.

κανόνες και τις διαδικασίες ελέγχου των συγκεντρώσεων

Η Επιτροπή έχει το καθήκον να αξιολογήσει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών πάνω από ορισμένα όρια (βλέπε άρθρο 1 του κανονισμού συγκεντρώσεων) Και να αποτρέψει τις συγκεντρώσεις που θα παρεμπόδιζε σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον ΕΟΧ ή σε σημαντικό τμήμα της.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κοινοποιούμενων συγκεντρώσεων δεν δημιουργούν προβλήματα ανταγωνισμού και εκκαθαρίζονται μετά από μια ρουτίνα επανεξέταση. Από τη στιγμή που κοινοποιείται μια συναλλαγή, η Επιτροπή έχει γενικά ένα σύνολο 25 εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει αν θα χορηγήσει την έγκριση (Φάση Ι) ή να ξεκινήσει μια σε βάθος έρευνα (Φάση ΙΙ).

Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται στην Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην δημόσιο μητρώο περίπτωση με αριθμό υπόθεσης M.6990.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ ενισχύει την παγκόσμια εστίαση στην ανάπτυξη και υποστηρίζει νέα χρηματοδότηση ύψους 4.8 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενέργεια, μεταφορές, εμβόλια COVID και επιχειρηματικές επενδύσεις

Δημοσιευμένα

on

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε σχέδια για την ενίσχυση της παγκόσμιας αναπτυξιακής δέσμευσής του. Επίσης, ενέκρινε νέα χρηματοδότηση 4.8 δισεκατομμυρίων ευρώ για 24 έργα για τη στήριξη της δράσης για το κλίμα, τα εμβόλια κατά του COVID και την οικονομική ανθεκτικότητα, τις βιώσιμες μεταφορές και την εκπαίδευση.

«Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο Υπουργών ζήτησε από την Τράπεζα της ΕΕ να ενισχύσει τη συμβολή της στις αναπτυξιακές προσπάθειες της Ένωσης μέσω ειδικών στρατηγικών, ισχυρότερης παρουσίας επί τόπου σε παγκόσμιο επίπεδο και καλύτερου συντονισμού με τους εταίρους σε μια γνήσια προσέγγιση της Ομαδικής Ευρώπης. Σήμερα ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Συμβουλίου προτείνοντας τη δημιουργία ενός κλάδου της ΕΤΕπ με επίκεντρο τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, και το Συμβούλιο ενέκρινε αυτήν την πρόταση. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα της ΕΕ θα είναι σε θέση να συμβάλει ισχυρότερα στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, με την τοποθέτηση περισσότερων εμπειρογνωμόνων επί τόπου, και να είναι πιο αποτελεσματικός εταίρος για άλλες πολυμερείς και εθνικές τράπεζες ανάπτυξης. Και θα είμαστε σε καλύτερη θέση για να συνεχίσουμε την παγκόσμια φιλοδοξία μας όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής », δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, Βέρνερ Χόιερ.

Ενίσχυση του αναπτυξιακού αντίκτυπου της ΕΤΕπ

Διαφήμιση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε την πρόταση της τράπεζας να δημιουργήσει ένα υποκατάστημα ανάπτυξης για να αυξήσει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει την απάντηση της ΕΤΕπ στην έκκληση για δράση που εκφράζεται στα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενισχυμένη ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη (2021)» που εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2021. Μέσω του αναπτυξιακού της κλάδου, η ΕΤΕπ θα αναδιοργανώσει τις δραστηριότητές της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αυξήσει την παρουσία της επί τόπου, αναπτύσσοντας πιο στοχευμένες στρατηγικές και υπηρεσίες σε στενή συνεργασία με εταίρους.

Η τράπεζα θα ενισχύσει τις αντιπροσωπείες της εκτός ΕΕ και θα δημιουργήσει έναν αριθμό περιφερειακών κόμβων, εντείνοντας τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία με τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, τα εθνικά χρηματοδοτικά ιδρύματα ανάπτυξης και τους τοπικούς εταίρους, σε μια προσέγγιση Team Europe. Οι κόμβοι θα επικεντρωθούν σε θεματικούς τομείς, ικανότητες προϊόντων και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Ο πρώτος περιφερειακός κόμβος, που ενισχύει το έργο της ΕΤΕπ στην Ανατολική Αφρική, θα βρίσκεται στο Ναϊρόμπι.

Μια νέα συμβουλευτική ομάδα θα συμβουλεύει την ΕΤΕπ για τις δραστηριότητές της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιλαμβάνει

Διαφήμιση

Διαμορφωτές αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ που ορίζονται από τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ.

2.2 δισ. Ευρώ για κλιματική δράση, καθαρή ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικά σπίτια

Η ΕΤΕπ συμφώνησε με νέα χρηματοδότηση για την αύξηση της παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Ισπανία και την Πορτογαλία, την αναβάθμιση των εθνικών ενεργειακών δικτύων στην Πολωνία και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των λογαριασμών θέρμανσης στην Ουγγαρία και τη Φινλανδία.

Εγκρίθηκαν επίσης στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε έργα δράσης μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κλίματος στην Αυστρία και την Πολωνία, καθώς και στη Λατινική Αμερική και την Αφρική.

647 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη εμβολίων COVID, την υγεία και την εκπαίδευση

Με βάση τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ανάπτυξη εμβολίων COVID και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση της αγοράς εμβολίων COVID-19 για διανομή στην Αργεντινή και σε όλη τη Νότια Ασία, συμπεριλαμβανομένου του Μπαγκλαντές, του Μπουτάν, του Νεπάλ, της Σρι Λάνκα και των Μαλδίβων, επιβεβαιώθηκαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει την επέκταση της μακροχρόνιας περίθαλψης για ασθενείς με αναπηρία στις Κάτω Χώρες, συμφωνήθηκε επίσης η ανάπτυξη της τεχνολογίας ψηφιακής μάθησης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας στην Κροατία.

752 εκατομμύρια ευρώ για βιώσιμες αστικές, περιφερειακές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

Οι επιβάτες του τραμ στη σλοβακική πόλη Košice και οι μετακινούμενοι στις πολωνικές πόλεις Gdansk, Gdynia και Sopot και σε όλη τη Μολδαβία, θα επωφεληθούν από τις νέες επενδύσεις που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων.

Τα ιταλικά λιμάνια της Γένοβας και της Σαβόνας θα λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής πρόσβασης και την καλύτερη προστασία των λιμένων από πλημμύρες και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες μέσω της κατασκευής ενός νέου κυματοθραύστη.

Η ΕΤΕπ συμφώνησε επίσης να χρηματοδοτήσει την αντικατάσταση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και πλοήγησης για τη διατήρηση των προτύπων ασφάλειας και ασφάλειας στον ουγγρικό εναέριο χώρο.

500 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα και οικονομική ανθεκτικότητα COVID-19

Το συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε επίσης νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που διαχειρίζονται τοπικοί τραπεζικοί και επενδυτικοί εταίροι για την υποστήριξη επενδύσεων από επιχειρήσεις σε όλη την Ισπανία, την Πολωνία και τη Νοτιοανατολική Ασία που αντιμετωπίζουν προκλήσεις COVID-19.

Γενικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το μακροπρόθεσμο δανειστικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκει στα κράτη μέλη της. Διαθέτει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Επισκόπηση έργων που εγκρίθηκαν από την Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ.

Συνέχισε να διαβάζεις

Επιχείρηση

Ο ρεπόρτερ της ΕΕ δέχεται επίθεση

Δημοσιευμένα

on

Την περασμένη εβδομάδα ένα άρθρο στην έκδοση Politico Europe υποστήριξε ότι το EU Reporter είχε ασχολήθηκε με το «Λόμπι της ΕΕ ντυμένο ως δημοσιογραφία», επειδή η βιβλιογραφία μάρκετινγκ μας λέει: «Χρησιμοποιήστε τον Ευρωπαϊκό Ρεπόρτερ για να επηρεάσετε».

ΕΕ Reporter απορρίπτει πλήρως αυτή την κατηγορία για μυστική άσκηση πίεσης, η οποία ήταν μια επίθεση από το Politico Europe σε μια μικρότερη αλλά επιτυχημένη αντίπαλη έκδοση και τον εκδότη της.

Μας δόθηκαν λίγες ώρες για να απαντήσουμε σε αυτές τις αβάσιμες κατηγορίες, κυρίως βασισμένες σε μια τράτα μέσω ιστοριών που δημοσιεύσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια, για να υπερασπιστούμε το καλά κερδισμένο καλό μας όνομα.

Διαφήμιση

Για να καθησυχάσουμε το κοινό μας, ζητήσαμε από τον ανεξάρτητο οργανισμό παρακολούθησης ειδήσεων NewsGuard, για την παρακολούθηση της παραγωγής μας από εδώ και στο εξής και για τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της.

ΕΕ Reporter πιστεύει Πολιτική ΕΕΗ επίθεση εναντίον μας είναι μια κυνική προσπάθεια επίτευξης κυριαρχίας στην αγορά και καλεί τους αναγνώστες μας να δουν το σημερινό Politico Brussels Playbook, το οποίο προσφέρει:

«Το POLITICO Media Solutions παρέχει στις μάρκες τις λύσεις για τη δημιουργία, τη συνάντηση και τη σύνδεση με φορείς ισχύος. Δημιουργούμε ευκαιρίες για επωνυμίες να συνδεθούν με το κοινό που μας επηρεάζει »

Διαφήμιση

Μια περίπτωση ανθρώπων σε γυάλινα σπίτια να πετούν πέτρες ίσως;

Συνέχισε να διαβάζεις

Αλιεία

Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα: Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2022

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και εκπληρώνει τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί MedFish4Ever Δηλώσεις της ΣόφιαςΤο Αντανακλά τη φιλοδοξία της Επιτροπής για επίτευξη βιώσιμης αλιείας σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, σύμφωνα με την πρόσφατα υιοθετημένη Στρατηγική 2030 της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM).

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius δήλωσε: «Η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ αποτελεί δέσμευση και ευθύνη μας. Ενώ έχουμε δει κάποια βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να φτάσουμε σε βιώσιμα επίπεδα και χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επομένως, σήμερα κάνουμε την πρότασή μας για αλιεύματα ψαριών στις δύο θαλάσσιες λεκάνες που βασίζονται πλήρως σε επιστημονικές συμβουλές ».

Στην Αδριατική Θάλασσα, η πρόταση της Επιτροπής υλοποιεί το πολυετές σχέδιο διαχείρισης GFCM της Μεσογείου για βενθοπελαγικά αποθέματα και στόχος της να επιτύχει βιωσιμότητα για τα αποθέματα αυτά έως το 2026 μέσω μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας. Η σημερινή πρόταση εφαρμόζει επίσης το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της Δυτικής Μεσογείου (MAP) για βενθοπελαγικά αποθέματα με στόχο την περαιτέρω μείωση της αλιείας, σύμφωνα με επιστημονικές συμβουλές. Στη Μαύρη Θάλασσα, η πρόταση περιλαμβάνει όρια αλιευμάτων και ποσοστώσεις για καλαμπόκι και παπαλίνα. Η πρόταση θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας συνόδου του GFCM (2-6 Νοεμβρίου 2021) και τη διαθεσιμότητα επιστημονικών συμβουλών. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τύπου.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις