Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Κοινή χρήση των συνόρων, την καλλιέργεια στενότερων: Γιορτάζοντας Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

ue_comm_300x289Η αξία για τις κοινότητες, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη των διασυνοριακών, διακρατικών και διαπεριφερειακών έργων και προγραμμάτων της περιφερειακής πολιτικής βρίσκεται στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα. Η εκστρατεία, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας τον Σεπτέμβριο 21, έρχεται σε κρίσιμη στιγμή.

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC) μετρά για ένα σχετικά μικρό μέρος της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Αν όμως η τρέχουσα συμφωνία για τη χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής για το 2014-2020 εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός του θα αυξηθεί σε € 8.9 δισεκατομμύρια. Στο πλαίσιο των νέων μεταρρυθμίσεων στην περιφερειακή πολιτική, που βρίσκονται επί του παρόντος στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων, τα προγράμματα ETC θα επικεντρωθούν περισσότερο στις επενδύσεις που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για μελλοντική ανάπτυξη.

Ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Johannes Hahn δήλωσε: "Αυτά τα προγράμματα και τα προγράμματα συνεργασίας φέρνουν τους Ευρωπαίους πολίτες πιο κοντά, μοιράζονται ιδέες διασυνοριακά και βρίσκουν λύσεις σε κοινά προβλήματα. Έχουμε εκατοντάδες έργα ETC σε περιφέρειες και κράτη μέλη της ΕΕ και σε ορισμένες γειτονικές περιοχές εκτός την ΕΕ. Βελτιώνουν ενεργά την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών διασυνοριακά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, προστατεύοντας το περιβάλλον, ενισχύοντας τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και επενδύοντας σε υποδομές μεταφορών και ενέργειας. Ελπίζω ότι θα επιβεβαιωθεί η χρηματοδότηση που προτάθηκε, ώστε να ενισχύσουν την καλή δουλειά που κάνουν και να διασφαλίσουν τη συνεχή δυναμική τους στο μέλλον. "

Διαφήμιση

Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν πολυάριθμα προγράμματα της ΕΕ που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους γύρω από το 21 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τα οφέλη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ περιφερειών. Το εύρος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας αποτελεί από μόνο του ένα επίτευγμα. Επεκτείνεται από κοινοτικά προγράμματα που συνδέουν ανθρώπους στη Βόρειο Ιρλανδία με την παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας σε κοινές δραστηριότητες που γεφυρώνουν κοινότητες, για παράδειγμα στην Αυστρία και τη Σλοβενία, στις ευρύτερες μεταφορές ή περιβαλλοντικές στρατηγικές που ενώνουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ, όπως στα Βαλκάνια. Για το δεύτερο έτος, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες εκδηλώσεις από το 100 στις χώρες του 30, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο της συνεργασίας μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπος Hahn θα είναι έτοιμος Twitter να συζητήσουμε την αξία της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ πέρα ​​από τα σύνορα από το 14: 00-15: 00. Οι ερωτήσεις μπορούν ήδη να είναι tweeted αναφέροντας #EUChat και #ecday στο @JHahnEU.

Ιστορικό

Διαφήμιση

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία αποτελεί βασικό στόχο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Οι περιφέρειες και οι πόλεις από τα διάφορα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συνεργαστούν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο μέσω κοινών προγραμμάτων, σχεδίων και δικτύων. Τα κύρια είδη προγραμμάτων συνεργασίας είναι τα εξής:

  1. προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ.
  2. Διακρατικά προγράμματα συνεργασίας καλύπτουν μεγαλύτερους τομείς συνεργασίας, για παράδειγμα μέσω των μακροπεριφερειακών στρατηγικών του Δούναβη και της Βαλτικής Θάλασσας.
  3. Διαπεριφερειακό πρόγραμμα συνεργασίας (INTERREG IVC) και τα προγράμματα δικτύωσης 3 (Urbact II, INTERACT II και ESPON) καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη του 28. Παρέχουν ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων σε διάφορες χώρες.

Η εκστρατεία για την Ημέρα της ΕΚ συντονίζεται από το πρόγραμμα INTERACT με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Κάνε κλικ εδώ.

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις