Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών πλωτών οδών

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

m5_inland_waterways-σελίδαΣτις 10 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα το νέο μετρητή για να μεταφέρει περισσότερα φορτία στους ποταμούς και τα κανάλια της Ευρώπης. Οι φορτηγίδες είναι από τις πιο φιλικές προς το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικές μορφές μεταφοράς, αλλά επί του παρόντος μεταφέρουν μόνο περίπου το 6% του ευρωπαϊκού φορτίου κάθε χρόνο. Οι νέες προτάσεις αποσκοπούν στην αξιοποίηση του αχρησιμοποίητου δυναμικού των 37,000 χιλιομέτρων εσωτερικών πλωτών οδών της Ευρώπης. Θα επιτρέψουν στις εμπορευματικές μετακινήσεις να μετακινούνται ευκολότερα και να οδηγήσουν σε περαιτέρω πρασίνισμα του τομέα, καθώς και να ενθαρρύνουν την καινοτομία και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, Siim Kallas, δήλωσε: "Στέλνουμε ήδη 500 εκατομμύρια τόνους φορτίου κατά μήκος των ποταμών και των καναλιών μας κάθε χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με 25 εκατομμύρια φορτηγά. Αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανία των πλωτών μεταφορών να αναπτυχθεί πιο μακροπρόθεσμα σε έναν τομέα υψηλής ποιότητας. Πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που το συγκρατούν και να επενδύσουμε στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού του. "

Η Επιτροπή προτείνει δράσεις στους ακόλουθους τομείς:

Διαφήμιση

Αφαίρεση των σημείων συμφόρησης

Σημαντικά σημεία συμφόρησης με τη μορφή ανεπαρκώς διαστασιοποιημένων κλειδαριών, γεφυρών ή πλωτών οδών και ελλιπών ζεύξεων, όπως η σύνδεση μεταξύ των ποταμών του Σηκουάνα και του ποταμού Scheldt, εμποδίζουν το πλήρες αναπτυξιακό δυναμικό του τομέα. Η Επιτροπή προτείνει να βελτιωθεί η μεταφορά των πλωτών μεταφορών με αναβάθμιση των κλειδαριών, των γεφυρών και των διαύλων πλοήγησης. Η νέα διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και οι κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ δίνουν προτεραιότητα σε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τις εσωτερικές πλωτές οδούς - οι εσωτερικές πλωτές οδούς είναι εξάλλου σημαντικό στοιχείο των έξι από τους εννέα διαδρόμους του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Πράσινο και καινοτομία

Διαφήμιση

Σε σύγκριση με άλλους χερσαίους τρόπους μεταφοράς, η εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι ενεργειακά αποδοτική, ασφαλής, σχεδόν χωρίς συμφόρηση και αθόρυβη. Η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα που θα περιλαμβάνουν νέα πρότυπα κινητήρων για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, καθώς και στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Καλύτερες συνδέσεις με άλλες μορφές μεταφοράς

Προτεραιότητα θα δοθεί στη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ εσωτερικών πλωτών οδών, οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών - με ιδιαίτερη προσοχή στις συνδέσεις στη θάλασσα και στους ποταμούς. Με βάση τη διεξαγόμενη ανασκόπηση των υπηρεσιών πληροφόρησης ποταμών, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων χειρισμού φορτίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Επένδυση σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό

Ο τομέας των πλωτών οδών βασίζεται σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Οι νέες προτάσεις αναμένεται να προσδώσουν ευρύτερη αναγνώριση των προσόντων και της σταδιοδρομίας, να βελτιώσουν την πρόσβαση στην εργασία και την κινητικότητα.

Ιστορικό

Περίπου 37,000 χιλιόμετρα εσωτερικών πλωτών οδών διέρχονται από το 20 των κρατών μελών της ΕΕ, μεταφέροντας περίπου το εκατομμύριο τόνους φορτίου 500 ετησίως, ιδίως στις πυκνοκατοικημένες και συμφω- νημένες περιοχές. Τα διασυνδεδεμένα συστήματα Ρήνου, Scheldt και Meuse συνδέονται με τους ποταμούς Σηκουάνα και Δούναβη. Ωστόσο, μερικά μεγάλα εμπόδια εμποδίζουν τα ευρωπαϊκά ποτάμια συστήματα να συμμετέχουν πλήρως στον ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών.

Μετά τη γενική επιβράδυνση της οικονομίας της ΕΕ από το 2008, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός των συντελεστών της αγοράς και ο γηράσκων στόλος οδήγησαν σε επιδείνωση των προοπτικών οικονομικής και βιωσιμότητας της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η NAIADES II ανταποκρίνεται στο έργο για ένα σταθερό μακροπρόθεσμο πλαίσιο για επενδύσεις και καινοτομία στην ποιοτική εσωτερική ναυσιπλοΐα και με μέτρα με βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως η αναθεώρηση των δαπανηρών τεχνικών απαιτήσεων. Στο πλαίσιο του NAIADES II, πρέπει να κινητοποιηθεί η χρηματοδότηση από την ΕΕ, την εθνική και από τον τομέα για να υποστηριχθούν οι αναγκαίες επενδύσεις. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα σημαντική από την άποψη αυτή.

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Κάνε κλικ εδώ.

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Προτεινόμενη άρση των ειδήσεων καλωσορίσματος στις ΗΠΑ για την απαγόρευση των αρνιών για τη βιομηχανία

Δημοσιευμένα

on

Το FUW συναντήθηκε με το USDA το 2016 για να συζητήσει τις ευκαιρίες εξαγωγής αρνιού. Από αριστερά, ο Αμερικανός ειδικός στη γεωργία Steve Knight, ο Αμερικανός σύμβουλος για τις γεωργικές υποθέσεις Stan Phillips, ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής της FUW Dr Hazel Wright και ο πρόεδρος της FUW Glyn Roberts

Η Ένωση Αγροτών της Ουαλίας χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η μακροχρόνια απαγόρευση εισαγωγής ουαλικού αρνιού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρθεί σύντομα. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. 

Το FUW έχει συζητήσει εδώ και καιρό την προοπτική άρσης της αδικαιολόγητης απαγόρευσης με το USDA σε διάφορες συναντήσεις την τελευταία δεκαετία. Η Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales τόνισε ότι η δυνητική αγορά για PGI Welsh Lamb στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αξίζει έως και 20 εκατομμύρια λίρες ετησίως εντός πέντε ετών από την άρση των εξαγωγικών περιορισμών.

Διαφήμιση

Μιλώντας από το πρόβατό του στο Carmarthenshire, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FUW, anαν Ρίκμαν, δήλωσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξερευνήσουμε άλλες εξαγωγικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τις από παλιά καθιερωμένες αγορές μας στην Ευρώπη. Η αγορά των ΗΠΑ είναι αυτή με την οποία επιθυμούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερες σχέσεις και η είδηση ​​ότι αυτή η απαγόρευση θα αρθεί σύντομα είναι τα πιο ευπρόσδεκτα νέα για τη βιομηχανία των προβάτων μας ».

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Οικονομία

Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Δημοσιευμένα

on

Περίπου 3,000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή χρονιά Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Η καμπάνια του 2021 ξεκίνησε με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα» και θα προωθήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μια ασφαλή, αποδοτική, προσιτή και χαμηλής εκπομπής ρύπων κινητικότητα για όλους. Το 2021 είναι επίσης η 20ή επέτειος της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, από την οποία έχει αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Ένα καθαρό, έξυπνο και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών είναι ο πυρήνας των οικονομιών μας και κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην 20ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είμαι περήφανος για τις 3,000 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτές που έδειξαν πόσο ασφαλείς και βιώσιμες επιλογές μεταφορών βοηθούν τις κοινότητές μας να παραμείνουν συνδεδεμένες αυτές τις δύσκολες στιγμές », δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean Το

Για αυτό το έτος ορόσημο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της εβδομάδας, τον αντίκτυπό της, τις προσωπικές ιστορίες και πώς συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα. Αλλού, οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν φεστιβάλ ποδηλάτων, εκθέσεις ηλεκτρικών οχημάτων και εργαστήρια. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει επίσης με την α δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με τους Συνδέοντας το τρένο Europe Express.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις