Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Η Επιτροπή συνεχίζει την έρευνα κατά των επιδοτήσεων για κινεζικά ηλιακά πάνελ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Οι εργαζόμενοι εγκαθιστούν ένα ηλιακό πάνελ στο JiuquanΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν θα επιβάλει προσωρινά μέτρα στις διαδικασίες κατά των επιδοτήσεων που αφορούν ηλιακούς συλλέκτες, κυψέλες και γκοφρέτες που προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η έρευνα κατά των επιδοτήσεων εκτελείται παράλληλα με την έρευνα αντιντάμπινγκ της ΕΕ σε ηλιακούς συλλέκτες και ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου 2012, μετά από καταγγελία του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

Η Επιτροπή μπορεί, εντός περιόδου εννέα μηνών, να αποφασίσει την επιβολή προσωρινών δασμών κατά των επιδοτήσεων. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η έρευνα θα συνεχιστεί χωρίς προσωρινά μέτρα και η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για την υπόθεση προκειμένου να καταλήξει σε οριστικά πορίσματα που αναμένονται στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Δεδομένου ότι οποιαδήποτε ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης έχει ήδη αρθεί, στο προκαταρκτικό στάδιο, από τα προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ και τη δέσμευση τιμών για τα ίδια προϊόντα, η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει την προστασία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από το αθέμιτο εμπόριο πρακτικές. Η απόφαση να μην επιβληθούν προσωρινά μέτρα κατά των επιδοτήσεων, ωστόσο, δεν προδικάζει σε καμία περίπτωση μεταγενέστερη απόφαση που μπορεί να ληφθεί στο οριστικό στάδιο αυτής της διαδικασίας.

Διαφήμιση

Η Επιτροπή είναι νομικά υποχρεωμένη να ξεκινήσει έρευνα όταν λάβει έγκυρη καταγγελία από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, η οποία παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα προϊόν που εξάγεται από μία ή περισσότερες χώρες επιδοτείται και προκαλεί ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Τέτοια καταγγελία υποβλήθηκε από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης πέρυσι σχετικά με τις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών, κυψελών και γκοφρετών από την Κίνα. Στη συνέχεια, η Επιτροπή κίνησε έρευνα κατά των επιδοτήσεων στις 8 Νοεμβρίου 2012. Οι κανόνες της ΕΕ και του ΠΟΕ επιτρέπουν την έναρξη και τη διεξαγωγή παράλληλων ερευνών αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων σχετικά με το ίδιο προϊόν.

Η παράλληλη έρευνα αντιντάμπινγκ συνεχίζεται μετά την επιβολή προσωρινών δασμών στις 5 Ιουνίου 2013 και η ανάληψη υποχρέωσης από τις κινεζικές εταιρείες εξαγωγής έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Αυγούστου. Οι ειδικοί αναλύουν τώρα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας μετά την επιβολή προσωρινών μέτρων. Η συμφωνία για μια ανάληψη υποχρέωσης που ανακοινώθηκε στις 27 Ιουλίου 2013 βασίζεται στα προσωρινά μέτρα επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ. Η δέσμευση τέθηκε σε ισχύ στις 6 Αυγούστου. Η Επιτροπή εξέφρασε την προθυμία της να ακολουθα το απαραίτητες διαδικασίες για να συμπεριληφθεί η έρευνα κατά των επιδοτήσεων για την επιχείρηση στο οριστικό στάδιο, εάν δικαιολογείται τέτοια ενέργεια.

Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει τις αναλύσεις της τόσο στις περιπτώσεις αντιντάμπινγκ όσο και κατά των επιδοτήσεων, τα πορίσματα θα γνωστοποιηθούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για σχόλια. Όταν τα σχόλια που υποβάλλονται αναλύονται και εξετάζονται πλήρως, η Επιτροπή θα εκδώσει οριστικά συμπεράσματα και στις δύο έρευνες. Η προθεσμία για την επιβολή οριστικών δασμών και στις δύο περιπτώσεις είναι η 5η Δεκεμβρίου 2013.

Διαφήμιση

Επί του παρόντος, η Επιτροπή διεξάγει έρευνα αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές ηλιακού γυαλιού από την Κίνα, μια από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλιακών συλλεκτών. Ωστόσο, η υπόθεση είναι ανεξάρτητη και δεν υπόκειται σε ευρήματα στο ηλιακά πάνελ περιπτώσεις.

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Κάνε κλικ εδώ. Για την ομιλία του Επιτρόπου Εμπορίου Karel De Gucht για τις 29 Ιουλίου 2013 σχετικά με τη φιλική λύση στην υπόθεση αντιντάμπινγκ ΕΕ-Κίνας σε ηλιακούς συλλέκτες, Κάνε κλικ εδώ.

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ για να προτείνει την απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα

Δημοσιευμένα

on

Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (15 Σεπτεμβρίου) και Πέμπτη (16 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγικών πιστώσεων για διεθνή έργα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα χωρίς αποζημίωση μέτρων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε μια πρόταση που παρουσιάστηκε από την ΕΕ και άλλες χώρες (Καναδάς, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η πρόταση υποστηρίζει το πράσινο της παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της προώθησης του διεθνούς εμπορίου. Ως συμμετέχων στη ρύθμιση του ΟΟΣΑ για τις επίσημα υποστηριζόμενες εξαγωγικές πιστώσεις, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει τη συνοχή του κοινού στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να τερματίσει τις ενισχύσεις για εξαγωγικές πιστώσεις άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα, και ταυτόχρονα δεσμεύεται σε διεθνές επίπεδο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων για το περιβάλλον με σαφή χρονοδιάγραμμα και έναν αποφασιστικό και δίκαιο παγκόσμιο μετασχηματισμό. προς την κλιματική ουδετερότητα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής σταδιακής εξάλειψης του άνθρακα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα στην παραγωγή ενέργειας και, ως πρώτο βήμα, το άμεσο τέλος κάθε χρηματοδότησης για νέες υποδομές άνθρακα σε τρίτες χώρες. Στην αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει το άμεσο τερματισμό της πιστωτικής στήριξης για εξαγωγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Διαφήμιση

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα μέλη της G7 αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα χωρίς μείωση ήταν ασυνεπής με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 ° C και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη νέα άμεση κυβερνητική υποστήριξη για την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα διεθνώς έως το τέλος του 2021, μεταξύ άλλων μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις