Συνδεθείτε μαζί μας

Άμυνας

Πάνω από 1 δισ. ευρώ σε 54 έργα αμυντικής βιομηχανίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το αποτελέσματα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2023 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) ύψους 1,031 εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικής χρηματοδότησης για τη στήριξη 54 εξαιρετικών κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Τα επιλεγμένα έργα θα υποστηρίξουν την τεχνολογική αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα αμυντικών δυνατοτήτων σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας στον κυβερνοχώρο, της επίγειας, αεροπορικής και ναυτικής μάχης, της προστασίας διαστημικών πόρων ή της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής άμυνας (CBRN).

Θα συμβάλουν στις προτεραιότητες ικανότητας της ΕΕ, όπως η καλύτερη επίγνωση της κατάστασης για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο διάστημα και σε τεχνολογίες για ένα μελλοντικό κύριο άρμα μάχης. Τα έργα MARTE και FMBTech, για παράδειγμα, θα συγκεντρώσουν περισσότερους από 70 βιομηχανικούς παίκτες και ερευνητικούς οργανισμούς για να εργαστούν στο σχεδιασμό και τα συστήματα για την κύρια πλατφόρμα άρματος μάχης που θα χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη.

Θα υποστηρίξουν επίσης τη στρατηγική αεροπορική μεταφορά φορτίου μεγάλου μεγέθους, η οποία αποτελεί βασική ικανότητα για ταχεία υποστήριξη σε αποστολές σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, σε συνέχεια του προηγουμένως χρηματοδοτούμενου έργου JEY-CUAS, το E-CUAS θα συγκεντρώσει 24 δικαιούχους από 12 κράτη μέλη και τη Νορβηγία για να προωθήσει τις αμυντικές τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, όπως τα drones. Στον τομέα των χερσαίων δυνατοτήτων, με βάση τα αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης, το έργο SRB2 θα βελτιώσει ένα νέο σύστημα ανάρτησης για βαρέα τεθωρακισμένα οχήματα. Το EDC2 θα καταλήξει σε ένα πρωτότυπο της ευρωπαϊκής περιπολικής κορβέτας, βασισμένο σε έναν αρχικό σχεδιασμό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των προσκλήσεων της EDF του 2021. Το ερευνητικό πρόγραμμα TALOS-TWO, με 19 συμμετέχοντες από 8 χώρες, θα προωθήσει την ευρωπαϊκή αριστεία στον τομέα των λέιζερ κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα.

Σύμφωνα με το Σχέδιο αμυντικής καινοτομίας της ΕΕ (EUDIS) του προγράμματος ΕΤΑ, οι ΜΜΕ, οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις και οι νεοεισερχόμενοι στον αμυντικό τομέα αξιοποίησαν μια σειρά από ευκαιρίες που παρέχονται στον γύρο χρηματοδότησης του ΕΤΑ του 2023. Για πρώτη φορά, 4 έργα θα υποστηρίξουν τη μεταφορά της πολιτικής καινοτομίας στην άμυνα. Επιπλέον, το έργο MaJoR θα συνδυάσει την ανάπτυξη τεχνολογίας με μια βραχυπρόθεσμη τεχνική και οικονομική υποστήριξη σε έως και 60 νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ κατά τη φάση υλοποίησης, παρέχοντάς τους απλούστερη και ευκολότερη πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η επιτυχία αυτής της τρίτης έκδοσης των προσκλήσεων του ΕΤΑ καταδεικνύει το ισχυρό και συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της αμυντικής βιομηχανίας και των ερευνητικών οργανισμών της ΕΕ, όλων των μεγεθών και γεωγραφιών, να συνεργάζονται διασυνοριακά και να συμβάλλουν από κοινού στην ανάπτυξη στρατηγικής ικανότητας της ΕΕ:

 • Εξαιρετικά ελκυστικό πρόγραμμα με έντονο ενδιαφέρον από τη βιομηχανία της ΕΕ: 236 προτάσεις που ελήφθησαν από διάφορες κοινοπραξίες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλες βιομηχανίες, ΜΜΕ, μεσαίου κεφαλαίου και οργανισμούς Έρευνας και Τεχνολογίας, και καλύπτουν όλες τις προσκλήσεις και τα θέματα που έχουν δημοσιευτεί.
 • Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: Στις επιλεγμένες προτάσεις συμμετέχουν 581 νομικά πρόσωπα από 26 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.
 • Ευρεία συνεργασία στο πλαίσιο έργων: κατά μέσο όρο, στις επιλεγμένες προτάσεις συμμετέχουν 17 φορείς από 8 χώρες.
 • Ισχυρή συμμετοχή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ): Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 42% όλων των φορέων σε επιλεγμένες προτάσεις που λαμβάνουν περισσότερο από το 18% της συνολικής αιτούμενης χρηματοδότησης της ΕΕ.
 • Καλή ισορροπία μεταξύ δράσεων έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων: 265 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 30 ερευνητικών έργων και 766 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 24 έργων ανάπτυξης ικανοτήτων.
 • Υποστήριξη διασπαστικών τεχνολογιών για την άμυνα: Το 4% του προϋπολογισμού αφιερώνεται στη χρηματοδότηση ιδεών που αλλάζουν το παιχνίδι που θα φέρουν καινοτομία για να αλλάξουν ριζικά τις έννοιες και τη διεξαγωγή αμυντικών έργων.
 • Ισορροπημένη υποστήριξη για στρατηγικές αμυντικές δυνατότητες και νέες, πολλά υποσχόμενες τεχνολογικές λύσεις.
 • Συνοχή με άλλες αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ: μέσω της Στρατηγικής Πυξίδας της ΕΕ, των προτεραιοτήτων ικανότητας της ΕΕ και της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), με 14 από τις επιλεγμένες αναπτυξιακές προτάσεις να συνδέονται με την PESCO.

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει τώρα την προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης με τις κοινοπραξίες που βρίσκονται πίσω από τις επιλεγμένες προτάσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την έγκριση της απόφασης ανάθεσης της Επιτροπής, οι συμφωνίες επιχορήγησης θα υπογραφούν πριν από το τέλος του έτους και τα έργα θα ξεκινήσουν τη συνεργασία. Τα επόμενα χρόνια, αυτά τα συνεργατικά έργα θα είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση του μελλοντικού τοπίου της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας, ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής Margrethe Vestage δήλωσε ότι «η ενθουσιώδης συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, με 76% περισσότερες προτάσεις που υποβλήθηκαν σε σύγκριση με πέρυσι, δείχνει για άλλη μια φορά τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον έχει καταγραφεί από τις ΜΜΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το ΕΤΑ εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις μικρότερες εταιρείες και τους νεοεισερχόμενους στον αμυντικό τομέα. Με αυτόν τον γύρο του ΕΤΑ βλέπουμε ότι το νέο σύστημα αμυντικής καινοτομίας της ΕΕ διευκολύνει την προσαρμογή των μη στρατιωτικών τεχνολογιών στην αμυντική σφαίρα και καθιστά την Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση πιο ανταγωνιστική ως αποτέλεσμα».

Διαφήμιση

Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία υπέβαλε, έως τις 22 Νοεμβρίου 2023, 236 προτάσεις για κοινά έργα αμυντικής Ε&Α ως απάντηση στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) του 2023, αντανακλώντας όλες τις θεματικές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν από τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της Επιτροπής.

Το ΕΤΑ είναι το βασικό μέσο της ΕΕ για την υποστήριξη της αμυντικής συνεργασίας Ε&Α στην Ευρώπη. Με βάση τις προσπάθειες των κρατών μελών, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών κάθε μεγέθους και ερευνητικών παραγόντων σε ολόκληρη την ΕΕ και τη Νορβηγία (ως συνδεδεμένη χώρα). Το ΕΤΑ υποστηρίζει συνεργατικά αμυντικά έργα σε ολόκληρο τον κύκλο έρευνας και ανάπτυξης, εστιάζοντας σε έργα που καταλήγουν σε υπερσύγχρονες και διαλειτουργικές αμυντικές τεχνολογίες και εξοπλισμό. Προωθεί επίσης την καινοτομία και παρέχει κίνητρα για τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ. Τα έργα επιλέγονται μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που καθορίζονται με βάση τις προτεραιότητες ικανότητας της ΕΕ που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και ιδίως στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP). 

Ο Thierry Breton, Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, δήλωσε ότι η Επιτροπή «ανακοινώνει τη χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 54 αμυντικών συνεργατικών έργων με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με το ΕΤΑ, ενθαρρύνουμε τις βιομηχανίες σε όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και την καινοτομία τους σε κρίσιμους τομείς και να αναπτύξουν τις απαραίτητες αμυντικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοάμυνας, του εδάφους, του αέρα, της ναυτικής μάχης και του διαστήματος - και να προβλέπουν από κοινού. Συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών μας σε αμυντική ασφάλεια ενόψει του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας και στην προετοιμασία για την τεχνολογική ηγεσία της Ευρώπης».

Το ΕΤΑ είναι προικισμένο με προϋπολογισμό 7,953 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027, με το 1/3 να προορίζεται για συνεργατική αμυντική έρευνα για την αντιμετώπιση αναδυόμενων και μελλοντικών απειλών κατά της ασφάλειας και τα 2/3 για τη συγχρηματοδότηση συνεργατικών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων. Μεταξύ 4% και 8% του προϋπολογισμού του ΕΤΑ αφιερώνεται στην ανάπτυξη ή την έρευνα για τεχνολογίες που προκαλούν αναστάτωση έχοντας τη δυνατότητα να δημιουργήσει καινοτομίες που αλλάζουν το παιχνίδι στον αμυντικό τομέα. Με την έγκριση, τον Μάρτιο του 2024, του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2024, η Επιτροπή έχει πλέον δεσμευτεί να επενδύσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού του ΕΤΑ στη συνεργατική αμυντική Ε&Α. Το ΕΤΑ υλοποιείται μέσω ετήσιων προγραμμάτων εργασίας που διαρθρώνονται σε 17 σταθερές θεματικές και οριζόντιες κατηγορίες δράσεων κατά την περίοδο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, με επίκεντρο:

 • Αναδυόμενες προκλήσεις να διαμορφώσει μια πολυδιάστατη και ολιστική προσέγγιση στον σύγχρονο χώρο μάχης, όπως αμυντική ιατρική υποστήριξη, απειλές Χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών (CBRN), βιοτεχνολογικοί και ανθρώπινοι παράγοντες, υπεροχή πληροφοριών, προηγμένοι παθητικοί και ενεργοί αισθητήρες, κυβερνοχώρος και διάστημα.
 • Ενισχυτικά και ενισχυτικά για την άμυνα να φέρει μια βασική τεχνολογική ώθηση στο ΕΤΑ και τα οποία σχετίζονται με όλους τους τομείς ικανοτήτων, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενεργειακή ανθεκτικότητα και η περιβαλλοντική μετάβαση, τα υλικά και τα εξαρτήματα, οι τεχνολογίες που προκαλούν αναστάτωση και οι ανοιχτές προσκλήσεις για καινοτόμες και προσανατολισμένες στο μέλλον αμυντικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσκλήσεων για ΜΜΕ.
 • Αριστεία στον πόλεμο να ενισχύσει την ικανότητα έλξης και υποστήριξης φιλόδοξων αμυντικών συστημάτων, όπως αερομαχία, αεροπορική και πυραυλική άμυνα, επίγεια μάχη, προστασία και κινητικότητα δυνάμεων, ναυτική μάχη, υποβρύχιος πόλεμος και προσομοίωση και εκπαίδευση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Μολδαβία4 μέρες πριν

Νέα νομική πρόκληση: Ο Μέτα χαστούκισε με μήνυση για λογοκρισία στη Μολδαβία

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο4 μέρες πριν

EU Reporter Election Watch

Ukraine4 μέρες πριν

Διεθνής Κοινωνιολογική Δημοσκόπηση: Οι Ουκρανοί πολίτες θεωρούν απαραίτητη τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Καζακστάν4 μέρες πριν

Το Καζακστάν επιδιώκει στενότερους δεσμούς τόσο με την Ευρώπη όσο και εντός της Κεντρικής Ασίας

Ευρωεκλογές 20244 μέρες πριν

Αυτή τη στιγμή της μεγάλης αστάθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά νέους ηγέτες

Καζακστάν4 μέρες πριν

Η πρωτεύουσα του Καζακστάν θα φιλοξενήσει τη διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας που θα παρουσιάσει παγκόσμιο ταλέντο

Ευρωεκλογές 20242 μέρες πριν

Οι Δανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ πολιτών της ΕΕ δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις εκλογές της ΕΕ 

Оικονομικό1 ημέρες πριν

Μια εταιρική σχέση για το κλίμα που αξίζει να ενθαρρυνθεί

Ευρωεκλογές 202441 λεπτά πριν

Οι ψήφοι εξακολουθούν να μετρώνται, αλλά οι μετεκλογικές συμφωνίες βρίσκονται σε εξέλιξη

Ευρωεκλογές 20241 ώρες πριν

Πώς ψήφισαν η Ρουμανία και η Βουλγαρία στις ευρωεκλογές

Ευρωεκλογές 202419 ώρες πριν

Μικτά αποτελέσματα για τη λαϊκιστική δεξιά κατηγορούνται σε κόμματα που δεν έχουν «πολιτική ωριμότητα»

Ευρωεκλογές 202421 ώρες πριν

Ο πρώην επίτροπος της ΕΕ και ανώτερος ευρωβουλευτής ζητά "γρήγορη απόφαση" για την προεδρία της ΕΚ

Κίνα1 ημέρες πριν

Καζακστάν και Κίνα υπογράφουν συμφωνία για την κατασκευή μεταλλουργείων χαλκού

Πακιστάν1 ημέρες πριν

Το Pavilion του Πακιστάν λάμπει στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Διεθνές Σχολείο των Βρυξελλών

Оικονομικό1 ημέρες πριν

Μια εταιρική σχέση για το κλίμα που αξίζει να ενθαρρυνθεί

Ευρωεκλογές 20241 ημέρες πριν

Εκλογές ΕΕ: ​​Τα αγόρια (και τα κορίτσια) επιστρέφουν στην πόλη

Τάσεις