Συνδεθείτε μαζί μας

Άμυνας

Άμυνα: Δημιουργεί η ΕΕ έναν ευρωπαϊκό στρατό;

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Αν και δεν υπάρχει στρατός της ΕΕ και η άμυνα παραμένει αποκλειστικά θέμα των κρατών μελών, η ΕΕ έχει πρόσφατα λάβει μεγάλα μέτρα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. ασφάλεια 

Από το 2016, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας της ΕΕ με αρκετές συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να αμυνθεί. Διαβάστε την επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων.

Υψηλές προσδοκίες για άμυνα της ΕΕ

Διαφήμιση

Οι Ευρωπαίοι αναμένουν από την ΕΕ να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη. Τρία τέταρτα (75%) τάσσονται υπέρ μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ σύμφωνα με το α ειδικό ευρωβαρόμετρο για την ασφάλεια και την άμυνα το 2017 και η πλειοψηφία (55%) ήταν υπέρ της δημιουργίας στρατού της ΕΕ. Πιο πρόσφατα, το 68% των Ευρωπαίων δήλωσε ότι θα ήθελε η ΕΕ να κάνει περισσότερα στην άμυνα (Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου Μαρτίου 2018).

Οι ηγέτες της ΕΕ συνειδητοποιούν ότι καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες απειλές ασφαλείας μεμονωμένα. Για παράδειγμα, ο Γάλλος πρόεδρος Macron ζήτησε ένα κοινό ευρωπαϊκό στρατιωτικό σχέδιο  το 2017, ενώ η Γερμανίδα Καγκελάριος Μέρκελ είπε «πρέπει να εργαστούμε για το όραμα μιας ημέρας για τη δημιουργία ενός κατάλληλου ευρωπαϊκού στρατού» διεύθυνση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2018. Η πορεία προς μια ένωση ασφάλειας και άμυνας ήταν μία από τις προτεραιότητες της επιτροπής von der Leyen.

EN - 2018 Ευρωβαρόμετρο:% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θέλουν η ΕΕ να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την ασφάλεια και την άμυνα  

Πρόσφατα μέτρα της ΕΕ για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας

Μια κοινή αμυντική πολιτική της ΕΕ προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας (Άρθρο 42 (2) TEU). Ωστόσο, η συνθήκη δηλώνει επίσης σαφώς τη σημασία της εθνικής αμυντικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ ή της ουδετερότητας.

Διαφήμιση

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει αρχίσει να εφαρμόζει φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την παροχή περισσότερων πόρων, την τόνωση της αποτελεσματικότητας, τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων:

  • Η μόνιμη δομημένη συνεργασία (PESCO) ήταν ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017, και 25 χώρες της ΕΕ συμμετέχουν από τον Ιούνιο του 2019. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί βάσει του 47 συνεργατικά έργα με δεσμευτικές δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Διοίκησης, του Συστήματος Θαλάσσιας Επιτήρησης, της αμοιβαίας βοήθειας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και των ομάδων ταχείας απόκρισης, και ένα κοινό σχολείο πληροφοριών της ΕΕ.
  • Η Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) ήταν ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017. Είναι η πρώτη φορά που ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται για τη συγχρηματοδότηση της αμυντικής συνεργασίας. Στις 29 Απριλίου 2021, Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν το εμβληματικό μέσο με προϋπολογισμό 7.9 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της ΕΕ μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2021-2027). Το ταμείο θα συμπληρώσει τις εθνικές επενδύσεις και θα προσφέρει πρακτικά και οικονομικά κίνητρα για συνεργατική έρευνα, κοινή ανάπτυξη και απόκτηση εξοπλισμού και τεχνολογίας άμυνας.
  • Η ΕΕ ενισχύθηκε συνεργασία με το ΝΑΤΟ σε 74 έργα επτά περιοχές συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των κοινών ασκήσεων και της αντιτρομοκρατίας.
  • Ένα σχέδιο για διευκόλυνση στρατιωτική κινητικότητα εντός και σε ολόκληρη την ΕΕ για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη δράση του στρατιωτικού προσωπικού και του εξοπλισμού για την αντιμετώπιση κρίσεων.
  • Η χρηματοδότηση του πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και λειτουργίες πιο αποτελεσματικές. Η ΕΕ έχει επί του παρόντος 17 τέτοιες αποστολές σε τρεις ηπείρους, με ένα ευρύ φάσμα εντολών και την αποστολή περισσότερων από 6,000 πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικών.
  • Από τον Ιούνιο του 2017 υπάρχει μια νέα δομή εντολών και ελέγχου (MPCC) για τη βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.

Ξοδεύετε περισσότερα, ξοδεύετε καλύτερα, δαπανάτε μαζί

Στη σύνοδο κορυφής της ΝΑΤΟ στην Ουαλία το 2014, οι χώρες της ΕΕ που είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να ξοδέψουν το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους (ΑΕγχΠ) για άμυνα έως το 2024. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί κράτη μέλη για να ανταποκριθούν σε αυτό.

Οι εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ 2019 δείχνουν ότι μόνο πέντε χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Πολωνία και Λιθουανία) ξόδεψαν περισσότερο από το 2% του ΑΕγχΠ τους στην άμυνα.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της άμυνας της ΕΕ δεν αφορά μόνο τις δαπάνες, αλλά και την αποτελεσματική δαπάνη. Οι χώρες της ΕΕ συλλογικά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αμυντική δαπάνη στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, αλλά περίπου 26.4 δισ. ευρώ σπαταλάται κάθε χρόνο λόγω επικάλυψης, πλεονάζουσας χωρητικότητας και εμποδίων στις προμήθειες. Σαν άποτέλεσμα, Πάνω από έξι φορές περισσότερα αμυντικά συστήματα χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη από ό, τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ μπορεί η ΕΕ να παράσχει τις προϋποθέσεις για να συνεργαστούν περισσότερο οι χώρες.

Εάν η Ευρώπη πρόκειται να ανταγωνιστεί παγκοσμίως, θα πρέπει να συγκεντρώσει και να ενσωματώσει τις καλύτερες δυνατότητές της, όπως εκτιμάται ότι έως το 2025 Η Κίνα θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη αμυντική δαπάνη στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.

γράφημα για τα οφέλη της στενότερης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ
Τα οφέλη της στενότερης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας  

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει πλήρως χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέψεις για εργασίες προς ένα Ευρωπαϊκή αμυντική ένωση. Υποστηρίζει με συνέπεια περισσότερη συνεργασία, αυξημένες επενδύσεις και συγκέντρωση πόρων για τη δημιουργία συνεργιών σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να προστατευθούν καλύτερα οι Ευρωπαίοι.

προκλήσεις που εμπλέκονται

Εκτός από τις πρακτικές προκλήσεις, η ΕΕ πρέπει να συνδυάσει διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικές στρατηγικές κουλτούρες. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι ένα Λευκή Βίβλος της ΕΕ σχετικά με την άμυνα θα ήταν ένας χρήσιμος τρόπος για να το κάνει και να στηρίξει την ανάπτυξη ενός μελλοντική άμυνα της ΕΕ πολιτική.

Άμυνας

«Η Ευρώπη μπορεί - και σαφώς πρέπει - να μπορεί και να είναι πρόθυμη να κάνει περισσότερα μόνη της» von der Leyen

Δημοσιευμένα

on

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέτασε το γρήγορο τέλος της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν στην ομιλία της «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU). Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού έδωσαν νέα ώθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. 

Ο Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την κατάσταση «εγείροντας βαθιά ανησυχητικά ερωτήματα» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, με τις συνέπειές της για Αφγανούς, άνδρες και γυναίκες υπηρεσίας, καθώς και για διπλωματικούς και βοηθούς. Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι αναμένει μια κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ που θα παρουσιαστεί πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας ότι «εμείς» εργαζόμαστε επί του παρόντος σε αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας

Διαφήμιση

Πολλοί επέκριναν την αποτυχία της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τις ομάδες μάχης της. Ο Φον ντερ Λάιεν επιτέθηκε κατάματα στο ζήτημα: «Μπορείτε να έχετε τις πιο προηγμένες δυνάμεις στον κόσμο - αλλά αν δεν είστε ποτέ έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε - τι χρησιμεύουν;» Είπε ότι το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη ικανότητας, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης. 

Ο Φον ντερ Λάιεν είπε ότι το επερχόμενο έγγραφο Στρατηγικής Πυξίδας, που θα οριστικοποιηθεί τον Νοέμβριο, είναι το κλειδί σε αυτήν τη συζήτηση: «Πρέπει να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν ήδη στη Συνθήκη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, υπό τη γαλλική Προεδρία, ο Πρόεδρος Μακρόν και εγώ θα συγκαλέσουμε μια Σύνοδο Κορυφής για την ευρωπαϊκή άμυνα. Ρθε η ώρα για την Ευρώπη να ανέβει στο επόμενο επίπεδο ».

Ο Von der Leyen ζήτησε μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για καλύτερη επίγνωση της κατάστασης, ανταλλαγή πληροφοριών και πληροφοριών, καθώς και τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών από τους παρόχους βοήθειας σε εκείνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εκπαίδευση της αστυνομίας. Δεύτερον, ζήτησε βελτιωμένη διαλειτουργικότητα μέσω κοινών ευρωπαϊκών πλατφορμών, σε όλα, από μαχητικά αεροσκάφη έως drones. Έριξε την ιδέα της παραίτησης από τον ΦΠΑ όταν αγοράζετε αμυντικό εξοπλισμό που αναπτύχθηκε και παράχθηκε στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει στη διαλειτουργικότητα και θα μειώσει την εξάρτηση. Τέλος, σχετικά με τον κυβερνοχώρο είπε ότι η ΕΕ χρειαζόταν μια ευρωπαϊκή πολιτική για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για κοινά πρότυπα βάσει ενός νέου ευρωπαϊκού νόμου για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Διαφήμιση

Τι περιμένουμε?

Μιλώντας μετά την ομιλία του von der Leyen, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, ευρωβουλευτής, δήλωσε: «Χαιρετίζω πλήρως τις πρωτοβουλίες του αμυντικού συμβουλίου στη Λουμπιάνα. Τι περιμένουμε όμως; Η Συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει όλες τις επιλογές, οπότε ας το κάνουμε και ας το κάνουμε τώρα ». Είπε ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν είχε ήδη καταστήσει σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν ήθελαν πλέον να είναι αστυνομικοί στον κόσμο και πρόσθεσε ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία περίμεναν να καλύψουν το κενό: «Θα ξυπνήσουμε σε έναν κόσμο στον οποίο τα παιδιά μας δεν θα θέλουν να ζεις."

Συνέχισε να διαβάζεις

9/11

20 χρόνια από την 9η Σεπτεμβρίου: Δήλωση του Highπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Josep Borrell

Δημοσιευμένα

on

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, η πιο θανατηφόρα επίθεση στην ιστορία των ΗΠΑ σκότωσε σχεδόν 3,000 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 6,000 όταν αεροπειρατικές πτήσεις συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι στην κομητεία Σόμερσετ της Πενσυλβάνια.

Τιμούμε τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους σήμερα, πριν από 20 χρόνια. Τα θύματα της τρομοκρατίας δεν ξεχνιούνται. Εκφράζω την ειλικρινή μου συμπάθεια στον αμερικανικό λαό, ειδικά σε εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους στις επιθέσεις. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι επιθέσεις εναντίον όλων μας.

Η 9η Σεπτεμβρίου σημείωσε μια στροφή στην ιστορία. Άλλαξε θεμελιωδώς την παγκόσμια πολιτική ατζέντα-για πρώτη φορά, το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το άρθρο 11, επιτρέποντας στα μέλη του να απαντήσουν μαζί για αυτοάμυνα και ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Αφγανιστάν.

Διαφήμιση

Μετά από 20 χρόνια, τρομοκρατικές ομάδες όπως η Αλ Κάιντα και το Ντάες παραμένουν ενεργές και μολυσματικές σε πολλά μέρη του κόσμου, για παράδειγμα στο Σαχέλ, τη Μέση Ανατολή και το Αφγανιστάν. Οι επιθέσεις τους έχουν προκαλέσει χιλιάδες θύματα σε όλο τον κόσμο, τεράστιο πόνο και ταλαιπωρία. Προσπαθούν να καταστρέψουν ζωές, να βλάψουν τις κοινότητες και να αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Επιδιώκοντας να αποσταθεροποιήσουν τις χώρες στο σύνολό τους, θηρεύουν ιδιαίτερα τις εύθραυστες κοινωνίες, αλλά και τις δυτικές δημοκρατίες μας και τις αξίες που υποστηρίζουμε. Μας υπενθυμίζουν ότι η τρομοκρατία είναι μια απειλή με την οποία ζούμε καθημερινά.

Τώρα, όπως και τότε, είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της, οπουδήποτε. Στεκόμαστε με θαυμασμό, ταπείνωση και ευγνωμοσύνη σε όσους διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μας προστατεύσουν από αυτήν την απειλή και σε εκείνους που ανταποκρίνονται μετά τις επιθέσεις.

Η αντιτρομοκρατική μας εμπειρία μας έμαθε ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις ή γρήγορες λύσεις. Η απάντηση στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό με τη βία και τη στρατιωτική δύναμη από μόνη της δεν θα βοηθήσει να κερδίσει τις καρδιές και τα μυαλά. Συνεπώς, η ΕΕ υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες του βίαιου εξτρεμισμού, αποκόπτοντας τις πηγές χρηματοδότησης των τρομοκρατών και περιορίζοντας το περιεχόμενο των τρομοκρατών στο διαδίκτυο. Πέντε αποστολές ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ σε όλο τον κόσμο έχουν εντολή να συμβάλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σε όλες μας τις προσπάθειες, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τις αθώες ζωές, τους πολίτες και τις αξίες μας, καθώς και να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Διαφήμιση

Τα πρόσφατα γεγονότα στο Αφγανιστάν μάς υποχρεώνουν να επανεξετάσουμε την προσέγγισή μας, συνεργαζόμενοι με τους στρατηγικούς εταίρους μας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και μέσω πολυμερών προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Νίκη του Da'esh και του Παγκόσμιου Αντιτρομοκρατικού Φόρουμ (GCTF ).

Αυτή τη μέρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι να σταθούμε ενωμένοι και σταθεροί εναντίον όλων όσων επιδιώκουν να βλάψουν και να διχάσουν τις κοινωνίες μας. Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλους τους εταίρους της για να καταστήσει αυτόν τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος.

Συνέχισε να διαβάζεις

Εκπαίδευση

Δήλωση του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων Janez Lenarčič σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας της Εκπαίδευσης από τις Επιθέσεις

Δημοσιευμένα

on

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία της Εκπαίδευσης από την Επίθεση (9 Σεπτεμβρίου), η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προωθήσει και να προστατεύσει το δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να οικοδομήσει μια καλύτερη και περισσότερη ειρηνικό μέλλον, λέει ο Janez Lenarčič (στη φωτογραφία).

Οι επιθέσεις σε σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά συστήματα και στην κοινωνική ανάπτυξη. Δυστυχώς, η συχνότητά τους αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και τις κρίσεις στην Αιθιοπία, το Τσαντ, την περιοχή Σαχέλ της Αφρικής, στη Συρία, την Υεμένη ή τη Μιανμάρ, μεταξύ πολλών άλλων. Ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για την Προστασία της Εκπαίδευσης από την Επίθεση έχει εντοπίσει περισσότερες από 2,400 επιθέσεις σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, μαθητές και εκπαιδευτικούς το 2020, αύξηση 33 % από το 2019.

Οι επιθέσεις στην εκπαίδευση συνιστούν επίσης παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, του συνόλου των κανόνων που επιδιώκουν να περιορίσουν τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων. Τέτοιες παραβιάσεις πολλαπλασιάζονται, ενώ οι δράστες τους σπάνια καλούνται να λογοδοτήσουν. Με αυτή την άποψη, θέτουμε τη συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο με συνέπεια στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Ως ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί και να υποστηρίζει τον παγκόσμιο σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, τόσο από κράτη όσο και από μη κρατικές ένοπλες ομάδες κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης.

Διαφήμιση

Πέρα από την καταστροφή των εγκαταστάσεων, οι επιθέσεις στην εκπαίδευση οδηγούν σε μακροχρόνια διακοπή της μάθησης και της διδασκαλίας, αυξάνουν τον κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, οδηγούν σε καταναγκαστική εργασία και στρατολόγηση από ένοπλες ομάδες και δυνάμεις. Το κλείσιμο σχολείων ενισχύει την έκθεση σε όλες τις μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της έμφυλης βίας ή του πρόωρου και αναγκαστικού γάμου, τα επίπεδα των οποίων έχουν αυξηθεί δραστικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε και επιδείνωσε την ευπάθεια της εκπαίδευσης παγκοσμίως. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές στη διαταραχή της εκπαίδευσης και να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν με ασφάλεια και προστασία.

Η ασφάλεια της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω συμμετοχής στη δήλωση για τα ασφαλή σχολεία, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας για την προστασία και προώθηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για κάθε κορίτσι και αγόρι.

Διαφήμιση

Η ανταπόκριση και η πρόληψη επιθέσεων στα σχολεία, η υποστήριξη προστατευτικών πτυχών της εκπαίδευσης και η προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών απαιτεί μια συντονισμένη και διατομεακή προσέγγιση.

Μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, συμβάλλουμε στη μείωση και τον μετριασμό των κινδύνων που ενέχουν οι ένοπλες συγκρούσεις.

Η ΕΕ παραμένει στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αφιερώνοντας το 10% του προϋπολογισμού της για ανθρωπιστική βοήθεια στην υποστήριξη της πρόσβασης, της ποιότητας και της προστασίας της εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο - Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις