Δημοσιογραφία πολιτών

Τύπος σφάλματος: "Κακή Αίτηση". Μήνυμα σφάλματος: Τομέας "Bad Request": "useLimits". Αιτία: "keyInvalid".

Προσθέσατε το δικό σας κλειδί API Google; Κοίτα στο βοήθεια.

Ελέγξτε στο YouTube αν το αναγνωριστικό skyzthelimi7 ανήκει σε ένα όνομα χρήστη. Ελεγξε το FAQ του plugin ή να στείλετε μηνύματα σφάλματος σε υποστήριξη.