Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Συμφώνου για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ευρώπη και τη μελλοντική διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε α Σύσταση για «Ένα σύμφωνο για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη» (Σύμφωνο για Ε&Κ), καθώς και του συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Το Σύμφωνο για την Ε&Κ καθορίζει κοινές αξίες και αρχές για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη, όπως η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και η ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και γνώσης. Σκιαγραφεί επίσης 16 κοινούς τομείς προτεραιότητας για κοινή δράση, που κυμαίνονται από την ενθάρρυνση ανοικτή επιστήμη για ταχύτερη ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων, για την ενίσχυση της επιστημονικής ηγεσίας και αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών και πολιτών.

Παράλληλα, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου περιλαμβάνεται το πρώτο Ατζέντα πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ορίζοντας 20 εθελοντικές δράσεις για τα επόμενα τρία χρόνια. Μεταξύ αυτών των δράσεων είναι η προώθηση ελκυστικών και βιώσιμων ερευνητικών σταδιοδρομιών, η προσέγγιση της επιστήμης στους πολίτες και η βελτίωση της πρόσβασης στην αριστεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Μαζί, το Σύμφωνο και τα συμπεράσματα καθορίζουν ένα νέο όραμα και προτεραιότητες, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και δημιουργούν μια νέα δομή για τη διαχείρισή του. Σηματοδοτούν ένα σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση «Ένας νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την Έρευνα και την Καινοτομία». Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτό δελτίο τύπου.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις