Συνδεθείτε μαζί μας

Digital Κοινωνία

Έναρξη νέων κλήσεων αξίας 258 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Επιτροπή ξεκίνησε το πρώτο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων κάτω από το ψηφιακό μέρος του Διευκόλυνση Connecting Europe Facility (CEF Digital) πρόγραμμα. Με προγραμματισμένο προϋπολογισμό 258 εκατομμυρίων ευρώ, οι προσκλήσεις στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας, ιδίως των δικτύων Gigabit και 5G, σε ολόκληρη την Ένωση, και να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Η Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις που αποσκοπούν στον εξοπλισμό των κύριων οδών μεταφοράς της Ευρώπης και των παρόχων βασικών υπηρεσιών σε τοπικές κοινότητες με συνδεσιμότητα 5G, καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση δικτύων κορμού που βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες. Οι προσκλήσεις θα επικεντρωθούν επίσης σε υποδομές που συνδέουν ομοσπονδιακές υπηρεσίες cloud, υποδομές κορμού για ψηφιακές παγκόσμιες πύλες, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια, καθώς και προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία επιχειρησιακών ψηφιακών πλατφορμών για υποδομές μεταφορών και ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτό ακολουθεί την υιοθέτηση του πρώτου Πρόγραμμα εργασίας για το CEF Digital τον Δεκέμβριο του 2021 που προέβλεπε περισσότερα από 1 δισ. ευρώ σε χρηματοδότηση για την περίοδο 2021-2023. Οι προσκλήσεις CEF Digital απευθύνονται κυρίως σε οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη και υπερπόντιες χώρες ή εδάφη. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για την αίτηση, την αξιολόγηση και τις διαδικασίες απονομής στο ημέρα ενημέρωσης στο διαδίκτυο που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου. Η δεύτερη γενιά του Διευκόλυνση Connecting Europe Facility (πρόγραμμα CEF-2) «Ψηφιακό» σκέλος (2021-2027) βασίζεται στην προηγούμενη, η οποία υποστήριζε διασυνοριακές ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τις τοπικές κοινότητες μέσω του WiFi4EU πρωτοβουλία 2014-2020.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις