Συνδεθείτε μαζί μας

Η ψηφιακή οικονομία

Global Gateway: Έως 300 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των βιώσιμων συνδέσεων σε όλο τον κόσμο

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας εγκαινιάζουν το Global Gateway, τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ενίσχυση των έξυπνων, καθαρών και ασφαλών συνδέσεων στον ψηφιακό τομέα, την ενέργεια και τις μεταφορές και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας σε όλο τον κόσμο. Αντιπροσωπεύει βιώσιμες και αξιόπιστες συνδέσεις που λειτουργούν για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, έως τη βελτίωση της ασφάλειας της υγείας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η Global Gateway στοχεύει να κινητοποιήσει έως και 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις μεταξύ 2021 και 2027 για να υποστηρίξει μια διαρκή παγκόσμια ανάκαμψη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εταίρων μας και τα συμφέροντα της ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Ο COVID-19 έδειξε πόσο διασυνδεδεμένος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Ως μέρος της παγκόσμιας ανάκαμψής μας, θέλουμε να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέουμε τον κόσμο για να προχωρήσουμε καλύτερα. Το ευρωπαϊκό μοντέλο αφορά την επένδυση τόσο σε σκληρές όσο και σε μαλακές υποδομές, σε βιώσιμες επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, το κλίμα και την ενέργεια, τις μεταφορές, την υγεία, την εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον που εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού. Θα υποστηρίξουμε έξυπνες επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές, τηρώντας τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα και πρότυπα. Η Παγκόσμια Στρατηγική Πύλης είναι ένα πρότυπο για το πώς η Ευρώπη μπορεί να οικοδομήσει πιο ανθεκτικές συνδέσεις με τον κόσμο».

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Josep Borrell δήλωσε: «Οι συνδέσεις σε βασικούς τομείς συμβάλλουν στη δημιουργία κοινών κοινοτήτων ενδιαφέροντος και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού μας. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο σημαίνει αποφασιστική δέσμευση με τους εταίρους μας, σταθερά θεμελιωμένη στις βασικές μας αρχές. Με την Global Gateway Strategy επιβεβαιώνουμε το όραμά μας για ενίσχυση ενός δικτύου συνδέσεων, το οποίο πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, κανόνες και κανονισμούς προκειμένου να παρέχει ίσους όρους ανταγωνισμού».

Η ΕΕ έχει μακρά ιστορία ως αξιόπιστος εταίρος για την υλοποίηση βιώσιμων και υψηλής ποιότητας έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χωρών εταίρων μας και διασφαλίζοντας διαρκή οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, καθώς και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαφήμιση

Παγκόσμια πύλη αφορά την αύξηση των επενδύσεων που προάγουν δημοκρατικές αξίες και υψηλά πρότυπα, χρηστή διακυβέρνηση και διαφάνεια, ίσες εταιρικές σχέσεις, πράσινες και καθαρές, ασφαλείς υποδομές και που καταλύουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Μέσα από μια Ομαδική Ευρώπη προσέγγιση, η Global Gateway θα συγκεντρώσει την ΕΕ, τα κράτη μέλη με τα χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά τους ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και θα επιδιώξει να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αξιοποιήσει τις επενδύσεις για μετασχηματιστικό αντίκτυπο. Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με την Ομάδα Ευρώπης επί τόπου, θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στον εντοπισμό και τον συντονισμό των έργων Global Gateway στις χώρες εταίρους.

Η Global Gateway βασίζεται στο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ 2021-2027. Το Μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI)-Παγκόσμια Ευρώπη, το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) III, καθώς και το Interreg, το InvestEU και το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ Horizon Europe. Όλα επιτρέπουν στην ΕΕ να αξιοποιεί δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης+ (EFSD+), ο χρηματοοικονομικός βραχίονας του NDICI-Global Europe θα διαθέσει έως και 135 δισεκατομμύρια ευρώ για εγγυημένες επενδύσεις για έργα υποδομής μεταξύ 2021 και 2027 έως και 18 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε επιχορήγηση χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά χρηματοδοτικά ιδρύματα έχουν προγραμματισμένους όγκους επενδύσεων έως και 145 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαφήμιση

Περαιτέρω προσθήκη στο πακέτο χρηματοοικονομικών εργαλείων της, η ΕΕ διερευνά τη δυνατότητα θέσπισης α Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Εξαγωγικών Πιστώσεων να συμπληρώσει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις εξαγωγικών πιστώσεων σε επίπεδο κρατών μελών και να αυξήσει τη συνολική δύναμη πυρός της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η διευκόλυνση θα συμβάλει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε αγορές τρίτων χωρών, όπου ολοένα και περισσότερο πρέπει να ανταγωνίζονται με ξένους ανταγωνιστές που λαμβάνουν μεγάλη υποστήριξη από τις κυβερνήσεις τους, και έτσι θα διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε έργα υποδομής.

Η ΕΕ θα προσφέρει όχι μόνο στέρεες οικονομικές συνθήκες για τους εταίρους, φέρνοντας επιχορηγήσεις, ευνοϊκά δάνεια και δημοσιονομικές εγγυήσεις για την απομάκρυνση των επενδύσεων και τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους – αλλά επίσης θα προωθήσει τα υψηλότερα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και στρατηγικά πρότυπα διαχείρισης. Η ΕΕ θα παράσχει τεχνική βοήθεια στους εταίρους για να ενισχύσει την ικανότητά τους να προετοιμάζουν αξιόπιστα έργα που διασφαλίζουν την αξία για τα χρήματα των υποδομών.

Η Global Gateway θα επενδύσει στη διεθνή σταθερότητα και συνεργασία και θα δείξει πώς οι δημοκρατικές αξίες προσφέρουν βεβαιότητα και δικαιοσύνη για τους επενδυτές, βιωσιμότητα για τους εταίρους και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 

Αυτή είναι η συμβολή της Ευρώπης στη μείωση του παγκόσμιου επενδυτικού χάσματος, που απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια, σύμφωνα με τη δέσμευση του Ιουνίου 2021 των ηγετών της G7 να ξεκινήσουν μια σύμπραξη υποδομής με γνώμονα τις αξίες, υψηλών προδιαγραφών και διαφανή για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών ανάπτυξης υποδομών.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με εταίρους ομοϊδεάτες για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων συνδεσιμότητας. Η Global Gateway και η αμερικανική πρωτοβουλία Build Back Better World θα αλληλοενισχύονται. Αυτή η δέσμευση για συνεργασία επιβεβαιώθηκε στο COP26, τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2021, όπου η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωσαν ομοϊδεάτες εταίρους για να εκφράσουν την κοινή τους δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέσω της ανάπτυξης υποδομών που είναι καθαρή, ανθεκτική και συνεπής με καθαρό μηδενικό μέλλον.

Η Global Gateway βασίζεται στα επιτεύγματα της Στρατηγικής Συνδεσιμότητας ΕΕ-Ασίας 2018, στις πρόσφατα συναφθείσες εταιρικές σχέσεις συνδεσιμότητας με την Ιαπωνία και την Ινδία, καθώς και στα Οικονομικά και Επενδυτικά Σχέδια για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Εταιρική Σχέση και τη Νότια Γειτονία. Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού.  

Τα επόμενα βήματα

Θα αναπτυχθούν και θα παραδοθούν έργα Global Gateway Team Europe Initiatives. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συνεργαστούν με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς και με κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες εταίρους.

Υπό τη γενική καθοδήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής, οι Επίτροποι για Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις και Γειτονία και Διεύρυνση θα προωθήσουν την εφαρμογή του Global Gateway και θα προωθήσουν τον συντονισμό μεταξύ όλων των παραγόντων.

Η Επίτροπος Διεθνών Συνεργασιών Jutta Urpilainen δήλωσε: «Η στρατηγική Global Gateway είναι η προσφορά της Ευρώπης για την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων ίσων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ευρώπης για βιώσιμη ανάκαμψη σε κάθε χώρα εταίρο μας. Με το Global Gateway θέλουμε να δημιουργήσουμε ισχυρούς και βιώσιμους δεσμούς και όχι εξαρτήσεις μεταξύ της Ευρώπης και του κόσμου και να οικοδομήσουμε ένα νέο μέλλον για τους νέους».

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Olivér Várhelyi πρόσθεσε: «Η παγκόσμια συνδεσιμότητα για την ΕΕ ξεκινά από τη γειτονιά της. Τα Οικονομικά και Επενδυτικά Σχέδια που ξεκινήσαμε πρόσφατα για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική και τη Νότια Γειτονιά βασίζονται όλα στη συνδεσιμότητα. Συνδεσιμότητα με την Ευρώπη, συνδεσιμότητα εντός αυτών των περιοχών. Αυτά τα Σχέδια, που αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας, θα αρχίσουν να προσφέρουν την Παγκόσμια Στρατηγική Πύλης στις γειτονικές μας περιοχές, ακόμη εντός της εντολής αυτής της Επιτροπής».

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου για το Global Gateway

Ερωτήσεις και απαντήσεις στο Global Gateway

Ενημερωτικό φύλλο για την Παγκόσμια Πύλη

Ομιλία του Προέδρου von der Leyen για την κατάσταση της Ένωσης

Ιστοσελίδα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις